LADDA NER BOKEN

 

 

GRYNINGENS

 

BUDBÄRARE

 

 

Undervisning  från  Plejaderna

 

 

 

 

Barbara  Marciniak

 

 

 

1992

 

1996

 

2010

 

 

www.himmelens-anglar.se

 

www.angels-heaven.org

 

 

 


 

Innehåll

 

 

 

(*)

Författarens tack

(**)

Förord

(***)

Inledning

(1)

AMBASSADÖRER I TIDEN

(2)

PÅ DEN URSPRUNGLIGE SKAPARENS RESA

(3)

DETTA ÄR ERA GUDAR

(4)

MINNEN FRÅN DEN FRIA VILJANS ZON

(5)

VEM BÄR LJUSETS ACKORD ?

(6)

ATT LÅSA UPP HISTORIEN

(7)

DET MULTIDIMENSIONELLA SAMMANSMÄLTANDET

(8)

UTANFÖR DET YTTERSTA TYRANNIET

(9)

GRUNDLÄGGANDE NYA GRÄNSER

(10)

ETT NYTT LJUSPARADIGM

(11)

VAD DET HANDLAR OM

(12)

DET ÄR EN VÄLDIG UPPGIFT ATT BÄRA LJUS

(13)

VEMS SYFTE ÄR NI ?

(14)

KÄNSLOR—TIDSKRÖNIKANS HEMLIGHET

(15)

JORDENS INVIGNING GENOM INTEGRITET

(16)

KÄTTARE FÖRE SIN TID

(17)

LJUSETS SPRÅK

(18)

MEDVETANDETS SYMFONIER

(19)

TÄNDANDET AV DEN INRE FLAMMAN

(20)

SEXUALITET—EN BRO TILL HÖGRE MEDVETANDE

(21)

ERT ÅTAGANDE ATT UTVECKLAS I 3-D

(22)

DEN GALAKTISKA TIDVATTENVÅGEN AV LJUS

(23)

Om författaren

 

 

 

 


(*)

 

Författarens tack

 

 

Jag vill tacka mina vänner, släktingar och förfäder, vars målmedvetenhet ledde mig till min egen. Ett särskilt tack till min syster Karen för hennes djupa kärlek och engagemang för mig och "P-na".

 

Delar av det plejadiska arbetet har inneburit resor till många heliga platser och till undervisning både vid dem, och om dem. På ett tidigt stadium leddes jag av Toby och Teri Weiss, vilka båda har givit mig kunnig hjälp med att stödja den plejadiska upplevelsen under alla dessa resor till olika kraftplatser.

 

Barrie och Susie Konicov var de första som kände igen energin och publicerade P-na i sin tidning Connecting Link, tack vare att vi var på samma resa till Aten i Grekland. De presenterade mig också för Tera Thomas - vän, medförfattare och redaktör för Gryningens budbärare. Hon har fått sitt liv förändrat genom arbetet med den här boken. Jag har en stor respekt för hennes förmåga att engagera och transformera.

 

Tera, Karen och P-na har på något sätt intrigerat fram den här bokens existens. Barbara Hand Clow kom så småningom med och kände igen vibrationerna, och hennes impulser och uppmuntran är direkt ansvariga för att ha fört detta verk till publicering. Marsha Andreola har mycket generöst stått till tjänst med sitt encyklopediska kunnande om banden, och Richard Rodgers gav sitt kontinuerliga stöd.

 

Jag kände en överväldigande respekt för Gerry Clow när han delgav mig sina erfarenheter av sin resa genom detta material, och sitt tack för att få vara barnmorska åt denna baby. Gail Vivino delade med sig av sin kunnighet och känsla för nyanser för att föra boken till sin slutliga utformning, tillsammans med Barbara Doern Drew, Amy Frost och andra på Bear & Company.

 

Jag ärar de modiga, de som är villiga att omdefiniera tillvarons själva essens och föra denna gnista till en ny version av spelet.

 

Min djupaste kärlek och tacksamhet ger jag till det plejadiska medvetandet, mina lärare och vänner, för deras lojalitet och deras orädda känsla för plikt och kärlek, vilken inom mig skapar en energisk formel av galaktisk elegans, idealet förverkligat. Frid, välgång och tack till alla.

 

 

 

 


(**)

 

Förord

 

 

När jag och Barbara Marciniak träffades 1988, hade vi båda just påbörjat en ny spännande fas i våra liv: Jag hade flyttat till Michigan för att ge liv åt en ny tidskrift, Connecting Link, tillsammans med redaktörerna Barrie och Susie Konicov, och Barbara hade börjat kanalisera plejadanerna. Efter att under många år ha tagit diverse arbeten under det att jag rest omkring och studerat material som expanderar medvetandet, hade vi skapat ett arbete åt oss själva som handlade om vad vi var och vad vi trodde på och vi var mycket entusiastiska över det.

 

Under de följande två åren reste Barbara och jag till många mässor, lekte en hel del med de plejadanska lärdomarna och hade rent allmänt en underbar tid. Vi talade om att göra en bok av de plejadanska lärdomarna, men det blev aldrig riktigt av. Boken skulle komma när det var dags.

 

Året 1990, början på "det odöpta årtiondet", kom. Connecting Link höll på att bli väletablerat och Barbara hade spelat in ca 300 band med plejadanerna. Jag kände att det var dags för mig att flytta tillbaka till New York, där jag kunde fortsätta att skriva för tidningen på min dator, såväl som att nätverka lite mer. Jag kände också att det var dags för att göra boken.

 

När jag tänkte på "Boken", föreställde jag mig att plejadanerna skulle diktera den för mig, och att jag bara skulle skriva ut banden, redigera materialet och vips skulle det vara klart. Det skulle inte kräva någon större ansträngning och väldigt lite tid från mitt väldigt pressande tidskriftsarbete. Så i maj när Barbara och jag satte oss ner för att göra en "bok-kanalisering", blev jag ganska överraskad av hur plejadanerna hade tänkt sig att göra boken.

 

Plejadanerna försäkrade mig att de verkligen inte skulle diktera den för mig, och att jag var tvungen att sammanställa den via min egen process. Jag var förbryllad. De sade till mig: "Om den här boken bara gavs till dig, så skulle du vara en anställd. Hur mycket av dina ansträngningar skulle det finnas där ?  Det kommer att bli ett framfödande av något för dig, ett framfödande av en process i dig själv som är ett helt nytt sätt att använda kreativitet."

 

Puh !  "OK, hur påbörjar jag då denna mirakulösa process ?", frågade jag. "Var börjar jag ?"

 

De svarade: "Du kommer att pussla ihop detta genom att endast lita till din intuition. Detta kommer inte på något sätt att vara ett projekt för det logiska sinnet. Genom att använda din intuition, kommer du att bli guidad och testad för att se om du kan utföra och komplettera ett projekt utan att ditt logiska sinne känner till nästföljande steg. Det kommer att bli en fantastisk övning för dig. Det kommer att lyfta dig till ett mycket högre medvetandeplan, ett högre plan av ordning och ett högre plan av tillit. När det är färdigt och nått stor framgång, kommer du att säga: 'Jag vet inte hur jag gjorde det. Jag har ingen aning'.

 

Berättelsen kommer att visa att om du kan frigöra människor från deras personliga information, så kan de bli kosmiska. Processen som du kommer att genomgå de närmaste månvarven kommer att bli väldigt intensiv för dig. Du kommer att genomgå en initieringsprocess själv medan du skriver. Du har en del bemästrande att uppnå på en par områden under de närmaste sex månvarven, och allt detta hänger samman."

 

De sade att jag skulle lyssna på banden och bara skriva av de delar som jag kände skulle vara med i boken. Barbaras syster Karen skulle intuitivt känna vilka band som innehöll bra information och sända dem till mig. Även min vän Marsha skulle få impulser om vilka band som behövde tas med. Sedan skulle det vara upp till mig vilka bitar som skulle tas med. Jag instruerades att inte använda mig av någon speciell ordning och att inte ens tänka på hur de skulle passa ihop. Jag kunde använda en kod på ett till fem ord och lite färg på varje sida för att kategorisera informationen, det var allt.

 

Jag började förstå idén. Mitt logiska sinne hade en fråga till. Jag frågade plejadanerna: "Skall vi försöka hitta en förläggare innan boken är färdig, eller åtminstone tillkännage att vi arbetar på boken ?"

 

Plejadanerna svarade: "Javisst kan du sända ut ett meddelande om att ni påbörjar boken. Första gången du sätter dig ner för att arbeta med den, rensa ditt skrivbord, så du inte har någon oordning eller kaos omkring dig. Ha ett rent utrymme och dina kristaller, de kommer att hjälpa dig. Sedan kan du be en "intentionsbön" genom att säga: 'Jag meddelar nu att jag påbörjar boken, och jag sänder ut detta meddelande till alla som är förläggare och till alla som är inblandade i att föra dessa uppgifter till publicering för dem som det tjänar bäst. Det är min intention att den person som skall publicera boken kommer att finna mig, och föras till mig, och jag lovar att jag kommer att hålla mig tillgänglig för ett sådant igenkännande. Jag inser att jag har väldigt lite att göra med detta. Den delen är inte min. Jag förstår att jag skall sända ut meddelandet som om jag sände ut ett meddelande om en födelse, och att ett svar kommer att ges mig. Till detta hyser jag tillit.' Det är det hela; det kommer att föras till dig.

 

"Kom ihåg att processen som du kommer att genomgå, till väldigt stor del är en del av berättelsen, då du kommer att upptäcka något om dig själv; sedan kommer berättelsen att sammanställas i termer som du väljer. Du kommer att förstå hur viktig boken är, eftersom du kommer att ha en erfarenhet i det att du för andra skapar en väg in i en verklighet, som baseras på att du jonglerar med din verklighet och tillåtit olika meningar och sammanhang att blandas genom dig och skapa en ny ordning. Den som inte har tillit kommer att uppleva en sådan process som väldigt svår. Tillit är den absoluta nyckeln. Det finns inget annat som du kan vända dig till i denna process. Det här handlar om förbindelse, och du kommer att lära dig att du kan förbinda dig till den du är, att du inte kommer att göra bort dig, att du alltid kommer att få det du behöver och aldrig kommer du att bli lämnad utan. Det kommer alltid att gå som du vill.

 

Din del i detta är att vara inriktad på det du vill, och sedan helt enkelt låta data flöda. Boken kommer att skapa sin egen ordning i det att du lär dig om dig själv under processen och under det att du kodar viss information. Dina upplevelser kommer att vara omskakande."

 

När jag nu läser vad de sade till mig då, så får jag en helt annan bild av det än vad jag fick då. Jag inser nu att de flera gånger nämnde att sammanställandet av denna bok skulle vara en initiation för mig, att jag skulle bli testad och att folk skulle vara tvungna att klara upp sin personliga information för att kunna bli kosmiska. Nu vet jag vad de orden betyder. Då hade jag ingen aning.

 

Mina personliga mönster började komma upp ordentligt. Jag litade inte på mig själv, jag älskade inte mig själv och jag visste faktiskt inte vem jag var egentligen. Jag kunde inte skilja mitt verkliga jag från fasaden. Jag började med en serie djupverkande kroppsterapi-behandlingar, vilket plockade fram fler saker - minnen från barndomen som jag blockerat, trauman och smärta som jag lagrat i kroppen. Jag var eländig. Jag var inte i stånd att arbeta med boken. Jag lyckades nätt och jämnt få ut tidningen varannan månad.

 

I oktober reste jag till Egypten med plejadanerna. Jag visste att denna resa skulle vara en viktig vändpunkt i mitt liv och jag trodde att den skulle sparka igång mig så jag kunde få fart och ösa ut boken. Det var en underbar tur, en kraftfull resa, och den plattade till mig totalt. Den öppnade mina kanaler och väckte områden i mig som jag inte anade fanns där. Många av dem var mörka och otäcka. När jag kom tillbaka till New York var jag definitivt inte kapabel att börja med boken, och jag var inte ens säker på att jag någonsin skulle bli det.

 

Det enda jag var säker på vid den tiden var att jag var tvungen att flytta från New York. Jag kunde inte centrera mig eller känna mig klar. Jag kände mig bombarderad av energi. Jag kände mig naken och utelämnad när jag gick på gatorna, och jag förmådde inte använda tunnelbanan längre. Det var dags att ge sig av.

 

I december det året flyttade jag till North Carolina. När något är rätt så löser sig allt helt fantastiskt. Libby, en vän som jag mött i Egypten, bodde i ett lantligt område söder om Raleigh, och jag visste att jag ville bo där. Jag uttalade en vilja om att jag skulle ha ett hus att flytta in i innan jag åkte dit. Jag visualiserade hur jag ville att det skulle se ut och hur omgivningarna skulle se ut, och Libby sa att hon skulle hålla ögon och öron öppna. Omkring en vecka innan jag flyttade, kom Libbys värd in i hennes affär och började klaga över att hennes hyresgäst flyttade ut utan någon förvarning. Libby sa: "Det är för att det är Teras hus !".

 

Jag körde ner från New York veckan därpå med alla mina ägodelar och flyttade in. Huset var precis så som jag ville — rymligt, med massor av ljus och med en tomt på 430 hektar. Det var perfekt !  I samma stund som jag kom dig började jag helas. Jag låg på marken eller satt med ryggen mot ett träd och lät naturen hela mig. Att hela mig själv var det enda jag fokuserade på.

 

I januari, när jag åkte till Michigan för att sätta det trettonde numret av Connecting Link, så insåg jag att min tid med tidningen var över. Jag hade växt en hel del under tiden jag arbetade med den, och nu var det dags att gå vidare. Vad jag skulle gå vidare till visste jag inte, men när jag får till mig sådana vetskaper, så måste jag följa dem.

 

När jag kom tillbaka hem ägnade jag några dagar åt att fråga mig själv om jag varit en total idiot som slutade ett jobb när jag nu bodde mitt ute på landet och inte hade en aning om var jag skulle hitta ett nytt. Sedan insåg jag att det var helt perfekt att inte ha ett jobb. Det var dags att göra boken. Jag började lyssna på banden och skriva ut småbitar här och där. Arbetet flöt lätt och problemfritt, och saker och ting verkade vara i flödet. Jag ifrågasatte inte ordningen eller försökte skapa någon. Jag lät bara allt flyta igenom mig.

 

Under den här tiden höll plejadanerna en serie föreläsningar på dagtid för några personer för att få oss ut ur våra personliga mönster. Kursen kallades "Avfymingskoder för medvetandet", och var just vad de gjorde. Jag kom ner till djupare nivåer av de saker jag jobbat med i New York. Vi som gick kursen släppte mycket emotionellt bagage och utvecklade väldigt starka band till varandra. Kursen avslutades med en rebirthing som var något av det starkaste jag upplevt i hela mitt liv.

 

Jag gjorde ännu en "bok-kanalisering" med plejadanerna i vilken de talade om Gryningens budbärare som skulle göra det utvecklingsmässiga språnget i medvetenhet möjligt genom att först förankra frekvensen i sina egna kroppar. Plötsligt kom en insikt till mig: jag hade inte kunnat göra boken 1990 när vi först hade pratat om det, eftersom jag inte hade varit förmögen att hålla den frekvensen ännu. Jag hade inte rensat mig själv tillräckligt för att göra det. Jag frågade plejadanerna om det.

 

"Ni litade inte på er själv, miss Tera. Ni sa till alla att ni gjorde det, men ni tyckte ens om er själv. Ni jämförde er själv, och ni var inte ärlig med vad som verkligen var på gång med er, och människor i er närhet speglade detta åt er. Ni var tvungen att gå djupare, så som alla måste gå djupare i sina lager, för alla har lager av självhat och ogillande. Ni var tvungen att undersöka vissa beteenden ni hade som inte fungerade, och upptäcka orsakerna till dem. Den upptäckten ledde till att ni blev en Frekvenshållare. Det är därför som boken gavs till er på det sätt som den gjorde—eftersom ni var tvungen till att uppleva ett större genombrott i medvetenhet. Genom att gå igenom och översätta en mängd material som ni inte ens skulle använda gick ni igenom en process med direkt relation till oss. Om och om igen hörde ni, på ett neutralt sätt, alla saker som ni var tvungen att tillämpa på er själv om ni inte ville bli lämnad på efterkälken. Och ni gjorde det."

 

Sedan sade de mig att jag hade transkriberat tillräckligt med material och att boken var redo att sättas samman. Jag hade ingen aning om hur detta skulle gå till. Skulle jag läsa igenom alla sidorna med en gång och se var de passade ihop ?  Jag hade några sidor med bara ett par meningar, och andra utdrag på flera sidor var. Hur skulle jag få någon ordning på det ?

 

Plejadanerna sa att jag varje natt när jag gick och lade mig, skulle ge dem en minut och visualisera omslaget till Gryningens budbärare. Jag skulle leka med det och ändra på utformningen av det varje natt om jag så ville. Jag skulle bara titta på omslaget, öppna boken och börja läsa och falla i sömn. Informationen skulle komma till mig i mina drömmar. De sade att jag skulle börja förverkliga boken genom att läsa en bok som redan existerade i framtiden. De sade att det inte innebar något arbete för mig - de skulle göra allt arbetet. Tja, varför inte ?

 

Första veckan gick inte så bra. Jag gjorde visualiseringen innan jag somnade, men när jag vaknade råkade jag i panik vid åsynen av alla sidor, och mitt logiska sinne började med frenetiska försök att läsa dem allihop för att kunna skapa någon sorts logisk ordning. Det var väldigt frustrerande. Slutligen en eftermiddag när jag satt mitt på golvet på mitt kontor, omgiven av papper och på gränsen till att falla i gråt, sa jag: "Hallå, plejadaner !  Ni sa att ni skulle göra det här arbetet !  Jag ger upp. Gör det ni !"

 

Jag började plocka upp papperna ett och ett, som om jag bara skulle samla ihop dem i en hög och lägga undan dem. Men jag plockade ett från vänster sida, en från höger sida, och sedan kanske ett från bakom mig och sedan ett till vänster igen. Det fanns ingen rimlig anledning att göra det—ingen ordning i det. Jag tänkte inte ens på det, jag plockade bara upp papper. Efter att ha plockat en trettio papper stannade jag plötsligt upp och tittade på högen i min hand. Jag fick gåshud över hela kroppen och sade till mig själv: "Herre Gud, jag tror att det här är det första kapitlet." Jag tog papperna till mitt skrivbord och började läsa. De passade ihop som ett pussel. Jag var chockad !  Jag vet att jag tror på de här sakerna, men när det händer är det ändå helt fantastiskt. Resten av boken började falla på plats ganska ansträngningslöst, för att använda ett av plejadanernas favoritord.

 

Jag gjorde ännu en "bok-kanalisering" och sa till plejadanerna hur nöjd jag var med den nya processen, och hur roligt det var. De sade: "Det är en början i att ta emot direkt guidning i hur man gör saker och ting. Ju mer du säger 'jag ger upp kontrollen, jag vet inte hur man gör det här', desto mer av den här energin kan då komma in. I och med att du inte ställer dig i vägen för dig själv längre, blir det lättare och lättare. Allt du behöver göra är att ha en intention, en avsikt. Ju mer du visar dina avsikter, desto lättare blir det. Senare, när boken är färdig och folk frågar dig hur du gjorde det, så vill vi gärna att du berättar hur det gick till. Vi ser gärna att du bekräftar våra lärdomar genom att visa att du kunde ta emot dem och demonstrera att du tror på det vi berättar för dig.

 

Kom ihåg hur lång tid det har tagit dig att förstå processen helt och fullt. Vi föreläser inte för dig, vi guidar dig genom det här, drar dig tillbaka, speglar tillbaka till dig om och om igen så att du kan förstå var krafterna finns. Det är genom en klar intention—genom att handla som om, och sedan bara ta emot kontinuerligt."

 

Resten av boken bara föll på plats, och helt i enlighet med sina löften, så fann plejadanerna en förläggare utan att varken jag eller Barbara behövde göra någonting. De kopplade förstås ihop oss med Barbara Hand Clow, vem kan väl bättre än hon förstå hur man får ut materialet till allmänheten ?  Och hennes fantastiska guider förde mig genom en genomarbetning och polering av materialet, som förvandlade det från bara ännu en kanaliserad bok till något underbart.

 

Plejadanerna hade rätt. När jag tittar på den här boken, så har jag ingen aning om hur det gick till. Jag planerade det inte, jag anade det inte, jag tänkte inte ut det eller ordnade det. Allt jag gjorde var att hysa tillit och låta dem arbeta genom mig. Det var en underbar erfarenhet, och den har förändrat mitt liv. Jag har lärt mig hur man arbetar med ickefysiska varelser, och jag kommer aldrig mer att arbeta på något projekt ensam. Jag skriver på ett filmmanus nu, och jag har sammankallat en grupp experter för att arbeta med mig kring skrivandet och en grupp experter för att arbeta med att sälja det. Det är fantastiskt hur bra det fungerar. Det är verkligen ansträngningslöst.

 

Plejadanerna tackade mig för mitt arbete med dem och för min tillit, och de sade att de ville belöna mig och ge mig många avlöningar från Anden (löner från Anden är inte som normala lönebesked i kronor och ören). De har givit mig så mycket. Den viktigaste gåvan efter att ha gjort den här boken är jag själv. Jag litar nu på mig själv, älskar mig själv och har förtroende för mig själv, och jag har öppnat mitt hjärta. Tack vare denna nya kärlek till mig själv, så har jag dragit till mig underbara vänner som har blivit som en familj för mig. Jag har helat relationen till min ursprungsfamilj och jag har fått en verklig överraskning: för 24 år sedan lät jag min dotter bli bortadopterad, nu har hon funnit mig. Hon bor bara två timmar från mig och vi håller på att skapa en varm och kärleksfull relation. Jag är tacksam för att hon är tillbaka i mitt liv.

 

En annan viktig gåva har varit självförtroende. Jag sa att jag var en författare i flera år. Jag har till och med skrivit i flera år. Men för inte så länge sedan vaknade jag en morgon och gick igenom sidorna i mitt filmmanus som jag skrivit kvällen innan, och fick plötsligt denna vetskap - jag är en författare. Inte "jag skall bli en författare", utan jag är en författare !

 

Att lära sig hur man kommunicerar med det ickefysiska har varit en annan ovärderlig gåva och det har öppnat upp många nya områden för mig. Jag har börjat kommunicera med djur, både tama och vilda. Det har varit en underbar upplevelse, och jag inser att kommunikationsvägar har öppnats vilka jag inte ens har sett ännu. De är gränslösa.

 

Det har funnits många många andra gåvor. Plejadanerna berättade för mig att processen med den här boken skulle bli den kraftfullaste lärdomen hittills i mitt liv, och det håller jag med om. Jag är tacksam för att jag valde att göra det själv, och jag är glad och tacksam för den kärlek och det stöd jag fick från min familj av vänner under processens gång. Och jag är väldigt tacksam för plejadanernas hjälp, kärlek och vänskap. Deras uppmuntran, stöd och mest av allt för att de lurade mig till min egen utveckling.

 

Tera Thomas

Pittsboro, North Carolina

Mars 1992

 

Tera Thomas var tidigare redaktör för tidskriften Connecting Link och arbetar nu som frilansskribent.

 

 

 

 


(***)

 

Inledning

 

 

Fångad på Bali !  Det var precis så jag kände mig, samtidigt som jag undrade varför den byråkratiska nödvändigheten av ett australiskt visum aldrig hade nämnts förrän nu. Med biljett och pass i handen och med bagaget på vågen, fick jag veta att jag var tvungen att ha detta papper för att få lov att gå ombord på planet till Darwin. Min hjärna arbetade för högtryck med hur jag skulle ta mig runt detta. Jag skulle ta mig igenom det här med ren vilja !  Jag var inte helt ny i det här spelet och hade blivit testad många gånger under de senaste fyra åren i min förmåga att transformera och förvandla hinder till meddelanden och flyta med de levande symbolerna till nya områden av erfarenheter. Telex sändes till konsulatet i Sidney, och under den första timmen av väntan trodde jag att det skulle ordna sig och jag skulle vara på väg till en ny plejadansk föreläsningsturné i The land down under. Jag hade lämnat North Carolina en vecka tidigare, stannat i Hawaii för ett kort besök, och nu, efter en tredagars visit på Bali, kände jag mig utvilad och redo för nästa del av min tvåmånadersodyssé.

 

Jag kastade ett öga på terminalens klocka och noterade hur sakta minuterna gick. Jag väntade tålmodigt på att händelser och avsikter skulle sättas i rörelse. Under det att tiden kröp fram började jag inse att kanske, bara kanske, skulle jag inte komma med planet. Kanske det här skulle bli en av de gånger där jag kunde ha hur mycket intention som helst utan att komma någon vart. Jag kunde känna hur min kropp gjorde motstånd mot denna nya plan och alla arrangemang som måste ändras för att jag inte kunde komma ombord på planet och hålla mina tidsplaner. Det kändes som ett förebådande. Tusan också !

 

Klockan hade blivit elva på kvällen och planet skulle avgå, och med biljett, pass och turnéplan blev jag tillsagd att komma till det australiska konsulatet på tisdag. Det var nu lördag kväll, och söndag och måndag var helgdagar. Nästa flyg till Darwin skulle avgå dagen efter att jag skulle vara där.

 

Jag gav upp, hittade en taxi och med allt mitt bagage återvände jag till det gammalmodiga kusthotell som jag hade lämnat några timmar tidigare. Mitt rum väntade på mig. Jag hade inte någon omedelbar lösning på detta potentiellt irriterande dilemma, och med den vetskapen släppte jag det. Jag gick in i det personliga skapandet av bekvämlighet och tillit till att detta på något sätt skulle sluta bra, och skall man vara fångad någonstans, så är Bali den idealiska platsen.

 

Dagen därpå när jag satt vid fönstret i mitt trädtoppsrum kom en andra insikt till mig. Jag hade förbundit mig att skriva ett förord till Gryningens budbärare, och jag skulle inte kunna fortsätta till Australien förrän jag avslutat den uppgiften. Jag smuttade på mitt balinesiska kaffe och kände mig omhändertagen av min omgivning och den frodiga grönskan som ramade in mitt synfält. Jag började fundera över var jag skulle börja och hur jag skulle få in mig själv och den här fenomenala processen kallad plejadanerna, som genom mig hade skapat ett eget liv, i tid och rum. Som om jag var förföljd av en återkommande dröm, har jag upprepade gånger fått frågan om hur det hela började. Tidigare svarade jag bara genom att skissartat beskriva de impulser och det händelseförlopp som lett till att jag kanaliserade plejadanerna, och inget mer. Via det ändlösa repeterandet av denna fråga, började dock en energi mala inom mig, och medan jag upprepade historien började jag få glimtar av ett större perspektiv, där händelser och begynnelser kom från många håll och många "tider", för att vävas in i ett mönster av ändamål.

 

I min barndom kände jag mig annorlunda och skilde mig från mängden genom att ha en äldre bror som var mentalt efterbliven. Hans närvaro gav upphov till många utmaningar för mitt unga sinne, och vår familj hade många läxor att lära. Det var inte förrän helt nyligen som jag fick impulsen från P-na, som jag tillgivet kommit att kalla dem, att titta igenom gamla foton från min barndom och ompröva min tolkning av vem jag trodde att jag var. När jag gick in i detta, så såg jag den här gången en himmelsk kärlek stråla ut från min kära storebror Donalds ansikte. På kort efter kort verkade ljuset alltid böja sig för att lysa upp honom. Jag hade aldrig tänkt på att jag kanske var välsignad av hans blotta närvaro.

 

Vår familj undersökte och delade sina gränser under inflytande av min polska mormor, Babci, som förkroppsligade en värdighet och stolthet som trancenderade hennes jordiska erfarenheter. Hon var en pionjär och en produkt av den väldiga europeiska immigrationen i början av 1900-talet, och drogs till landet där det sas att gatorna var gjorda av guld. Det var under hennes stabiliserande inflytande som jag, mina två bröder och min yngre syster lekte och undersökte det magiska land som var hennes. Det var genom henne som jag kände mig verkligt älskad, och lärde mig en stor vördnad och kärlek för landet och vår Jord. Hon berättade att hennes flicknamn betydde "stjärna" på polska. Dessa lärdomar om att älska Jorden skulle senare åter komma till mig via min egen stjärnkontakt, plejadanerna. I tonåren ledde min så kallade "olikhet" till ett utforskande av metafysiska idéer, och för första gången blev jag förtjust över upptäckten att det fanns många tolkningar av verkligheten som man kunde välja från. Under senare delen av 70-talet höll jag bl.a på att undersöka Seth-materialet. Och därpå ägnade jag ett antal år åt att anteckna mina drömäventyr, samtidigt som jag tog in sida efter sida av Seth-vetande.

 

I augusti 1987—Harmonic Convergence-sommaren—och igen sju månader senare, mars 1988, upplevde jag kortvariga verklighetskollapser, där uppdelade och lagrade händelser från ett tillsynes oviktigt förflutet kom framstormande och ängsligt krävde en plats för igenkännande. Vid dessa tillfallen försattes min kropp i ett chocktillstånd, under det att data om UFO-kidnappningar gicks igenom och diskuterades på ett lättsamt sätt av min omgivning. När detta hände första gången gav jag det ingen större uppmärksamhet, men andra gången blev min kropp aktiverad bortom allt jag någonsin upplevt - eller nästan. Minnen överväldigade mig. Presentationen av UFO-data började komma in i mina drömanteckningar och uppvisade en sanning som var väldigt svår att ta till sig.

 

Flera år tidigare, i början av åttiotalet, när jag bodde i Taos, New Mexico, hade jag ett möte med tre ljusblå varelser sent en natt i mitt sovrum. Vid det tillfället gav upplevelsen upphov till en djup panik, vilket inte alls var någon vanlig känsla för mig. För att lösa denna konflikt, för jag hade ingen referensram med vars hjälp jag kunde förstå min relation till detta okända, lagrade jag upplevelsen/ händelsen i min Seth-inspirerade drömjournal och lät det vara bra så. En oförklarlig bit av verkligheten som definitivt inte var en dröm, även om den i flera år fann en säker plats i mitt psyke med den titeln.

 

Nu kom denna fråga åter upp till ytan. Under vilken rubrik i livets register passade mitt personliga möte in ?  Var det verkligt ?  En repris av mitt möte blixtrade fram i nuet, då varenda cell i min kropp plötsligt visste att utomjordingar verkligen fanns. Min kropp skulle aldrig glömma mötet med de tre blå varelserna, hur de svävade över mig och lugnade mig från något uppenbart, men ändå kamouflerat trauma. Mitt intellekts världsbild skulle expanderas, och det skulle förstå. Jag utmanades att leva med och integrera denna upplevelse, vilket skulle öppna mig för det som komma skulle.

 

Plejadanerna och jag började dela verklighet några månader senare i Aten i Grekland, den 18:e maj 1988. Jag hade varit på turné med en livad metafysikgrupp i nästan tre veckor genom gamla tempelplatser i Egypten och Grekland. Vi började vid den stora pyramiden och rörde oss genom de uråldriga energivirvlarna, oskyldiga och naiva som barn, förtrollade av mysterierna som lagrats i de tysta stenarna. Turen avslutades med besök på Akropolis och Delfi, och när vi sedan tog farväl i hotellbaren, gav något mig en impuls att vilja kanalisera genom att gå till mitt rum, sitta tyst, och föreställa mig att jag åter var tillbaka i kungens kammare i den stora pyramiden. Jag minns att jag kände mig väldigt inspirerad av denna idé—det kändes väl timat och i resans anda.

 

Jag gick till mitt rum, och när jag väl kände mig lugn och trygg, satt jag med rak rygg ledde mig själv tillbaka till Kungens kammare och ljudet av många "Om-ande" röster. Till mig själv sade jag att jag avsåg att vara en klar kanal nu. Efter en kort stund kände jag att jag skulle tala, och när detta behov gavs uttryck i en viskad röst olik min egen, började en annan del av mitt sinne - den rationella "styrande" delen - ifrågasätta den röst som talade !  Detta första försök krävde stor mental och psykisk smidighet från min sida. Jag talade för något tidigare okänt, riktade frågor inom mig till detta okända, och lyssnade sedan efter svaren, så att jag kunde fortsätta att leda kommunikationen.

 

Efter vad som kändes som en halvtimme, presenterade sig detta okända som plejadanerna, och lämnade det hela där. Hela kommunikationen varade inte mer än en timme. "Energierna" var distinkta och överflödande, och på något sätt hade jag hamnat i en underbar förening med dem—där det jag sade gav mig trösterika svar— som jag idag bara kan minnas som en känsla av vishet och frid. När jag öppnade mina ögon fylldes jag av en djup känsla av förundran. Kunde detta Vara sant ?  Hade jag kommit fram till någonting genom att följa min djupt liggande impuls som från början fått mig att åka med på den här resan i sista stund, eller hade jag dykt för djupt in i en värld av önsl euppfyllande illusioner och fantiserat ihop det hela ?  Var det någon skillnad ?  Och plejadanerna ?  Jag kände det som en börda redan från början. Fanns det någon som var vid sina sinnens fulla bruk som skulle tro på att jag hade kontakt med och talade för utomjordingar ?  Det här var nästan för mycket att kunna hävda även för mitt ändå sedan länge ganska radikala jag.

 

Vilket inre kaos det ledde till att jag följde dessa impulser. Jag har sedan dess lärt mig att lita till och högakta dessa energier som leder mig, och jag kan nu se förekomsten av dessa inledande impulser i mitt horoskop, och även inom det plejadanska horoskopet. Under den första månaden av vår relation föreslog plejadanerna att jag skulle börja studera astrologi. Jag anade inte vilken komplexitet och djup förbindelse med högre kunskap som denna uråldriga vetenskap krävde för att på ett bra sätt kunna kontakta ett universellt språk och målsättning. I plejadanernas horoskop för dagen för vårt möte ligger solen i oxen på 27 grader och 57 minuter. Stjärngruppen Plejaderna ligger i oxen på 28 grader. Ganska avancerat, far jag säga.

 

På dessa tidiga stadier av att lära känna varandra, kände jag inte till deras trick och subtila metoder för att ändra min verklighet— jag var för upptagen med att anpassa mig till idén att jag hade kontakt med utomjordingar. Det krävdes övning i vårt möte och sammansmältande för att åstadkomma en ökad lätthet, tillit och förståelse. Från början väntade min syster Karen, som assisterade mig under sessio-nerna, ivrigt på att jag skulle sätta mig ner och börja kanalisera. Hon visade inga tvivel, men själv undrade jag i hemlighet om det här verkligen kunde vara riktigt.

 

I min önskan om att samarbeta med det jag hade skapat, erbjöd jag användandet av min kropp och röst på vissa villkor. Det skulle vara på vissa tider, och jag framhöll också för dem att om de nu var verkliga, så skulle det inte vara några problem för dem att arrangera saker som de ville och göra det mesta av arbetet. Min självgoda förklaring var att jag verkligen inte skulle slösa bort min tid på något som inte hade någon påtaglig närvaro. Mitt beteende kanske verkar som höjden av absurditet för en del, även om de som har en del erfarenhet inom dessa områden förstår att det är nödvändigt att sätta gränser. Det tog mig drygt två år att skapa en djup relation med dem, och det kom att ske under en kroppsterapisession där en våg av plejadisk kärlek överväldigade mig och präglade min känslokropp med det omätbara värde de hade för mig. Jag kapitulerade.

 

Med tiden förstod jag att plejadanerna hade visat sin subtila närvaro i min värld från första dagen. De blev de lärare och vänner som jag hade längtat efter. De verkade ha en direktkontakt med synkronicitets/impuls-spelet som får folk och händelser att manifesteras. Jag har aldrig ägnat mig särskilt mycket åt att oroa mig, så det var ganska lätt för mig att komma in i det plejadanska sättet att släppa taget, i det att de skapade ett eget liv genom mig. Människor och möjligheter kom till mig från alla möjliga håll. Mitt jobb blev att samordna och vara en fysisk guide för deras energier. Allt som de lärde ut, skulle jag förkroppsliga—att möta och leva.

 

Idag lever vi i bästa samförstånd, och jag känner mig faktiskt mer utomjordisk än mänsklig. De har levandegjort sina kunskaper genom mig och mitt liv har blivit ett plejadiskt mysteriespel, vilket har lett mig till min multidimensionella själs hjärtslag. Inte för att jag påstår att jag helt och fullt förstår alla dessa möten, och ibland undrar jag hur så många människor har blivit inblandade i min version av illusionen !  Jag är djupt tacksam för möjligheten att leva ett liv som jag fritt kan ge uttryck för i dessa snabbt föränderliga tider, och för att detta kreativa uttryck har skapat mening i så många andras liv. Det är för mig en mycket värdefull gåva—att ge tillbaka av nåden.

 

PS Jag kom till Darwin i tid !

 

 

 

 


(1)

 

AMBASSADÖRER I TIDEN

 

 

Vi är här. Vi är plejadanerna, ett kollektiv av energier från Plejaderna. Vi har en lång historia. Våra förfader kom från ett annat universum som uppnått kompletion, ett universum. Du arbetar bara på en planet som närmar sig kompletion, och vi är här för att hjälpa er med den uppgiften. Denna komplettering, eller transformering, har förebådats av många i eoner. Det är en viktig tid. Det som händer på Jorden just nu kommer att påverka hela universum.

 

Kompletionen består av att ni förstår vilka ni är, så att ni kan gå vidare med experimentet. Våra förfäder kom från ett universum som hade kompletterat sig själv och sedan universellt förstått att det var Den ursprunglige skaparen, Den första orsaken eller Skaparens resa i tiden. De kom från ett universum som hade upptäckt sin essens—kreativitet. Genom att upptäcka denna essens, upptäckte vi att vi var skapare.

 

Våra förfäder fick välja mellan att återvända till Den ursprunglige skaparen—vilket bara är rörelse—och vara med den vibrationen, eller att fortsätta, vilket alltid är fallet när kompletion av form har uppnåtts. De valde att komma till detta universum som ambassadörer eftersom de insåg att ni en dag skulle vara redo för kompletion. De kom till Plejaderna eftersom det stjärnsystemet skulle en dag kunna hjälpa er i er svåraste stund, krisen när ni är redo för att åter komma i kontakt med Den ursprunglige skaparen.

 

Våra förfader var bland de som ursprungligen planerade Jorden, dirigenter som spridde kreativitet och kärlek över världar och civi-lisationer. På grund av sina kvalifikationer älskade de att orkest-rera världar precis som dirigenter älskar att dirigera. Våra förfader är också era, och vi tycker om att kalla er vår uråldriga familj, vilket ni faktiskt är. Våra förfader gav sin DNA till De ursprungliga planerarna, och denna DNA blev en del av människans DNA.

 

Vi plejadaner kommer från er framtid. I en version av vårt "nu" finns det en plats fylld av tyranni och kaos, och vi har sett sannolika framtider för Jorden som innehåller samma tyranni och förfall. Tiden är mycket missförstådd i den tredimensionella verkligheten; ni tror att tid mäts i minuter eller delar. Tiden är något väldigare än ni anar. Tiden kodar och spelar med information och tillåter er att röra er i flera verkligheter på en gång genom att sträcka, vrida, böja och vända på tiden. Ni kan komma på en elliptisk tidskurva och uppleva många verkligheter genom att helt enkelt följa den elliptiska kurvan runt och upptäcka att varken tiden eller verkligheten är "solida".

 

Då inga verkligheter är solida, och då framtiden inte är bestämd (den är bara ett antal sannolikheter), så ser vi att det finns en möjlighet att nu bidra till en positiv sannolikhet för Jorden. Vi önskar återupprätta ljus på den här planeten och återställa Jorden till sitt ursprungliga syfte—att bli ett storslaget intergalaktiskt center för informationsutbyte. Så vi har kommit tillbaka i en sektion av tiden för att placera vad vi kallar en kärna eller ett frö för att åstadkomma förändring. Denna förändring kommer inte bara att påverka Jorden, den kommer att påverka er framtid, vårt nu, och hela universum.

 

Detta är storslagna nyheter !  Ni har kommit till Jorden vid en tid när utveckling skall ske. Ett stort språng är på väg att ske, och ni har kommit för att delta i det, och ni är inte ensamma, för många energier kommer till Jorden nu för att delta i detta stora projekt. Det finns moderskepp som cirklar runt planeten och som fungerar som energiomvandlare. Det kommer ljusstrålar som kommer till Jorden från gamla och uråldriga stjärnsystem som har arbetet med er i eoner. Dessa strålar av information sköljer nu över planeten.

 

Då information strålas ner till er, så måste era kroppar kunna ta emot den, omvandla den, hålla den och skicka den vidare till andra. Många av er kommer att utveckla telepatiska kontakter med dessa moderskepp, vilket kommer att vara som att ha era egen radiostation som ni kan koppla in er på när ni önskar för att få tillgång till stora mängder information.

 

Detta är utvecklandet av supermedvetandet, evolutionen upp till den högsta aspekten av ert varande. Ni behöver inte oroa er inför att bli denna varelse, för ni är redan denna varelse, och ni behöver bara minnas det. Sedan slöjorna runt Jorden lyftes under Harmonic Convergence har ni ständigt blivit bestrålade med denna energi från yttre kosmos, och den ökar stadigt i intensitet i takt med att ni förmår hantera den. Ni utvecklas nu i en så accelererad takt att varje år av detta årtionde kommer att verka som tio år under föregående århundrade. Känn hur mycket ni kommer att ha åstadkommit till 1999 och känn vem du kommer att vara. Det kommer att vara som om ni hade levt i hundra år på ett årtionde.

 

Ni kommer att översvämmas av minnen och många andra ting. Många av er kommer att göra resor med skeppen till olika delar av solsystemet. När ni kommer in i Ljusåldem, kommer världar att öppna sig för er som ni inte hade en aning om existerade. Ni har passerat de andra åldrarna: bronsåldern, järnåldern, industriåldern, informationsåldern etc. Dessa andra åldrar hade att göra med att så, plantera och kultivera och skapa en potential för liv i den tredje dimensionen.

 

En övergång kommer snart att ske, ett dimensionsskifte som kommer att minska tätheten i den tredje dimensionen, så att ni kommer att gå upp i högre dimensioner i vilka kroppen inte kommer att ha samma täthet. Ni har kommit hit eftersom ni önskar att bemästra den evolutionära processen och kunna leva med den. Detta kommer att bli väldigt spännande, eftersom det innebär att du kommer att kunna fungera i många verkligheter.

 

Begravt djupt inom er finns alla svar. Frågorna som kommer upp i era sinnen kommer för att ni skall kunna finna svaren inom er själva. För att åstadkomma detta, så måste du först tro att informationen finns lagrad där.

 

Mänskligheten lär sig viktiga läxor nu. Den stora läxan är förstås att inse er gudomlighet, er kontakt med Den ursprunglige skaparen och allt som existerar. Läxan är att inse att allt är förbundet med vartannat och att ni är en del av det.

 

Mängder av kulturer och samhällen existerar ute i rymdernas väldighet, och dessa kulturer har besökt er planet till och från sedan begynnelsen. Det är inte bara vi plejadaner som har kommit för att hjälpa er, vi är bara en grupp från ett stjärnsystem. Det finns många som har rest hit av många olika skäl. Majoriteten av utomjordingarna är här för att hjälpa er, men det finns också de som är här av andra skäl.

 

Er historia rör sig in och ut ur väldigt speciella tider. Många av er blev involverade på Jorden för mycket länge sedan via stjärnenergier och genom att arbeta med högre världar. Ni har en grundläggande kunskap om vad Jorden har gått igenom, hur många gånger landmassorna har förändrats och hur många gånger hjälp har kommit uppifrån.

 

Informationen förvrängdes när de som kom från skyn för att hjälpa er på traven i er utveckling betraktades som gudar. Så som barn gör idoler av dem som kan det de själva inte kan, visar ert samhälle samma beteende när det gäller att skapa gudar. Konceptet bakom denna metod är ett av de paradigm som ni har kommit hit för att förändra. Den tredimensionella världen är en stor utmaning, då den tillåter upprättandet av storslagna begränsningar. Via dessa begränsningar skapas strukturer, och via denna process lär ni er att skapa och att ni är en del av Den ursprunglige skaparen, och att Den ursprunglige skaparen vill ha erfarenheter.

 

Ni är storslagna varelser, medlemmar av Ljusfamiljen, och ni kom till Jorden vid denna tid med uppdraget att skapa förändring, att assistera vid övergången. Kärlek är nyckeln. Kärlek är vad universum består av. Jordens nuvarande teknologi kommer bara att utvecklas till en viss nivå, eftersom mänskligheten ännu inte inser att kärlek är nödvändigt. Energi kan visa sig i alla former av kreativitet, men när man handskas med girighet, hat eller andra känslor som inte strävar mot ljuset, så kommer man bara en bit. Det finns bara en begränsad mängd information för den sortens vibration. Kärlek är det grundläggande byggnadsmaterialet, så när man har kärlek, har man alla möjligheter. Att återinföra konceptet ljus, vilket är information och kärlek—vilket i sin tur är kreativitet—är planen. Det kräver krafter som Ljusfamiljen för att komma till ett system som huvudsakligen har varit mörkt i eoner, och förändra det.

 

Vi betraktas som avfällingar där vi är. Som vi sa så är vårt eget system i behov av transformation. Vi arbetar som en bro eller länk genom Ljusfamiljen i olika system för att förändra vårt eget system. Genom att ni höjer ert medvetande genom kärlek och ansvar, ger ni oss näring och kraft att expandera våra medvetanden, så att vi kan utvecklas vidare. Alltså, precis som vi är guider och hjälpare åt er, så är ni också hjälpare åt oss.

 

Vart kommer denna övergång att föra er ?  Vi skulle vilja se er bli kvalificerade att medvetet skapa världar. Ni förbereder er för att befrukta och bli den ras som befolkar mången ny värld då de formuleras, och eftersom ni har lagrat i era minnen historien om vad som hänt här på Jorden, så kan ni lära andra och medvetet styra den riktning i vilken utvecklingen bör gå.

 

Det är en storslagen plan som ni är del av. Ni kastade er alla entusiastiskt över möjligheten att vara med om en så stor utmaning. Ni var övertygade om att ni kunde klara av det. Ni fick också veta att det skulle finnas gott om hjälp och att det vid lämpliga tillfallen skulle det dyka upp olika entiteter på planeten för att på olika sätt trigga er, entusiasmera er och påminna er—men inte göra det åt er. Vi är bara en av dessa triggers, en katalysator. När ni hör namnet plejadanerna, känner ni en koppling, eftersom vi hjälper er att föra fram er egen information, ert vetande.

 

Genom att arbeta med er vill vi erbjuda er en påminnelse om vilka ni är, så att ni kan finna den bästa inspirationskällan. Om vi kunde ge var och en av er en karriär, eller ge er ett sätt att vara, så skulle vi be er att bli inspiratörer. När ni kan leva i en sådan funktion och verkligen vara en inspiration för alla som ni möter, så lever ni ert ljus, och det är mycket vördnadsvärt.

 

Kom ihåg att vi är här av våra skäl och att ni är här av era skäl, och att vi alla är här för att utvecklas tillsammans och skapa en ny vibrationsfrekvens. Vi vill byta ut trosparadigm som separerar individer i sin utveckling. Vi vill skapa ett ambassadörskap, ett spel av harmoni och samarbete, genom att ge information som gör intryck på er ända in i er kärna, vilka era tidigare övertygelser än har varit.

 

Vi, den grupp som talar till er, avser att uppfylla vårt eget åtagande med några intressanta erfarenheter. När vi först började tala 1988, bestod vårt kollektiv av femtio till sjuttio entiteter—några fysiska, några ickefysiska, men alla plejadanska. Vårt antal har växt, och vårt kollektiv består nu av över hundra entiteter från många olika system. Man kan nu kalla oss plejadanerna plus. Det finns de i vår verklighet som inte tror att vi kan klara av det som vi har beslutat oss för att göra tillsammans med er. De anser att vi tar för många chanser och risker, men ändå sitter de i spänd förväntan för att se vad som ska hända.

 

Det finns de i ert system som anser att vi är här för att sprida skräck, men vi ser det inte på det sättet. Vi önskar inte att skrämma någon av er, vi vill bara informera er. Om ni sitter i ett mörkt rum och hör underliga ljud, så kan det vara skrämmande. Men om ni tänder ljuset och ser efter vad det är, så är det inte så skrämmande. Vi vill att ni ska vara informerade om vad det är som ni har att göra med. Ljus är information; okunnighet är mörker. Vi vill att ni ska arbeta i ljuset, inte i mörkret.

 

Vi ägnar oss åt att arbeta med er eftersom vi vill utveckla medvetandet mot mer fri vilja och uttrycksfullhet. Precis som ni är här på uppdrag att förändra systemet ni befinner er i, så har vi ett uppdrag att förändra det system vi befinner oss i. Vi är inte utan målsättningar. Som vi sa, så kommer vi från er framtid, och på vissa områden har vi fullt upp. Vi behöver er, precis som ni behöver oss. Ni kan, som varande medlemmar av Ljusfamiljen, starta, utföra eller införa en fantastisk ny sannolikhet i kedjan av verkligheter som kommer att implodera under de närmaste tjugo åren, från den här sektorn av existens, eftersom ni lever fysiskt på den här planeten. Det är genom er som transformationen kommer att inträffa. Det ni gör nu kommer att ha stor påverkan på oss. Det som händer med Jorden kommer att ha stor påverkan på oss.

 

Vi är här för att hjälpa, för att lära ut och för att utvecklas under det att vi går igenom denna process tillsammans. Vi erbjuder vår version av saker och ting enbart för att ta er upp till ett högre medvetande. Vi vill inte påstå att denna version, och bara den, är hela verkligheten. Hela detta lärande har designats med ett stort mål i åtanke, och de historier vi berättar är menade att ta er till ett högre medvetandetillstånd. Det är vår intention.

 

De ord vi väljer och de koncept vilka vi talar om är triggers för koder som är lagrade i era kroppar. Era kroppar väntar på att frågorna ska ställas så att ni kan börja vibrera med svaren inom er själva—så att cellminnena i era kroppar kan börja minnas det de redan vet. I det att vi talar till er, kommer ni att minnas.

 

Då vi talar med er vill vi att ni ska utvidga er definition av verkligheten; ta dock inget av det vi säger bokstavligt. Följ alltid den större spiralen vi avser att skapa, som tillåter er att se den större bilden. Stanna aldrig där vi definierar en idé, eftersom vi bara är här för att öppna era paradigm och skaka på burarna, så att ni kan börja hitta aktiveringen av den verkliga kunskapen, den sanna kunskapen, som är lagrad inom er. Det är där som svaren finns, och vi har kommit för att väcka upp den i er.

 

Vi vill slänga ut lite idéer för er att fundera på. Vi vill uppmuntra er att inte fastna i en idé, och att även ta in det ni är tveksamma till eller rädda för. Inse att när ni står inför de s.k. mörka, eller skuggdelarna av er själva, så skapar ni en möjlighet för befrielse för alla inblandade. Detta för oss till den första och sista grundsatsen: tanken skapar. Det spelar ingen roll vilken situation du befinner dig i—det är kraften i dina tankar som har fört dig dit. Det är också den rena tron på att tanken är skapande som kommer att transformera dina erfarenheter och den planetära existensen.

 

Vi rekommenderar att ni ställer er en smula frågande inför alla som överdefinierar och tvärsäkert berättar hur det är. Det är viktigt att höra många olika åsikter och många historier. Lyssna på en människas historia och känn sedan efter om det känns rätt. Är det för din skull och är det upplyftande ?  En sak vi vill lära er är att det är upp till er att bestämma vad ni ska göra. Vi ger er information; det är dock ni som beslutar vad ni ska göra med den. Ni bestämmer över era liv, inte vi.

 

Vi tycker att vi är ganska bra historieberättare. Det finns en viss trovärdighet och en viss sensation i det sätt på vilket vi presenterar data. En historia som vi berättar för er är dock inte den enda historien; den är aldrig slutgiltig och det är aldrig den enda sanningen. Det är bara ett fragment, en liten bit av den stora bilden.

 

Det spelar ingen roll vad vi berättar för er idag, vi garanterar att vi om ett år kommer att berätta en annan historia, för om ett år kommer ni att kunna förstå saker och ting på ett bättre sätt. Så berättelsen kommer hela tiden att utvecklas. Er uppgift är att hitta er identitet i berättelsen, att hitta det ni vet—inte det ni tror eller har blivit tillsagda. Att lita till det ni vet är det viktigaste, för kunskapen är er koppling till Den ursprunglige skaparen. Var och en av er måste veta att ert liv handlar om något när ni börjar minnas er roll.

 

Ni valde själva att vara här. Ni har som uppdrag att ta fram minnet och att föra fram människovärdet till skapelsens frontlinje. Ni behövs. Ni har tränats för detta uppdrag i många liv, och ni har inte kommit oförberedda. Allt ni behöver veta nu finns inom er, och det är er uppgift att minnas er träning. Detta är inte ett liv där ni kommer att få nya kunskaper. Som vi sa förut så är detta det liv där ni kommer att minnas det ni redan vet, och vi är bara här för att påminna er om det. Det är en del av vårt uppdrag.

 

 

 

 


(2)

 

PÅ DEN URSPRUNGLIGE SKAPARENS RESA

 

 

Mänskligheten är ett experiment. Människan har designats, precis som i stort sett allting i skapelsen. Den ursprunglige skaparen började experimentera med skapande för mycket länge sedan i detta universum, i avsikt att lära sig mer om sig själv, att uppskatta sig själv mer och att uttrycka sig mer. Den ursprunglige skaparen tog fram energierna och essensen av liv—förlängningar av sig själv—i detta universum och gav dessa förlängningar de gåvor han hade. Han gav villigt och fritt av sina förmågor. Det finns många andra universa och många andra sätt att designa ett universum. Detta universum designades som en zon av fri vilja i vilken allt skulle tillåtas.

 

Den ursprunglige skaparen sa till dessa förlängningar av sig själv: "Gå ut och skapa och för alla ting tillbaka till mig." Ett ganska enkelt uppdrag eller hur ?  Med andra ord så sa Den ursprunglige skaparen: "Jag kommer att ge av mig själv till er. Gå ut och ge fritt av er själva så att allt ni skapar i detta universum kan förstå sin essens som varande min."

 

Dessa förlängningar av Den ursprunglige skaparen, vilka vi kan kalla skapelsegudar, gick ut och började experimentera med Den ursprunglige skaparens energi, så som den existerade inom dem själva. De började skapa sin egen hierarki, vilken i sin tur skapade egna hierarkier. Varje följande hierarki skapade ännu en, för att förläna dem sin egen essens och för att hjälpa till i skapandet av detta universum. Så småningom i ett av de galaktiska systemen skapades en plan för att designa Jorden som ett intergalaktiskt center för informationsutbyte. Det var en fantastisk plan. Jorden var en vacker plats, placerad i utkanten av en galax, och lätt att nå från andra galaxer. Den låg nära många portar, motorvägarna för de energier som färdas genom rymden.

 

Det var ett väldigt farande kors och tvärs för att alla galaxer skulle bli representerade på den här planeten. En del av skapargudarna var mästare på genetik. De kunde via sina hierarkier binda molekyler till varandra—molekyler kodade med identitet, frekvens och elektrisk laddning—för att skapa liv. Många civilisationer gav av sin DNA för att deras kodning skulle vara representerad på planeten. Genetikmästarna designade sedan många arter, en del mänskliga, en del djur, genom att leka med de olika varianterna på DNA som andra raser bidragit med för att göra Jorden till detta informationscenter, detta levande bibliotek. Planen för Jorden var storartad.

 

De ursprungliga skaparna av Jorden var medlemmar av Ljusfamiljen, varelser som arbetade för och var kopplade till en aspekt av medvetande kallad ljus. Ljus är information. Ljusfamiljen skapade det informationscenter de hade tänkt sig; de designade ett ställe där galaxer kunde bidra med sin information och där alla kunde delta och dela med sig av sin specifika kunskap. Jorden skulle bli ett kosmiskt bibliotek, en otroligt vacker plats där man experimenterade med hur information kunde lagras i frekvenser och i den genetiska processen.

 

Utanför tidsstrukturen kan 100 000 år passera på motsvarande ett år inom den tidsstruktur som ni lever i. Några få hundra tusen eller miljoner år var inget särskilt för dem.

 

Olika energier skapades. Det fanns människoraser på Jorden för kanske 500 000 år sedan som utvecklade väldigt högtstående civilisationer. Vi talar inte om de civilisationer ni kallar Lemurien eller Atlantis; för oss är de civilisationerna moderna. Vi talar om uråldriga civilisationer, som är begravda under delar av istäcket på Antarktis.

 

Projekt "Det levande biblioteket" blev så småningom omstritt. Det verkade lockande nog för att några skulle vilja äga det. Under Jordens tidiga historia förekom det krig i rymden om äganderätten till Jorden. Har ni någonsin undrat över vem som äger Jorden ?  Det är ett utmärkt stycke fast egendom. Trodde ni att den skulle ligga där utan ägare ?

 

Slag utkämpades och Jorden blev en plats av dualitet. Vissa skapargudar som hade rätt att göra vad de ville—då Jorden är en fri vilja-zon—kom hit och tog över. Vi kallar detta för ett fientligt övertagande av Jorden, precis som företag ibland tar över varandra mot ägarnas vilja. Dessa gudar tog över Jorden för ca 300 000 år sedan— den tidsperiod som ni historiskt sett kan kalla begynnelsen av den mänskliga civilisationen. Egentligen var det bara början på den modern mänsklighetens senare del.

 

När detta slag utkämpades var det en viss grupp av entiteter som tillskansade sig Jorden. Dessa nya ägare ville inte att Jordens innevånare skulle känna till vad som pågick. De skulle vara lättare att kontrollera om de var okunniga. Det är därför som ljus är information och mörker är brist på information. Dessa entiteter släckte ljuset och Jorden blev deras territorium. Det ger en ny syn på ljus, eller hur ?  Det förekom mycket radioaktivitet och atomsprängningar, och en stor del av Jorden slets sönder. De ursprungliga innevånarna, den mänskliga skapelsen, upplevde stor förstörelse och skingrades.

 

Dessa nya skapelsegudar som nu ägde Jorden var även de mästare på genetik. De förstod hur man skapade liv och de ville äga detta territorium av egna skäl. Territorier skapas och ägs av vissa energier av många skäl, ett av dem är att det finns medvetenhet i allt.

 

Medvetande kommunicerar kontinuerligt. Medvetande vibrerar, eller kan fås att vibrera, inom vissa elektromagnetiska frekvenser. Elektromagnetiska energier från medvetande kan påverkas att vibrera på ett visst sätt så att det skapar mat. Precis som att äpplen kan tillagas och ätas på många olika sätt så kan medvetande beredas och intas på olika sätt.

 

En del entiteter, började under sin evolutionsprocess, upptäcka att när de skapade liv och gav ting medvetande genom att modulera frekvenserna till vissa former av medvetande, så kunde de ge sig själva detta som mat; de kunde hålla sig själva i beslutsposition. De kom på att det är så Den ursprunglige skaparen ger sig själv näring. Den ursprunglige skaparen sänder ut andra för att skapa en elektromagnetisk frekvens av medvetande som en källa till näring.

 

Ägarna till den här planeten hade en annan smak än de förra. De livnärde sig på kaos och skräck. Dessa ting närde och stimulerade dem, vilket höll dem vid makten.

 

De nya ägarna som kom hit för ca 300 000 år sedan är de imposanta varelser som det talas om i er bibel, i de babyloniska och sumeriska lertavlorna och i texter från hela världen. De kom till Jorden och arrangerade om befolkningen. De gjorde om er DNA för att få er att sända inom ett visst begränsat spektrum av frekvenser, ett som kunde föda dem och hålla dem vid makten.

 

Den ursprungliga människan var en strålande varelse vars tolv DNA-spiraler innehöll bidrag från många civilisationer. När de nya ägarna kom hit, utarbetades en ny människa i deras laboratorier, en med en annorlunda DNA—den med två spiraler. De avvecklade det ursprungliga DNA. Det ursprungliga mönstret fanns fortfarande kvar i de mänskliga cellerna, men inte längre fungerande. Det var isärtaget, avstängt.

 

Inuti de mänskliga cellerna finns det ljuskodade fibrer, fina trådar av energi som bär på information. När dessa fina fibrer arbetar tillsammans som en kabel—så som fiberoptik fungerar—utgör de din DNA:s spiraler. När ni blev omgjorda fick ni bara behålla en dubbelspiral. Allt som inte var nödvändigt för överlevnad, och som skulle hålla er informerade, drogs loss och lämnade er med endast en dubbelspiral, som skulle hålla er i kontrollerbara, användbara frekvenser.

 

Ett frekvensstängsel, i stil med ett elektriskt stängsel, sattes upp runt planeten för att kontrollera hur mycket människans frekvenser kunde anpassas och förändras. Detta stängsel gjorde det naturligtvis väldigt svårt för ljusets frekvenser—information—att tränga igenom. När de lyckades tränga igenom stängslet, så fanns det inget ljus där som kunde ta emot dem. Människans DNA var inte inkopplat, de ljuskodade trådarna var inte längre ordnade, så de kreativa kosmiska strålarna som gav ljus, hade inget att koppla in sig på och hålla sig kvar i.

 

Vilken roll spelade du i den här historien ?  Du är medlem av Ljusfamiljen. Blotta faktum att du läser den här boken visar att du är en medlem av Ljusfamiljen. För en del av er är det här bara som en dröm. Vi påminner er om något som ni vet inom er själva. Vi har kommit till den här planeten för att trigga era minnesbankar—att inspirera människan med ljuset, så att ni kan börja minnas vilka ni är, för att skapa er egen verklighet och för att förändra frekvensen på planeten och kräva er rättmätiga äganderätt till er själva och planeten.

 

Vi plejadaner har kommit tillbaka genom tiden—till vad man skulle kunna kalla vårt förflutna—som representanter för ljuset. Vi har kommit tillbaka som för att dela en frekvens med er, en frekvens som var och en av er har kommit överens om att bära på den här planeten för att återställa människans DNA. Det är en stor sak. Den skulle kunna skapa stora rubriker.

 

De ursprungliga planerarna tänker inte släppa det här territoriet. Tror ni att de tänker ge upp så lätt ?  De ursprungliga planerarna började med att be Ljusfamiljen att gå in och infiltrera projektet, att inkarnera en och en och föra in ljus—som information via kreativa kosmiska strålar—till den plats där det gått förlorat. Ljusfamiljen påbörjade sitt arbete här i ett system som var utblottat på ljus och utblottat på information. Genom att mutera mänsklighetens lagar började dessa kreativa kosmiska strålar att tränga in i folks kroppar, individ för individ, sedan grupp efter grupp. I mycket små mängder genom årtusendena fördes dessa ljusfrekvenser med information ner till planeten. Tidvis utkämpades stora slag för att utestänga ljuset eller informationen som alltid ville bli uttryckt. De ursprungliga planerarna startade upp sin egen version av en plan som skulle sammanträffa med en tid då Jordens frekvens skulle förändras, en tid då ägarna skulle förgås om de inte själva kunde förändra sin frekvens. Känslor är födoämnen. Det finns de som lever på kärlek och De ursprungliga planerarna avser att förändra Jordens frekvens till kärlekens frekvens. De nuvarande ägarnas mat—rädsla, ångest, kaos, svält och förtvivlan—måste försvinna.

 

Gissa vem som avlägsnar detta matförråd ?  Det gör du !  Som medlemmar av Ljusfamiljen är ni avfällingar. Ni är systemkrossare, här för att övervinna era egna rädslor och för att visa resten av planeten att det inte finns någon anledning att frukta någonting. Ni älskar att gå in och skapa problem. Ni är berömda, er avdelning av Ljusfamiljen. Ni är kända för att gå in i verklighetssystem och förändra frekvensen och därigenom föra in information. Det är inte er uppgift som medlemmar av Ljusfamiljen att värva nya medlemmar. Ni går helt enkelt in i system och fungerar som mottagare; ni tar emot de kreativa kosmiska strålarna i era kroppar, kropparna ni använder när ni är människor. Ni är förklädda som människor, och ni tillåter en process att ske.

 

Ni är kodade, och när ert minne börjar framträda kommer ni att reagera på den plan med vilken ni kom hit för att delta i frekvensförändringen. Ni kommer att börja hålla och upprätthålla en viss frekvens och sedan leva den. Identitet som frekvens är den totala summan av era fysiska, mentala, känslomässiga och andliga kroppars utsändande av elektroniska pulser. När ni lever er frekvens påverkar ni alla var ni än går. Det är det ni gör nu. Det finns många som redan förstår sitt uppdrag, och det finns de vars minnen just börjar vakna.

 

Planen att förändra frekvensnivån som påverkar mänskligheten inbegriper en ompaketering av er DNA och de ljuskodade strängarna. Det är en gigantisk plan. Jorden hjälper på sitt sätt universums evolution. Jorden är stället där det händer saker: det är det heta inne-stället, stället att vara. Det är här som planen börjar blomma, och det som händer på Jorden kommer att påverka många, många världar.

 

Som medlemmar av Ljusfamiljen gjorde ni en överenskommelse om att komma hit många gånger—i många förklädnader och i många tidsperioder—för att lära er grunderna, för att lära er karaktären och för att bli vältränade. Ni behövde uppleva Jorden och förbereda er för den tid då frekvensförändringarna skulle börja inträffa och ni skulle alla inkarnera i stora skaror för att sätta planen i verket.

 

Ljusfamiljen börjar återförenas överallt. Ni måste alla fokusera på det ni har gemensamt, inte det som skiljer er åt. Som medlemmar av Ljusfamiljen för ni information till planeten på ett neutralt sätt för att stimulera er egen tillväxt. Detta är nödvändigt—för er egen tillväxt påverkar planetens tillväxt.

 

Er DNA kommer att utvecklas från två spiraler till tolv. Dessa tolv spiraler motsvarar energicentra, eller chakran, inuti och utanför era kroppar. Det finns miljoner av er på uppdrag på planeten just nu, och ni har kommit överens om att bära frekvensen för att åstadkomma detta. Några av er börjar klarna, och dessa få kommer att påverka andra. Snart kommer ni att ha en stor klarhet över vilka ni är och vilket uppdrag ni har.

 

Denna process är ett otroligt utvecklingssprång att vara involverad i, och det kommer att äga rum i en accelererad takt under de närmaste tjugo åren. Det finns de som redan har fått sina tolv DNA-strängar tillrättade. Dessa tolv spiraler interagerar med varandra i och utanför kroppen. Kopplingen till de tolv trådarna innebär att de tolv energi- eller informationscentra kan börja fungera och sända information fram och tillbaka till varandra.

 

Traditionellt är sju av dessa centra placerade i kroppen, och fem ligger utanför kroppen. De kallas vanligen för era chakran och är kopplade till rotationen hos de tolv himlakroppar i solsystemet som ni känner till just nu—de tolv himlakroppar som vibrerar i 3D. Dessa himlakroppar roterar med information: de roterar med de chakrasystem som går ut till universums ände, och de roterar med DNA som roterar i era kroppar.

 

När människans DNA börjar omstruktureras som ett tolvtrådars spiralsystem och man börjar handla utifrån detta, kommer det att ge otrolig kraft. Individer kommer att genom att bara vara tillsammans och ha en gemensam intention—att tillsammans vara en telepatisk mottagare för energier från hela kosmos—förändra hela universum.

 

Vi kallar omstruktureringen av er DNA för en mutation. När ni, som medlemmar av Ljusfamiljen, kan ta in denna mutation i era kroppar, kommer ni att kunna integrera era tolv informationscentra. Ni kommer att förstå att ni skapar era egna upplevelser, och ni kommer att lära er att bli medvetna skapare. Mer än så, ni kommer att ha medvetna minnen av vilka ni är.

 

När era tionde, elfte och tolfte chakran börjar öppnas kommer många utomplanetariska energier att uppträda i era liv. Dessa energier kommer att förekomma på planeten i och med att fler och fler av er håller de högre frekvenserna. Det tionde chakrat är kopplat till solsystemet, det elfte till galaxen, och det tolfte till en plats i universum. När ni håller dessa frekvenser kommer ni att ta ner information till planeten som kommer att förvåna och chockera större delen av världen.

 

Det kommer att förekomma ett sammansmältande av identiteter, ett sammansmältande av kulturer och ett införande av många "nya världsordningar", och det kommer att förekomma mycket kaos och förvirring. Som medlemmar av Ljusfamiljen kan ni bara betrakta detta med vetskapen om att kaoset är där för att bryta ner systemet så att det kan byggas upp med ljus. Som medlemmar av Ljusfamiljen kan ni förstå att det är en evolutionsprocess som äger rum, och att alla som kan hantera de förändrade frekvenserna kommer att utvecklas. Jorden är en spännande plats att vara på just nu. Det är en bra plan, eller hur ?

 

 

 

 


(3)

 

DETTA ÄR ERA GUDAR

 

 

Det finns många missuppfattningar kring idén om gudaskapet. Uni-versana är fulla av intelligenta varelser som med tiden har utvecklat alla möjliga sorters förmågor och funktioner för att tjäna deras behov och att utrycka sin kreativitet. Det viktiga med existens och medvetande är kreativitet, och kreativitet har många former.

 

För många eoner sedan var Jorden blott en tanke i storslagna varelsers sinnen, vilka hade åtagit sig att skapa nya former av existens. Många av dessa varelser påverkade skapandet av detta universum och ni har kallat dem för Gud. I verkligheten var de utomjordiska ljusenergier som befann sig en god bit från Den ursprunglige skaparen. Vi använder sällan termen Gud med ett stort G. Om vi skulle använda den termen så skulle vi referera till den entitet vi känner som Den ursprunglige skaparen. Den ursprunglige skaparen, i sin egna personliga implosion av kärlek, gav allting medvetande. Allt är Den ursprunglige skaparen på Den ursprunglige skaparens resa.

 

Vi ser oss själva som en förlängning av Den ursprunglige skaparen—samlar alltid information, ger oss av på äventyr och gör allt som vi gör för att göra våra liv intressantare och mer utmanande så att vi kan nära Den ursprunglige skaparen. I det att vi ger näring till Den ursprunglige skaparen genom våra planer och strävanden, så ger vi honom mer energi till nytt skapande.

 

Vi har aldrig kommit nära entiteten Den ursprunglige skaparen. Inte ens de av oss som är varelser av de mest storslagna ljusvibrationer har i vårt nuvarande utvecklingsstadium kapacitet att vara i närheten av Den ursprunglige skaparen. Vi är inte redo att hantera intensiteten i den utstrålningen. Det är vår önskan att vi vid någon punkt i vår utveckling skall få en glimt av och kanske sammansmälta med Den ursprunglige skaparen för en tid. Vi vet att det är möjligt, så det är något vi strävar efter.

 

Medvetandets evolution och förmågan att lagra information är det som tillåter en att komma i närheten av Den ursprunglige skaparen. Många människor på Jorden har känt att de har sammansmält med Gud. De har sammansmält med en del av Den ursprunglige skaparen, en del som passade deras vibration just då. Den totala vibrationen hos Den ursprunglige skaparen skulle förstöra den fysiska kroppen på ett ögonblick, då den inte kan hålla så mycket information. De som representerar "Gud" för er är bara en mikroskopisk del av Den ursprunglige skaparen.

 

Även Den ursprunglige skaparen är blott en del av någonting större. Den ursprunglige skaparen upptäcker ständigt att den är ett barn av en annan skapelse och den är i en konstant process av självupptäckt och medvetande. Kom ihåg att medvetande finns i allt, och medvetande har aldrig uppfunnits, det har helt enkelt alltid varit. Medvetande är vetande, och ditt vetande är där du är närmast Den ursprunglige skaparen. När du litar till det du vet, så aktiverar du Gud inom dig.

 

Just nu rör sig en stor medvetenhet över planeten om hur stor världen egentligen är och vem som är vem i spelet om världen: inte bara vem som är vem i spelet om världen, utan vem som är vem i det kosmiska spelet.

 

Precis som ni har hierarkier på Jorden som ni är eller inte är medvetna om, så finns det hierarkier i kosmos. Man kan leva inom ett visst område och inte vara medveten om att det existerar någon hierarki. Du kan bruka din jord, betala dina skatter, besluta dig för att inte rösta och helt enkelt inte vara medveten om någon politisk byråkratisk struktur. På liknande sätt är Jorden omedveten om den politiska byråkratiska struktur som opererar i universum.

 

Det är viktigt för er att förstå att byråkratier eller hierarkier finns, och att dessa organisationer har andra erfarenheter av tid än ni har. Andra lever inte inom den tidsstruktur som ni gör. Det ni kallar ett år kan för andra kännas som en liten del av en dag. Om du verkligen kan börja förstå detta, så kan du förstå varför den här planeten ser ut att ha blivit lämnad åt sitt öde under de senaste två tusen åren. Nu har det börjat hända saker i skyarna igen, och ni kommer att bli tvungna att passa in stora mängder ny kunskap i era paradigm och trossystern. Den här planeten kommer att råka ut för en kulturchock— en stor överraskning.

 

Ni har kommit hit just nu av ett speciellt skäl: skapelsegudarna som ändrade om människan är på väg tillbaka. En del av dem är redan här. Den här planeten har besökts gång efter gång och många former av människor har såtts här genom en mängd experiment. Det har funnits många faktorer som har påverkat historiens förlopp på Jorden. I miljoner år har det funnits civilisationer på planeten som har kommit och gått, utan att lämna ett spår efter sig. Dessa civilisationer, varenda en, har påverkats av dem som ni kan kalla Gud.

 

Er historia har influerats av en mängd ljusvarelser som ni har kallat Gud. I bibeln har många av dessa varelser kombinerats till att representera en enda varelse, vilket de inte alls var, utan en kombination av väldigt kraftfulla utomjordiska ljusvarelser. De var verkligen mycket vördnadsbjudande energier från vårt perspektiv, och det är lätt att förstå varför de glorifierades och dyrkades.

 

Det finns ingen litteratur på Jorden som ger en sann bild av dessa varelser. Alla dessa gudar kom hit för att lära och gå vidare i sin utveckling genom att arbeta med kreativitet, medvetande och energi. En del blev väldigt framgångsrika och bemästrade sina läxor, medan en del gjorde ganska hemska misstag.

 

Vilka var dessa gudar från förgångna tider ?  De var varelser som förmådde röra på verkligheten och befalla naturandarna att lyda deras vilja. Människan har av tradition kallat varelser som kunnat göra saker som människan inte kan för Gud.

 

Dessa varelser förmedlades genom kulturer och samhällen som bevingade varelser eller ljusklot. Världen är fylld av antydningar, ledtrådar och lämningar som pekar mot vilka era gudar var. De som önskade manipulera människan, skapade sina egna historier för att skapa ett paradigm som kunde kontrollera er. Ni fick lära er att dessa varelser verkligen var gudar och att ni måste tillbe, lyda och beundra dem. Detta paradigm håller nu på att genomgå en verklig förvandling. Sanningen kommer att visa sig, en sanning som helt kommer att förändra ert sätt att betrakta världen. Det blir inte lätt för dem som inte vill se. Chockvågorna kommer att röra sig runt världen.

 

Skapelsegudarna som har härskat över världen har förmågan att bli fysiska, men för det mesta befinner de sig i andra dimensioner. De håller Jorden i en viss vibrationsfrekvens medan de skapar känslomässiga trauman för att nära sig själva. Det finns en del varelser som ärar livet över allt annat, och det finns de som inte ärar livet alls och som inte förstår sin koppling till det.

 

Medvetande föder medvetande. Det är svårt för er att förstå detta begrepp eftersom ni föder er själva med mat. Maten för en del varelser är medvetande. All mat innehåller medvetande på någon punkt i sin utveckling, antingen ni kokar den, steker den eller plockar den i trädgården; ni tar in den för att hålla er själva välnärda. Era känslor är mat for andra. När ni är kontrollerade för att skapa ödeläggelse och panik, så skapar ni en vibrationsfrekvens som upprätthåller existensen hos dessa andra, eftersom det är så de föder sig själva.

 

Det finns de som lever på vibrationerna från kärlek, och den gruppen skulle vilja återupprätta kärleksmaten på den här planeten. De skulle vilja förvandla detta universum till kärlekens vibration så att det kan få möjlighet att ge sig ut och omskapa andra världar.

 

Ni representerar ljusgruppen, och ni har kommit överens om att komma tillbaka till planeten. Ni är här på uppdrag. Ni kommer in i dessa fysiska kroppar och tar över dem, och ni avser, genom kraften i er andliga identitet, att förändra den fysiska kroppen. Ni valde alla med stor omsorg de genetiska arv som skulle ge er den bästa starten för allt detta. Var och en av er valde en genetisk historia genom vilken medlemmar av Ljusfamiljen har passerat.

 

När mänskliga varelser existerade i sin rätta domän och kunde förstå många verkligheter, så hade de förmågan att vara multidimensionella, att vara jämbördiga med gudarna. Ni har börjat vakna till denna identitet inom er själva.

 

Gudarna gav sig på denna verklighet. Precis som företag tar över varandra i er tid, kanske för att det finns stora pensionsfonder, så tog de över den här planeten för att det här fanns överflödande fonder när de kom. För att få er att tro att de var gudar med stort G gjorde de om er genetiskt.

 

Det var då som Ljusfamiljen skingrades från planeten, och det mörka gänget, vilka arbetar utifrån okunnighet, kom hit. Era kroppar bär på rädsla och ett minne av att sträva efter den kunskap som dessa gudar representerade och tog från er. Gudarna som gjorde detta är magnifika rymdvarelser. De kan utföra många sorters manipulationer och arbeta med verkligheter på många olika sätt. Människorna i sin okunnighet började att kalla dem för Gud med stort G.

 

Gud med stort G har aldrig besökt planeten som en entitet. Gud med stort G är i allt. Ni har bara haft erfarenhet av gudar med litet g, som har velat bli beundrade och som har förvirrat er, och som har betraktat Jorden som ett furstedöme, ett ställe som de äger här ute i galaxens utkanter i detta den fria viljans universum.

 

Före övertagandet hade ni fantastiska förmågor. Den ursprungliga biogenetiska uppsättningen innehöll otroligt mycket information, var interdimensionell och kunde göra mycket. När dessa gudar tog över, ansåg de att människorna visste för mycket. Den lokala arten hade förmågor som var alltför lika de hos dem som kallade sig Gud.

 

En biogenetisk manipulation utfördes, och mycket förstördes. Det förekom experimentella versioner där den ursprungliga databasen var utspridd men inte förstörd. En gång var er DNA intakt. Det var som ett underbart bibliotek, där all information var sorterad och indexerad och man kunde hitta allting omedelbart. När den biogenetiska förändringen inträffade var det som om någon gömde registret och drog ut alla böckerna från hyllorna och vräkte dem i en hög på golvet utan någon ordning. På detta viset blev er DNA spridd och blandad av de nya herrarna.                          himmelens-anglar.se

 

Vi berättar en historia för er nu; det finns definitivt en berättelse här. Vi talar inte till ert logiska sinne, utan till era minnesbankar, så att ni kan börja minnas hur ni deltog i denna berättelse. På detta sätt kan ni börja förstå vad som har hänt och vilka ni är i denna process.

 

All genetisk information blev utspridd; den innehöll inte längre någon ordning, men den fanns kvar i cellerna. Den enda information som återstod för er att använda och hålla er funktionsdugliga var den dubbla spiralen. Många av databaserna längs dubbelspiralen stängdes av, så att ni började fungera med väldigt lite information. Ni blev väldigt lätta att manipulera och kontrollera av de många aspekter av medvetande som kallade sig själva för Gud med stort G.

 

Vissa entiteter tog den existerade arten, vilken verkligen var en magnifik art, och omarbetade den för att passa sina egna behov. De störde informationsfrekvensen i människor, ändrade deras DNA, och gav er den dubbla spiralen, så att ni kunde hållas i okunnighet. Er frekvensinställningsförmåga stängdes av, så att ni inte själva kunde ställa in er egen radio.

 

Dessa skapelsegudar gick in för att ändra DNA inuti den mänskliga kroppen, vilken är intelligensen, ritningen, koden. Om en kod inte har något att operera inom, så kan den inte starta sig själv och börja existera. Om du är inlast i ett väldigt litet rum och aldrig får någon plats att växa, så kan du aldrig ge uttryck för dig själv. De senare tusentalet år har er kod tvingats passa inom en väldigt begränsad DNA.

 

En av de mest spännande aspekterna av att befinna sig på Jorden just nu är att en omorganiserande och ordningsskapande process pågår i er DNA. Kosmiska strålar sänds till planeten, med vilka en förändring startas i kroppen. Den utspridda informationen som innehåller Det levande bibliotekets historia och medvetande dras nu tillsammans och ordnas upp DNA utvecklas. Nya spiraler eller strängar skapas när de ljuskodade strängarna börjar föras ihop. Den utspridda informationen börjar dras tillsammans av elektromagnetiska energier från Den ursprunglige skaparen. Vi är här för att övervaka denna process i er, att hjälpa er, och att själva utvecklas samtidigt.

 

Medan denna omorganisering äger rum, kommer ni att skapa ett mer utvecklat nervsystem som kommer kunna hantera att mycket mer data kommer in i ert medvetande. Ni kommer att väcka många hjärnceller som har legat i dvala, och ni kommer att kunna använda er fysiska kropp fullt ut, istället för den lilla procent ni har fått att fungera med.

 

Varenda ställe på den här planeten påverkas av denna förändring, denna medvetenhet. De av er som är Ljusets väktare och som önskar att helt förändra denna nuvarande verklighet och föra in andra möjligheter förankrar frekvensen. Om den inte är förankrad och förståelig, så kan den skapa kaos. Den kommer att skapa kaos. Det är därför ni måste grunda er själva.

 

Kaos medför ett tillstånd av omorganisering, om det används på rätt sätt. Tiden kollapsar, och energin växer och växer. Ni har kommit hit för att vara de första som använder den energin. Ni kommer att skapa stigar av medvetenhet i det att ni drar in energin i era kroppar, vilket kommer att hjälpa andra, så att de inte behöver gå igenom det ni går igenom.

 

Många människor kommer plötsligt att börja känna denna energi utan någon förberedelse alls. Ni drar alla ner ljus, vilket är data och information, till planeten, och medan ni gör detta, skapar ni nya vägar som medvetandet kan upptäcka utan att ens säga ett ord.

 

Medvetandets nya vägar skapar nya verkligheter, nya möjligheter och nya sätt att vara och leva. Det är därför som ert samhälles kollaps är oundviklig: det håller inte ljuset; det innehåller inte multidimensionella möjligheter; det håller er i begränsning, och ni är trötta på det.

 

Skapelsegudarna är rymdvarelser som har sitt hem i rymden. De utvecklas också. Det finns de som vill sparka ut dem ur "skapelse-gudsklubben" eftersom de inte tycker att de värderar det liv de skapar. Före övertagandet, för ca 300 000 år sedan, arbetade många från det ursprungliga teamet här för att föra ner information och skapa detta väldiga informationscenter som skulle användas till att sammankoppla många galaktiska system. Sedan följde ett stort krig mellan skapelsegudarna, och de rymdvarelser som det står om i era uråldriga manuskript vann striden. De kom hit eftersom de ville ha planeten för sina egna syften. I detta Den ursprunglige skaparens universum är allt tillåtet. Eftersom allt är tillåtet lär man sig många läxor.

 

En del av dessa skapelsegudar gick samman och sammanförde sina arv, precis som på den europeiska kontinenten, där olika monarker och kungliga familjer har gift sig och förenat sina kungadömen. Skapelsegudarna blandade en sort med en annan för att se vad de kunde skapa. Kom ihåg att de förstod sig på genetik, och allt skapades genom manifestering och användande av livskraften, och en förståelse för hur livskraften fungerar. Det är bortom vår nuvarande förståelse hur stort detta projekt har varit.

 

Vilka är dessa varelser som kom hit och förstörde Jordens ursprungliga planer ?  Vilka är dessa rymdvarelser som vi ibland refererar till som "De svarta tröjorna" ?  Var vänlig när ni talar om mörkrets krafter. Tala inte som om de är onda. Inse helt enkelt att de är oinformerade, och att de skapar system som är oinformerade, eftersom det är så de tror att de måste verka. De slogs en gång och separerade sig själva från kunskap, så nu håller de desperat fast vid den kunskap de har och vid det liv de har utvecklat. Det är liv grundat på rädsla, liv som inte ärar annat liv, liv som utnyttjar annat liv. Vilka är dessa varelser ?  De är reptilerna.

 

Dessa rymdvarelser är delvis mänskliga och delvis reptiler. Vi kallar dem ödlisar eftersom vi tycker om att göra saker och ting lite mindre känslomässigt laddade och lite mer humoristiska, så att ni inte tar dem på så stort allvar och blir så upprörda. Vi är inte här för att skrämma er—vi är här för att informera er. Ni vet om allt detta inom er, och när ni börjar öppna historien om vilka ni är, så kommer en del av er att börja få upp reptilminnen. Ni är vilseförda om ni tror att ni alltid inkarnerar som människor. Ni inkarnerar för att uppleva skapelsen, för att samla information om skapelsen, och för att förstå den kollektivt. Ni ägnar er verkligen inte bara åt en typ av upplevelser. Det skulle vara som att äta middag på samma restaurang i hela sitt liv och säga: "Jag vet allt om mat". Det är dumheter. Börja expandera dina gränser och inse att du måste uppleva mycket. Det finns briljans i allt liv.

 

Skapelsegudar tar många former, och de är inte ödlisar allihop. Det finns skapelsegudar som ser ut som insekter. Vi plejadaner är associerade med skapelsegudar som är fågellika och reptillika. Det fanns de som kom från rymden och arbetade med fåglarnas energi i många olika kulturer. Om ni tittar på bilder från gamla kulturer i Egypten, Sydamerika och Nordamerika, så kommer ni att se tecken för fåglar och ödlor. En gång samarbetade fåglar och reptiler och under andra tider bekämpade de varandra. I och med att du förstår mer växer historien. Ni kommer att börja minnas er historia.

 

Skapelsegudarna är väldigt nära kopplade till er. När ni beslutar er för att bli föräldrar, så avtalar ni att ni skall lära av era barn, att vara ansvarig för deras välfärd och att lära dem att ta ansvar för sig själva. På samma sätt är det med skapelsegudar. Genom att se er växa, lär de sig om livet; de lär sig om det de skapar; de lär sig att bli goda föräldrar, så att säga.

 

En del skapelsegudar skapade liv bara för att det skulle ta hand om dem och uppfylla deras behov. De har levt på era känslor. En av de stora hemligheterna som har undanhållits er som art, är den rikedom och det överflöd som följer med känslor. Ni har förts bort från att undersöka era känslor, eftersom ni genom känslor kan komma på saker. Era känslor kopplar er samman med er andliga kropp. Den andliga kroppen är förstås inte fysisk, utan existerar i den multidimensionella sfären.

 

Omfånget på frekvenserna har nu förändrats, och energier utifrån arbetar för att förändra planeten. Dessa energier behöver er. De kan inte förändra planeten utifrån—den måste förändras inifrån. Energierna för bara in positiva kosmiska strålar som tränger in i era kroppar och skapar det evolutionära språnget i dem. När ni väl förstår det riktiga användandet av känslor och börjar få kontroll över er egen frekvens, så kommer ni att kunna sända ut dessa strålar. Då kommer ni inte att ge ut någon rädsla till detta existensplan.

 

När rädslans frekvens börjar minska på planeten, kommer många aktiviteter att offentliggöras för att öka rädslan så att de som lever på rädslofrekvensen inte skall förlora sin mat. De kommer att försöka återinföra den frekvensen innan de ändrar sig och tar den nya frekvensen kärlek som näringskälla. Ödlisarna har installerat apparater som kan sända ut och förstärka känslomässig förvirring på den här planeten. Denna förvirring sänds till dem och föder dem på något vis.

 

För att komma till den här planeten måste man ha en port eller väg att komma in. Ni kan flyga ut i rymden och t.ex. till Jupiter, men om ni inte hittar porten som tillåter er att komma in till planetens existensram, så kommer du att landa på ett ställe som ser öde och livlöst ut. Portarna låter en komma till den dimension där det finns liv på planeten. Portar öppnas till korridorer av tid och fungerar som zoner för multidimensionella erfarenheter.

 

Det har funnits olika portar på Jorden som har låtit olika varelser, skapelsegudar från rymden, komma hit. En av de stora portarna som man just nu kämpar om är den i Mellanöstern. Om ni tänker tillbaka på Jorden historia, så kan ni upptäcka hur många religions- och civilisationsdraman som har introducerats genom den porten. Det är en väldig port—med en radie av 1 600 km eller så. Det är därför som det är så mycket aktivitet i Mellanöstern. Det är den porten som ödlisarna använder.

 

I viss utsträckning har ödlisarna kontrollerat denna port. De har använt detta område för att skapa sina underjordiska baser och grottor från vilka de utgår. Den gamla civilisationen i Mesopotamien, mellan floderna Tigris och Eufrat, var en rymdkoloni där en viss civilisation introducerades. Kuwait ligger precis vid änden av detta landområde. Detta är en port som innebär manipulation av mänskligheten för att tjäna andras behov.

 

Inom ödlegruppen finns det de som är vänligt inställda och de som är negativa. Varför berättar vi allt detta ?  Varför behöver ni veta det ?  Ni måste veta det för att ödlisverkligheten åter kommer in och sammansmälter med er dimension. En del av ert evolutionära medvetandesprång är att inte bara enkelt och fint gå in i kärlek och ljus och äta glass varje dag. Ni måste förstå hur komplex verkligheten är, hur många olika former av verklighet det finns, och att de alla är era. Ni måste sluta fred med dem och smälta samman med dem för att skapa en implosion av era samlade själar. På detta sätt kan ni komma tillbaka till Den ursprunglige skaparen.

 

Ni kommer att möta många möjligheter att döma saker och kalla dem för onda, men när ni dömer och sätter etiketter på saker, kommer ni inte att uppleva och känna de nya verkligheterna. Kom alltid ihåg att detta är en zon av fri vilja och att det finns en gudomlig plan, vilken kommer att vara den sista planen, det sista kortet som kommer att spelas ut. Ni måste alla komma ihåg att detta sista kort kommer att vara ett ess.

 

Dramats natur på den här planeten är ganska intressant. Närhelst det inträffar en frekvensförändring i ett existerande system, så rör sig en viss magnetism ut ur det systemet. Denna magnetism drar alla energier som någonsin varit inblandade med det systemet,tillbaka till systemet, så att det kan bli en del av evolutionen eller processen. Ni magnetiserar allt som ni någonsin har varit med om till er själva, så att ni kan känna allt ni behöver känna kring det.

 

Skapelsegudarna från förr dras tillbaka hit just nu på grund av den gudomliga planen. De måste delta i den och förstå att deras frekvenser kommer att förändras. De motsätter sig detta, precis som många människor motsätter sig det. Ändå skapar de sin egen verklighet. Skapelsegudarna från de senaste 300 000 åren har glömt vem som skapade dem !  De har glömt sina gudar.

 

Då ni är medlemmar i Ljusfamiljen, har ni inte glömt. Er uppgift är att förstå: att ta ner förståelse till planeten, vilket kommer att stabilisera energin och generera kraft till att skapa. Ljuset är undervärderat på den här planeten, och dessa skapelsegudar undervärderar er. Till och med i sin briljans har de blinda fläckar. De är så förälskade i makt att de slåss inbördes.

 

Skapelsegudarna gav upp en del av sig själva och blev inneslutna och förälskade i sitt eget projekt. Ni är kopplade till dessa varelser eftersom ni är förlängningar eller rörliga delar av dem. Ni är här för att påverka verkligheten, inte bara utifrån, utan även inifrån. Det är detta som ni försöker minnas.

 

Skapelsegudarna är på väg tillbaka för att ta över er igen, eftersom de inte vill svälta. De inser att det pågår systemförändringar i er, så de kommer hit för att skapa större skräck och förvirring, och åter kämpa för detta territorium. Deras matförråd är viktigt för dem. De håller på att förlora kontrollen över planeten, så de återvänder till sin primära port i Mellanöstern, där deras tillhåll ligger under jorden, för att skapa rädsla och kaos.

 

De ursprungliga planerarna önskar föra in valfrihet med avseende på frekvens till den här planeten. Gudarna som har haft kontrollen här under den senaste evolutionsperioden använder frekvenskontroll och tillåter inte valfrihet. De rånar er på psykisk energi genom att ge er en falsk bild av verkligheten på alla sätt man kan tänka sig. Vi påstår inte att dessa gudar är dåliga. Vi informerar bara om händelser som inträffar och hur ni oskyldigt blir inblandade i dessa händelser. Ni inser inte att dessa situationer är fällor för att få er att känna eller tänka på vissa sätt och att vibrera med en viss medvetenhet.

 

Vi spelar samma spel. Titta tillbaka för att se vad vi har gjort. Har vi inte medvetet satt upp en plan för att förändra er frekvens ?  Har vi inte fångat er, lockat er, övertygat er om er fria vilja så att ni kan välja att vibrera med en viss frekvens ?  Vi har gjort samma sak som byggarna har gjort.

 

Det bästa ni alla kan göra är att ge upp alla era gamla definitioner av jultomten. På samma sätt som ni upptäckte sanningen om jultomten kommer ni att upptäcka att man har försökt dölja sanningen, att det finns en idealiserad version kring många av de energier som ni har tillbett som gudar.

 

Den dominerande energin på den här planeten inriktar era trossystern enligt sin egen vilja. Den dirigerar otroliga energiflöden utåt, och denna energi är levande. Ni har fått veta att alla era tankar skapar en värld: det är santtankarna skapar. Det finns fem och en halv miljard människor som tanker just nu. Så mycket levande energi finns det på Jorden. Vilken är den dominerande känslan i den energin och vad kan denna energi övertygas om eller ledas att uppvisa ?

 

Vi är inte här för att säga vem som har rätt och vem som har fel, och vem som är vem inom hierarkin. Vi vill bara spräcka era illusioner, smälla era ballonger om det ni har letts att tro. Vi vill inte säga att det är fel; vi vill bara föreslå att ni tänker större.

 

Känn den märkbara förlust som kommer att inträffa för denna dominerande energi när fler och fler av er inte vibrerar enligt dess planer. Tänk på vad ni kan åstadkomma när ni övervinner frekvensstyrningen eller ert envisa logiska sinne, och när ni står där helt rena som Frekvensernas väktare. Kom ihåg att identitet som en frekvens är den totala summan av era fysiska, mentala, känslomässiga och andliga kroppar, utsända som elektromagnetiska pulser. Varje gång ni börjar återerövra det som någon har avlett er ifrån, och kultiverar det enligt er egen vilja, så förändrar ni planetens vibration.

 

Som varande systemkrossare är detta något som ni är mycket skickliga på. Vi önskar inte att nedvärdera det ni har använt som verktyg fram tills nu, vi vill bara att ni skall växa ifrån era gamla verktyg. En del av er tillbedjan och lojalitet har varit till trossystern som inte längre tjänar er, precis som att det kommer en tid när ni alla kommer att gå bortom de steg vi visar er nu. En annan energi kommer att kunna säga: "plejadanerna visade er det här, det var väldigt bra. De ledde er hit och dit. Låt oss ta er längre än så." Det finns inga begränsningar för evolutionen, för inget har givits till planeten som representerar den yttersta sanningen.

 

När ni tar till er historien om ert förflutna som reptiler, så kommer ni att upptäcka att många av de inflytelserika personerna i det patriarkala historiesystemet faktiskt har varit del av reptilfamiljen. Precis som att alla människor inte är onda, så är inte alla reptiler det. De är inte mindre en del av Den ursprunglige skaparen än ni, och deras uttryck och fysiologi är inte av något sämre slag. Mästargenetiker är kapabla att bebo många olika former. Det är välkänt att en av svårigheterna med att arbeta med en isolerad ras är den chock som kan inträffa i och med det totala avslöjandet av sanningen.

 

Det har funnits många andra skapelsegudar, och bara några få av dem har haft mänsklig form. För närvarande är det reptillika varelser som orsakar er det största obehaget, eftersom de verkar mest främmande för er.

 

Det har varit vår intention att expandera era idéer om vilka era gudar är, då dessa gudar kommer tillbaka till Jorden. Det är därför som planeten går igenom en så orolig period. När ni lär er att hålla frekvenserna som kommer från de kreativa kosmiska strålarna, så kommer ni att vara redo att möta dessa gudar. Som vi sa, så är en del av dem redan här. De går på era gator och verkar i era akademier, era regeringar och era arbetsplatser. De är här för att observera och dirigera energi. En del kommer med stor hjälp och en del är här för att lära och utvecklas. En del har inte de högsta intentionerna.

 

Ni måste förstå hur man känner igen dessa utomjordiska energier. Det är ett universum av fri vilja, så alla former av liv är tillåtna här. Om en energi försöker skrämma er, manipulera er eller kontrollera er, så är det inte en energi som det är i ert högsta intresse att arbeta med. Ni kan välja vilka ni vill arbeta med. Bara för att någon har utvecklat många fantastiska och till synes magiska förmågor, så betyder det inte nödvändigtvis att den entiteten är andligt utvecklad. Lär er urskiljning.

 

Ni lever i en mycket viktig tid, när energi kommer till liv. Allt ni känner är ett resultat av att ni blir mer levande och vaknar upp till era dolda möjligheter. Vinden virvlar omkring och visar er att det händer mycket omkring er. Gudarna är här. Ni är dessa gudar.

 

När ni vaknar upp inför er historia kommer ni att börja öppna era uråldriga ögon. Detta är Horus ögon, vilka inte ser genom mänskliga varelsers ögon, utan ur en guds synvinkel. De ser alltings samband och syfte, för de uråldriga blickarna kan se in i många verkligheter och kan se hela bilden, hela historien. När ni öppnar de uråldriga ögonen i er själva, så kommer ni inte bara att kunna se er egna personliga historia utan även den planetära historien, den galaktiska historien och den universella historien. Då kommer ni i sanning att finna vilka era gudar är.

 

 

 

 


(4)

 

MINNEN FRÅN DEN FRIA VILJANS ZON

 

 

Det var en gång varelser som ville skapa något. För att kunna göra detta var de tvungna att väldigt subtilt förändra en del av skapelsen. Dessa varelser arbetade för, var associerade med, och vaktade väldigt noga en aspekt av medvetande som kallas ljus. Vid olika tillfallen möttes dessa Ljusets väktare, arbetade tillsammans och lät sina vägar korsas i de olika verkligheternas riken. De planerade, de delade ritningar och de designade en tid då deras plan skulle aktiveras.

 

Några medlemmar av detta ljusteam beräknade sannolikheterna för Den ursprunglige skaparen: vad Den ursprunglige skaparen skulle göra, var Den ursprunglige skaparen skulle handla och hur Den ursprunglige skaparen skulle stimuleras. Dessa entiteter förstod vad man kunde göra med ljus, och deras plan var noggrant gjord. I flera hundra tusen år tränades dessa ljusvarelser i att utföra planen. En del av planen var att vara redo för den kosmiska stöt som de förutsåg skulle komma från Den ursprunglige skaparen.

 

Det förekom en hel del förberedelser och hängivenhet när grundvalarna lades och träningen påbörjades. Det fanns mycket att lära innan planen kunde sättas i verket, för det var en djärv plan. Det var dessa Ljusets väktares intention att föra ljus, eller kunskap, till en verklighet där det inte var välkommet och inte passade in. Det var som att sätta sin fot i en sko som inte passar.

 

Dessa varelser hade en plan att förbereda inför den tiden när detta ljus skulle passa. Dessa varelser är ni, och den tiden är nu. Tiden har noga planerats och var och en av er vet i de djupaste delarna av er varelse att ni har kommit hit med ett visst mål. Ni har kommit för att påbörja omvändningen, för att släppa allt som har bundit er fram till nu i er verklighet, hållit er med fina trådar likt stålband och låst er vid uppfattningar om er själva och er relation till kosmos.

 

För de av er som har kommit för att sätta er plan i verket och för att arbeta med ljusets medvetenhet, er tid är nu. Ert handlande utgår från denna stund. Allt ni behöver göra är att tillåta denna energi att komma in i era kroppar. Ni måste börja vibrera med denna energi och rena passagerna för jaget, de emotionella energierna som håller sig själva låsta i era fysiska kroppar. När ni börjar undersöka ert själv, så kommer ni att upptäcka att det finns många själv i vilka ni kan färdas på de inre vägarna, eller medvetenhetens inre nervsystem.

 

Ni kommer att finna att ert samhälle har designats på ett väldigt listigt sätt för att hålla er borta från kunskap om den intimaste och mest belönande och spännande delen av er själva. Som Ljusets väktare kommer ni att skapa möjlighet till verklighet och föra ut den till massmedvetandet på planeten. Ni kommer att göra detta genom att först göra det för er själva, skapa inre frid och inre kärlek genom att acceptera vilka ni är, allt ni har gjort i era liv och allt som har gjorts med er. Ni kommer att acceptera och integrera detta eftersom ni kommer att veta att det har varit exakt dessa situationer som varit nödvändiga för att föra er till detta slutliga stadium av förankrande av ljuset.

 

Denna historia är uråldrig, och den finns lagrad i era kroppar. En del av det vi ber er om och påminner er om är att öppna denna historiska skattkammare och bli arkeologer i ert inre. Var villiga att färdas på minnets vägar i detta och andra liv, så att ni kan börja få en bild av medvetenhetens målsättning.

 

När ni börjar få en bild av målet med ert egna medvetande, och ni upptäcker vilka finurliga vägar ni har färdats på, de många förklädnader ni har använt, och de många handlingar ni har deltagit i, så kommer ni att lära er att acceptera ert varandes totalitet. När ni kan acceptera beteenden som inte varit särskilt upplyftande, acceptera er sexuella identitet och acceptera hur ni värderat eller nedvärderat livet i många livstider, så kommer det att öppna ett chakracenter i era kroppar som är placerat vid tymuskörteln, mellan fjärde och femte chakrat. Det är genom detta som nervsystemet efterhand kommer att öppnas och information kommer att flöda, och det är genom detta som kroppen kommer att börja regenereras och gå in i ovillkorlig kärlek.

 

När ni accepterar och undersöker det ni har deltagit i, kommer ni att ha en större förståelse för det som pågår på planeten just nu. Ni kommer då att tillåta andra att dansa efter den melodi som de bäst lär sig från för tillfället. Det finns en del ganska kaotiska låtar som spelas på den här planeten just nu, och det finns en mening med dem alla. Meningen är att stärka jaget så att det kan bli fullständigt informerat om verkligheten. Jaget kan sedan med klarhet fatta beslut om själens väg, eller din personliga väg genom verkligheten.

 

Den ursprungliga planen var att Jorden skulle bli ett utbytescenter för information från alla de olika galaktiska systemen. De ursprungliga planerarna har inte givit upp denna plan. De var medlemmar av Ljusfamiljen, och en del av er har varit väldigt intima med dessa ursprungliga planerare. Känn det ett ögonblick.

 

Vi vill väcka era minnen. Vi vill att ni skall börja förstå magnituden hos det som håller på att hända er art på planeten, så att ni kan handla med behag, kunskap och vetande. De ursprungliga planerarna är kapabla att lägga ut olika möjligheter och olika verkligheter.

 

Som vi har nämnt tillåter Den ursprunglige skaparen allt i ett frivilja universum. Eftersom tiden inte finns—så som hos er—utanför er lokala sektor, så får saker och ting arbeta på av sig självt. Så för er människor verkar det som om det var länge sedan något av kosmisk planetär spänning ägde rum på Jorden. På den större skalan av evolution var det inte så länge sedan, men eftersom ni är låsta av tiden på Jorden, så känns det som det var länge sedan.

 

Ljus ger information och mörker håller tillbaka information. Så i de kommande tiderna kommer det att vara lätt för er att urskilja vem som är vem, och vad som är vad, när ni färdas utanför den tredje dimensionen. Allt ni behöver urskilja är om något är ljust och ni får information, eller om det är mörkt och ni får desinformation, lögner, eller om information helt undanhålls er.

 

Mörker och ljus har kommit från samma skapare, Den ursprunglige skaparen, som har skapat en mängd skapargudar som gått ut och utfört dess bud. Den ursprunglige skaparen har givit alla dessa skapargudar frihet att forma världar: att upptäcka hur man skapar liv, hur man blir ansvarstagande gentemot liv och hur man blir föräldrar för planeterna i de galaktiska system man har skapat. Att lära sig bli en god förälder har varit en konstant pågående process.

 

Skapelsegudarna har gjort sig själva och fött sina världar av sig själva. I Egypten finns det en berättelse om en skapelsegud som masturberade och skapade världen. Guden tog sig själv och gjorde små identiteter av sig själv, så att han kunde vara i det han gjorde och inte utanför det.

 

Ni behövs allihop för att få tillgång till den delen av minnet som är en del av skapelsegudarna. Vika är dessa gudar ?  Vilka är de gudar som kämpade med dessa gudar ?  Vilka är några av de gudar som kom hit och kontrollerade er ?  En del av er uppgift är att skapa tillgång till det minnet.

 

När dessa varelser återvänder till Jorden kommer många av er att vända er till dem och säga: "Ja, det är underbara gudar. De känns så bra för mig. De är så storslagna. Se allt de kan göra." En del av dem verkar ordna upp och rädda er värld. Det är här som det kan vara lätt att missa det större perspektivet. Det kommer att se ut som om de kommer för att ordna och rädda världen, när de egentligen skapar en annan form av auktoritet och kontroll. Det vi vill säga är att folk kommer att upprätta ett trossystern och ett paradigm kring dessa entiteter. Det kommer att ske en stor marknadsföring för att sälja dessa entiteters närvaro till er. Denna marknadsföring har redan börjat.

 

Ni är inte som massorna på Jorden, för ni är medlemmar av Ljusfamiljen, och ni vet saker som andra inte vet. Ni kan veta att dessa varelser inte är från ljuset, och kan veta det ända in i märgen. Ni kan känna er förtvivlade i ett samhälle som inte vet detta. Många kommer att börja tillbe dessa varelser, då det kommer att se ut som om mirakler inträffar och att det är historiens största händelse som äger rum. Det kommer att se ut som om mänskligheten får en helt ny möjlighet, en helt ny gyllene tidsålder. Sedan kommer det en stor överraskning, och folk kommer att upptäcka att tyranniet är större än någonsin.

 

Ändamålet är förstås att varje individ skall bli självständig och att planeten skall förenas. Alla kommer inte att ta steget. Alla är inte i den vibrationen att de vill arbeta i harmoni den här gången. Det finns de på Jorden som kommer att uppleva att de är i ett extatiskt tillstånd när de upptäcker det de tror är en ny auktoritet, en högre auktoritet, ett nytt paradigm, djurgudar eller vad det nu är. Så Ljusfamiljen, som har infiltrerat och spritt sig över Jorden, kommer att skapa sig en egen planetär sfär, sin egen Jord.

 

Ni lär er alla om auktoritet. Vem är chef över de varelser som är här nu ?  Vem är deras gud ?  Vem är deras auktoritet ?  Den auktoriteten är på väg tillbaka till Jorden. Här finns en läxa att lära för Jorden. Dessa varelser som varken är andligt kunniga eller har andliga böjelser, förnekar att det finns någon andlig kraft. De har utvecklat vetenskapliga principer och teknologier som splittrar andlighetens lagar.

 

Ni kanske tror att eftersom ni förstår eller tror på andliga riken, så kommer alla i sin utveckling att naturligt omfatta denna information. Så är det inte. Det är möjligt att bli en briljant mästare i att manipulera materia och verkligheter utan att förstå andliga samband. Det är mycket viktigt att ni lär er detta.

 

Det kommer att finnas de som kommer från stjärnorna till den här planeten som har förmågor vilka kommer att uppfattas som otroliga av massmedvetandet hos Jordens folk. Men dessa varelser kommer inte att känna känslor, då de inte är kopplade till något andligt sökande. Valet att söka, att väcka sitt andliga jag, är naturligtvis fritt för var och en på den här planeten och för alla i detta universum. Alla kommer inte att inse det.

 

Precis som ni på den här planeten har odlat väldigt kraftfulla individer, vilka inte har kontakt med sina känslocentra—inte har någon koppling till emotionell eller andlig medvetenhet—så finns det ute i rymden de som är extremt kraftfulla rymdkungar eller rymdentiteter, men inte har något med andlighet att göra. De har väldiga krafter. Om ni möter dessa krafter kommer ni att känna er som David när han mötte Goliat. Det är därför som det är viktigt för er att lära er hur man förändrar er verklighet, så att ni kan dansa mellan frekvensvibrationerna, eller hoppa in i den värld som ni vill uppleva.

 

Viljan att ha något att tillbe är kontrollfrekvensen för Jorden. Det planeten är på väg mot är någon eller något nytt att tillbe. Det är det potentiella holografiska införandet—en ny gud att tillbe. Skapelsegudarna, reptilerna, vet att deras plan är hotad, och det finns en intention att skapa en ny plan, en ny avledande manöver, ett nytt berövande av er makt. Så därför, mer än något annat, lyssna till er själva. Lyssna på de inre budskap som kommer genom er, och börja dansa med dem och bli vänner med dem. Ni själva är menade att upptäcka verkligheten inifrån och inrikta era liv på det sättet. Det är den gåva som är oss given i den fria viljans zon.

 

En del av dikotomin, eller balanserandet, i en fri vilja-zon, är att allt är tillåtet, även tyranni. I den här fri vilja-zonen har alla begåvats med potentialen att skapa sin egen verklighet. Det är ett fritt val att skapa någon annan som skapar din verklighet åt dig. De flesta människorna på Jorden tillåter andra att skapa och diktera verkligheten åt dem. Genom frekvenskontroll har ni styrts att leta utanför er själva efter svar. När nya gudar dyker upp, är ni redo att tillbe dem. Det fortsätter och fortsätter. De som kontrollerar frekvenser på det här sättet är själva fast i samma sak, och ni är deras spegelbild.

 

När ni börjar leva enligt er egen vägledning och era egna val, ändras allt helt och hållet. Detta sker på många platser. Precis som tanken färdas över Jorden, så finns det motorvägar via vilka tankar kan sändas genom kosmos. Rutnäten och de kreativa kosmiska strålarna är delar av ett intergalaktiskt system, som sänder det ni tror till andra existensplan. Så redan idag är ni en levande inspirationskälla för andra genom att vara en frekvens som matas in i andra system.

 

På samma sätt som vi drar energi från andra system till ert system, så sänder ni energi till andra system och påverkar dem—och ni vet inte om det. Vi vill att ni skall inse vilket intryck ni gör och vilken kraft ni har att påverka system. Ni vet inte ens hur kraftfulla ni är, och det är därför som ni kan vara farliga. Ni har tagit på er en otrolig mängd av denna mutationsenergi. Vad skall ni göra med den ?  Hur skall ni inrikta den ?  Älskar ni er själva ?

 

De ursprungliga planerarna är ute efter mycket mer än bara den här zonen: de är ute efter en förändring i det universella DNA. De vill att hela universum skall orkestrera en ny medvetandesymfoni. De är inte bara ute efter återinförandet av frekvenstillgänglighet här på Jorden. De spelar mycket högre: de vill omstrukturera vibrationshastigheten för hela detta universum. De skapar detta genom att gå in i nyckelzoner och infiltrera och skapa en samtidig implosion. Det kommer att skapas ett universellt uppvaknande i dessa centra, så att hela universum kommer att förändra sin frekvens med tiden.

 

De ursprungliga planerarna har påkallat Den ursprunglige skaparens intresse. Den ursprunglige skaparen lär via allt som existerar eftersom den är allt. Precis som ni lär er att ära era läxor, det som ni manifesterar åt er själva, så ärar Den ursprunglige skaparen alla skapelser. Den ursprunglige skaparen låter sina skapelser vara, och lär om sin egen potential genom att vaka över det som har fötts, precis som visa föräldrar lär sig från sina barn. Den ursprunglige skaparen behöver er för att gå ut och föra de nyaste uppfinningarna till den, så att den kan uppleva och utvecklas.

 

Den ursprunglige skaparen har riktat sin energi mot den här fria viljezonen, eftersom det från en väldig punkt i er framtid har visat sig hur det kan gå med detta experiment om det lämnas åt sitt öde utan några åtgärder. Energi kan helt enkelt löpa amok och komma att äga annan energi. Det finns en stor möjlighet, som sträcker sig över hundratals och tusentals år av diktatur i detta universella system. Från en plats långt fram i tiden håller detta experiment på att omarbetas: det är av största vikt att energi omarbetas och transformeras. Ni är en del av denna transformation genom att ni ger er in i systemets hjärta i olika förklädnader och vaknar upp.

 

Den mänskliga delen av er har avgjort vem som är god och vem som är ond, och vem som är vem i rymdhierarkierna. Det finns väldiga mängder litteratur i detta ämne, och ni har köpt alltihop. Släng alla de idéerna. Ut med var enda en, inklusive vem du tror att du är. Det är inte säkert att alla som landar här under de följande åren är från Ljusfamiljen. De är speglar av dem som är på planeten. Vi har sagt er att er läxa är auktoritet—att bli din egen auktoritet och att sluta lämna er beslutsprocess till regeringar eller föräldrar eller lärare eller gudar. Det är dags för Jordens folk att bli självständiga.

 

Människor behöver luras innan de kan bli medvetna. Många av er kommer att upptäcka att ni blir mycket frustrerade. Ni kommer att se saker som andra inte kommer att se; ni kommer att se en massmani på den här planeten, och ni kommer inte att stå ut med den. Ni kommer att se massor av människor gå mot en falsk gud som är enfald.

 

Ni har kanske börjat känna vad det är som är på väg. Det är en väldigt uppgift att bära ljuset: när ni en gång har tagit in det i kroppen, så går det inte att stoppa. Det går inte att säga: "Jag hoppar av. Jag tänker inte bli igenkänd som en medlem av Ljusfamiljen." En del av er kommer att vilja det ibland, men när ljuset väl är där, så är det så.

 

Vi vill att ni skall inse att de rymdvarelser som är på och omkring den här planeten, som ni känner är "onda"—och med vilka regeringar har slutit avtal—arbetar med samma frågor som ni. De är varelser som återspeglar era föreställningar och ert drama till er. De har anklagats för ett fasansfullt beteende, för att utföra mutationer och kidnappningar av människor, vilket har upprört många medlemmar av olika UFO-grupper.

 

Ändå agerar dessa varelser som speglar för att visa er er egen värld: vad ni går med på, och vad ni går med på att era ledare gör över hela världen. På vilket sätt skiljer sig ert godtagande av regeringen och media, och det sätt på vilket ni används, från en ko som lemlästas av en utomjording ?  Dessa utomjordingar som kommer hit gör inget som skiljer sig från det er egen ras gör. Massorna tillåter ledarna att göra som de vill i deras namn eftersom massorna inte reser sig och säger: "Hallå där, jag går inte med på det där !" Det finns en foglighet på Jorden. Medvetandet på den här planeten är: "Gör du det åt mig. Jag vill inte vara ansvarig. Bli min riksdagsman. Bli min lärare. Bli min chef. Kan ingen säga vad jag skall göra"

 

Dessa utomjordingar speglar detta åt er. Minns ni serien V som visades på TV ?  Den ger en viss bild av de konspirationer och den list som vissa entiteter från rymden använder. En del människor kommer verkligen att tillbe dem och tro att de är absoluta mäktiga mästare. Vi påstår att dessa scenarier helt säkert kommer att inträffa. Det finns ett förestående sammansmältande av mänskligt medvetande och den utomjordiska närvaron på den här planeten. Detta marknadsförs intensivt just nu.

 

Många av er som har studerat och använt er egna bedömningsförmåga kommer att chockas och känna avsky inför dumheten och den ideologiska tillbedjan som resten av människorasen kommer att ge uttryck för gentemot vissa varelser från rymden som utger sig för att vara era skapare, även om de inte har kroppar som liknar era. De kommer att kunna göra många saker och de kommer att dela med sig av mycket teknologi. De kommer kanske att bota vissa sjukdomar, vilka de hjälpte till att skapa genom att lära ut bakteriologisk krigföring till era vetenskapsmän.

 

Ni kommer att känna avsky inför samhället eftersom ni inte kommer att passa ihop med de nya gudarna, och ni kommer att dra er undan. Förstår ni att de nya gudarna kan vara ödlor ?  Tycker ni att det låter fånigt ?  Håll i hatten, för ni har ingen aning om vad det är som kommer. Om vi berättade allt som kommer så skulle ni ha flytt för länge sedan.

 

Det finns de som spelar med båda lagen, det vill säga dubbelagenter. Det är väldigt komplicerat, och det är dags för er att förstå det. Vi kör med era paradigm och töjer på er identitet, eftersom vi förbereder er på något. Om ni är beredda, så kan ni stå stadigt i en identitet och inte krossas av det ni trodde fanns där ute.

 

Kära människor, ni kommer att få uppleva ett äventyr, och det är bara ni som kan genomfora det. De ickefysiska rikena stöttar er, och medlemmar av Ljusfamiljen finns omkring er hela tiden. Ändå är det upp till er att bemästra de lagar som vi berättar om, och att förankra dem här på planeten.

 

När ni börjar leva allt det vi lär er—att lita till er identitet, att lita på synkronicitet, att lita på att ni är en del av en plan—så kommer ni att finna att även mitt i den värsta katastrof och mot de sämsta oddsen, så kan ni övervinna mänsklighetens lagar.

 

Skapelsegudarna har sina egna skapare mot vilka de utvecklas. Gapet i medvetenhet mellan skapelsegudarna och deras skapare inträffade genom ett manipulerande av världar och universa, inte nödvändigtvis manipulerandet av varelser. Ni, som art, manipuleras inom många verkligheter. Det är er uppgift att upptäcka hur många verkligheter ni existerar inom. De som manipulerar er har en uppgift att upptäcka hur många världar de manipulerar verkligheter i. Skapelsegudarna trollar med verkligheter, men vem trollar med deras verkligheter och placerar dem, via sitt skapande, i alla dessa världar från början ?

 

Allt detta är något som man skall känna. Tillåt era hjärnceller att arbeta utan att era rationella, medvetna sinnen måste definiera allt in i minsta detalj. Den här upplevelsen innebär att få upp en känsla inom er själva, och sedan en dag, ett ögonblick, en eftermiddag, få en överväldigande känsla av vetskap: att en tusensidors avhandling komma till liv på fem sekunder av gudomlig extas.

 

 

 

 


(5)

 

VEM BÄR LJUSETS ACKORD ?

 

 

Ni har universums historia i era fysiska kroppar. Det som händer just nu på er planet är en bokstavlig mutation av er fysiska kropp, då ni låter den utvecklas till en punkt där den kommer att vara en dator som kan hålla denna information.

 

Detta kommer att ske tack vare biogenetisk ingenjörskonst som egentligen inte har med er att göra. Ni kan underlätta processen förstås, genom att vilja samarbeta med den. Som art blir ni genetiskt förändrade av de varelser som skapade er, och som omskapar er DNA vid periodiska intervall i er historia.

 

Denna tidsperiod designades av de ursprungliga skapargudarna, eller projektdesignerna, för att de skulle komma tillbaka och ta över det här stället och återföra det till den ursprungliga planen. Miljoner har kallats för att delta i det här projektet. Miljoner har svarat: "Ja, vi kommer. Låt oss åka och ta tillbaka detta projekt och se om vi kan rätta till det. Vi skall återuppbygga det som raserats."

 

Så planerna har gjorts och designats och genetiken har studerats för att finna vilka som bär på de recessiva generna och ljusets ackord. Ni har valt föräldrar och släktled med stor noggrannhet, så att de försett er med största möjliga tillgänglighet till kombinationer av ljuskodade strängar som har utvecklingspotentialitet.

 

Innan ni kom ner i kroppen, förband ni er alla att designa händelser som skulle starta er kodning, era ritningar, för att aktivera minnena. Sedan kom ni in i era kroppar och glömde detta. Alla hade ni era ritningar och koder aktiverade till viss del, eftersom ni förstår att det finns ett gudomligt mål eller en Gudomlig Plan som ni är en del av. Aktiverandet av koderna och insikten om er identitet kommer att bli väldigt intensiva. Anledningen till detta är DNA:s utveckling. När ni har tolv spiraler av DNA på plats, så börjar de koppla in sig på tolvchakra-systemet.

 

De tolv chakrana är centra av virvlar, laddade med information som ni måste kunna översätta. Ni utvecklar er själva, även när ni inte är på planeten och ni kanske håller på mer med andra identiteter av er själva. För att utvecklas skaffar ni er därför särskilt utmanande situationer i vilka ni måste höja er över det som är den etablerade högsta möjligheten. Ni måste bli supervarelser i vilken verklighet ni än befinner er. Eftersom ni är medlemmar av Ljusfamiljen, så är detta er specialitet. Ni kom avsiktligen till den här planeten för att ge er själva en sådan utmaning att ni kunde vara trotsiga—inte på ett sätt som skulle ge er problem eller skapa disharmoni, men på ett sätt som skulle skapa harmoniskt trots. Genom er harmoni är ni trotsiga mot den gamla vibrationsfrekvensen.

 

En del av den friktion ni känner tillsammans med andra är att ni är på väg framåt på denna evolutionära väg. Andra gillar inte detta eftersom de inte är kodade på samma sätt som ni, och därför inte svarar på samma sätt. En del människor är inte alls kodade för detta. En del kände till planen och kom hit som observatörer. En del timida varelser kom hit med vetskapen att om de hade modet att stiga ner på planeten—med insikten om vad ritningarna för planeten var—så skulle detta på något sätt bli en knuff framåt på deras egna medvetna resa och skicka upp dem i högre medvetande även om deras enda deltagande var att bara vara här.

 

Att bara vara i närheten av den här sortens aktiviteter ger kraft. Så visa aktning för alla som är på planeten just nu, som har beslutat sig för att vara deltagare i denna gigantiska frekvensförändring. Alla dessa deltagare är nödvändiga, eftersom ju fler frekvenser som är på planeten, desto mer energi kan byggas för att förändra den gamla frekvensen. De som har öppnat sig för ljuset får bokstavligen sina kroppar förändrade. Ibland kanske du vaknar mitt i natten och verkligen känner omdaningen. Denna förändring av kroppen är omstruktureringen av DNA.

 

Er DNA är en sträng; en vetenskapsman skulle beskriva den som en sammankopplande sträng. Vetenskapsmännen, som gjort så gott de kan fram till nu, har funnit vissa koder på några platser i DNA. De har också hittat oanvända delar av DNA. Det finns med andra ord delar som de inte kan översätta eller komma på vad de är till, så de tror att de bara är fripassagerare och kallar dem "skräp-DNA". De har fel.

 

Vi har talat om hur ni alla är byggda av skapargudarna. Ni byggdes som hus som skulle expanderas och byggas till i framtiden. Ni är nu vid den tidpunkt när de som designade er, gör några tillägg. Det som vetenskapen kallar "skräp-DNA" har varit sovande i er kropp en lång tid, och den aktiveras nu. I vårt lärande understryker vi alltid vikten av syresättning, då syre ger kodningen näring och väcker skräp-DNA i era kroppar (vilket verkligen inte är skräp).

 

Det som vetenskapen kallar "skräp" innehåller perceptioner djupt inom er som kommer att tillåta er att bli fullständiga mottagare, fjärde dimensionens varelser. Denna uppvaknande DNA kommer att förändra er syn och hörsel, öka er livslängd etc. Denna sovande del av DNA som har gäckat forskarna börjar nu vakna.

 

Ni muterar så snabbt att en del forskare kallar processen för en sjukdom. En del är väldigt oroade för det. De har övertygat regeringen att investera miljoner dollar för att forska i DNA. Det som inträffar i era kroppar är verkligen inte någon sjukdom: ni blir helt naturligt imiterade och förändrade. Denna mutation sker oftast när ni sover, så ni kan vakna upp på morgonen och upptäcka att något känns lite annorlunda i era kroppar. Ni kan förvänta er att dessa förändringar kommer att visa sig och att ni kommer att utveckla nya förmågor. Ni kommer automatiskt att veta en massa.

 

De ursprungliga formgivarna av den mänskliga kroppen var välvilliga varelser. Dessa ursprungliga skapelsegudar var mycket generösa med att ge er en väldig biogenetisk energi, vitalitet och förmåga. Mycket av denna information finns lagrad i era kroppar i de ljuskodade strängarna som ligger splittrade, men som nu åter dras samman. Era ben och formen på ert skelett korresponderar med den informationen. När formen på ert skelett är riktig, frigörs energi från heliga kraftcentra, de kosmiska strålarna tas in i kroppen och de ljuskodade strängarna i era celler börjar ordna in sig igen, så kommer ni att finna att ni är i förändring. Förändringen kommer att speglas till er vart ni än tittar.

 

Det nuvarande evolutionära systemet, designat av skapelsegudama för att uppgradera er några dimensioner eller frekvenser, är baserat på evolutionen av tolv spiraler som korresponderar med tolv chakracentra— sju i era kroppar och fem utanför. Det är helt enkelt det sätt som systemet aktiveras. När det gäller utvecklingen av spiralerna i den mänskliga kroppen, så måste en gemensam frekvens, som även de lägsta stationerna kan ta in, uppnås.                         anjos-ceu.eu

 

Det finns också de människor som kan gå bortom de tolv spiralerna. Vanligen kan dock inte människans medvetandenivå uppnå den sortens acceleration. Det är ett tillräckligt språng för folk att gå från en dubbelspiral till ett tolv spiralers system.

 

En del människor kommer att fungera med de tolv spiralerna inom en nära framtid, medan andra inte kommer att uppnå denna förvandling förrän längre fram. Detta beror på att varje individ är kodad att få frekvensen när de kan integrera den. Många har redan problem med att integrera förändringarna i denna tidiga fas av planen. En stor majoritet av människorna på Jorden har övertygat sig själva om att det bara finns en verklighet och att det inte kan finnas någon annan. Detta kan bli mänsklighetens undergång.

 

När spiralerna kommer in i sin fulla kraft i en person, inträffar ett uppvaknande av den personens inre vetande, ett vetande som går bortom det man har fått lära sig. Denna inre kunskap är en kunskap om jaget, kunskap som säger att det finns mycket mer än denna fysiska värld. Tro det. Vet det. Förstå det.

 

Den fysiska världen är en ledtråd till den andliga världen. Världen av ande och självutveckling står på gränsen till en informationsexplosion: billig energi, fri energi—allt kommer att ges till er. Allt detta är relaterat till utvecklandet av de ljuskodade strängarna, vilka är miljoner pyttesmå fibrer.

 

Som vi berättade för er så behövde de erövrande skapelsegudarna att ni fungerade på ett speciellt sätt för att kunna kontrollera er. De var tvungna att koppla ur er intelligens, och det gjorde de genom att splittra och koppla ur de Ijuskodade strängarna som era DNA-spiraler består av. Dessa strängar börjar nu åter forma sig till spiraler. Spiralerna kommer att växa fram i grupper om tre tills det blir tolv spiraler. När de börjar vibrera i kroppen kommer varje spiral att korrespondera med ett chakracenter.

 

Det finns en mängd chakracentra, och det finns en mängd potentiella spiraler som kan formas. Just nu är det tolv spiraler och chakracentra som människan kan hantera utan att förstöra sig själva. Så vi arbetar just nu med utvecklandet av tolv spiraler som kan kopplas till tolv chakran—som vi nämnde tidigare, sju chakran i kroppen och fem utanför. De sju chakrana i kroppen är inte så svåra att arbeta med eftersom om ni tillåter er att känna, så kan ni röra vid dem fysiskt och lokalisera dem alla. De första tre är överlevandets chakra, sexualitet och perceptuellt kännande. Fjärde chakrat är hjärtat—centret för medkänsla och kontakten med allting. Det femte är halschakrat, vilket relaterar till talet. Det sjätte är tredje ögat, synen, visionen. Det sjunde är kronchakrat, vilket öppnar sig mot vetandet att ens identitet går bortom den fysiska formen. När ni kommer till de fem som ligger utanför kroppen, så måste ni hitta nya sätt att räkna ut vad som händer med något som ni inte ens är säkra på att det är verkligt.

 

Det åttonde chakrat ligger inom er värld av aktivitet. Det befinner sig ca 30 cm ovanför ert huvud, eller mer. De flesta människor håller det åttonde chakrat nära den fysiska kroppen. Det nionde chakrat befinner sig också nära, en meter eller så. När väl nio spiraler har skapats, så kommer detta chakra att bege sig upp i atmosfären och bli mer av ett jordchakra och kopplas till energirutnätet. Det är en koppling.

 

De tionde, elfte och tolfte chakrana ligger mycket längre ut. Det tionde chakrat, när det väl är inkopplat, kommer att ligga i ert solsystem. Det elfte kommer att ge sig ut i ert galaktiska system, och det tolfte kommer att vara lokaliserat och förankrat någonstans i detta universum.

 

Ni kommer att få information från dessa personliga centra, då det även är kollektiva centra. När ni lär er att översätta chakraupplevelserna, så kommer ni att upptäcka att livet inte är det samma längre.

 

Det är inte alla på planeten som genomgår dessa förändringar just nu, eftersom alla inte är kodade att svara nu. Var och en av er kom hit med en bestämd order—en karta öven när och hur ni skulle operera på bästa sätt. Många av er lär er hur ni kan följa denna självets plan som kommer att leda er till ert upphöjda själv. När ni väl lär er detta, kommer livet att bli utan ansträngning, då ni kommer att bli bärare av ljus, och ni kommer att göra saker genom att bara rikta er vilja.

 

Olika människor kommer att utsättas för dessa förändringar vid olika tider, då det inte skulle vara bra att allt hände på en gång. Det skulle skapa kaos där en viss ordning behövs. När en individ går igenom förändringarna och översätter sina upplevelser, så kan de vända sig till någon som kan assistera dem, någon som redan har gått igenom det. För de av er som är pionjärerna kan processen vara ganska svår. Ni är vägvisarna. När ni väl förmår att gå igenom förändringarna, så kan ni skapa en väg och visa andra. Det finns vägvisare som indikerar att vissa saker kan inträffa om ni önskar koppla in er på de tidsnätverken. Ju större beslutsamhet ni har i varje ögonblick av er utveckling, desto fortare kommer förändringarna att ske för den siste personen.

 

Det fanns en tid när människan befann sig på högre dimensionella frekvenser, när ni hade förmågan att röra er genom verkligheter och kunde manipulera materian. Många av dessa förmågor förstördes medvetet av de varelser som bestämmer över er verklighet. Ni måste förstå att varje verklighet har sina väktare och att det finns olika förvaltare och väktare vid olika tider.

 

Vi använder termen väktare med en neutral betydelse. Ni använder termen på någon som är beskyddande. Vi vill säga att en väktare ansvarar för verkligheten och att de kanske vaktar den mot andra; de låter inte andra komma in och ändra deras verklighet. Väktare som vi kallar dem är inte nödvändigtvis välvilliga upplyftande entiteter. De entiteter som vaktar er verklighet kan hålla ute de entiteter som skulle befria er.

 

Ni har glömt så mycket eftersom ni gjordes om och många av era inbyggda förmågor kopplades ur och slogs i bitar, så att de inte skulle fungera. Kontroll kom ner över sinnena i ert samhälle. Det finns skyddsslöjor som placerades runt Jorden, för om ni skulle försöka koppla in en del av den här informationen, så skulle ni inte ha verktygen eller bakgrunden eller förmågan att hantera dessa verkligheter.

 

Nu genomsyras hela planeten av expanderande verkligheter. För att kunna gå in i dessa verkligheter, måste ni först upptäcka er egen verklighet. Det finns inte tid till tjugo års psykoanalys. Ni måste utveckla förmågor inom några timmar som kan tillåta er att ta er några årtionden framåt i er emotionella utveckling. Ni måste färdas på den emotionella motorvägen eftersom den mänskliga kroppen uttrycker sig själv genom känslor. Det är den unika gåvan hos er art.

 

Först måste ni öppna de emotionella motorvägarna mot områden som ni har gömt för er själva under just den här livstiden. Minnen kan börja flöda in i och med att detta kommer i ordning inom er— minnen av händelser som var svåra för er då, eller som ni kanske inte kunde sätta in i ett sammanhang. En del av er kanske upptäcker att ni haft kontakt med utomjordingar, vilket ni alla hade när i var barn. En del av er kan upptäcka uttryck för sexualitet som ni inte förstod när ni var inblandade i dem, vare sig ni var passiva eller aktiva deltagare. Sådana ting har varit begravda i den mänskliga emotionella kroppen eftersom den är väldigt känslig för fördömanden, och den mentala kroppen är väldigt fördömande. Den emotionella kroppen, kopplad till den andliga kroppen gömmer sig för detta.

 

Ni tror alla att ni vet vilka ni är. Ni har berättelser om vilka ni är, baserade på det ni minns av er uppväxt i det här livet. Det vi vill förmedla till er är att ni har ett antal parallella, verkliga existenser som har andra minnen än de ni har. Ni stoppade dessa minnen eller fokuserade inte på de anknutna händelserna, då er emotionella kropp inte kunde hantera dem.

 

Mycket av det ni kommer att komma i kontakt med är knutet till er sexualitet, eftersom det är en del av er själva som ni inte har förstått och som ni måste gå in på om ni skall förstå dess syfte. Vad handlar sexualitet om ?  Vem har skapat alla dessa regler om vad som är lämpligt och olämpligt ?  Något annat ni kommer att upptäcka är alla kontakter och energier som fanns omkring många av er när ni var yngre, för att lära er; ni blockerade dessa minnen då ni inte fick stöd för att tro att det verkligen hände.

 

När ni påbörjar denna multidimensionella undersökning, kommer minnena som ni har gömt undan för er själva att komma fram. Ni kommer att blir förundrade över att ni helt kunde glömma hela händelser och stora bitar av era liv, i synnerhet händelser som inträffade innan ni fyllde tolv. Ni kommer att bli bestörta när ni undersöker nervsystemets förmåga att stänga av flödet av data som sinnet inte kan hantera. Och ändå så finns det där alltihop, så ni kommer att spela upp det igen. Ni kommer nu att ha förmågan att hantera många av dessa ting eftersom ni lär er att vara neutrala och inte döma det ni har deltagit i.

 

När ni undersöker er nuvarande kropp, identitet och livstid, gör det snabbt. Ni har inte flera år på er att studera dem. I det att er DNA görs om och kopplas in, så kommer ni att kunna känna hur händelser från detta livet är kopplat till många olika platser som ni har levat på och många olika identiteter som ni har haft.

 

I bästa fall så kommer ni att släppa dömandet och därför kunna ta in berättelsen om vad som verkligen har hänt här, vilket ni kommer att uppleva direkt via cellminnen. Det enda sättet genom vilket ni kan stiga in i denna högre frekvens och styra er framtid på den här planeten är att inte fördöma ert deltagande i denna process. Detta är väldigt komplext och väldigt viktigt: känn det vi just sade. Den här processen innebär att ni krossar det existerande paradigmet och blir verklighetskättare. Ni kommer att börja förstå att en legitim verklig existens helt enkelt har gömts undan för er. Det är av största vikt att ni börjar minnas vilka ni är.

 

Ni är inte ensamma. Ni kan inte göra detta ensamma. Även när vi säger att ni är er själs fanbärare, så finns det andra aspekter av er själva som har räknat ut det hela och som kommer tillbaka till er tidsperiod för att skapa denna malström av energi som kommer att påverka alla verkligheter. Vi kan inte nog understryka vikten av dessa tider och den spänning och glädje som de för med sig—så länge ni är villiga att förändras.

 

Om ni inte är villiga att förändras och inte är villiga att ge upp vissa ting, så kommer ni att genomgå erfarenheter som är mindre glädjerika. Alla kommer att ha saker som ni är motvilliga till att ge upp. Det kan vara svårigheten, för alla har ni något område som ni klänger er fast vid. Och ändå kom var och en av er för att göra något här så att ni kunde komma vidare på era färder till det era själar längtar efter att uppleva. Det är som om ni hade oavslutade affärer här. Slöjan drogs ner väldigt stramt för en del av er så att ni inte skulle flyga iväg och säga: "Vad gör jag här nu igen ?  Nu sticker jag !"

 

De av er som förstår de högre planen, har många gånger känt er väldigt ensamma på planeten. Det finns miljoner som ni här och nu, som utgör en fantastiskt supportgrupp. Ni har börjat träffa och hitta varandra, och ni har börjat väva ihop era medvetanden—en fin silkestråd med andra trådar av medvetande. Ni kommer att få se en otroligt vacker skapelse träda fram utan någon större ansträngning, eftersom det är en del av en plan och ni dras till att göra vissa ting.

 

Hela planeten har kontrollerats på ett sådant sätt att ni från den tid när ni först kom hit har lärts och tränats att ni inte har kontroll över er egen verklighet. Ni har fått lära er att allt beror på omständigheterna och att allt beror på något som ni inte rår över. Detta är fel !  Det är ni som kontrollerar er DNA.

 

Ni har total kontroll över allt. Tills ni upptäcker och tror det, så är ni underkastade vadhelst någon annan önskar göra med er i denna den fria viljans zon. Och i er oskuld har ni blivit utsatta för ting som har tillåtit er DNA, er intelligens och mycket annat, att kontrolleras.

 

 

 

 


(6)

 

ATT LÅSA UPP HISTORIEN

 

 

DNA bär på kodningen, då detta genetiska material och dess spiraler är gjorda av ljuskodade strängar—mikroskopiska trådar som bär på information på samma sätt som fiberoptik gör. Den kolumn av ljus som ni använder för att aktivera er och föra in information i era kroppar består också av ljuskodade strängar. Dessa ljuskodade strängar bär på väldiga mängder data och information, och era kroppar är fyllda med dem. När de förs samman och kopplas ihop, börjar de arbeta tillsammans och avger information som får den berättelse de bär på att bli begriplig.

 

De ljuskodade strängarna i era kroppar kan liknas vid ett gigantiskt bibliotek—ett bibliotek som är så stort att det innehåller hela universums historia. Under Jordens historia har det levat många arter här. Ni har övertygat er själva om att människan är infödd på den här planeten. Människan är placerad här. Folk kommer att bli chockade då de inom kort upptäcker skelett från väldigt annorlunda varelser. En del av dessa har redan hittats, i synnerhet i Sydamerika, men de har antingen blivit omskrivna i sensationstidningar och avfärdats som förfalskningar, eller hållits i hemliga. När mänsklighetens medvetenhet har höjts till mottaglighetens frekvens, och masspsykets nervsystem har balanserats till den punkt där ni kan få ett paradigm-skifte, så kommer Jorden själv att avslöja sina hemligheter på olika sätt, såsom klimatmönster, jordförändringar, psykiska upptäckter etc. Ni kommer att gräva upp en helt ny historia.

 

Uppgiften ni har framför er är att medvetet befalla, vilja och önska utvecklandet av er DNA. Befalla, vilja och be om, det är inte lätt, för ni måste ta er igenom många identiteter. Ur det historiska perspektivet från er multidimensionella existens eller essens, eller själ, så har ni varit alla möjliga sorters personer, och en del av dessa har varit smärtsamma. De har varit utmaningar och varit svåra.

 

Det är dags för er att röra er igenom utmaningarna och låsa upp den historia som finns inom era kroppar genom att tillåta de ljuskodade fibrerna att åter dras samman och bilda nya spiraler, och genom att tillåta er själva att vara mottagliga för den nya informationen i er DNA, som kommer att öppnas för er. Det kommer inte alltid att verka vettigt för ert logiska sinne. Ni kommer att lära er att ert logiska sinne har en plats, en funktion, men att den inte är er identitet. Logiken används för mycket av många människor. Den är överarbetad och felanvänd, och när ni felanvänder och överarbetar ert logiska sinne, skapar ni stress i era kroppar. Ni behöver inte alltid logiskt förstå allt ni upplever. Vaka över er själva, ha alltid er humor framme och vidhåll tanken om att ni utvecklas.

 

Ni kommer att gå igenom mycket eftersom ni klättrar uppför en identitetsstege, som är gjord av ert chakrasystem. Chakrana är informationscentra av energi, vilka är kopplade till livstider där ni aktiverade eller uttryckte er på ett eller annat område. Det är nödvändigt att ni upptäcker er identitet under de närmaste åren.

 

De ljuskodade strängarna är ett ljusverktyg, en del av ljuset och ett uttryck för ljuset. Dessa ljuskodade strängar är miljoner av trådlika strängar i era celler, och det finns motsvarande ljuskodade strängar utanför era kroppar. De ljuskodade strängarna bär på Ljusets språks geometri, vilken bär på berättelserna om vilka ni är. Dessa ljuskodade strängar kunde inte komma ner till planeten tidigare eftersom det fanns föroreningar, skapade av det mörka gänget, som höll dem ute.

 

De ljuskodade strängarna är som ljusstrålar som innehåller en geometrisk form av språk. De kommer till er från en kosmisk databas och innehåller information. Många av er befinner sig på den punkt där ni inte behöver någon healing i era kroppar. Ni behöver i era kroppar en spontan utbildning eller inplantering som undervisar er. Detta kommer att komma under de närmaste åren.

 

En del som arbetar på planeten, i synnerhet de som arbetar med kristaller, kommer att lära sig att fylla och aktivera andra kroppar med dessa strängar. Individer som söker denna erfarenhet kommer att få sina strängar aktiverade för att få omedelbar information och kunskap. Det är detta som utbildning kommer att utvecklas till. Det kommer att finnas andra varelser som kommer att assistera er med detta. Ni måste kunna känna igen dessa varelser och känna igen andra verkligheter som finns omkring er.

 

När informationen i de ljuskodade strängarna splittrades, brändes inte biblioteken—det var bara så att alla böckerna drogs ner från hyllorna och lades i en hög på golvet. Tänk er att ni kommer in i ett rum stort som en gigantisk idrottsarena, och alla böcker som det varit fyllt med ligger i en hög i mitten. Hur skulle man kunna hitta något utan en väldig tur ?  Eftersom människorna inte tror på slumpens ordning, så har de aldrig följt den ordning som finns inom dem.

 

Informationen lämnades i strängarna inom er, men det fanns inget logiskt sätt att få någon ordning på det. Så hur hittar ni informationen nu då ?  Informationen kommer att visa sig för er. Det är processen. Ni behöver inte leta efter den, då detta är ert arv och det ni är. I det att er DNA börjar skapa nya spiraler, så kommer dessa att färdas genom ett nervsystem som utvecklas i kroppen, och minnen kommer att blomma upp i ert medvetande. Ni måste arbeta för att utveckla detta nervsystem, för att dra ljus in i era kroppar, för att syre-sätta era system, för att lära er hur ni skall färdas via energiaccelerationer och dra in fler idéer och upplevelser i era kroppar. När denna process börjar växa och bli självgående, kan ni bara observera den, för ni kommer att vilja veta hur man far tillgång till den. Att fastna i era draman är som att läsa en av era böcker om och om igen, och inte låta informationen från andra böcker komma in. Det finns mer: Det finns en hel serie berättelser.

 

Denna hela berättelse har att gör med hela era själar. Som medlemmar av Ljusfamiljen har ni lovat att i era kroppar äga en medvetenhet om alla era existenser. Ni lovar att acceptera det ni har gjort och de roller ni har spelat i alla dessa existenser, och att sedan ge er in i andra verkligheter och förändra dem i enlighet med era överenskommelser med Ljusfamiljen. Ni har naturligtvis fri vilja inom denna överenskommelse.

 

Trippelspiralen för er in i känslocentrat. Känslocentrat är emotioner, och emotioner är er väg, eller bro, eller biljett till det andliga jaget. När människor förnekar sitt emotionella jag, så kan de inte komma till de andliga världarna. Kristus sade: "Känn dig själv". Känn era själv. Det är samma sak. Det budskapet gavs för länge sedan, men det blev förvrängt så att folk inte kunde förstå hur stora de verkligen var, och att allt de behövde göra var att omstrukturera sig själva.

 

Arbetet sker alltid i det inre. När ni vill veta hur ni skall förändra världen, så säger vi alltid att ni skall arbeta med er själva. Utveckla er själva. Gå bortom jagets gränser. Lär er att bli multidimensionella, att vara i astralvärlden och att resa bortom den fysiska kroppen. Sluta definiera kroppen som slutande "här", vilket är vad samhället uppmuntrar er att göra, så att ni kan kontrolleras. I en zon med fri vilja är kontroll en del av spelet, då någon vill bestämma. Ni är medlemmar av Ljusfamiljen. I vilken hierarki ingår ni, och vilka gudar är era ?

 

DNA är en levande historia av sanning och liv. När man kan ta in denna historia, så kan man gå in i verkligheter utan videos, band eller böcker. Man kan uppleva. Många ursprungsbefolkningar tränades att finna rester av det levande biblioteket här. Detta förklarar deras vördnad för Jorden och djuren och deras förståelse för det samarbete som genomsyrar allt. Dessa folk placerades avsiktligt på Jorden så att det skulle finnas träningsmöjligheter och en möjlighet till minnesaktivering när det blev dags.

 

Koden finns i DNA. Där finns ritningarna till identiteten, livsplanen, universums historia och livets historia på just den här platsen. Och det är lagrat i människors celler. Hos de ursprungliga handhavarna av denna planet, människorna som bodde här, innehöll DNA en genetisk ritning som baserades på talet tolv. De tolv strängarna med genetiskt material är därför kopplade till många andra representanter eller informativa källor som också är tolv. Kom ihåg att verklighet speglar verklighet. De tolv informationssträngarna kopplade upp människan till motsvarande informationscentra i och utanför kroppen.

 

Jorden är nu medvetet på väg in i en konjunktion eller sammanstrålning, genom vilken De ursprungliga planerarna återvänder för att reaktivera tolvspiral-systemet i dem som bor här—människor än så länge—och få Jorden tillbaka på rätt spår. När det biologiska biblioteket uppfanns några för eoner sedan, beslutades det att planetens handhavare skulle inneha en nyckel till att låsa upp alla data som lagrades i detta levande bibliotek.

 

Hur hänger detta samman med de tolv informationscentrana ?  När det mänskliga chakrasystemet är inkopplat, öppet och aktivt, kommer information att börja söka sitt eget uttryck och bli tillgänglig. Det finns vissa ting som kommer att koda eller trigga denna information och föra fram den till existensens frontlinjer för att få den att börja uttrycka sig själv. När ni är inkopplade till informationscentrana, sju i er kropp och fem utanför, så är ni redo att ta emot energi genom ännu en grupp med tolv informationscentra. När ni aktiverar era egna tolv chakran, så kopplar ni in er på energi som lagras i tolv parallella centra, som kommer att vidare aktivera er process. Detta kommer efterhand att ge hjärnan dess fulla datorlika funktion.

 

De tolv parallella verkligheterna innehåller medel för att låsa upp informationen som har gömts undan. Det finns många steg för att låsa upp den. Ni kan jämföra det med statlig hög sekretess, där man använder olika nivåer av fingeravtryck och andra avtryck för att komma åt den slutliga biten information. Det finns många olika sätt som saker måste kopplas ihop om något mycket hemligt skall lagras.

 

Aktiveringen av de tolv DNA-strängarna sammanfaller med aktiveringen, spinnandet, öppnandet av de tolv informationscentrana— de tolv chakrana eller eteriska energiskivorna. Detta är inledningen till sammankopplingen och spinnandet av de tolv. När denna sammanjämkning av energi äger rum, så för och drar det energi till de tolv himlakropparna i ert solsystem. Dessa himlakroppar börjar sända energi tillbaka till Jorden. De aktiverar sig själva genom att frigöra det de håller så att Jorden kan leva upp biogenetiskt. Det finns fler och fler av dessa grupper av tolv—de tolv universana som spinner, t.ex. Via spinnet i de tolv centrana, kommer det att bli ett kaos av ny medvetenhet, eftersom när dessa tolv energicentra—i synnerhet de fem yttre—börjar koppla in sig med planeten, så leder det till ett otroligt flöde av ny energi.

 

Informationen i de tolv spiralerna kommer inte att innebära att ni blir helt informerade som art. Det betyder att för att sända arten människa vidare upp i ett högre medvetande, så finns det ett maximum och minimum av mutation som måste äga rum för att skapa en ny standard. Denna mutation kommer att föra in en ny frekvensnivå som varje person kommer att påverkas av på sitt eget sätt. Processen kan jämföras med om en ny sol föddes i er atmosfär. Dessa tolv spiraler innehåller förvisso inte all information i de ljuskodade strängarna. Dock kommer formandet av de tolv spiralerna att innebära en hel del för er som art. En mycket större bild av vilka ni är.

 

Som medlemmar av Ljusfamiljen vet ni vilka ni är. Det är människorna som inte vet vilka de är. Eftersom ni är förklädda som människor, så tror ni dock ibland att ni inte heller vet. Ni vet från den eviga delen av er varelse att ni är medlemmar av Ljusfamiljen.

 

*

 

Vi kallar Jorden för det levande biblioteket eftersom ni alla har en bild av vad ett bibliotek är för något: det är en plats där information lagras och finns tillgänglig. Vi använder denna liknelse eftersom vi avser att framkalla bilden av att var ni än går, så är ni i ett bibliotek. Ni har bara inte hunnit räkna ut hur ni ska översätta all information eller hitta dess plats i biblioteket.

 

Detta är den bild som vi skulle vilja att alla bar med sig. Det skulle skapa en större kärlek till Jorden, och en större insikt i att det finns något för alla att relatera till på denna plats. Ingen behöver någonsin vara ensam när de inser att det finns intelligent liv som är villigt att kommunicera med människorna. När väl de tolv spiralerna har formats, vilka kopplas upp till de tolv informationscentrana, så kommer biblioteket att aktiveras.

 

Människan designades för att vara nyckeln som gav tillgång till denna information i det levande biblioteket. Det finns många historier som vi kan berätta om detta. För miljoner år sedan samexisterade allt liv på den här planeten, i synnerhet under dinosaurie-perioden, när dessa stora djur agerade väktare av planeten och vissa energier byggdes upp för att lagra data här. I många miljoner år pågick detta.

 

Just nu är det system som aktiverar byggt på talet tolv, och om ni ser er omkring så kommer ni att se det överallt. Det är en symbolisk inplantering av ett skäl: så att ni en dag skulle kunna räkna ut att det kopplar er till något, någon annanstans. Det är inte er naturliga rytm, men det är ett gruppbeslut att använda energin tolv i många olika verklighetssystem. Det är en kodad formel. Mycket som är konstigt för det logiska tänkandet, är väldigt vettigt för de ljuskodade strängarna och för kroppen när den blir känsligare.

 

Det finns de som säger att detta är ett ineffektivt system och att det inte är ett naturligt flöde. Men detta system av tolv är det flöde som denna planet anpassats till. Egentligen, om man ser efter, så är ni ett system av tretton. Hur många gånger om året är det fullmåne ?  Tretton. Trettonsystemet kommer att komma. Ni kommer att öppna er mot det snart, då ni rör er förbi tiden. Energin i tretton går bortom logiken och bortom det tvingande systemet.

 

Nu har, som vi antytt, Ljusfamiljen kommit till planeten för att ta emot energi från De ursprungliga planerarna. Denna energi kommer att skapa en genetisk förändring och reaktivera och återsamla de ljuskodade strängarna. Strängarna kommer att bilda tolvspiralsystemet som kan aktivera kroppen. Detta kommer att göra människan väldigt värdefull, då hon kommer att kunna användas för att komma åt data som har lagrats i Jorden.

 

Vad är detta för data som är så viktiga ?  Den är förklädd till insekter och blommor, grisar, åsnesvansar och kaninöron och allt möjligt, och den är där för er att upptäcka. Vi vill understryka att när datan lagrades i de tolv biblioteken, så lagrades den i många olika nivåer. När ni kom in i biblioteket, fanns det olika behörighetskoder. Med andra ord, det fanns många olika sätt att komma in i biblioteken. Ni kunde inte bara gå in och säga: "Jag har fri tillång till all information". Precis som det nu finns olika säkerhetsnivåer i era myndigheter, så fanns det olika säkerhetssystem i dessa bibliotek.

 

Det fanns skäl att bygga biblioteken. Pulseringarna av tyranni bultade vid den tiden. Det fanns oro hos vissa energier, Tidsmästarna, över att informationen skulle hamna i fel händer. Så designades biblioteken, väldigt lekfullt och på många olika sätt. De andra biblioteken, eller världarna, är inte alls lika er värld. Uppgiften för Tidsmästarna var att skapa ett projekt genom vilket medvetande kunde utvecklas, och användas för att komma åt information.

 

Den ursprungliga rollen för människan som vägvisare till biblioteket var mycket ärorik. Utan människor kunde man inte komma åt biblioteket, och ju mer fininställd människan var, desto större tillgång till biblioteket hade man. Människorna hade en viss stolthet i att vara tillräckligt avslappnade och uppkopplade för att hitta information i allting.

 

Om människorna var bibliotekskorten, så fanns det de som var bättre bibliotekskort än andra. Det gavs träning i att vara ett bibliotekskort, och när varelser kom och ville hitta information på planeten, så smälte de samman med den människa som var kodad för att svara på vissa koder. Om någon hade en låg kod, så kunde de bara se en viss mängd av något; var och en kom med målsättningen att få tillgång till specifik information. Information undanhölls inte från någon för att den var hemlig, utan för att den inte var elektromagnetiskt lämplig för deras biologiska struktur.

 

Data måste kunna tränga igenom trossystemet hos en individ, annars kan individen explodera om de blir överväldigade med energi som inte är ordentligt blandad med kärlek. När något är ordentligt blandat med kärlek, så hindrar det individen från att sprängas och håller dem fokuserade på att ta emot ett mycket förstorat koncept.

 

Detta är hur man för ner stora koncept till planeten: de åker på kärleksfrekvensen.

 

Ljusfrekvensen kan inte bära stora koncept, då den inte är kopplad till känslor. Kärleksfrekvensen är kopplad till känslor. När en individ skapar en expanderad uppfattning om sig själv, så måste det finnas kärlek som ger individen ett syfte. Utan kärlek känner inte individen att det finns någon mening, och individen måste alltid känna sig förbunden med mening för att förstå hur väldiga tingen är.

 

Ni kommer att upptäcka en dag att sex är en del av processen. När ni äger er egen sexualitet, så kommer ni att se de möjligheter ni har att uttrycka den, och ni kan bestämma om ni vill uttrycka den på de sätten eller inte. När ni blir tillgängliga, när andra använder er för att upptäcka biblioteket, så kommer ni att få väldigt intressanta möten under årens lopp. Om ni går tillbaka och studerar urkunderna och de uråldriga manuskripten, så kommer ni att förstå att gudarna kom ner och beblandade sig med människornas döttrar.

 

Sexualitet har använts för att tända bibliotekskortet. Det finns dock något väldigt farlig här, då det har missbrukats. Det är därför som det är väldigt viktigt att äga er sexualitet och vara väldigt säker på vilka ni delar den med. Vi vill inte att någon av er skall bli köpta eller förförda. Vi råder er att titta efter och se om ni upplever andra som ärliga och med integritet, eller om de smickrar er. Ni är på väg att bli förvaltare av kraft och makt.

 

Det finns traditionalister som känner att vi ger tillgång till alldeles för mycket information utan övervakning. Vi anser att Jorden är på väg mot en större kollision, så inga bromsar här. Vi överflödar planeten, så som många andra, med möjligheter att minnas. Så när ni börjar ta till er denna kunskap och dessa förmågor, så kommer det att finnas andra som dras till er av sina egna skäl, på grund av det de kan komma åt genom er.

 

När ni har sex med någon, så är det som att öppna en bred väg till de andra biblioteken. Det har med många många saker att göra. En del av det vi vill att ni skall göra är att älska och ära era kroppar, älska er själva, och vara säkera på att om ni skall ha sex med någon att den personen verkligen älskar er. Det betyder inte att ni måste gifta er. Men det måste finnas kärlek, så att ni vet vem ni skapar band till; på detta sätt rör sig de upptäckter ni gör mellan er två. Vi vill snarare informera er än varna er, eftersom ni kommer att se saker hända med andra som inte är så försiktiga med sin kraft.

 

Med andra ord, sexualitet är inget att leka med. Det är ett sätt att öppna många nya vägar. Om man inte närmar sig det försiktigt, så kan man dra till sig energier även utan en partner. Om man använder sexualitet för att aktivera information, så kan man bjuda in fel energier. Så var medveten om sexualitetens frekvens, eftersom den drar upp känslor, och känslor är nyckeln till att få tillgång till de data som är lagrade i det levande biblioteket.

 

 

 

 


(7)

 

DET MULTIDIMENSIONELLA SAMMANSMÄLTANDET

 

 

Att delta i livet gagnar er. Att helt enkelt vara i det fysiska ger er erfarenheter och karakteristika som ni inte skulle kunna få någon annanstans. Att vara en del av det fysiska på Jorden vid just denna tid och under de senaste två- till trehundratusen åren är en väldigt kraftfull händelse, då det innebär att ni kommit till ett ställe där mörkret har härskat. Ni har varit tvungna att kämpa för att kunna öppna era ögon på något sätt och känna igen glädje och kärlek. Om ni tänker tillbaka på modern historia, så är det lätt att se att det har varit väldigt ovanligt att folk har haft upplyftande liv. Därför måste ni skapa upphöjelse åt er själva, och ni måste övertyga er själva att ni kan göra det.

 

Existensens natur på Jorden har under många eoner varit en av kamp mellan ljus och mörker. En del skulle kalla det en kamp mellan gott och ont. Vi vill helt enkelt säga att det är en situation och en plats där vissa lagar och regler existerar och att Jorden verkligen inte är det enda stället i skapelsen där man arbetar med dessa utmaningar.

 

Ni är unika i det att den biogenetiska struktur med vilken ni arbetar har en mycket större kapacitet än ni kan drömma om. Det är så intressant att betrakta er när ni kämpar inom dessa begränsningar som ni har övertygat er själva om att ni har. I verkligheten är ni väldiga varelser, skapade som gudars avbilder. Trots dessa gåvor har ni blivit kontrollerade till den milda grad att denna potential har förnekats sin existens. De flesta människorna använder bara 3 - 4% av sina förmågor. Och vad innebär det ?  Var är de andra 80-90% ?  Vad kan dessa 90% göra ?  Dessa 90% vaknar just nu, och de uråldriga ögonen börjar åter se och minnas vad de kan göra. När de uråldriga ögonen är öppna och ni inser er sanna potential, kommer ni att sluta debattera med er själva. Ni kommer att sluta argumentera för begränsningar och kommer att börja gå bortom de ting som ni insisterar på att använda för att hålla er tillbaka.

 

I det gamla Egypten tog det flera livstider för de initierade, tränade inom prästerskapen, att helt öppna sina ögon mot andra verkligheter. De tränades att reinkarnera i vissa familjer och att minnas vilka de var. Mödrar och fader förstod vem de skulle föda eftersom de drömde om det. De visste vem som skulle komma innan de ens blev befruktade. Deras ögon var mycket öppnare då, och kunde se in i många olika verkligheter. Det kallades Horus öga, eftersom de kunde se in i många olika världar—den vakna världen och sovandets värld, dödens värld och drömmandets.

 

Ni som önskar öppna era uråldriga ögon och som är mästare som vaknar, har upplevt denna träning i många andra liv. Det är nu tid att ni integrerar denna träning i en kropp och i ett system som inte har något med tempelliv—i en miljö som inte väntar på att ge er en plats åt era förmågor. Ni är motståndskämpar, så ert samhälle väntar inte på att föra fram era förmågor som man gjorde i det gamla Egypten. Det finns ingen officiell position tillgänglig för sådana gåvor, ingen del av samhällslivet. Det är inte så ni lever ännu. Så ni kommer att gå i den takt som kroppen och själen anser vara den rätta för användandet av era talanger.

 

Fördöm inte er själva för att ni inte accelererar i den takt som ert ego anser vara den rätta. Egot har ögon som ser en del av er själva. Själen, eller Horus öga, som ser genom er, har en helt annan syn på vad som är lämpligt. Med vetskap om era behov, er konstitution och er ritning, kommer ni att arbeta i en takt som kommer att hålla er intakta. Mentalsjukhusen är fyllda med människor som öppnade sina uråldriga ögon och som inte kunde förstå eller räkna ut vad de såg; de kan inte hitta sin hemstation. Utan ett ställe att koppla in sig till, kommer nervsystemets känsliga balans att störas.

 

Ni utvecklar i snabb takt era nervsystem, och det finns sätt att upptäcka det. Då och då kan ni fånga en puls som för er ut ur den fysiska verklighet som ni känner till—ut ur den frekvens som är den tredimensionella identiteten. Ni kan då gå in i en annan vibration och se och känna och känna igen att något ovanligt—något fantastiskt— håller på att hända. Det är vanligen då som förnekanden kommer in; eftersom det logiska tänkandet inte kan förklara eller förstå det som händer, så förnekar ni upplevelsen och blockerar minnet av den.

 

Det bästa är om ni ständigt är i er intuition—om ni litar på det ni känner och, även om det inte verkar logiskt, handlar utifrån tillit. Otålighet är en fälla för många då ni känner att ni måste röra er någonstans. Förneka inte sköldpaddans dygder. Den rör sig långsamt, stannar för att vända sig inåt och kontemplerar, den är nära marken och den ser väldigt bra.

 

När ni önskar er en acceleration i detta öppnande av de gamla ögonen—uttala er vilja. Tanken är. Tanken skapar. Om din tanke är att du önskar gå in i en acceleration med den starkaste tillväxten och förmågan, så kommer du att göra det. När du tvivlar, så är detta tvivel en tanke det med, och den kommer också att skapa sig själv. När tvivel kommer, så stoppar det expansionsprocessen, eftersom du förnekar det subtila i det som kommer till dig.

 

Ni är i ett årtionde som vi har kallat "det namnlösa årtiondet": 1990-talet. Det är under denna tid som alla de stora händelserna kommer att börja äga rum på Jorden. Många har redan börjat hända, men de har undanhållits i små lådor hos myndigheterna. Myndigheterna håller nu på att växa ur sina egna system och kan inte längre passa in inom sina egna gränser, eftersom de inte längre stämmer med verkligheten så som den utvecklas.

 

De av er som är De gamla—som är mästare som vaknar—när ni vaknar, vill vi att ni skall kunna se genom de uråldriga ögonen och väcka något som ni vet, något som ni minns, något som är djupt inom er. Ni blir tvungna att tro på er själva och lita på er själva. Ni blir tvungna att se, att förstå vad det är ni ser, och översätta den stora visionen för de andra. Ni kommer till en förståelse eller en väldig implosion av medvetande som kommer att leda till att ni vet vilka ni alltid har varit.

 

Det är upp till er och bara er att öppna låsen och tillåta er själva att gå framåt. Vi har talat om era övertygelser och tankars vikt. Vi vill igen och igen understryka att ni är ett resultat av tankar, att tankar är, och att detta är essensen i förståelsen, manipulationen och arbetet i er värld. När ni börjar ta denna process från intellektet och ner i kroppen, och när ni börjar satsa helhjärtat på att leva era liv på detta sätt kommer de uråldriga ögonen verkligen att börja se.

 

När ni börjar betrakta er själs historia, kan er identitet i just den här kroppen—"Jaget"—verka ganska obetydlig. Ni hade en sällsam essens som uttrycktes på den här planeten i den avlägsna forntiden, och det händer så mycket mer just nu än ni kan uppfatta. Det är som om existensen är en metertjock bok och ni är på de första sidorna i uppvaknandet av Den Nya Tiden. Ni kommer att gå igenom hela denna bok i det här livet.

 

När ni smälter all denna information, kommer historien att flöda upp i ert medvetande i och med att ni börjar släppa gränserna för var ni tror att ni och er civilisation existerat och kommit ifrån. När du börjar plocka isär din identitet skall du uppskatta, ära och älska alla de identiteter som är "du", och inte känna att någon av dem är betydelselös. Ära var och en, antingen du plockar jordgubbar på fälten eller letar ciggarettfimpar i gathörnen. Tillåt den aspekt av självet som bär den ursprungliga elden att uttrycka sig genom dig. Du kan fortfarande vara "Jag" när det är lämpligt att vara det. Sedan, när väldigheten av energi önskar att använda din fysiska kropp som en del av planen att påverka verkligheten, försvinner inte "Jag". Det blir istället införlivat: detta är att bli multidimensionell. Detta är att kunna röra sig.

 

Var och en av er vet att ni är här i en avgörande tid. Denna tid som det har skrivits om, viskats om och talats om, är nu här. Det är den tid då mänskligheten fysiskt muterar framför era ögon och bokstavligen förvandlas till något den inte var en kort tid dessförinnan. Vad förvandlas människorna till ?  Det är ganska enkelt: människor förvandlas till multidimensionella varelser.

 

Detta är ett stort ord och ett stort koncept. Det är dock något som är lika välkänt för er som att knyta era skor. Multidimensionella människor är människor som samexisterar på flera olika platser samtidigt. Människan muterar eller utvecklas till varelser med förmågan att flytta sig från plats till plats och förstå väldigheten av vilka de är—att de inte upphör där deras hud upphör. Människan slutar inte där deras eteriska kropp eller aura slutar; de finns i många olika verkligheter.

 

Detta är det multidimensionella självets tidsålder: självet som kan röra sig med medvetenhet i många olika verkligheter; självet som så småningom kan vara på två ställen samtidigt och även försvinna; självet som kan röra sig i en fjärdedimensionell medvetenhet—betraktaren, inte tänkaren. Det är en ålder för det själv som förstår att den tänkande delen av självet är väldigt viktig men att den inte skall vara ordförande över den fysiska kroppen; den skall vara en rådgivare.

 

Intuition är den väg som ni nu guidas att kultivera för att skapa medvetandets giftermål. Det är äktenskapet mellan den manliga aspekten, vilken är logik, med den kvinnliga, vilken är känsla. Det innebär att föra dem tillsammans och bli ett.

 

Det är dags att röra på sig. Ni är vid en viktig punkt och det är dags för en stor förändring, ett väldigt sprang, ett frigörande, ett släppande. Det är dags att helt tillåta ljuset och anden att röra sig genom din existens, och det är dags att låta dig bli ett med de multidimensionella aspekterna av självet och delar av självet som du inte anar finns. Dessa aspekter av självet finns verkligen. De är kopplade till dig och de använder dig, själens fanbärare, som rörelseinstrumentet för ljus i detta universum vid denna tidpunkt.

 

De i vår grupp som har räknat på sannolikheterna hos Den ursprunglige skaparen, hade rätt i mycket av sina tidsresor och förväntningar. Förvisso sänder Den ursprunglige skaparen en förändring av vibrationerna till denna del av existensen, denna zon av fri vilja-medvetande. Det händer här på Jorden, nu. det börjar här, i detta hörn av galaxen, i utkanterna, i denna del av universum.

 

Detta är ett väldigt experiment, och det är med stor spänning och stor längtan som var och en av er kom hit för att delta i det. Hys mod. Vi kan inte understryka det nog: Hys mod. Följ er inre röst och ha tillit till er själva. Dra in energi i era fysiska kroppar och använd den. Övertrumfa mänsklighetens lagar, för det är det ni kom hit för att göra. Ni är frihetskämpar, och det är vi också.

 

Det finns de som inte kan ta denna väg av medvetande, och det är bra. Det är ingen lätt väg som vi guidar ert medvetande längs. Vägen kommer att ge er belöningar som era själar söker, även om belöningarna kan komma genom kamp. Ni hackar er fram genom medvetandet och ni kommer att komma till en plats där sikten är fri och ni får helt nya möjligheter att gå vidare, såväl på som utanför er planet. De som är med er kommer att upptäcka att de också har nya alternativ. Allt medvetande som dras till denna planet just nu kommer att starta en gnista av utveckling som kommer att förändra den universella strukturen. Tänk stort. Tänk verkligt stort och sikta på det.

 

Vilka är dessa mulidimensionella själv ?  Ofta har ni letts att tro att det finns andra delar av er själva som har mer koll på läget och som vet mycket mer än ni gör. I viss utsträckning var det sant, och i viss utsträckning är det fortfarande sant. Dock kommer ni att finna att som fanbärare för er själ kommer ni att aktivera data, lagrade i era kroppar, som innehåller hela er historia.

 

Hur kommer ni att kunna veta när dessa aspekter av självet börjar visa sig ?  Detta kan vara väldigt subtilt, eller så kan det vara som att få ett järnrör i skallen. Det beror på ert själv. Du kan sitta en dag och upptäcka att efter att ha blinkat så befinner du dig i ett annat rum. Det är att få ett järnrör i skallen. Lite mer subtilt är att gå längs gatan och titta i ett skyltfönster, och plötsligt triggar ett ord eller en bild något inom dig; under ett ögonblick flyter du iväg och får en klar bild av en av dina samtidiga identiteter—existerande samtidigt som du.

 

Du kommer att börja upptäcka aspekter av dig själv som är ickefysiska, eller delar av dig själv som är varelser som arbetar i rymden, verkliga rymdvarelser. Själen kommer att vakna. Den kommer att känna varje aspekt av sig själv, och varje aspekt av själens själv kommer att känna hela sig själv på en gång.

 

Du kommer att bli medveten om alla verkligheter på en gång när du lär dig vara i den vibrationsnivån och blir fjärdedimensionell. Du kommer att utveckla denna förmåga genom att först balansera tre eller fyra verkligheter, sedan fem eller sex osv. Du väcker Den ursprunglige skaparens förmågor och kommer att bli din ursprunglige skapare. Er Ursprunglige skapares mål med att skapa detta universum och alla andra universa, var att utveckla sig själv i en sådan utsträckning och ha så många multidimensionella kanaler med data öppna att den—vars medvetande finns i allting ni känner—kunde bli medveten om sig själv i allting, medveten om varje händelse som alla ting var inblandade i och behandla detta utan att bli galen.

 

Ni utvecklar den förmågan i er själva. I själva verket går ni just nu igenom den svåraste delen, eftersom ni tvivlar och undrar om det verkligen är sant. Kroppen säger en sak och huvudet en annan. Kroppen säger en sak och samhället en annan. Vetandet växer och det är ett vetande om vad som vaknar inom er.

 

Ni måste vara beslutsamma hela tiden. När dessa gåvor och förmågor börjar bli direkta erfarenheter, så måste ni börja arbeta med dem. Vet att ni är gudomligt guidade och att allt dras till er för att ni skall bli upplyfta, oavsett hur mycket det verkar röra till era liv. Slutligen kommer det att göra er rikare. Den nuvarande situationen är som om någon tömmer tunnor fulla med guld på er tomt och ni säger: "Usch, guldet förstör min gräsmatta." Ni tycker inte att gräsmattan är lika vacker för att det ligger så mycket guld där.

 

Närhelst du får en upplevelse, lär dig att delta i den; bli en fullständig deltagare i din fysiska kropp. Njut av den, ha det bra med den och lär dig att samtidigt observera din upplevelse, det intryck den gör, hur den påverkar andra och dig själv, och det resultat du får från alla dina upplevelser. Då, när något extraordinärt händer, så kan du säga till dig själv: "Hurra, här är det igen. Vad kan jag lära mig av detta ?"

 

När ni inte har dessa erfarenheter, använd fantasin, ta ledningen i era liv, och föreställ er hur ni styr en av dessa upplevelser när den smyger sig på er nästa gång. Ni kan göra detta på samma sätt som ni kanske har lärt er att vakna i en dröm och bestämma att ni inte längre skall jagas av monstren, eller i skolan bestämma att det skall ringa ut precis innan ni var på väg att få en etta i något. Ni måste som art odla denna sorts tro eller intention gentemot alla livets erfarenheter.

 

Det kommer att ske ett sammanförande av alla era själv på den här planeten. De själv som ni kommer att möta kommer från hela universum. Det finns själv som kan göra er stela av skräck när ni tänker på dem, och de som kan ge er en hjärtattack direkt. De är själv som är du !

 

Jorden genomgår en initiering just nu. Ni genomgår en initie-ring eftersom ni är den del av Jorden, och ni kan inte separera er från detta system. Jorden transformerar sig själv och avser att agera som en dominobricka för ert solsystem. Den avser att sammansmälta många världar till en, att vara tillräckligt grundad för att tillåta alla dessa världar att existera och att översätta den erfarenheten. Det är det Jorden har tänkt sig. Så naturligtvis är ni alla ute efter samma sak.

 

3-D världen är på väg mot en dimensionskollision—inte en kollision mellan världar, utan en kollision mellan dimensioner. Många dimensioner kommer att krascha in i varandra. En del av dessa dimensioner kan verka skrämmande. Testet, initieringen—och initiering betyder alltid att gå igenom en annan verklighet för att besegra den och förvandla den—är att möta dessa energier och entiteter som verkar vara oerhört mörka, och förstå att de kommer för att sammansmälta med er, för att de är ni. De är en del av era multidimensionella själv, och du är fanbäraren, och du är ljus. Mörkret kommer till ljuset. Var väldigt klar när ni hanterar dessa ting. Om ni tvekar om något, gör det inte. Var klar.

 

Vi definierar ljuset som främjandet, spridandet och delandet av information. Mörker är kontroll och undanhållande av information. Tänk på detta och känn det. Ni har kommit till denna planet med en kodad ritning för att bära ljus och skapa en väldig planetär transformation. Ni har kommit för att vara fanbärare för era själar, den del av er själ som skall leda. Den delen av er själ säger: "Jag bestämmer takten här, och takten är ljus och information; inget mer mörker".

 

Har ni någonsin trott att det finns delar av er själva som är i mörkret, som inte vet hur man finner ljuset, utom genom er ?  De önskar ljus, de också. De vill ha lösningar och svar. Det ni kan känna är inte nödvändigtvis de mörka krafternas intention, utan dess känslosituation—rädslan som vibrerar på grund av brist på information. Delar av er själva som är oinformerade, kommer att komma till er för att bli informerade. Hur informerar ni dem ?  Ni sprider ljus; ni delar med er av ljus. Ni säger: "Jag vill att alla mina själv skall komma med på denna färd och att de skall få ljus de med." Det är ganska enkelt.

 

Kampen mellan ljuset och mörkret tjänar er inte egentligen. Den är en del av separationen som håller er förvirrade. I verkligheten finns det bara aspekter av individuella själar som tar olika förklädnader i konflikt med sig själva. Ni bekämpar er själva. Kampen mellan ljuset och mörkret och gott och ont är bara en kamp mellan delar av er själva. Dessa delar är multidimensionella förlängningar eller reinkarnationer av samma kollektiv av energier som ni är en del av som individer. Eftersom ni inte förstår något, så fruktar ni det. Som varande separerade former av medvetande som är en del av Den ursprunglige skaparens spel, är ni i ett universum av dualiteter. Den ursprunglige skaparen skapade detta universum med komponenter av fri vilja, så att fri vilja skulle kunna leda till kaos och sedan till åter-tillpassning av energier och en insikt om Skaparen i allting.

 

Med fri vilja är allt tillåtet och oppositioner inträffar. Dessa oppositioner klyver av självet, precis som Den ursprunglige skaparen är i allt och tillåter allt. De ting som du möter och som du fruktar är du. Så när ni fokuserar på berättelsen om gott och ont och vill förstå den, är allt ni behöver att inse att ni spelar boll med en annan aspekt av er själva, som tillåter er att spela boll från er synvinkel.

 

Så kallad ondska tjänar ett stort syfte. Ni fördömer det bara för att det verkar dåligt. Som medlemmar av Ljusfamiljen, när ni existerar på andra platser, så går ni in i andra aspekter av er själva och spelar delarna till perfektion. När ni kom hit, gick ni in i planetens densitet och arbetade med dubbelspiralen, vilken nätt och jämt fungerar, så ni glömde mycket. Nu när ni vaknar och inser vad ni kan bli, så leder ni er själva till insikten att ni är er fiende.

 

Som medlemmar i Ljusfamiljen har ni tillgång till en väldig mängd förståelse som andra inte har. Ni kom hit med den, ni har blivit påminda om den, och håller nu på att lära er och acceptera den. En del av er uppgift är att tillåta er själva att sammansmälta med de delar av er själva som till synes är era fiender och separerade från er. Dessa själv finns i alla existensformer. Uppgiften är också att hålla kärlekens frekvens, vilken är skapandets frekvens, och ljus, vilken är informationens frekvens, för alla delar av er själ. Ni har kommit tillsammans som en själ för att samla erfarenhet och berika Den ursprunglige skaparen. När ni separerar, så går ni iväg och agerar med fri vilja, som ni behagar, utan dömande, så att ni kan samla den riktiga informationen och föra er till helhet.

 

Detta med gott-och-ont är något som kan fånga er om ni inte går bortom det. Ni är väldigt rika samlingar av personligheter som inkarnerar i många olika verklighetssystem. Som medlemmar av Ljusfamiljen kommer ni in i denna verklighet för att föra ut information, och ni gör det i många olika system. Det finns versioner av er själva som gör samma sak inom ödlornas samhällen, bland insektsvarelser och fågelvarelser. Ni är alla en mängd personligheter. Som medlemmar av Ljusfamiljen innehåller era inkarnationserfarenheter ickemänskliga former.

 

Ett karakteristika som medlemmar av Ljusfamiljen har gemensamt med varandra är deras medverkan i många versioner av medveten eller sammansatt verklighet. Många av de former som ni har valt att inkarnera i skulle verka väldigt främmande och vara väldigt skrämmande för er, men ändå är det så ni har utvecklat era själar. Ni inkarnerar inte bara i en art; ni är vandrare. Lika väl som att vara förklädda som människor kan ni vara förklädda till ödlor eller något annat. Ni gör detta så att ni kan förenas med er själva i en förståelse för Den ursprunglige skaparens essens via en mångfald arter som inte tycks ha något gemensamt.

 

Som medlemmar av Ljusfamiljen känner ni till insidescoopet. Ni kommer som ambassadörer för att få verkligheter att sammansmälta och bli mer informerade inom sig själva, så att alla inblandade kan frigöra sina rädslor och bli ohämmade. En del av ert arbete är att möta dessa andra själv, smälta samman med dem och känna hur det känns. I bästa fall kommer ni att bli multidimensionella resenärer och kommer att kunna använda krafter i er kropp. Ni kanske arbetar på fälten, kanske som trädgårdsmästare, eller småpratar medan ni plockar jordgubbar, och något slår er—ett ljud. Ni ursäktar er och säger: "Man kallar på mig. Jag kommer tillbaka." Ni sätter er och låter er nuvarande jordpersonlighet lämna er. Med medveten intention tar ni den dit den behövs för att bygga på Ljusfamiljens förmåga i den verkligheten. Ni kommer att veta det.

 

Ni kommer alla att bli multidimensionella spelare. Ni kommer inte att tycka att det är något särskilt med att någon av er ursäktar sig när han hör tonen och blir kallad. Ni kommer att färdas med medvetenhet, och er underhållning kommer att komma från självet. Ni kommer inte att vilja lyssna på band, läsa böcker eller gå på bio, för ni kommer att leva dessa ting. I det att ni för hit dessa förmågor från Ljusfamiljen till den här planeten, kommer andra att inte vilja vara här längre, då ni inte kommer att passa med deras gudar.

 

Det är inte alla som vill vara fria. Ni som är medlemmar av Ljusfamiljen kommer att skapa en ny Jord som kommer att vara fri. De som inte vill vara fria kommer att få sin Jord de med. Det kommer att ske en delning, en tid av separation. Medlemmar av Ljusfamiljen vet att det inte finns något behov av att tvinga fram något. Ni kommer bara att arbeta tillsammans i harmoni, för att stötta varandra och söka upp varandra så att ni känner förtröstan i det ni gör, då en del av det kommer att vara väldigt uppseendeväckande.

 

Var och en av er kom hit frivilligt för att hålla en frekvens. Just nu är den frekvensen ljus, men så småningom kommer ni att lära er att hålla frekvensen kärlek. Den stora majoriteten av er har ingen aning om vad kärleksfrekvensen kan var för något. Ni pratar om ljus och kärlek, ändå förstår ni inte omfattningen och den sanna innebörden i dem. Ljus är information; kärlek är skapelse. Ni måste bli informerade innan ni kan skapa. Förstår ni detta ?

 

När ni växer och kommer till dessa högre sfärer av igenkännande, så kommer ni att bryta igenom vad som känns som cementblock—lager av er själva som hållit er nere. Tänk på den frekvens som har begränsat det mänskliga experimentet som en radiostation.

 

Det mänskliga experimentet har haft en radiostation på i 300 000 år. Samma gamla låtar. Det mänskliga experimentet kunde inte vrida på ratten och lyssna på en annan kanal, så samma frekvens sändes ut. Detta skapade en karantän, en försegling av den här planeten.

 

De kreativa kosmiska strålarna som har sänts av Den ursprunglige skaparen och de ursprungliga planerarna tränger igenom denna frekvenssköld. De bombarderar Jorden. Det måste dock finnas någon som tar emot dem. Utan en mottagare skulle dessa kreativa kosmiska strålar skapa kaos och förvirring. Ni, som medlemmar av Ljusfamiljen, har kommit till detta system för att ta emot strålarna av kunskap. Ni sprider sedan kunskapen, den nya livsstilen och den nya frekvensen till resten av befolkningen för att förändra hela planeten.

 

Som medlemmar av Ljusfamiljen är ni här för att förankra frekvenser och tillåta mutationsprocessen att äga rum i era kroppar, så att ni kan göra den tillgänglig för hela planeten. Ni lever denna process, sedan sänder ni ut den till resten av planeten. Vad betyder det ?  Det betyder att så småningom kommer er verklighet och hur ni handskas med verkligheten att förändras. Du kommer att sluta vara du, och kommer att bli mer kopplad till alla de andra du som vill ta samma språng i medvetenhet som detta du !

 

Denna process innebär att möta, sammansmälta med och använda det multidimensionella självet. När ni når högre kunskap, så inser ni att ni inte är ensamma och att det finns en mängd själv; ni utmanas av denna förståelse. Det går inte att nå högre kunskap utan att gå via det multidimensionella självet. Detta betyder att komma till full insikt om, uppleva, möta och sammansmälta med ett kollektiv av intelligens som existerar i det evigt expanderande nuet, bortom rymd och tid.

 

Tro oss när vi säger att ni som medlemmar av Ljusfamiljen har gjort en väldig studie i den historiska manipulation som har pågått på den här planeten, precis som att alla som sänds på uppdrag tränas länge innan de sänds ut på fältet. Var och en av er har tränats, och ni har kunskapen inom er. Vår del är att slå an nyckelackord och spela ert medvetande till aktivitet, så att ni kan gå vidare och spela den melodi eller sång som ni är förberedda för. Er kunskap finns inom er, och när ni går med på att upptäcka den kommer den att vakna på djupare nivåer. Ni kommer att bli väldigt självförsörjande, de av er som går med på detta. Ni kommer också att bli väldigt kunniga, de av er som inte slutar för att ni är rädda.

 

I ärlighetens namn vill vi säga att rädsla alltid kommer att spela en roll i er utvecklingsprocess, så vänj er vid den. Känn inte att rädslan är något dåligt. När ni faller till föga för era rädslor och tillåter er själva att tro på dem, då måste ni ta er igenom dem och uppleva allt ni känner så att ni kan komma över dem. Börja säg: "Jag kommer att omforma denna rädsla. Jag kommer att förstå att den är en del av planen. Jag kommer att förstå att den kan tjäna mig." Kom ihåg er kraft och förmåga att skapa verkligheter med er vilja slutar där er rädsla börjar. Och vi säger er—livet är att möta rädsla. Börja titta på händelser i era liv och hur ni skapar dem. Förstå att ni alltid skapar dem för att tjäna er. Ni är tränade för detta. Ni är kodade för detta.

 

 

 

 


(8)

 

UTANFÖR DET YTTERSTA TYRANNIET

 

 

Det yttersta tyranniet i ett samhälle är inte kontroll genom undantagstillstånd. Det är kontroll via psykologisk manipulation av medvetandet, genom vilken verkligheten definieras, så att de som lever i det inte inser att de är i ett fängelse. De inser inte ens att det finns något utanför. Vi representerar det som finns utanför det som ni har blivit lärda existerar. Det är dit ni ibland beger er och där vi vill att ni skall vara; det är utanför där samhället har sagt att ni skall vara.

 

Ni har kontrollerats som far i en inhägnad av dem som tror att de äger er—frän staten till världshärskarna till de i rymden. Ni har undanhållits information genom frekvenskontroll. Tänk på frekvens som individuellt utsändande och mottagande, genom vilket ni ställer in er på den kanal ni väljer. Det är utsändandet av bärvågor av intelligens. Frekvensomfånget är obegränsat, och mängden intelligenta ämnen som överförs är obegränsade.

 

Frekvenskontroll begränsar antalet stationer ni kan ratta in. Som medlemmar av Ljusfamiljen måste ni förankra nya frekvenser genom det störande bruset och föra in dem i det fysiska. Tillgången, på den här planeten, till ett urval av frekvenser har varit minimal en längre tid, på grund av många ting som ni måste bli medvetna om. När ni lär er om er personliga historia och upptäcker mönster av ineffektiva beteenden som ni måste bryta och förändra, så pulserar planeten genom sina egna beteendemönster. Ni håller som planet på att upprepa historien på ett mycket dramatiskt sätt.

 

Ni har kommit för att förvandla och ta bort begränsningens frekvens och föra in informationens frekvens. När ni är informerade, går ni bortom behovet av att vara i rädsla. När ni känner er oinformerade och att ni inte har kontroll, så förstår ni inte det större perspektivet. Var och en av er kom för att väcka något inom er, i er varelses kodning—DNA—och ni svarar på det. Det är därför som ni söker i alla riktningar i era liv.

 

Ni och en mängd andra har påbörjat mutationsprocessen här på Jorden. När ni muterar elektromagnetiskt, så förändrar ni er frekvens eller den melodi ni spelar. Ni kommer att växa ur den frekvens som håller er nere och kontinuerligt trycker ner er i kaos och förvirring. Så småningom, när ni förändrar, bär och upprätthåller er egna frekvens, så kommer ni att vibrera annorlunda, och på så sätt påverka alla runt omkring er. De kommer att känna tillgängligheten av denna frekvensförvandling, vilken då kommer att röra sig som en våg runt Jorden. När planeten accepterar denna nya frekvens, som ni har arbetat väldigt hårt för att uppnå, så kommer de som är i slutet av dominokedjan att få den. Denna nya frekvens kallas kunskap, ljus och information. Det kallas att tas ur fångenskap. Ni tas ur oinformation och desinforamtion och ni blir informerade; ni kommer in i ljuset.

 

Då var och en av er har fått i uppdrag att bli informerade och skapa en frekvensförändring på den här planeten, så måste ni lära er att bli Frekvensväktare. Ni måste höja er till en viss nivå av kunskap och hålla er kvar där. Ni måste få kontroll över era kroppar, så att ni viljemässigt kan vara i stillhet eller aktivitet. Ni måste kunna gå in i er själva och hela det som behöver helas, känslomässigt och fysiskt. Ni måste börja ta er igenom självets djungel och finna gläntan, så att ni kan visa andra vägen. Ibland kommer ni att visa andra vägen utan att tala till dem, utan bara genom att upprätthålla, leva och arbeta i er egna frekvens, och ha modet att göra detta.

 

Som systemförstörare och potentiella Frekvensväktare kommer ni självklart att gå in på områden där era specialiteter behövs mest. Många av de varelser som inkarnerat som medlemmar av Ljusfamiljen kom till USA eftersom det är ett land där man kan göra stora framsteg. Detta är händelsevis också ett land där förnekandet är utbrett. Här tror man att man lever i de frias land, de modigas hem. Trots det lever man här i det mest kontrollerade experimentsamhället på planeten. Tyranniet som har satts upp här är ganska intressant, då det är ett tyranni utan väggar. Som land och kollektivt medvetande har USA inte ännu nått medvetenhet om att något är fel. USA är faktiskt mer kontrollerat än det var i Sovjetunionen, där kontrollen var uppenbar.

 

Eftersom alla är så rädda för att ge upp systemet i USA, så kommer de att tvingas att ge upp det. Systemet är korrupt, det fungerar inte, det ärar inte livet och det ärar inte Jorden. Så är det. Om något inte ärar livet och inte ärar Jorden, så kan ni ge er på att det kommer att falla, och det kommer att falla med ett brak.

 

Medvetandet måste förändras. Det är en del av den Gudomliga Planen, och denna möjlighet och detta tillfälle kommer inte att mis--sas. Det har varit en alltför stark fokusering på det materiella och en fullständig brist på förståelse för den ickefysiska världen som finns runt omkring er, så det kommer att ske en omprioritering av vad som är viktigast i livet. Folk kommer att resa sig, när de väl har förlorat allt, folk som aldrig hade en tanke på att resa sig när de hade allt. Folk kommer att vakna upp till den väldiga potential de har.

 

Under de närmaste åren kommer en kontakt och ett kollektivt samarbete börja göra sig gällande i hela landet, så att ni kommer att sluta separera er själva när det gäller politisk ideologi. Den separationen var designad. Närhelst människor är separerade, så fokuserar de på vad de inte har gemensamt eller skiljer dem från andra. Det är en perfekt förklädnad för att hindra dem från att upptäcka vad de har gemensamt. Denna separation hindrar folk från att samlas och bli väldigt starka.

 

Mycket av det politiska manövrerande som pågår nu, i synnerhet i USA, är medvetet designat för att separera. Se på New Age. Ser ni hur New Age är separerat ?  Allt möjligt sägs för att hindra er att se vad ni har gemensamt. När folk upptäcker detta kommer de att bli arga. När fler och fler metoder för separation avslöjas för er, kommer ilskan att växa i USA. Händelser kommer att inträffa som kommer att se ut som att landet faller samman, men ändå kommer de att tjäna syftet att föra människor samman. En ny stolthet och en ny känsla av integritet kommer att skapas, eftersom det är designat för dessa tider.

 

Den materiella världen är en som alla relaterar till. Livet i USA går ut på hur mycket pengar ni har i era fickor, och hur mycket staten vill ha av dessa pengar. Skatter kommer att bli ett ämne som skapar den största oron i USA och det största enandet, eftersom ni alla har skatter gemensamt. Ni kanske inte tillber samma gud, men ni betalar alla skatt.

 

På ett smart sätt tillät mellanösternkrisen staten att få det den ville utan att behöva ta itu med problemen med att fråga om lov om en skattehöjning på bensin. Ser ni hur smarta de här sakerna är ?  Med några skatter till staplade ovanpå varandra, kommer folk att börja ifrågasätta kvaliteten på sina liv. Ni kommer att få se en hel del ilska i detta land, då många människor känner sig maktlösa. Ilska är en av de första emotionerna som kommer att inträffa när folk tillslut förstår de manipulationer som har pågått och börjar få kontakt med sina känslor.

 

Modern teknologi är ett av de största vapnen i frekvens-kontrollen. Ni har erbjudits att köpa apparater för underhållning och bekvämlighet, och de har alla att göra med frekvenskontroll. Vi vill starkt rekommendera att ni gör er av med era TV-apparater. De är det främsta verktyget som används för att dagligen manipulera er medvetenhet. Detta experiment är så fininställt att ni svarar subliminalt på sjukdomar via TV. Så en hel generation dödar sig själv genom TV-tittande—och stödjer den medicinska industrin medan de gör det.

 

Ibland sänds frigörande information—kanske till och med ett New Age-program. Ni kan dock se ett sådant program om hur upplyfta och obegränsade ni kan bli, samtidigt som ni subliminalt attackeras av en frekvens som håller er borta från originellt tänkande. Dessa subliminala signaler håller er orörliga och fast i ett "överlev, var i tid, var tyst, gå till jobbet" samhälle. Television uppmanar också till ett inaktivt, bedövat, segt liv. Se er omkring. Vakna, människor !

 

De flesta subliminala budskapen på TV sänds via teknologi som utvecklats i samarbete med utomjordiska varelser. Användandet av subliminala sändningar för att skaka om mänskligt medvetande har blivit ett världsomfattande program. Om ni tänker på hus där det finns två, tre ibland fyra TV-apparater, så måste ni hålla med om att detta är ett väldigt framgångsrikt marknadsföringsprogram. En del människor som känner till de subliminala budskapen på TV, tror att de är immuna mot dem. Budskapen från TV-n är så genomträngande att de går ändå igenom. Hur klar du än säger att du skall vara, så kan du inte uppväga det teknologin för närvarande gör med din vibrationsfrekvens.

 

Vi har sagt att det finns entiteter som lever på era emotionella kroppar. Tänk på vilken effektiv apparat TV-n är för dem. Över hela världen avger människor emotioner ut i atmosfären baserade på vad de ser på TV. Det behövs inte så många krig längre för att få fart på er—de kan helt enkelt göra filmer !

 

Människor som måste se på TV kopplar inte upp sig på den rikedom av information som finns inom dem och är omedelbart tillgänglig för dem. Om ni verkligen vill utvecklasskall ni faktiskt inte läsa tidningarna, lyssna på radio eller se på TV. Om ni kan vara mediafria i perioder och frikoppla er från kaoset och ångestens frekvens med all dess stress och frestelser för allt ni inte behöver, så börjar ni bli klara. Ni börjar lyssna på vad som händer inom er, och börjar leva i världen och är inte längre förlorade i den. Ni blir klara. Vi kan inte understryka detta nog !

 

Elektronik stör också er frekvens. Även när de inte är specifikt designade för att störa er, så finns det ibland en oförenlighet mellan den elektroniska frekvensen från något och er själva. Plus, som vi sagt, att många av dem är specifikt designade för att skapa störningar, så att ni alltid kommer att stanna på en viss vibrationsnivå, så ni är snälla, hjälplösa, inaktiva produktiva får.

 

Datorer då ?  Den näst mest förekommande apparaten i USA är datorn. Hur många av er arbetar med datorer och får huvudvärk, i synnerhet när ni arbetar på stora företag och är uppkopplade till deras stordator ?  Stora företag håller på med psykologisk kontroll, de använder era psyken för att generera energi för att uppnå något åt dem själva. Persondatorer är inte lika potenta och kraftfulla.

 

En del nya uppfinningar kommer att komma fram under nittiotalet—hemliga uppfinningar som inte kommer att få patent och marknadsforas officiellt. Det kommer att finnas en hel underjordisk ekonomi baserad på byteshandel, där vissa uppfinningar kommer att spridas mellan folk. Det kommer att finnas teknologi för att motverka mycket av frekvenskontrollen: dessa teknologier kan förändra luftkvaliteten och vattenkvaliteten, och de kan isolera era hem så att de är en skyddad energizon, så att inget kan bombardera er. Det finns teknologier som kan göra fantastiska saker. Förstår ni hur teknologi används emot er ?  Den har inte använts för er. Television är inte nödvändigtvis något dåligt i sig, men den har använts på dåliga sätt. Det är inget fel på teknologi. Det är hur den används som är det viktiga. Det är skillnaden.

 

Utbildningssystemet är ett annat område där ni är kontrollerade. Det mesta av det ni får lära er är nonsens. Ni arbetar hårt, tar lån och betalar för att lära er något som är förlegat innan ni ens sätter er fot i klassrummet, i synnerhet när det gäller vetenskap, matematik, psykologi och medicin.

 

Vad gör man när man lever i ett samhälle som belönar en för betyg ?  Ni börjar med att säga: "Jag tror att jag skapar min värld. Jag tror att jag inte behöver dessa papper för att definiera min existens. Jag kan vara unik i mig själv och självständig." Hitta på ett sätt att upptäcka världen utan betyg. Utbildning är inhämtandet av kunskap och kunskap kan man få av en promenad i öknen. Det måste inte komma från bläddrandet i en bok. Det är inte skadligt att undersöka lite skolning, men fall inte för frestelsen att tro att det du får lära dig är korrekt.

 

Ni kontrolleras och separeras av ämnen som direkt rör djupet av era känslor. Abortfrågan är inte något globalt ämne, det är ett amerikanskt ämne. Ibland ser det ut som om oskyldiga offer trampas på eller körs över av händelser som inte verkar ha med dem att göra. Det är naturligtvis vad ni fått lära er—att ni är maktlösa och bara kan räddas av gudarnas humör, vilket inte är sant. De som får sina liv tagna av olyckor eller våld väljer det.

 

Abortfrågan har styrts medvetet i USA av medlemmar av olika fraktioner inom statsapparaten för att skapa en brist på harmoni. Söndra och härska, och du äger folket. Tillåt folket val, frihet och förmågan att kontinuerligt förbättra sina liv, och du kan inte äga dem. Närhelst människor står emot människor, vinner de som har kontrollen, till och med i en sådan fråga som abort.

 

Hur tjänar de på det ?  De hindrar kvinnor från att förenas med varandra och män från att förenas med varandra här i USA. De håller människor i rädsla. De övertygar er, genom att ständigt framhålla dessa frågor, att kvinnor inte har någon kontroll över födelseprocessen i sin kropp. Ni behöver inte abort: ni behöver inte bli med barn från första början om ni inte vill det. Hur ?  Genom viljan. En kvinna kan säga till sig själv: "Jag är inte beredd att ha barn just nu", eller: "Jag är nu mottaglig för ett barn". När ni äger er själva, behöver ni inte tillstånd från staten för vad ni ska göra med er kropp.

 

Våld på gatorna i stora städer är ett annat subtilt kontrollsätt. De stora städerna i USA—Los Angeles, New York, Washington DC etc—är energihinkar, eller hål där energi kommer in till den nordamerikanska kontinenten—eller har gjort fram till nu. Det har skett en ökning i våldet i dessa städer eftersom det är känt att om oroligheter kan hållas aktiva och rapporteras, så kan det fungera som ett sätt att manipulera hela landet. Dessa ting startas avsiktligt på den fysiska nivån och stöds på den eteriska, eftersom ju mer rädsla som skapas, desto mer föda blir det åt dem som bestämmer.

 

När en kvinna går ut med sin familj och blir överfallen, helt oväntat på sin semester, och hennes unge son, ett till synes oskyldigt offer, kämpar med angriparna och blir knivhuggen till döds, så fortplantas en rädsla hos många människor, vilket ger mycket mat. Den rädsla som Gulfkriget skapade var fenomenal.

 

Ni har våldtagits på er livskraft. Om det finns något som ni som medlemmar av människorasen har gemensamt så är det att ni har blivit våldförda på era känslor. Andra har spelat på era känslor som om de var instrument, och de har aldrig låtit er känna den kraft ni har i era känslor.                            200-countries-download.org

 

Denna historia återkommer hela tiden till känslor. Känslor är den biljett som kan föra er till ställen och koppla upp er. Ni är otroligt rika. Om ni bara kunde inse hur förmögna ni är med era känslor. De vibrationsmässigt lägre varelserna, om vi vågar oss på att kalla dem det, lever på känslor inom ett väldigt smalt frekvensband. Känslor som baseras på rädsla, kaos och våld.

 

Förmågan att använda den mänskliga viljan över intellektet är er yttersta resurs. Denna förmåga att bemästra kroppen enligt er vilja är precis det som de som härskar över planeten inte vill att ni skall komma på. När fler av er blir självständiga och styr er egen frekvens, kommer de som inte vill ha den nya frekvensen här att föra hit en motsatt frekvens för att skapa kaos, förvirring och polaritet. Alltid när ett samhälle är på gränsen till att ta ett stort språng och förändras, kommer det direkt motsatta aktiviteter.

 

Se alltid på ett ämne ur ett större perspektiv så att ni är neutrala inför det, för perspektivet blir större hela tiden. Planeten är på väg mot en större konfrontation med vissa entiteter. Vi påpekar bara detta, vi är inte här för att skapa rädsla. Rädsla är vad det andra laget vill att ni skall känna. Vi vill att ni skall förstå att ni kan förändra allt ni vill !  Det här kommer att bli en fråga om antal i framtiden, då ni kommer att arbeta tillsammans för att föra er själva till kraftfullhet.

 

Vi ber er människor att bli helt fungerande medlemmar av Ljusfamiljen genom att föreställa er en pelare av ljus och ta in den i er kropp. Befall det. Gör det till er intention varje dag att arbeta med en avgränsning av ljus, då ljusfrekvensen kopplar upp er och fyller er med beskydd och information. Känn det röra sig in i er ryggrad, genom er kropp och ner i Jorden, och även ut från ert solar plexus som en fontän som formar en gyllene sköld av ljus runt er. När ni använder solar plexusområdet för att avgöra vad som händer, så kommer ni att lära er att bedöma genom känslan.

 

Jordens ägare har inte velat att människorna skall förstå att deras känslor är som ett sädesfält som kan skördas. Om ni beslutar över er egen skörd, så kan inte andra dra fördel av er och använda er mot er vilja. När ni fungerar inom en viss frekvens i självständighet, så är de som vill kontrollera er inte intresserade av er. De vill ha skräckfyllda, kaotiska frekvenser, vilket är det som när dem. Rädsla och kaos har dominerat här, eftersom dessa entiteter har skapat det. De har söndrat och härskat över allt för att skapa den frekvensen. När ni arbetar i fred och kärlek och med information, så förändrar ni den här platsens struktur på ett drastiskt sätt: ni återinför valet av frekvens till den här planeten.

 

 

 

 


(9)

 

GRUNDLÄGGANDE NYA GRÄNSER

 

 

Eftersom ni är ett frekvenskontrollerat samhälle, så har mänsklighetens förmåga att skapa teknologier varit begränsad. I ett mindre kontrollerat samhälle som har större rörelsefrihet eller transportförmåga genom rymden och ett större utbyte mellan systemen, är de teknologiska framstegen ganska hisnande och upplyftande. Många gåvor och inflytanden från utanför planeten har tystats ner. En del information har naturligtvis givits till planeten på många olika sätt och de resulterande teknologierna har skapat stora förändringar i livsstil.

 

En av förändringarna i livsstil som inträffat under detta århundrade var introduktionen av filmen. Ett helt nytt sätt att påverka kom till planeten genom filmindustrin. Precis som det finns en filmindustri på planeten, så finns det de i rymden som har en holografisk industri. De gör holografiska iscensättningar—draman som ser ut som om de är verkliga—och iscensätter dem via portar i er verklighet. Eftersom dessa rymdvarelser har funnits här i hundratusentals år och mänsklighetens frekvens har kontrollerats, så är det ganska enkelt att lura människan.

 

Holografiska iscensättningar har använts på Jorden för att manipulera och kontrollera medvetandet och för att förändra information till desinformation—en begränsande kunskap. Som vi ser det, är de som använder de holografiska iscensättningarna inte alltid ute efter att föra fram ljus eller information eller upplyftelse till folk. De har dolda motiv, även om de framställer dem som ljusa.

 

Holografiska iscensättningar ser ut precis som 3-D verklighet. De är skapade händelser som sätts in i er verklighet för att se ut som de är en del av en händelsekedja. De används för att få inflytande över observatörernas sinnen, och de är svåra att känna igen. Ni kommer att få gott om övning de närmaste åren när—i Mellanöstern och andra områden—en hel del utomjordisk aktivitet kommer i full kraft och börjar bli publicerad. En del av de stora händelserna är verkliga och en del kommer att vara iscensättningar, skapade för att föra det mänskliga medvetandet mot en världsordning där det kontrolleras.

 

Holografiska iscensättningar har energifält som kan upptäckas med slagruta. Slagrutor eller pekare rör sig annorlunda i dem eftersom deras energifält är divergerande och vibrerar på en otrolig nivå. Ni kan gå in i dem och delta i dem. Folk kan vara en del av dem och svära på att de är verkliga. Men de är styrda händelser, designade för att påverka människors sinnen. Holografiska iscensättningar görs inte för att ge information, utan för kontroll. De är helt enkelt en aspekt av teknologi som finns.

 

Verkligheter kan skapas och iscensättas precis som filmer. Filmer, TV osv är er version av att skapa verklighet. Det finns andra, väldigt utvecklade varelser som mycket listigt skapar verkligheter som är så "verkliga" att ni inte märker skillnaden. De är som strålar. Precis som spotlights som lyser i natten, projiceras holografiska iscensättningar till den här planeten genom portar. Väldiga mängder energi krävs, då denna process innebär sammansmältande av dimensioner. Teknologin existerar inte i tredje dimensionen, utan i andra dimensioner, och de kräver dimensionella sammansmältningar.

 

Vad är det för skillnad mellan dimensionerna ?  Varför är en dimension viktig för en annan ?  Därför att varje dimension har en annorlunda vibrationshastighet eller sätt som molekylerna rör sig. Dessa holografiska iscensättningar behöver platser där dimensionerna redan är sammansmälta, eftersom de måste spela igenom de andra dimensionerna för att komma hit.

 

Mänskligheten har varit blind och oupphörligen blivit lurad på grund av de outvecklade spiralerna som informationen inte kunde kopplas till. Ljusfamiljen har kommit för att förändra allt det. Ni är här för att bära en ny frekvens på planeten och hålla den i era kroppar så att resten av planeten kan börja vibrera med samma frekvens. Den frekvensen kommer att skapa störningar i de strukturer som är baserade på dubbelspiralen av DNA. Den kan inte hjälpa det; det är dags att utvecklas. Jorden är redo att genomgå det som är nödvändigt för den utvecklingen.

 

Människorna måste lära sig att läsa energier. De måste lära sig att använda mer än sina fem sinnen för att uppfatta verkligheten. Vi har sagt att ögon, öron, näsa, mun och beröring är vilseledare i verkligheten. De låser in verkligheten. Ni tror att ni uppfattar verkligheten med dessa sinnen, när de i verkligheten begränsar er uppfattningsförmåga. Ni har tränats sedan barndomen att lita till era ögon, öron, näsa, mun och beröring för att tolka verkligheten. Nu kommer ni att få lära er andra former av uppfattning för att tolka tillvaron. En form som ni har ogiltigförklarat är emotionerna. Känslan—ert vetande, intuitiva psykiska själv—har varit låst på grund av frekvenskontroll på den här planeten, så att ingen av er har kunnat använda den. Om ni fann er egna kunskap och er egna intuition, skulle ni inte kunna kontrolleras.

 

Hur vet ni vad som är kontrollerat och vad som inte är det ?  En del av ert uppdrag här är att lära er det—att hamna i varmt vatten och veta när man skall hoppa upp ur det. I den djupaste kärnan av er varelse finns det en integritet som ni kan upptäcka och börja arbeta med. Det är en integritet som ärar liv, och som ärar er själva först och främst, som det liv som ni beslutar över. Du beslutar över dig själv, och det har givits och lovats till dig att du skall ära ditt ljus, din kropp och din erfarenhet efter bästa förmåga.

 

När ni börjar ta väl hand om er integritet och kultivera den och upptäcka dess mirakler och potential, så kommer ni att upptäcka att era kroppar, vilka har verkat som en börda som ni har dragit runt med, faktiskt är ovärderliga. De ger er oräkneliga rikedomar. I era fysiska kroppar är ni miljonärer. Ni måste lära er att använda era känslocentra och aktivera och handla enligt informationen inom er; ni måste lära er att lita på den.

 

Ni som är medlemmar av Ljusfamiljen har för avsikt att sammansmälta dimensioner. Er uppgift är att dra andra dimensioner in i den här verkligheten, att få ert nervsystem att hantera de olika molekylära fluktuationerna och kunna göra det bra. Ni lär er att uppfatta genom känslocentrana och att lära andra hur de kan göra allt ni gör. Ni är vägvisarna.

 

Ni kommer att känna igen holografiska iscensättningar genom era känslor. De kommer inte att kännas rätt—något är skumt eller underligt med dem. När holografiska iscensättningar stoppas in i er verklighet, är något fel. Som medlemmar av Ljusfamiljen kommer era kodningar och ljussträngar inte att kännas bra om ni utsätts för holografiska iscensättningar, eftersom de används för att kontrollera er istället för att upplyfta er. De används för att föra era känslor till en viss punkt där andra kan få näring av dem och föra er till en viss ny funktionsnivå.                           himmels-engel.de

 

Dessa teknologier kommer att användas mer och mer under nästa årtionde. Det är därför vi säger att mänskligheten kommer att få ett drastiskt uppvaknande i fråga om vad som verkligen är verkligt. Verklighetens gränser är verkligen grundläggande.

 

Vi talade om att porten i Mellanöstern var en dimensionsport, eller väg in till planeten, för vissa energier för att hitta civilisation. Kom ihåg att när ni lämnar en planet och åker ut i rymden, att när ni väl passerat vissa bälten av medvetande, så måste ni hitta den rätta porten för att komma tillbaka till planeten i just den rätta tidsperioden eller tidskorridoren som ni letar efter. Det är så system hålls låsta och intakta, och så de hindras från att utsättas för räder och bli övertagna. Det finns portar i Sydamerika, i Nordamerika, Asien, Kina och över hela klotet. Den väldiga port som vi nu talar om är den i Mellanöstern, och den är gigantisk.

 

Många holografiska iscensättningar har kommit in den vägen för att uppröra sinnen och trosföreställningar hos folken här. Eftersom denna port är mitt i en kris, så är den en utmärkt kandidat för holografiska iscensättningar och också utmärkt för ett trossystern för att förändra denna kaotiska värld och få alla att gå i en annan riktning. Ge akt på era känslocentra när den här sortens händelser börjar inträffa på planeten.

 

Mellanöstern är en port där många dimensioner möts och där entiteter från andra dimensioner kan komma till den här planeten. Det är en "hot spot". På senare tid, de senaste fyrtio-femtio tusen åren, har många civilisationer kommit fram där, och många religiösa dramer har startat där. På grund av energispiralerna är holografiska iscensättningar lättare att skapa där, precis som att filmer är lättare att skapa i Kalifornien.

 

En potentiell holografisk iscensättning i den här porten är anländandet av utomjordingar från rymden. Eller Kristus återvändande. Eller någon guds återvändande, eller någon frälsare, eller någon anledning för alla att börja följa ett sätt att tänka. Vid den här tiden är det inte, som vi ser det, från ljuset. Ett exempel på ett holografiskt iscensättande som placerades på planeten i det förflutna för att förändra historien är korsfästelsen av Kristus. Dramat som spelades upp och fördes vidare genom historien till er är inte den verklighet som Kristus kom hit för att delta i. En version av denna entitets liv modellerades och designades i en holografisk underhållningsfilm, vilken sedan iscensattes och spelades upp som om den var verklig.

 

Kristus kom hit som en kommitté av varelser över en period av tid. Berättelsen som ni har fått höra är en dramatiserad marknadsförd version—en väldigt kontrollerad version av vem denna entitet var och är. En del av det kristna dramat ni har fått lära er var en holografisk iscensättning. En del av det ni kommer att upptäcka i framtiden om Kristus kan vara en annan holografisk iscensättning. Så var medveten. De flesta skulle säga att vi begår helgerån och kommer från djävulen när vi säger detta. Hur kan vi ifrågasätta vad bibeln säger ?  Hur kan vi ifrågasätta allt detta ?  Eftersom allt har sagts och gjorts av patriarkala organisationer som framhöll sig själva. Det var allt de var. De användes för att återta energikontrollen på planeten.

 

I verkligheten sändes Kristus som en systemförstörare, en medlem av Ljusfamiljen, för att föra in ljus genom porten i Mellanöstern. Detta skapade en väg för många att komma hit och så frön i den verklighet som skulle förbereda mänsklighetens medvetande för den cykel som kommer att avslutas de närmaste tjugo åren, beroende på vad som händer. Kristus kom inte som en entitet utan ett antal entiteter, och påverkade folk i deras mörkaste stund, ett tillfälle när människor är beredda att förstå sina mysterier. En sak som inte är särskilt sanningsenligt berättad, är att Kristus var väldigt väl mottagen. Den sorts energi som kristusvarelserna förde till planeten togs mycket väl emot.                       himmelens-anglar.se

 

Det pågår ett antal draman kring Kristus. Det finns den ursprungliga ritningen: planen för Kristuskommitén att komma in och sprida ljus eller information och visa människorna vad den mänskliga kroppen kan göra. Sedan är det de varelser som sade: "Vad ska vi göra åt det då ?  Det här kommer genom vår port och vi vill ha kontroll över vår port. Hur kan vi använda den här energin ?  Det är ett fri vilja universum, så vi kan göra vad vi vill." Så de skapade en holografisk iscensättning av korsfästelsen för att skapa rädsla och känslor från någon annans intentioner och leda medvetandet på ett sätt som det inte var tänkt från början. Det här betyder att i ett universum med fri vilja är det möjligt, i synnerhet i portalområden, för en grupp gudar att överta någon annans historia och sätta in sin egen version av den. När det sker påverkar det inte många, men över längre tid ger det ett starkt intryck.

 

Vi vet att detta är frustrerande för många av er. Men vad vi gör genom att dela med oss av den här informationen till er är att få er att röra på er, minnas, känna—och inte tänka så mycket. Detta är inte en process av logiskt tänkande, det är en process av kännande. Vad händer med min kropp ?  Fråga dig själv: "Vilken är min identitet ?  Hur kan det vara så här ?  Vem är jag i det här ?" Då kommer du att börja frigöra mer av den du verkligen är, och du kommer att kunna räkna ut mycket.

 

Förstår ni att ni har kommit hit för att rasera systemet ?  Förstår ni hur komplex frekvenskontrollen är ?  Förstår ni hur fin och tunn verkligheten egentligen är ?  Förstår ni hur tillgänglig verklighetskontroll är för människorna—om människor ville harmoniera med varandra, och handla som om de alla fick det de behövde, och tro och skapa via deras sinnen ?

 

Vi sade för en tid sedan att ljuset är undervärderat på den här planeten. Det är det sannerligen. Om det blev känt hur många individer som skaffar sig självbestämmande över sina tankar och liv och hur många av dem som sänder ut denna självständighet och liv för att lära ut det till andra, så skulle de som bestämmer göra något åt det snabbt. Ljuset är undervärderat, och det är bra, för ljuset kommer att befria er allihop.

 

Ni har ett spännande uppdrag—ett avundsvärt jobb—och ni har all hjälp ni kan behöva för att fullgöra era uppdrag. Det har förekommit ett väldigt inflöde av entiteter och moderskepp till den här planeten som nu agerar mellanhänder eller kanske bokstavligen överförare av energi. Ljusstrålarna kommer till planeten från gamla och uråldriga stjärnsystem som har arbetat med Jorden i tidsåldrar. Många av dem har bara fått nummer av astronomerna, medan andra har mer kända namn—Sirius, Arkturus, Orion, Plejaderna osv. Ljusstrålar fångas upp av ett flertal moderskepp som omger Jorden, filtreras och skickas sedan med full kraft ner till planeten.

 

Många av er har inplantat i er för att svara på den här kommunikationen och slippa den psykotroniska krigföringen som skulle hålla era frekvenser blockerade och hindra er från att kunna ta emot den här informationen. Dessa inplantat är inte negativa. Ni rövades inte bort och undersöktes för att få dem mot er vilja. De är eteriska inplantat som ni kallade ner till er själva som verktyg för att kunna ta emot utomjordiska energier. Dessa implantat aktiveras nu.

 

Många av er upptäcker nu att ni känner er förändrade. Vid olika tider på dagen, i synnerhet när ni skall somna, så hör ni olika toner, eller känner en sorts elektrisk vibration i era kroppar.

 

När den här informationen sänds till er, måste er kropp kunna ta emot den. För att er kropp skall kunna ta emot den, så måste den vara i ett visst tillstånd. Informationen är som en ström, och om era kroppar inte kan hantera den strömmen, känner de obehag. Människorna på Jorden har programmerats för den här tiden, och det finns ingen som är inkarnerad på planeten, som kan säga att de gjorde ett misstag och inte visste vad som skulle hända här. Ingen föddes till den här planeten utan en mekanism i sin kropp som kan aktiveras och starta förmågan att hålla dessa frekvenser.

 

Vi har uppmuntrat många av er att sluta vara i det logiska, eftersom logiken kommer att hamna i konflikt med denna information och elektroniska energi. Under de närmaste åren kommer er förståelse och vibration med de frekvenser som kommer, att vara som att slå på er radio. Ni kommer att ha en direkt telepatisk länk med moderskepp som sänder till er. Det kommer en tid när ni inte ens tänker på att gå till en kanalisering, eftersom ni själva har en direkt länk med information. Rikedomen på information som kommer till er kommer att vara ett stort stöd; den kommer hela tiden att tala om vad som händer.

 

När ni börjar få mer tillit, kommer ni att kunna manifestera framför er en ljusentitet som kommer fysiskt och kan undervisa er. Kanalisering, eller processen att föra information genom en annan varelse, kommer att bli föråldrad när var och en av er manifesterar er egen bokstavliga varelse för att undervisa er. Under tiden är vi här för att undervisa er, att påminna er om vilka ni är och ge er en uppfattning om vad ni kan dra till er. Vad vi vill mer något annat är att hjälpa er, som medlemmar av Ljusfamiljen, att befria människorna. Fokusera på självets dans. Till vilken musik kommer du att dansa, och vilken magi kommer du att utföra, och till vilka höjder är du villig att föra medvetandet, för att ge det en ny definition av möjligheter ?

 

 

 

 


(10)

 

ETT NYTT LJUSPARADIGM

 

 

Vilka är Gryningens budbärare, och vilken roll spelar de ?  Gryningens budbärare är de som bär solens strålar och för med sig ljus och kunskap. De har en uråldrig organisation, ett gammalt samhälle, gamla andliga band som får dem att utföra ett visst arbete i ett visst stjärnsystem. Du är medlem av Gryningens budbärare, annars skulle du inte dras till denna bok. Medlemmarna av denna elitorganisation kommer till Jorden vid olika tider för att utföra sitt arbete. Detta inträffar när en cykel är fullbordad och läget är rätt för dem att tillåta energin från det höga kosmos, och energin från Jorden, att sammansmälta i deras kroppar.

 

Energierna från kosmos kommer hela tiden till Jorden, och energierna från Jorden strålar hela tiden ut i kosmos. Mänskligheten skapar den heliga bron mellan himmel och jord, vilken en del kallar Regnbågsbron. Gryningens budbärare tillåter dessa energier att sammansmälta så att gryningen, eller ljuset, väcks inom dem. Sedan för de denna gryning till civilisationerna. Detta är den du är. Detta är det du gör. Så gör många andra. Ni är Gryningens budbärare.

 

Som en Gryningens budbärare finns det ett visst förhållningssätt, som kommer att underlätta det åtagande du gjort. Detta förhållningssätt är ett tillåtande och att sluta göra våld på sig själv och bortse från sina upplevelser. För Gryningens budbärare utgör varje länk en helhet, hur den än är konstruerad, oavsett vilken styrka eller svaghet den har, och oavsett hur stor eller liten roll den spelar. Styrka, svaghet eller inflytande skall inte nödvändigtvis jämföras; de är bara det förhållande som medvetandet i sin egen verklighetsdans väljer att fokusera på.

 

Vi undervisar er om er själva och assisterar er i upplåsandet av det som finns inom er, inte det som finns utanför. Som Gryningens budbärare är ni i den mörkaste timman innan gryningen, där ni kan undra om det kommer att bli något ljus. Sedan, nästan omedelbart, kommer ljuset från ingenstans. Varifrån kommer det ?  Hur kommer det att förändra ert tänkande ?  Hur kan tillvaron vara så mörk den kan vara i ena stunden, och i nästa är den ljus ?  Som Gryningens budbärare så skapar ni det med er vilja, ni vill ha ljus. Ni har tränats i detta; det är er styrka.

 

Ni som är Gryningens budbärare, även kända som Ljusiamiljen, gick med på att gå igenom mutationsprocessen för att utveckla er själva till högre varelser genom att vilja det, medvetet. Ni för ljus tillbaka till planeten och startar en ny evolution för mänskligheten och gör det kosmiska utvecklingssprånget i medvetande och intelligens möjligt genom att förankra frekvensen inom era kroppar och leva den.

 

Ljusfamiljen kommer från en central utgångspunkt inom galaxen som agerar sändningsstation. Det finns centralsolar inom er galax och en centralsol i detta universum. Mayaindianerna kallade denna centralsol för Alcyone. Andra känner den under andra namn. Solen har ljus och ljuset har information. För att göra det enkelt: Medlemmarna av Ljusfamiljen kommer från en plats som är detta universums centrala informationslager.

 

Ni har begett er ut från denna centralsol och bär med er informationen från den till de olika systemen i detta universum; ni planerar och reser. Ni är väldigt unika på detta sätt, och det vet ni. Ni vet när ni betraktar folk att ni är annorlunda. Ni älskar att röra om i grytan och öppna upp systemen. När något säger "tillträde förbjudet", gäller det för alla utom er. Ni går överallt där något är stängt, så att ni kan öppna det. Ni arbetar genom att separera er själva i många multidimensionella identiteter och går sedan in i systemen och förändrar dem.

 

Ni inkarnerar ibland i dessa system i hundratusentals år för att förbereda er för den tid då ni blir kallade att ändra systemen. Ni har en resumé som backar upp er. Om ni t.ex. inkarnerar på Jorden ett antal gånger, så att om det blir dags att öppna Jorden och paradigmet förändras, så kan du säga: "Jag har varit här 247 gånger i så och så många varianter, och en gång kunde jag uppstiga med min kropp. Jag gjorde det och det. Om jag går in för den här planen att förändra systemet, så är jag säker på att jag kan friska upp mitt minne och komma ihåg, övervinna lagarna och fullgöra uppgiften."

 

Ibland går det inte och planen måste avbrytas av något skäl. Detta är en väldigt frustrerande erfarenhet för er. Men när allt går enligt planerna och ni lyckas med att förstöra det gamla systemet ochskapa ett nytt paradigm av ljus, så är det som en kosmisk orgasm för er.

 

Medlemmar av Gryningens budbärare eller Ljusfamiljen arbetar i lag. Ni går inte ensamma in i system. Ni behöver varandra för att utföra detta arbete eftersom ni inte kan hålla frekvensen själva. Genom att gå in i lag så ökar ni oddsen för att genomföra planen på ett bra sätt. Ni är som strålar och ljusspiraler från centralsolen, vilka är väldigt intelligenta och ni guidas av en väldig intelligens från centalsolen.

 

Ljuset är en värld av medvetande, och det har ett syfte i existensen. Den historia vi berättar idag är en som ni kan förstå. Varje gång vi talar till människor och de förstår mer, så berättar vi mer. Vi vill inte att ni skall tro att ljuset är noblare än något annat. Något i din själs essens kopplar dig till denna ljuskälla och för dig till detta yrke, men det gör inte detta yrke till något bättre än andra yrken. Det finns andra som har andra källor och rör sig utåt med andra intentioner, och de gör hela spelet möjligt. Ni lär er om detta.

 

Vi vill påminna er om att Den ursprunglige skaparen skapar allting, och den ger av sig själv till allt. Precis som ni söker självmedvetande, så styr Den ursprunglige skaparen detta också. Den söker bli medveten om sig själv inom allt och skänka medvetenhet till allt den är i, om att den är där, och att Den ursprunglige skaparen är medveten om dess existens. Medvetenheten är som en spegel som speglar fram och tillbaka mellan Den ursprunglige skaparen och alla dess skapelser, ner till den minsta insekt som kryper på marken. Precis som Den ursprunglige skaparen är i ljuset, så är den i den så kallade ondskan, väl vetande att "ondska" har ett gudomligt syfte.

 

Det finns många medvetandevärldar. "Medvetandets världar" är tjusiga ord för ett koncept som vi skulle vilja att ni förstår. Inom dessa världar finns det en likhet i energier, och det finns många medvetandets världar. Ljusfamiljen kommer från en viss värld av medvetande.

 

När ditt medvetande lär sig lagarna om skapande, manipulation och upprätthållande av verkligheten, så är det ganska enkelt för dig att manifestera i vilken form du önskar. De av er som har aktiverat sina shamanska och ursprungliga kulturella minnen vet att delar av ursprungskulturernas läror handlade om att gå in i olika verkligheter och ändra form. Shamanerna i vissa kulturer var mycket aktade for detta. De bar en genetisk kodning, och det fanns väldigt få av dem i relation till planetens befolkning. De hade magi och mystik och höll processen levande. De kunde röra sig i form av djur och diverse andra former och förklädnader. Det var en mycket djupgående kunskap.

 

Eftersom denna kunskap finns på planeten, så finns den också utanför planeten. Jorden är en plats för "happenings" just nu, ett inne-ställe. Den är kodad för att starta sin egen revolution—inte nödvändigtvis bara en revolution i USA för att ändra livsstil, utan ett dimensionsskifte som kommer att förändra hela rymden kring Jorden.

 

Många utomjordingar som är nyfikna på andra livsformer vet hur man förändrar sin molekylära struktur och är här förklädda till människor. I tider av tumultartad förändring, när dimensionerna potentiellt kan sammansmälta och kollidera—vilket ni förbereder här på Jorden—samlas det många energier som är här för att delta i den stora showen.

 

Den stora showen äger rum på många nivåer, inte bara i 3-D. En kedjereaktion rör sig genom alla existensens dimensioner och genom allt medvetande. En del varelser strålar ner sig till Jorden, förklädda som människor, eller så inkarnerar de för att skapa en möjlighet att få en biljett till den här verkligheten, för att få vara här vid den stora händelsen. Kanske en del av de som ni känner inte är infödda här, och inte är här som systemkrossare, utan som observatörer, som deltagare och för att förstå, så att de kan ta informationen med sig tillbaka till sina egna system, vilka ständigt utvecklas.

 

Det finns intelligenta varelser som kan se ut som människor och spela rollen till perfektion; ibland är deras minnen intakta och ibland är rullgardinen neddragen. Det är inte alltid lätt för dessa varelser att komma hit med fullständigt medvetna minnen om vilka de var någon annanstans, på grund av frekvenskontrollen här. Er medvetenhet om att ni är medlemmar av Ljusfamiljen, förklädda till människor, kommer att växa under de närmaste åren. En del av den planerade evolutionen av den mänskliga rasen, och den planerade omstruktureringen av det mänskliga DNA-t, är att varje individ börjar öppna en minnesbank och kommer ihåg vilka de är.

 

I andra verklighetsdimensioner finns det naturligtvis andra upplevelser och andra lagar. I 3-D, där ni som människor har varit fastlåsta så länge, finns det en begränsning av vad ni kan uppleva. Den tredje dimensionen är designad för att fokusera på en enda verklighet åt gången. Den är designad på det sättet i enlighet med frekvens- och nervpulseringar, och i den takt som frekvenserna styr nervpulserna i kroppen.

 

Ni är magnetiskt och genetiskt inställda och designade. Medlemmarna i Ljusfamiljen är mycket mer än människor. Ni är högeffektiva handlingsvarelser på det multidimensionella området. Man ansöker om en position inom det multidimensionella området som medlem av Ljusfamiljen.

 

Som medlemmar av Ljusfamiljen har ni inkarnerat på den här planeten för att förbereda er för att utföra ert arbete. Vilket är ert arbete ?  Ert arbete är ganska enkelt: ni bär med er frekvenser in i system som har begränsade ljusfrekvenser, eftersom ljus är information. Detta är inte kall datorinformation; det är information som överförs biologiskt genom en elektromagnetisk utsändning av medvetenhet. Det är det som ni är experter på. Om ni skulle trycka upp visitkort när ni har fullständigt minne om er identitet, så skulle det bli något i stil med: "Revolutionär medlem av Ljusfamiljen. Systemkrossare. Tillgänglig för förändring av medvetandesystem i universum med fri vilja. Ständigt redo."

 

Ni kastar er över det !  Det är det ni gör. Det är en aspekt av er identitet som ni alla har gemensamt, och ni är miljontals här åt gången. Ni är huvudsakligen här för att minnas vilka ni är, att arbeta multidimensionellt inom systemet, och att undervisa människorna—de infödda här har utsatts för frekvenskontroll väldigt länge—om ett nytt system. Ni är förklädda till människor. Så snart ni börjar inse detta, kommer ni att börja dra er ur det mänskliga dramat och det mänskliga dilemmat med frekvenskontroll.

 

Innan frekvenskontrollen installerades för 300 000 år sedan av de skapelsegudar som erövrade Jorden, var den ursprungliga befolkningen ganska begåvad. De hade ett väldigt utvecklat system för att ta emot information, och kunde ta emot direkt från rymdkontakter. De hade också många olika sätt att sprida informationen som de tog emot. Att sprida kunskap på planeten nu, baserar sig på teknologi—något utanför er själva. Det är ännu en sak som ni pådyvlats som ett sätt att kontrollera er. För mycket länge sedan kommunicerade man på den här planeten genom inre mekanismer, inte med teknologi utanför er själva.

 

De flesta människor kan inte förstå att deras historia går tillbaka mer än några tusen år. Ni kommer dock att lära er, minnas och undervisa planeten om att den har en historia på flera miljoner år. Först kommer ni att upptäcka och integrera planetens historia under de senaste 300 000 åren, så att ni kan expandera bilden av det mänskliga dilemmat. Kom ihåg att historien finns helt och hållet inom er, inte utanför er. Med er nuvarande teknologi skapar man ljuskodade strängar utanför era kroppar i symbolisk form, som en representation av kunskapsöverföring, genom fiberoptik. Människan skapar utanför sig själv det som den måste lära sig inom sig själv. Det är en del av bemästrandet av ljuset.

 

När det stora biblioteket som ni är själva drogs in i kaos, fick det behålla en liten smula data, vilken höll rasen kontrollerbar, funktionsduglig, hanterbar och ändå självgående, utförande uppgifter och stimulerad som livsform och medvetandeform att producera en viss frekvens: rädsla. Denna rädsla har uppmuntrats under de senaste 300 000 åren på den här planeten på ett kontrollerat sätt i alla upptänkliga versioner.

 

När en människa sänder ut en elektromagnetisk resonans av rädsla, så sänder hon ut medvetande. Vart tar den rädslan vägen ?  Vart tar dina tankar vägen ?  Vart tar dina känslor vägen ?  Vi har redan sagt att rädsla kollektivt, utgör mat. Som systemkrossare har ni kommit hit för att utplåna den maten, eller att ändra den från rädsla och kaos. De som blir närda av denna mat kommer att vara tvungna att antingen ändra diet eller lämna planeten. Ni är här för att föra in information, ljus, förståelse för att det finns en möjlighet till förändring och en matkälla som arbetar med samarbete, och en resonans i ljus. Det är det ni har som uppgift, och det är ert ansvar att skapa det.

 

Vi förstår att en del av er är väldigt undrande över hur ni kan åstadkomma detta och hur ni skall få era liv att bli helt otadliga. Det viktigaste av det vi ber var och en av er att göra från och med nu, är att inte grunda någon av era framtida upplevelser på ert förflutna. Ni älskar allihop att föra fram det förflutna som en ursäkt för det som kanske kan hända i framtiden. Ni är berömda för det. Men ni måste handla som om ni nyss har strålats ner, oskyldiga som spädbarn, och redo att kliva in i ert dagliga livs omständigheter. På morgonen när ni vaknar, och går framåt varje dag, konstatera klart vad ni avser att uppleva under dagen. Om ni inte redan gör detta, eller kultiverar vanan att göra det, så är det bäst ni börjar !  Det är så som verkligheten skapas. Som vi har sagt förut, den stora hemligheten som har undanhållits människan är att tanken skapar upplevelser, och tanken skapar verklighet. All verklighet skapas av tankar. Allt är subjektiv upplevelse. Men ni kontrolleras elektromagnetiskt på ett sådant sätt, att det skapar upplevelser inom ett visst spektrum av verkligheten.

 

Ni som är medlemmar av Ljusfamiljen är beresta och vana vid möjligheten att föra in nya frekvenser. Ni har kommit hit för att bibehålla de nya frekvenserna som strålas ner till er från rymden, vilka startar upp nya mönster i era kroppar. När ni börjar inse att detta är ert syfte, kommer ni medvetet att börja skapa era mål, att bli klara över vad ni vill, och uppleva det, oavsett vilket område det handlar om. Detta är säkert.

 

Alla gillar ni dramatik på ert eget sätt. Ni blir uttråkade om ni inte har något som "händer". Det är därför ni skapat den här planen—den här räden. Faktiskt så skapades den här verkligheten eller världen av entiteter från Ljusfamiljen för länge sedan, innan den utsattes för en räd. Som medlemmar av Ljusfamiljen var ni De ursprungliga planerarna. Det fanns många rika källor av medvetenhet här som var fria att binda sig till och använda. När entiteter från andra familjer, som ni kommit att kalla "mörka", tog över planeten, så gjorde de ett väldigt bra jobb, när det gällde att hålla ljuset ute. Ljuset är bara så stort som ert paradigm kan bli just nu, men det finns andra team och medvetandevärldar där ute också. Just nu kommer vi bara att ta upp ljus och mörker. Det mörka teamet gjorde ett mycket bra jobb när det gällde att hålla ljuset ute, mycket länge. Den tiden är nu slut !

 

Ni är ljusrevolutionärer, och ni bestämde er för att komma tillbaka och göra en ny medvetanderäd—flera miljoner av er, den här gången. Eftersom ni visste att då ni arbetade med Den ursprunglige skaparens energi, så fanns det en stor chans att alla skulle kunna uppnå en stor rikedom på medvetenhet. När ni börjar dra in detta ljus i era kroppar och ner på planeten, kommer många människor som gillar dramatik att bli påverkade. De kan bli genomstrålade med ljus och få en reaktion, för ju mer ljus ni för in, desto snabbare kommer det att sprida sig. Ljuset växer definitivt på planeten i det att ni minns att ni är den ursprungliga arten, och jobbar nära De ursprungliga planerarna, och är här för att ta tillbaka er värld från erövrarna.

 

 

 

 


(11)

 

VAD DET HANDLAR OM

 

 

För att överleva i kommande tider är det absolut nödvändigt att närma sig tankemanifesteringsidén eller supermedvetande. Supermedvetande är bara ett ord för er. Ni är ännu inte införstådda med begreppet därför att ni kan inte föreställa er att vara så i samklang och så fyllda med information. Alltmedan ni utvecklas är det ändå detta ni rör er mot. Det finns de som är mycket medvetna om att denna medvetanderörelse kan börja svepa fram över planeten, och de satsar hårt på att det inte skall ske. Det har redan inträffat. Vi har kommit tillbaka för att försäkra er om det.

 

Tanken kommer först. Upplevelsen är alltid sekundär. Det är aldrig tvärtom—att du först upplever och sedan grundar tanken på det. Upplevelsen är alltid en direkt spegling av vad du tänkt.

 

Klarhet och erkännande av din egen kraft är det grundläggande. Dina tankar skapar hela tiden din värld. Inte bara i ett samtal—hela tiden. Genom att ni bombarderas med så många frekvenskontroUerande vibrationer som försöker hindra er från att vara klara, så vacklar ni. Ni måste som släkte ha som föresats att vara väldigt klara, centrerade och vara i nuet. Sluta att leva i framtiden eller i det förflutna och lev i nuet. Säg till er själva: "Vad vill jag ha ?  Jag vill påskynda min personliga utveckling. Jag vill att Anden hjälper mig att nå större kapacitet. Jag vill att min kropp skall föryngra sig själv. Jag vill utstråla hälsa. Jag är villig att ge upp svårigheter så att jag kan vara ett levande exempel på vad en människa kan vara."

 

Det är denna tankeriktning—att behärska dig själv och med klarhet uttrycka vad du vill ha som påskyndar allt i ditt liv. Se på dina mönster. Om du nekar till att du själv skapat dina upplevelser och du inte vill kännas vid dem som dina skapelser, så titta bara på dem. Säg: "Så intressant—jag gör så här hela tiden. Jag vill inte ha det som jag skapar. Om jag inte tycker om det, så skyller jag på någon annan. Låt mig se hur länge jag ska göra så och låt mig finna en lösning på hur jag utvecklar ett nytt mönster att leva efter."

 

Döm inte er själva. Börja med att säga: "Jag tar ansvar för allt jag är inblandad i. Jag tar ansvar för allt som händer mig. Om jag inte tycker om det som händer, skall jag fråga mig själv varför jag skapat saker jag inte tycker om. Kanske är det för att göra mig uppmärksam på något, så jag kan ändra på det som inte fungerar för mig, och som jag inte sett förut."

 

Handla alltid som om det finns ett oklanderligt syfte med allt du gör. Handla som om ditt högsta bästa och dina högsta möjligheter är med i alla händelser du är inblandad i. Handla alltid på det sättet. Om du går på en gata och någon säger: "Jag håller en pistol mot din rygg, ge mig din plånbok.", agera som om du fått en möjlighet till högsta utveckling. Du vet aldrig hur resultatet blir när du börjar göra på det viset. När du handlar så, handlar du utan att veta och utan förväntningar. Detta är en attityd. Om ni alla kan ha denna attityd och handla som om varje händelse är specialgjord för att driva er vidare i ert växande och medvetande, då kanske du vänder dig om och finner att personen som håller pistolen mot din rygg är en kopia, eller del, av dig själv. Du kanske har möjlighet att hela något, kanske en möjlighet att göra något du är rädd för.

 

Var inte rädd för det du skapar. Lita på det du skapar. Lita på att det alltid finns något för dig i det. Sopa inte dina draman under mattan som om det var hemska, smutsiga gamla saker som du aldrig vill se igen. Bli färdig med dessa draman: sluta upprepa dem och förlora dig i dem. Hur som helst, inse att de spel som du haft med din mor, din bror, din syster, din älskare är något du kanske använder tjugo år senare för att komma till en helt ny insikt. Så låt dessa livets dramer vara ett verktyg för dig. Gör dem färdiga, lös dem på bästa sätt, skapa frid, acceptera din del i dem och låt dem sedan återföras till ditt medvetande för att lära dig något. Låt dem få vara erfarenhetsskatter i dig, snarare än retsamheter som du vill bli av med. Dessa saker är förknippade med känslor, för kom ihåg, känslor kan föra dig in i andra världar av verksamhet.

 

Tror du att bara skapar din verklighet inom vissa områden och att du inte har kraft till det inom andra områden ?  Påstår du att du inte har kontroll över vissa områden i ditt liv ?  Ger du upp det som känns naturligt för dig därför att samhället säger att du inte kan få det ?  Du kommer att märka att händelser inte sker av en slump. En del av er tror att ni skapar er verklighet, men att andra inte skapar sin—särskilt spädbarn som råkar ut för olika saker eller barn som blir utnyttjade. Det är svårt för många av er att förstå att tillsynes hjälplösa barn och svältande människor också skapar sin verklighet. Varje gång ni hamnar i offermentaliteten, så sänder ni ut tanken till människor att de är maktlösa och ger även er själva den sannolikheten. Ni måste lära er att visa vördnad för andra människors draman och läxor. Inse att nyhetsreportagen inte visar på möjligheterna till förändring som finns för alla som är inblandade i ett visst scenario, eftersom de inte redogör för saker och ting på det viset. Ni förstår inte de bakomliggande synkroniciteterna kring det som inträffat: media avslöjar bara de yttre omständigheterna och ignorerar den breda flod av känslomässiga uttryck som följer människors draman och läxor.

 

De som är inblandade i draman där någon tycks vara ett offer, är vanligen själva i så dålig kontakt med sina känslor att de inte kan skilja på vad de känner och vad de tänker. Offer finner offer. Segrare finner segrare. Så snälla ni, i varje nyhetsartikel eller världshändelse där människor framställs som hjälplösa offer, hela dem och hela er själva genom att veta att de själva skapat sin verklighet. Det är kanske inte en verklighet som du måste lära dig något av, eller som du känner något behov av att delta i. Ni måste förstå att andra måste gå igenom de dimmiga rikena för att föras till ljuset. Ibland finns den största upplysningen i de största katastroferna och de största svårigheterna. När ni går på restaurang och beställer något ni vill ha, lagar kocken till det och servitören ger er det. Ni beställer det, men ni lagar det inte. På ett eller annat sätt gör kocken, eller den andliga energin det, men du har valt det åt dig. Det sätts inte fram till dig om du inte först gått in på restaurangen och beställt det. Så du är ansvarig för det och betalar för det.

 

Livet fungerar på samma sätt; livet är som en restaurang. Lär er att beställa av livet som ni gör på en restaurang och lita sedan på det, för ni beställde det och ni kommer att få det. När ni går på restaurang bekymrar ni er inte över var sak och undrar om ni förtjänar att få det eller inte. Jo, någon gång kanske ni gör det. Ibland säger ni: "Jag kan inte unna mig detta. Det kostar 150 kronor, jag kan bara ta något som kostar 75 kronor eller mindre."

 

Det sätt ni går tillväga på en restaurang visar på ett underbart sätt hur ni handlar i livet. Det är en otrolig lärdom att förstå. När ni går på restaurang beställer ni bara och säger: "Detta är vad jag vill ha", och litar på att ni får det, eller oroar ni er för att de kommer att göra fel ?  Så snart ni har beställt följer ni efter servitören ut till köket och säger: "Åh, de har troligen inte den rätta salladen. De vill förmodligen inte sautera löken just så och de har nog inte den sortens svamp jag vill ha". Nej. Ni litar på att det blir precis som ni vill ha det och släpper det. När det serveras er säger ni: 'Tack så mycket". Om det inte är helt bra, så ber ni om det ni behöver och börjar äta.

 

Se på denna gudomliga nonchalans ni har när ni beställer något på en restaurang. Det är så ni beställer i livet. Gör klart för er vad ni vill ha, beställ det och var färdig med det. Håll inte på och kalla på Anden för att se om de har fatt er beställning eller ge råd om hur den skall uppfyllas. Ni har beställt det. Lita på att det kommer.

 

Ni är resultatet av era tankar. Om ni inte lär er något annat på denna planet kommer ni att lära er att detta är regeln i denna verklighet och i många andra verkligheter. Tanken skapar upplevelsen. Varför inte ge er själva en gåva och börja se er själva som något sällsynt, magnifikt och upplyftande; gör dig fri från behovet av att det övriga samhället skall hålla med dig. Värdera er själva. För en del av er är detta mycket svårt. Hur gör du för att värdera dig själv när du inte är van vid att göra det ?

 

Dina ord är antingen möjliggörande eller omöjliggörande. Vi ber att ni skall ha modet att leva ert ljus, så vi vill betona för er och övertyga er om på alla tänkbara sätt att era tankar formar er värld. Uteslut orden borde och försöka ur ert vokabulär. Om ni skulle få betala för varje gång ni sa de orden skulle ni vara ordentligt skuldsatta. Ni har en stor skuld av omöjligheter och oförmåga. Borde säger indirekt att ni lyder under någon annans makt. Vi vill påminna er om att ni är era egna härskare.

 

Om någon försöker ge ut ett nyhetsblad eller försöker att ändra på sina mönster, så kan de försöka resten av livet. Att försöka är inte att göra. Närhelst ni använder ordet försöka kommer ni inte att uträtta något, för att försöka är en ursäkt: "Jag försökte göra det. Jag försökte. Jag försökte." I era liv använd orden: "Jag skapar", "Jag gör", "Jag manifesterar", "Jag avser att", "Jag åstadkommer". Glöm "Jag försöker".

 

När ni blir en som gör och har förmåga att manifestera det ni önskar i livet, blir ni som en spegel för många människor. Ni har levt i tron att det finns en begränsad mängd av allting och att bara vissa personer kan bli de som gör eller manifesterar. När ni börjar visa att ni kan styra verklighetslagarna, kommer andra människor inte alltid att gilla det, därför att de tror att ni har något som de vill ha och att de inte kan få det om inte ni blir av med det.

 

Om du placerar dig själv efter andra, och är rädd för att få vad andra inte har för att du tror att det inte finns tillräckligt, så har du inte förstått att när du låter de gudomliga principerna arbeta i din kropp och förankras på planeten, så blir du ett levande exempel på ljus. Du tillåter den underliggande målsättningen med ljuset att komma igenom din kropp och du blir ett levande exempel på vad andra kan göra. Detta är den höga vibration vi har för avsikt att lära ut till alla. Vi vill att ni skall förstå att det inte finns några begränsningar.

 

Det finns inga begränsningar på hela planeten. Alla människor på hela planeten kan samarbeta med varandra och samtidigt vara unika. Vilka andliga och materiella gåvor ni än får, så tro inte att ni är lyckligare lottade än andra. Förstå istället att ni har förmågan att få de gudomliga principerna att fungera i er fysiska kropp och att ni kan visa andra hur. Ni kan säga: "Titta det fungerar. Jag har kunnat göra det. Det kan ni också."

 

Vi tillbringar mycket tid med att lära människor att inte vara rädda för att manifestera. Ni är alla rädda, då ni har vuxit upp med en moral som säger: "Det finns bara ett värde i det ni arbetar för. Om ni inte arbetar hårt, så kan ni inte få något." Det är nödvändigt för er att se på denna tanke om hårt arbete och var den har haft sitt ursprung. Se på era föräldrar och det trossystern de har haft. Vi talar om födelsen av ett medvetande som representerar den nya mänskligheten som lär sig att göra saker utan ansträngning.

 

Om något inte görs utan ansträngning, så glöm det. Om det ser ut att vara för mycket arbete, så är det inte den rätta vägen. Bara när det fungerar utan möda och allt faller på plats utan att någon gör särskilt mycket för det, så är det rätt. Om ni börjar leva på detta sätt kommer ni att totalt förändra det mänskliga medvetandets sätt att närma sig livet. Det är inte ansvarslöst eller ett sätt att komma undan på—det är ett nytt sätt att bära tegelstenar från en plats till en annan.

 

Vi talade en gång med en grupp människor om en hög med tegelstenar och frågade dem: "Hur flyttar ni på stenarna ?" Alla sa: "Ja, vi flyttar dem en efter en." Och vi sa: "Har ni aldrig tänkt på att låta någon annan göra det ?"

 

Om er uppgift är att flytta tegelstenar härifrån och dit, hur skall ni göra det ?  Ert första svar kanske blir: "Ja, jag flyttar dem. Jag plockar upp dem." Hur som helst, ni kan ringa någon och säga: "Vill du flytta de här tegelstenarna åt mig ?" Du gör då fortfarande din uppgift. Du gör vad som behöver göras. Tror du att vi kommer att straffa dig för att du inte gör det själv ?  Nej. Du ser fortfarande till att jobbet blir gjort. Ser du skillnaden ?

 

Pengar verkar vara ett problem för er alla. Ni har alla bestämda uppfattningar om hur pengar kommer till er. Ju mer ni tror att ni behöver arbeta hårt för dem, desto hårdare kommer ni att få arbeta. En del av er tror att det är helt normalt att arbeta hårt för era pengar, och om ni inte gör det, så känns det "smutsigt". Vi ber er komma ihåg orden "utan ansträngning" och införliva dem i er vokabulär. Säg till er själva: "Min avsikt är att låta detta komma till mig utan ansträngning". Att inte anstränga sig är att befalla verkligheten att föras till er på ett sätt som ger utrymme för att mycket energi skall kunna användas till andra experiment.

 

Kom ihåg att din verklighet är ett resultat av dina tankar. Om du tror att det finns mycket svårigheter, vad skapar du då ?  Många av er har tillbringat livstider åt att hedra och respektera familjemedlemmar och andra i samhället som ni tror är upphöjda medborgare och som står för en särskild arbetsmoral och särskilda värderingar. Ni har inte kommit på tanken att ifrågasätta denna arbetsmoral eller se om det finns andra sätt. Så ni tror att för att tjäna pengar, måste ni göra av med en stor mängd energi, eller bli anställd av någon som kan ge pengar till er. Dessa idéer är fullkomligt och totalt felaktiga. Vi kan inte nog betona detta. När ni tillåter det, kommer anden att kompensera er på en mängd oväntade sätt. Enda anledningen till att detta inte redan skett, är att ni inte trott att det var möjligt. När ni tror att saker är möjliga, förändras verkligheten.

 

Sinnestillstånd är vad det hela handlar om här. Vi kan inte understryka detta tillräckligt: Vad ni känner inför verkligheten och hur ni programmerar verkligheten är hur ni kommer att reagera på den, eller hur den kommer att visa sig för er. Det är därför vi säger: "Sätt igång !  Var omättliga !  Gör det som ger er spänning !  Gör det omöjliga !". Ni kan göra det. Ni kan göra allt ni vill göra. Ni kommer att förändra världen, vilket tillstånd den än är i.

 

Kom ihåg, när ni lär er spelets regler—att ni är ett resultat av era tankar, och att detta är en lag i ert universum—är allt ni behöver göra att tänka ut hur ni vill ha det, och så kommer ni att få det. När ni väl kommit underfund med detta kan ni skapa er kropp, bestämma er ålder och ni kan ordna till allt kring er själva eftersom ni kommer att vara självmotiverade, själv-bemyndigade och själv-skapande.

 

 

 

 


(12)

 

DET ÄR EN VÄLDIG UPPGIFT ATT BÄRA LJUS

 

 

Det är dags för er alla att återfinna era egna identiteter i en mycket större bemärkelse. Det försiggår händelser i kosmos som ni och många av era politiska ledare inte har en aning om. Ni måste sluta upp med ert dåraktiga sätt att definiera vad gudar är—att tro att det finns varelser som kommer från himlen till denna planet med speciella begåvningar och förmågor, och att de alla har en andlig förbindelse. Ert släkte kommer att upptäcka en del mycket störande begrepp under de kommande åren. Vi förbereder er genom kungörelsen om Ljusfamiljen, så att ni kan förstå och bli upplysta om era valmöjligheter.

 

Vi har framhållit den multidimensionella tanken för er—uppfattningen att ni kan befinner er på många platser och växla mellan medvetanden. Vi har delat tanken med er om att det kommer att skapas många världar utifrån denna Jord. Vid några tidpunkter kommer ni att tvivla på allt det vi sagt er. Ert system kommer att bli chockat och ni kommer inte att vilja tro hur oinformerade ni faktiskt varit, så ni kommer att förneka värdet av vår information en tid.

 

Vi kan bara erbjuda er information utifrån er egen hastighet. Ni måste utveckla er själva och ha vett att be om information, eftersom det finns en gudomlig lag om ingripanden. Det finns många som har brutit mot denna lag, och inkräktat på Jorden: även de som tillhört vårt eget släkte har gjort det. Vi har många gånger sagt till er att detta är den fria viljans universum och zon, så den underliggande grundtanken är att allt är tillåtet. Därför finns det alltid de som önskar vara herrar, mästare och auktoriteter över andra. Ni har tagit för lätt på hur många det är som kontrollerar andra här.

 

Ljusfamiljen har blivit uppmärksammade för sin förkärlek för att skapa samhällen där det finns en oerhörd rörelsefrihet i alla riktningar längs ljusstålarna. Vad menas med detta ?  Ljus är information, så Ljusfamiljen är Informationsfamiljen. Det finns medvetanden— krigarfamiljer—som kan tillbringa upp till miljarder år, enligt er tidsuppfattning, med att studera, verka för och uppleva kontroll över medvetanden. I ett universum som existerar bortom alla tidsbegränsningar, spelas alla scenarion inom den fria viljans zon upp.

 

Nu är det tid för er att radikalt ändra er syn på er själva och bryta ner alla gränser. Det är dags för er att resa er ur småaktigheten i era dagliga händelser och koppla upp er till det högre kosmiska drama som pågår. På detta sätt kan ni bättre få reda på era egna intentioner, avsikter och draman. Ni måste kunna förstå både er egen identitet och er förmåga att kunna föra in er identitet i vilken värld ni än önskar.

 

Denna historia om Ljusfamiljen , eller "De vita T-shirtarnas återkomst'4 som vi kallar den, är historien om er. Ni har åtagit er att utföra en viss uppgift, att minnas och fullkomna det ni kom hit för att göra. Vi har sagt er att era världar och er identitet i dem drastiskt kommer att förändras, och ni närmar er denna tid. Många av er har genomgått förändringar. Om ni ser tillbaka på vilka ni var för ettår sedan, kommer ni att se att er kraft nu är mycket större.

 

Förhoppningsvis börjar ni alla att känna att ni i varje stund skapar er egen verklighet och att varje situation ni upplever, vad ni än är sysselsatta med, är skapad av er själva. Vid denna tid kommer förhoppningsvis var och en av er att ta ner manifestationskonsten, då det nu är dags för er att ta in det kosmiska informationsnätverket i era kroppar, och ansluta det till ert psyke, så att ni kan bli sändare av dessa data på planeten. Det är detta nätverk som drivs av de ljuskodade strängarna utanför er kropp.

 

Ni måste bli bättre på att urskilja vad och vem som kommer från himlen därför att ni kommer att bli lurade och drivna med, utan att förstå det. Vi ser detta därför att vi själva vet hur lätt det är att lura er och driva med er. Ibland gör vi det för att ni skall komma vidare. Vi har sagt er att vi redan har spelat er många spratt. Det var nödvändigt, för om vi berättat hela historien för er skulle många av er vänt om och sprungit sin väg för länge sedan.

 

I bästa fall har vi ingjutit förtroende i er. Vi har också ingjutit i er en ny informationskodicill, så att ni kan ta detta systems basbyggstenar—begreppet att ni skapar er själva, att ni skapar er verklighet genom era tankar—och utforma en värld designad av Ljus-familjen. På detta sätt kan en plan och ett nytt nätverk belägga en del av Jorden, så att helt nya möjligheter kan framträda. Utan er och de nya möjligheter ni för med er, finns det risk för ett stort kosmiskt krig här på Jorden någon gång.

 

Sträck ut era känslocenter och känn förvirringen som sprids över världen i undran över vad som pågår. Denna planet har verkat utifrån en väldigt låg frekvens, en frekvens baserad på överlevnad och maktlöshet. Er identitet har varit baserad på vad m kunnat inhämta utanför er själva. De tolv spiralerna kommer att göra allt som omgivit och representerat dubbelspiralen irrelevant. Alla de pengar ni sparat och den egendom ni äger—all den säkerhet som är baserad på de första två spiralerna, som står för er identitet—är fullkomligt ovidkommande för planetens utveckling.

 

Känn rädslan och osäkerheten strömma igenom människors liv när de börjar inse att det som varit utmärkande för deras liv nu börjar falla samman. Inse att ljuset är skyldigt till detta sönderfall, och att ni som medlemmar av Ljusfamiljen och som Frekvensbärare orsakar detta sönderfall därför att ni bär den elektromagnetiska laddningen som sänder ut den nya frekvensen på denna planet. Ni hjälper till att skapa detta, det nya medvetandets kaos.

 

Se tillbaka på era egna liv de senaste åren och inse att det funnits stunder när ni själva har befunnit er i ett otroligt medvetandekaos. Ni har befunnit er i kaos när det gällt att besluta vilka ni är, var ni vill leva, vem ni vill leva med, om ni vill leva ensamma eller inte, om ni vill fortsätta att vara föräldrar och många andra ting.

 

Låt era tankar sträcka sig ut till ert samhälle och känn hur den grund människor byggt sina liv på sakta slås i spillror. Den globala verklighetsuppfattningen är på väg upp i rök. Grunden glider undan och det finns de som ännu inte kan se det. Den viktigaste anledningen till denna glidning är att det finns ny information tillgänglig som får den gamla informationen att verka ålderdomlig och utsliten. Det är ni som är ansvariga för detta. Sä ni är i viss utsträckning ansvariga för att utveckla er själva via detta, och vara era egna inspirationskällor— att vara levande exempel för andra.

 

Ni tar på er en mycket aktiv roll. Det finns många som säger: "Åh nej, här kommer ljuset", därför att ljuset är känt för att förändra varje vibrationsfrekvens det möter. Ljuset bär information, och information expanderar system så att de gamla inte längre kan existera. Så när ljuset ödelägger, ger det också liv åt nya system genom det det lämnar bakom sig En ny ordning har skapats.

 

En del av er har svårt att se er själva som förstörare eftersom ni har ett trossystern om förstörelse. Det är ett paradigm, och om du fastnar i den vibrationen och inte lämnar dessa idéer, blir du väldigt begränsad i hur du upplever verkligheten. Ja, ni är definitivt förstörare. Ni förstör system där de mörka krafterna och okunnigheten råder. Ljuset tränger in och förstör alla system, och upplevelsen av-förstörelsen motsvarar hur starkt eller med vilken glöd medvetandet håller fast vid det som förstörs.

 

Vem skall koma och rädda er när det börjar osa hett ?  Var är räddningspatrullen ?  Den är ni !  För att denna förvandling skall kunna ske, måste ni använda era resurser för att dra den till er. Ni far otroligt mycket hjälp frän alla möjliga plan; men ändå beror allt på er, inte på oss. Ni kommer att förändra frekvensen helt enkelt genom förpliktelse, beslutsamhet och viljekraft.

 

Upptäck vilka ni är i era fysiska kroppar, för de är er krafts utsträckning här. Lär er att styra och använda kraften och bli ett med den. Genom att bära ljuset i er kropp för ni den frekvensen till planeten, och den frekvensen har information. Ljusfrekvensen innehåller historien om er identitet och historien om ert speciella medvetande. Som vi sagt, detta medvetande skingrades frän er databas, eller cellulära struktui, därför att de som kom för att vara era gudar inte kunde kontrollera er om ni hade samma förmågor som de. Så de utförde de biogenetiska experiment och mutationer som kallats "fallet''. Det var då mänsklighetens okunnighet blev dominerande. De utförde många olika experiment som pågick under en mycket lång tid.

 

Ljuset representerar förenandet av det som varit åtskiljt, och allt ni behöver göra för att utföra den uppgiften är att vara. När ni helt enkelt är och utvecklar er själva och låter ert personliga liv utvecklas, kan ni i sanning ta för givet att alla andra medlemmar av ljuset utvecklas som ni. Ni sänder telepatiskt ut att ni är närvarande här, på samma sätt som vi alltid säger till er: "Vi är här". Vi är också medlemmar av Ljusfamiljen och vi för med oss information och sänder ut den överallt.

 

Det finns ett behov av att ni undersöker de gränser ni satt upp omkring er. Ni har tilltro till att ni har utvecklats, att ni har ett större perspektiv och att ni ser många saker. Och jämfört med varifrån ni kommit har ni verkligen gjort framsteg. Ändå garanterar vi att ni inte ser de gränser ni för närvarande sätter upp för er själva, och som fortfarande bestämmer vad ni tror ni kan och inte kan. Det är de som binder er till denna version av verkligheten, eller frekvensen.

 

Dessa gränser som ni har satt upp, och som ni förmedlar och tillkännager om er själva, hindrar er från att följa med i den information som vaknar inom er. Information är en del av det andliga upplyftandet. Olika verklighetslager avlägsnas så att ni kan vara mer i samklang med de andliga världarna. Detta är vad andligt framåtskridande innebär. Vi vill att ni ger upp era gränser och slutar definiera och skydda varje aspekt av ert liv.

 

Det är en väldig uppgift att bära ljus. När ni tillåter ljuset att komma in i er kropp, påbörjar ni förändringsprocessen—vilken inte alltid är glädjefull och upplyftande, som en del av er upptäckt. När saker inte är så glädjefyllda i denna process, så kanske ni först försöker hindra er utveckling och förändring genom att reagera på känslomässiga händelser med rädsla. Ni kanske skyller på någon annan och klagar och gnäller och ni kanske känner och tror att någon gjort er något.

 

Resten av planetens befolkning tror det, men de är inte medlemmar av Ljusfamiljen. Det finns naturligtvis miljontals medlemmar av Ljusfamiljen här, och ljuset återvänder till denna planet där de mörka t-shirtarna fört befälet under en mycket lång tid. De mörka t-shirtarna har givit näring åt era rädslor och negativitet, och krig och penningbegär, därför att detta är den fria viljans universum, allt detta har varit tillåtet. Den ursprunglige skaparen är den mörka gruppen, lika väl som Ljusfamiljen. Den ursprunglige skaparen är allt.

 

Vi undervisar genom berättelser. En dag kanske ni genomskådar dessa berättelser. Ni kommer inte att behöva dem längre och ni kommer att kunna krossa era paradigm och nå kunskaper om större verkligheter. Tills den dagen talar vi till er genom berättelser så att vi kan hålla ert intresse vid liv och leda er in i områden som ni är skräckslagna för—områden till vilka ni i djupet av er själ förbundit er att färdas.

 

Inom en snar framtid kommer det att finnas ett stort behov av att veta vilka människor som verkligen är Frekvenshållare, och vilka som bara pratar om det. Frekvenshållare kommer att bli kallade att skapa en viss stabilitet på denna planet, för de vet till 100 procent att de skapar sin egen verklighet. De lär sig att trotsa de mänskliga lagarna genom att medvetet rikta sin uppmärksamhet och energi. Detta är det oklanderlighetsdjup och åtagande vi talar om.

 

Vi har inte kommit för att gräla eller få er att känna er nöjda med er själva. Vi är här för att påminna er om vilka ni är, och vad ni gått med på att göra—vad ni kommit till denna planet för att uträtta. Vi är här för att vara er hejarklack och uppmuntra er att minnas— och ge er guidning och assistans, så att ni själva kan upptäcka de mirakel som väntar inuti den mänskliga kroppen.

 

Det bästa ni kan göra i denna tid är att hålla er egna frekvens och inte gå omkring och försöka "rädda" alla andra. Gör allt som står i er makt för att ständigt förbli uppmärksamma och förstående inför vad som pågår. Förena er med ljusfrekvensen som för information till er, och kärleksfrekvensen som är skapandets frekvens.

 

När skapelsegudarna fråntas födokällan och frekvensbarriären genomborras, kommer Jordens rutnätverk att förändras. Faktum är att Jorden går igenom en invigning. Jorden bryr sig om alla sina innevånare, och utvecklas som sina innevånare mot en existens där större möjligheter kommer att vara dagliga företeelser—där mirakler blir självklara därför att de finns på den frekvens som kommer att bli tillgänglig. Alla hjälper ni till att göra denna frekvens levande på Jorden genom att ni lever era liv i enlighet med ljuset och i enlighet med det ni vet. Detta är ett arbete av individuell natur. Ni kanske arbetar i grupper och har vissa ledare, men ni måste utveckla er själva som individer. När ni gör så och låter ert ljus leda er till ett visst sätt att leva, kommer ni att börja känna er entusiastiska.

 

Ni måste inte arbeta kontinuerligt med oss eller med någon för att samla information. Det enda ni behöver göra är att oavbrutet arbeta med er själva och söka meningen i det vi kallar det upphöjda jaget. Känn vad det upphöjda jaget betyder—det är triumferande, befriat, känner glädje i vad det utför och uppnår, det högsta.

 

Denna planet är i desperat behov av engagerade varelser som söker efter sitt upphöjda jag. Den kontinuitet vi har pratat om—som ni kommer att ha fördel av att införa i era liv—innefattar att i var stund inom er själva veta att ni har förbundit er till att finna denna upphöjdhet. Denna hänfördhet kan översättas med ord som frekvens, känslovåg eller vibration. Ni förstår innebörden av vibration när det gäller ljus och ljud. Vibrationer är pågående—de bär med sig och överför intelligensformer. När ni ser till er själva och inte glömmer att ni vandrar på denna stig—och ständigt påminner er om att ni drar in ljus i era kroppar och söker höja frekvensen i era fysiska kroppar, utmanar de mänskliga lagarna, och förändrar planetens frekvens— åstadkommer ni en kontinuitetsform som kan göra mer än alla böcker och band i hela världen.

 

Det finns inget starkare än din förbindelse till det upphöjda jaget. När du förbundit dig med ljusenergin, hänförelsens energi och upphöjd frekvens, är du märkt. Sedan måste du leva i enlighet med vad dessa energier för till dig när du ber om att din uppgift skall accelereras.

 

Först och främst: lev ditt ljus. Lev det ljus som finns inuti dig med mod. Lev det inte i smyg—lev det. Säg det ni vet utan att ställa er i en talarstol och vifta fanatiskt med armarna. Säg helt enkelt: "Detta är vad jag tror på. Detta är vad jag lever". Någon kanske säger till dig: "Var försiktig, du kan bli förkyld". Du kan då svara: "Jag tror inte på förkylningar. Jag använder inte min kropp till sjukdomar". Genom att säga så, hjälper du andra att vakna upp. Säg det du vet på ett obesvärat sätt till familj och vänner.

 

Var du än är, använd ljuspelaren. Vi rekommenderar er att visualisera en ljuspelare som kommer in genom ert huvud, öppnar ert kronchakra och fyller er kropp med ljus. Föreställ er att denna ljuspelare kommer från det högre kosmos, fyller upp er och sedan kommer ut ur ert solarplexus och blir till en ljusboll omkring er kropp, så att ni befinner er i ett glödande, eteriskt ägg.

 

När ni älskar er själva och Jorden och ni vet att ni är här för att omdefiniera, förändra och bryta mänsklighetens begränsningar, så sänder ni ut detta. Ni lever era liv förbundna till detta. Om ni undrar hur mycket tid ni behöver ägna åt detta, kommer vi att säga: "Det är mycket enkelt: all tid." All tid. Det är inte något ni bekymrar er om, det är något ni helt enkelt är. Ni lever det—det är er gudomlighet. Ni kommer att finna att när ni lever ert ljus, kommer ni att dra till er andra som är mycket intresserade av att leva sina liv på samma sätt, och ert antal kommer att växa och växa.

 

När ni gör ert åtagande och säger: "Ande, jag önskar att få stå till din tjänst. Sätt mig i arbete och visa vad jag kan göra. Ge mig möjligheten att leva mitt ljus, att säga min sanning och bära detta ljus Jorden runt", då kommer Anden att sätta er i arbete. Var klara över vad ni är tillgängliga för, och gör en överenskommelse med Anden. Säg Anden vad ni vill ha för ersättning. Anden tillåter dig att göra upp och skriva de avtal du vill så länge du gör dig själv en tjänst för att upplyfta din vibration. När du står till tjänst för dig själv och utvecklar och förändrar dig själv, upplyfter du alla omkring dig. Det är tjänstgöring. Att tjänstgöra är inte att gå ut och vara en martyr och säga: "Jag skall rädda er". Tjänstgöring är att göra arbetet själv och leva på ett sådant sätt att alla du kommer nära berörs av din resa.

 

Det är inget fel på att vara lite retlig mot Anden och säga: "Hör nu här. Nu har jag fått nog !  Jag har bett om det och jag är villig att göra det. Nu vill jag ha acceleration". Om ni vill ha acceleration, var redo, var beredda att ge er av, och var öppna för att tyda de symboler som kommer till er. När en bok trillar ner från en hylla, läs den. När ni får en möjlighet att åka någonstans, säg inte: "Tyvärr, jag har inte råd", utan gör det. När en person kommer i din väg och du har bett om en relation, men personen har fel förpackning, gå in i relationen. Du verkar inte utifrån förnuftet, och kanske är dessa saker Andens sätt att föra till dig något som bryter dina mönster. Om du är klar och öppen i varje situation, kan du göra stora framsteg.

 

Ni tänker alla för mycket på vilket sätt saker och ting skall komma på, och vilken förpackning de skall ha. Detta är viktigt att inse. Så när ni ber om acceleration, var förberedda på att ta chanser som ert logiska sinne skulle skrika åt. Det logiska sinnet kommer att slå bakut och ställa till väsen för att det kommer att vara skrämt. Så snart ni hör er själva säga: "Det kan jag inte göra", eller "Det har ingen betydelse", lyssna. Detta är nyckelord. Säg bara: "Jag är gudomligt guidad. Min avsikt är att accelerera. Min avsikt är att upplyfta min kraft, och jag tar den här chansen. Detta känns rätt även om det inte verkar vettigt, så jag gör det". Om det emellertid inte känns bra, och det inte är vettigt, gör det inte. Lita på era känslor.

 

Det pågår en gallring—en gallring av de utvalda. Vad menas med att bli kallad "utvald" ?  De som uppfattar det vi säger och hör tonerna från sin inre sång är utvalda. Bara för att ni är de utvalda innebär det inte att ni automatiskt kommer att höja er i graderna och utföra de uppgifter som behöver utföras. Vem valde er ?  Ni valde er själva. Ni är inte medlemmar i någon exklusiv klubb och ändå på ett sätt är ni det. Medlemskapet i denna klubb är frivilligt, och alla bestämmer ni vem ni vill vara och varför ni vill komma hit. Vi kan inte nog betona att mod kommer att vara som ett andra namn för er alla.

 

Många av er lever garderobsliv. Ni är inte villiga att låta andra veta vad ni tror innerst inne. Ni kanske känner er säkra när ni sitter och diskuterar olika ämnen, en del av dem väldigt hypotetiska, och ändå, på er arbetsplats eller tillsammans med er familj är det som om ni fick ett blixtlås för munnen och ni tillåter er inte att tala er sanning.

 

Det finns mängder av människor vars kodning väntar på att höra er röst. Så ni, de utvalda, sorteras nu ut. Ni sorteras ut efter mod. Om ni inte kan samla mod nu, är vi inte säkra på att ni kan samla mod senare. Ni kom alla till denna planet för att utföra en uppgift, och den uppgiften väntar nu. Det är nu. Förändringens decennium är här, och när ni förenar er med och förstår vad denna förändring innebär, kommer den att förändra vars och ens liv. Förändringen innebär att ge upp många saker, att skiljas från många saker och att förena er med andra saker för att ni har tillit. Tillit är det ord ni alla skulle vilja ha som andra namn, och ändå är tillit något ni alla säger att ni inte har.

 

Vad menas med att ha tillit ?  Det är att ha den inre vetskapen om att ni själva skapar er värld—att helt enkelt vara väldigt säkra, med gudomlig nonchalans och inre vetskap om att om ni tänker något, så är det. Det är denna grundtanke, som vi om och om igen försöker klargöra för er, genom alla möjligheter och med alla uttrycksmedel, så att ni en dag förstår den. När ni väl förstår den och börjar leva den, så kommer era liv att förändras.

 

Vi vill framhålla att tiden att börja är inne nu. Det är inte nödvändigtvis så att tiden håller på att löpa ut. Det är snarare så att tiden själv börjar pressa sig på er, och om ni inte agerar, kan saker och ting börja bli obehagliga. Som vi sagt pågår det en sortering av de utvalda. Ni har valt ut er själva; om ni därför ändå inte går in i det arbete som ni planerat åt er själva, så kommer tiden på sätt och vis att rinna ut. Ni har några år kvar innan saker och ting kommer att vara så upp och ner och hektiska att om ni inte lever era liv i det sanna ljusets värdighet, som ni frivilligt anmält er till, så kan det vara för sent. Med andra ord, om ni bara skjuter upp och skjuter upp, kommer ni att sköljas med i tidvattenvågornas baksug—kanske bokstavligen.

 

Det har ingen betydelse vad era bemödanden leder er in i, det är en del av er planering, så att ni kan utvecklas. Genom att utvecklas påverkar ni planetens utveckling. Allt ni gör är för er utveckling. När ni når förståelse för vilka människorna är och vilken plats detta är, börjar ni öppna nya vägar för andra. Ni kommer att få uppleva hur händelser ni inte kunnat föreställa er kommer i er väg. Det kommer att vara saker som övergår ert förstånd—"iscensättningar" som vi kallar dem, eller möjligheter som ni aldrig tänkt på. Det är då ni kommer att veta att ni lever ert ljus och gör det med mod.

 

Det finns goda möjligheter att ljusbärarna kommer att ifrågasättas under de närmaste åren. Förstå att detta är en del av planen. Ni måste alla ha en klar idé om hur ni vill att er verklighet skall utformas. Det betyder inte att ni inte är flexibla; det betyder att ni arbetar med klarhet. Ni säger: "Till mina guider och alla de som hjälper mig på min utvecklingsresa på Jorden: Det är min intention att vara framgångsrik. Det är min intention att jag alltid är trygg i allt jag gör. Det är min intention att ta emot kärlek och ge kärlek i allt jag gör. Det är min intention att ha en trivsam tid och att jag blir försedd med välstånd i enlighet med mina behov. Det är min intention att jag inte blir allt för betagen i den materiella världen."

 

Även om ni själva måste utföra ert arbete för att utvecklas, så finns det många utanför planeten och ickefysiska varelser som är redo att arbeta med er. Allt ni behöver göra är att be dem om hjälp. När ni gör det, så uppge alltid klart att hjälpen skall komma från ljuset. Var i er integritet och var uppmärksamma. På den här planeten antas det att om någon är intelligent, så är de också andligt medvetna. Detta är definitivt en osanning !  Någon kan vara briljant och lära sig att överträffa de mänskliga lagarna och ändå inte verka med ljus- och kärleksfrekvensen. Var medvetna om detta och var klara över den hjälp du själv ber om.

 

Vi har nämnt många gånger att kärleksfrekvensen bär med sig information. Kärleksfrekvensen bär med sig skapande likaväl som respekt för och förbindelse till allt som är skapat. Kärleksfrekvens utan ljusfrekvens kan vara förödande. Om ni tror att kärleksfrekvensen finns på utsidan av er själva istället för på insidan, kommer ni att göra det som gjorts på planeten om och om igen; dyrka någon som verkar för kärleksfrekvensen som om de vore helgon. Det bästa är att bära ljusfrekvensens information—att bli informerad—och sammankoppla det med kärleksfrekvensen. Detta kommer att tillåta er att känna er som en del av skapelsen och inte döma eller bli rädda för den, utan bara se gudomligheten och perfektionen i den allt eftersom den utvecklas för att lära varje ingående medvetande om sig självt.

 

 

 

 


(13)

 

VEMS SYFTE ÄR NI ?

 

 

Vi sade att det finns ett syfte med er existens. Vems syfte ?  Har ni någonsin tänkt på denna någon ?  Vems syfte är ni ?

 

Ni har en mening därför att alla medvetandeaspekter är förenade med varandra. Ingen befinner sig utanför systemet; alla är delar av helheten. Det är denna mening vi vill att ni skall söka. Essensen i den kropp ni bebor och den energi ni åstadkommer är en del av den utvecklingsordning som ni kan säga har ett syfte för ert personliga sökande i livet. Men vilket ändamål bidrar du med till helheten ?  Kan ni föreställa er att någon annan använder sig av ert ändamål och växer av det ?  En energi som ni inte vet att den existerar ?

 

Detta universum är sammankopplat som ett dominosystem. Alla medvetandeaspekter har samlats i detta universum för att påverka varandra, därför att det är enda sättet genom vilket medvetande i detta speciella system kan uppleva sig självt. I andra system eller andra universella strukturer kan varje medvetandetyp vara fullkomligt fri. Med andra ord, ni kan vara för er själva och inte tjäna något syfte för någon annan. Så är det inte i detta universum.

 

Det finns många olika universum och teman. Precis som hundra öre blir en krona, så skapar vissa universumsamlingar något som är en energisamling. Ni kommer så småningom att komma underfund med och kännas vid, att det finns hela existenssystem som inte har något att göra med existens på det sätt som ni arbetar med det. Detta system är utformat som den fria viljans zon, i vilket allt är sammankopplat och i samarbete med allt annat.

 

Här på Jorden är allt sammankopplat med allt annat. Det finns mycket mer rymd i ett system där allt är oberoende. Eller låt oss säga, det finns mycket mer medvetenhet om rymd, inte nödvändigtvis rymd i sig. Den sortens universum kan vara mycket mindre än detta universum, men genom att det inte verkar genom täthet, kan rymdmedvetenheten vara mycket större.

 

Din uppgift är att bära information och, genom att bära den, att göra informationen tillgänglig för andra genom frekvensen. När vi delger er en berättelse blir ni informationsbärare. Information är ljus; ljus är information. Ju mer informerade ni blir, desto mer förändras er frekvens. Ni är elektromagnetiska varelser, och allt det ni är sänder ni ut till andra. Precis som ni kan känna igen när någon är rädd, kan ni känna igen när någon är glad, när ni väl börjar lära er hur ni skall ställa in er kropp på detta igenkännande.

 

Er uppgift är att bära information och utveckla er själva till den mänskliga skepnadens högsta förmåga. När ni gör detta kommer ni att påverka massorna. Ni kanske tycker att just ert arbete inte har så hög rang—ni kanske är t.ex. en servitris. Kom ihåg att saker inte är som de ser ut till det yttre, och att alla som ni kommer i kontakt med påverkas av er vibration. En del av er kanske hamnar simplare eller mer världsliga arbeten för en tid, eller kanske ni helt enkelt är föräldrar eller vårdnadshavare för era barn, eller utför arbeten som inte precis verkar leda till den högsta äran. Ändå kommer ni att få en viss tidsperiod då ni måste tillgodogöra er denna information, som verkligen är radikal. Ni måste passa in den i era liv, och ni måste passa in den i er världshistoria genom att leva den, varsebli den och bli vana vid den. När ni genomgående kan upprätthålla en informationsfrekvens och inte åka upp och ner i era känslor därför att ni inte vet vem ni är, kommer ni att få en uppgift. Den kommer att komma i er väg och vara en del av er ritning. Er ritning är er egna personligt detaljerade plan eller handlingsöversikt i detta liv.

 

Många av er känner redan till er ritning och vart ni vill guidas. Djupt inom er själva känner ni alla till er plan. Vad som hindrar er från att veta, är att ni logiskt tänker att ni inte har den begåvning planen kräver, eller att ni inte kan. Om ni mediterar kommer ni att ta emot en bild av er identitet och verklighet och hur ni dag för dag skall utföra er uppgift. Meditation är ett sätt att kommunicera på; det är inte att förlora sig någonstans. Meditation är en väg till att få information och komma till en plats där ni får näring.

 

Ni kommer att röra er mot era mål, och det kommer med största sannolikhet att ha att göra med att underlätta frekvensen: transformera den, överföra den till andra, förklara den, använda den till att hela andra och stabilisera den åt mänskligheten. När var och en av er kan hålla en kärleksfrekvens utan att sväva ut, och vara konsekventa, förändrar ni frekvensen på planeten. Den frekvensen är igenkänd. Den kan inte spåras exakt, men den kan kännas igen och den känns igen nu. Det beror på att det skett en hektisk höjning för att förändra den frekvensen. Ni kommer att se mer frekvenskontroll var ni än tittar, men nu kommer ni att kunna känna igen den för det den är.

 

Ni kommer att finna att allt ni gjort i era liv steg för steg har förberett er för det ni skall göra. En gång ni kanske var en scoutledare och lärde er arbeta med unga pojkar. En annan gång kanske ni arbetade på restaurang och lärde er arbeta med mat och servera. Genom era arbeten skapade ni vissa verklighetsaspekter, så att ni senare, när ni måste lära dessa system hur de skall gå bortom sig själva, har en uppfattning om var dessa människor kommer ifrån.

 

Vi talar med er som om ni inte var människor, därför att för oss är ni inte det. För oss är ni medlemmar av Ljusfamiljen, och vi känner era multidimensionella jag. Vi talar med er om att ha med människor att göra, därför att det är er tilldelat att förenas med dem, lugna dem och väcka en gnista av ljus inom dem så att de inte alla förstörs, så att denna plats kan hysa ett nytt släkte och en ny nivå av aktivitet.

 

Vi har talat många gånger om DNA:s utvecklande och frekvensmodulationen som har hållit släktet under kontroll och gjort det hanterbart. Ni har blivit anställda och har fatt i uppdrag från framtiden att slunga er tillbaka i denna existenscykel—att inkarnera många gånger, så ni kan förstå vad som kontrollerar mänskligheten. På detta sätt kan ni verka inifrån och förändra systemet. När ni kämpar med ert logiska sinne upplever ni en konflikt mellan den mänskliga delen av er, som trott på historien, och den del av er som är Ljusfamiljen, som inte tror på den och som lär sig om det större perspektivet. Börja inse att den del av er som verkar utifrån logiken lär er något. Den ger er förstahandsupplevelsen av hur större delen av befolkningen fungerar och förstahandskunskap om hur ni måste arbeta för att nå andra. Om det var väldigt lätt för er att följa er intuition och verka utifrån den i fullkomlig tillit, och om ni inte hade denna dubbla förståelse med det logiska sinnet, så skulle ni i längden bli väldigt otåliga på resten av mänskligheten. Om det vore enkelt för er, hur skulle ni då ha möjlighet att förstå hur svårt det är för andra ?

 

Människor har kontrollerats av frekvenser under en lång tid. De är så vana vid denna frekvenskontroll och det logiska sinnet har blivit så överutvecklat under senare tid att det finns mycket misstänksamhet och rädsla—jagets mörka plats, som är så kontrollerat att människor är rädda för att ens gå in i den och lita på att de har möjlighet att själva ta emot information. När ni tänker på de väsen som har modulerat det sätt på vilket människor sänder ut sig själva, genom att omändra deras DNA och införa olika händelser och scener på denna planet—och sedan sprida resultatet av denna psykiska energi genom olika portar ut i rymden för sin egen skull—kan ni se vad ni har att kämpa mot.

 

Det finns de som vill att ni och hela planeten inte skall fungera på något annat sätt än genom logik—en mycket skrämmande logik. Det bästa råd vi kan ge er nu är att använda denna logik. Säg: "Jag skall vara logisk ett tag och se vad mitt logiska sinne gör. Det vill ta över. Det har blivit tillsagt att det är så här det är. Det har också sagts mig att allt det här andra också är sant. Jag skall bara observera hur jag skiftar mellan det ena och det andra. Är jag arg ?  Är jag osäker ?  Vad gör mig upplyft ?  Vad ger mig säkerhet ?  Vad ger mig de olika sätten att tänka ?  Vad uppfattar jag om mig själv ?  Hur känner jag mig ?"

 

Observera och bejaka allt detta. Säg sedan: "Nu när jag givit alla en chans att visa sig, vad vill jag ha ?" Försäkra dig om vad du vill, och du vet att du vill utvecklas. Förstår ni hur denna tillbakagång genom tvivel i verkligheten är en del av den gudomliga planen ?  Det är en del av förståelsen för vad andra som kommer att gå i era fotspår skall gå igenom. Ni måste lära er att öppna er för er medkänsla, eller öppna ert hjärtcenter, vilket är något av det svåraste man kan göra. Lär er att känna medkänsla för er själva och alla andra, eftersom ni alla har modet att släppa och känna.

 

Det är väldigt viktigt att se på hur ni hanterar händelser. Olika händelser kommer i er väg, så att ni kan observera dem. Lär er att observera ert beteende, och att tillbringa mycket mer tid för er själva— även om det ibland är svårt och ni känner er ensamma. På lång sikt kommer ni att tacka oss för att vi visat er hur ni kan ha ett meningsfullt umgänge med er själva. Ni äger den rikedom och mognad som kan föra er till högre insikter.

 

Det finns en norm som ni verkar inom som en del av er inte kan se. Ibland när delar av er själva arbetar utan att se, sker händelser för att återföra er till rätt väg. Var medvetna om att det i detta nya medvetandekaos, förvirring och skiftningar i osäkerhet, finns en gudomlig ordning.

 

Detta kan jämföras med att baka en kaka. Varje ingrediens i receptet är i sig själv en fullkomlig helhet och har sin egen uppbyggnad: äggen, mjölet, smöret, sockret. När ni blandar ihop dem ser det ut som om ni skapar kaos. Någon kunde säga: "Ni fördärvar alltihop. Ni förstörde äggen. Vart tog sockret vägen ?  Ni förstör alla grundläggande beståndsdelar". De kanske inte förstår det magiska med katalysatorn värme.

 

Det finns en katalytisk energi närvarande på planeten nu när alla individuella strukturer börjar lösas upp och smälta samman för att skapa vad som ser ut som kaos. Ur detta föds något nytt, precis som en kaka föds ur ett kaos av olika ihoprörda ingredienser. Någon som inte förstår att ni efter att ha vispat er kaksmet sätter in den i ugnen för att grädda den, kan se på den röriga kaksmeten och tro att det inte blev något. Många människor på planeten kommer inte att se att det finns en högre ordning bakom detta kaos—att det följer ett recept.

 

Var och en av er har en speciell uppgift i detta recept. Ni har förstås fri vilja hur ni vill följa receptet och vara en del av det. Denna fria vilja ger er också tillåtelse att avgöra det som bestämmer hur ni skall leva era liv, även om ni ändå måste leva upp till er ritning. Om ni väljer att göra detta genom svårigheter eller med lätthet, i fattigdom eller rikedom, det är upp till er. Det hela beror på hur ni genom er övertygelse satt upp era gränser.

 

Vad kan vi säga för att övertyga er om att avlägsna alla hinder—att sluta upp med att begränsa det ni kan uppnå ?  Om det finns något vi önskar att uträtta så är det att få var och en av er att bli gränslös och fri, med kunskap om att varje tanke ni gynnar på något sätt bestämmer er upplevelse. Om vi kan få er att 100% av er tid leva i enlighet med vad ni vill, skulle vi känna att detta varit ett mycket framgångsrikt år.

 

Vi vill be var och en av er att åta sig detta och leva ett renare och mer oklanderligt liv. Vi vill be er att ta ert ansvar inom områden som ni inte ens tänkt på att ta ansvar för. Vi ber er alla att agera som om ni vet vad som pågår. Agera som om ni vore gudomligt guidade i varje val ni gör, och börja tro på att ni alltid är på rätt plats vid rätt tid. Säg till er själva: "Jag är gudomligt guidad. Jag är alltid på rätt plats vid rätt tid. Allt jag gör är utformat för mitt högsta växande, mitt högre medvetande och min största utveckling". Vi ber er att alltid leva efter detta. Var levande frekvenshållare. När ljuset förs in i er kropp tänder det era Ijuskodade strängar och hjälper till att återsamla DNA och skapar en frekvensförändring. Frekvensen är er identitet.

 

Det har funnits perioder när olika dimensioner existerat på denna planet samtidigt. De sista tusen åren har det skett ett tillbakadragande av de många olika dimensionerna, medan stort kaos och mörker har lagts över befolkningen. Dessa dimensioner eller andra verkligheter, eller platser där existenslagarna är något annorlunda, återvänder nu. Ni hjälper dem att återvända genom att dra ner dimensionerna till planeten och skapa vad som kallas en dimensionell sammansmältning.

 

Ibland går ni in i andra dimensioner utan att inse att ni är i dem. Ni träder in i ett förändrat tillstånd, särskilt när ni reser till en helig plats på Jorden. Ni går in i en annan dimensionsfrekvens och allt förändras. Ni känner er upplyfta och fulla av energi, eller kanske väldigt sjuka. Något pågår när ni förs in i ett förändrat tillstånd.

 

Då ni är i det förändrade tillståndet, vet ni inte alltid att ni är i det. Det är början på den dimensionella sammansmältningen. När ni återvänder från en helig plats kanske ni ser tillbaka och säger: "Wow, vad hände där ?" Det är känslan av att ha upplevt olika dimensioner.

 

Dimensionella kollisioner är en annan historia. De som sitter fast i rädsla och vägrar att förändras även om deras uppgift är att vara på planeten nu för att förändras, kommer att uppleva dimensionerna som kollisioner. För dem kommer de dimensionella sammansmältningarna att vara som en cementmur som kör in i en annan cementmur. Stort obehag kommer att uppstå för många på planeten. Detta sker redan i liten skala som obehag i nervsystemet. Människor kan utveckla sjukdomar i nervsystemet genom att vägra utvecklas och ändra uppfattning om sig själva och sin verklighet. Alla ni som arbetar med andra människor, antingen ni är inom sjukvården, arbetar med kroppsterapi, är lärare, musiker eller vad som helst, bör förstå att detta är det mänskliga dilemmat: behovet av att ändra definitionen av jaget och verkligheten.

 

Använd din vilja och dina tankar till att bestämma hur du vill att verkligheten skall gestalta sig. Genom att göra det kommer ni så småningom att upptäcka att det finns en högre vilja och en högre plan, och ni kommer att styra ert medvetande ditåt. Och upptäcka den gudomliga vägen. Denna gudomliga väg har inom sig medvetandets utveckling. Ni, som mänsklighet, har under eoner trott på vad andra har sagt om er. Som vi sagt har det funnits ett syfte med detta: andra har velat kontrollera er. Er strävan att nå insikter var svår på denna planet eftersom DNA var skingrat och avstängt, så vad ni än ville så var inte vibrationsförbindelsen tillgänglig. Nu när vibrationsförbindelserna kommer till planeten, den gudomliga planen—vilken ni kan tänka er som ett rutnätverk eller en ritning—kommer närmare Jorden, och dimensionerna möts så småningom. När de skall kunna mötas är upp till er. Den gudomliga planen är inte beräknad att komma hit vid en speciell tidpunkt; det beror på hur fort människorna kan möta behoven och bemästra sig själva.

 

Vad menas med att bemästra sig själv ?  För att kunna förstå den gudomliga planen och röra sig mot ritningen, måste ni se på er själva. Ni måste kunna förstå vilka ni är. Det finns många saker i ert samhälle där ni måste kunna behärska ett test för att kunna säga: "Ja, jag är kvalificerad. Jag behärskar reglerna och jag använder dem i enlighet med min vilja". Ni måste t.ex. kunna behärska hur man kör bil för att få ett körkort. Hur många av er behärskar era kroppar och använder dem i enlighet med er vilja ?  Väldigt få. Varför ?  Därför att ingen sagt er att det är möjligt. Vi är här för att påminna er om en mängd saker.

 

Vid denna tid är Jorden en mycket svår plats att vara på, helt enkelt för att de som är kodade att föra förändringarna till planeten är kodade att lära sig själva. Ni förstår, problemet på denna planet har om och om igen varit gudarna. Den ena guden efter den andra. Vilka har gudarna varit ?  Gudarna skapade er. Ni är deras projekt. Ni är dem kära. Fast för en del av dem är ni emellertid inte så kära, därför att de inte förstår känslor. Och en del av dem är betagna i andra verkligheter än ni.

 

Medvetandet tillåts sitt uttryck, och ni har tillåtits era uttryck, inom gränserna för de som styrt er. Sett ur er synvinkel har ni aldrig låtit dem styra er, och ni har ingen aning om att de existerar. De för draman till planeten i form av det ni kallar religion och ledarskap, eller ibland inspiration. Händelser, även om de är utformade för att uträtta vissa saker, samlar ibland ihop dem som hänger med, och många andra möjligheter än menat blir resultatet.

 

Vi vill meddela er att det pågår en drastisk förändring. Vi kan inte nog betona detta. Jorden är mogen för en stor omskakning. Omskakningen involverar mänskliga processer och förståelsen av data som är fullkomligt olika det nu gällande paradigmet. Det betyder att ert nervsystem kommer att anstormas med data, och måste kunna lösgöra sig självt från hur det tror att det kontrollerar eller uppfattar verkligheten.

 

Uppgiften för er medlemmar av Ljusfamiljen, som har önskat att ta in denna information inuti er själva, är att förankra en ny frekvens på planeten, genom att felfritt förankra den inom er själva. Detta är inte lätt. Det är inte menat att vara lätt. Ni kom inte hit för att ha en lätt uppgift. Ni är revolutionärer och har varit revolutionärer. Om vi kunde ge var och en av er en minut av era multidimensionella minnen, skulle ni förstå vad vi pratar om. Ni skulle i djupet av er själva veta att ni åter och åter igen, i olika skepnader och i olika former, har rest dit där förändringar har behövt förankras. Ni har gjort det många gånger, sprängt paradigm, frigjort er själva och gått bortom vad ni trodde var er identitet. Detta är den gudomliga planen: att sammansmälta självet.                           universe-people.com

 

Den gudomliga planen har många förgreningar och för samman många olika slags krafter. Ni har hört oss tala om ljusets krafter och mörkrets krafter. Vi har givit dem öknamnen De vita t-shirtarna och de mörka t-shirtarna för att neutralisera situationen och låta er veta att det är ett spel. Vi vill också att ni skall veta att det finns ett högtidligt allvar i spelet, och omkring och ovanför finns den gudomliga planen. Den gudomliga planen kan, som en vibration, förankras i vissa mänskliga kroppar, som är kodade för det, och kom hit för att bära frekvensen. Sedan kan ni stiga upp till er egna perfekta ritning.

 

När era egna liv stiger till en position där ni inte ens känner igen det som era liv, tillåter ni energin från de ickefysiska verklighe-terna att använda er som en kanal—att sammansmälta dimensionerna och frigöra medvetandet till ett nytt uppfattningssätt. Även när död och förstörelse kommer till er värld, kom ihåg att död och förstörelse kommer på hösten varje år på denna planet. Blommorna och bladen på träden dödas av frosten; de vissnar och dör. Kanske skulle någon som bor där det alltid är sommar bli väldigt störda när de såg hösten för första gången. De skulle tänka: "Gode Gud, världen hållet på att förstöras här. Allt det vackra försvinner." Förstå att detta är vad som händer på Jorden. Det är en årstid när en del saker dör så att många nya saker kan födas. Allt är en del av den gudomliga planen.

 

 

 

 


(14)

 

KÄNSLOR—TIDSKRÖNIKANS HEMLIGHET

 

 

Det finns existenser i detta universum som fortfarande inte har upptäckt mänskliga känslor. När ni besöker Jordens forntida länder och ser skapelser från andra tider och platser, kan ni känna frekvenserna och vibrationerna som är förbundna med platsen. Ni vet att det finns nycklar där, och ni vet att det finns budskap—att det finns något förborgat, som en gång existerade och som kommer att uppdagas igen. På samma sätt har människor något gömt inom sig som är mycket värdefullt för universums utveckling. Vi refererar till detta som koderna och mästartalen: geometriska ljusformler, som är väsentliga för att vederkvicka och producera livsformer överallt i detta universum.

 

Människorna har blivit undanstoppade, gömda och glömda sedan den tiden då deras DNA förändrades. Det var i Tidskrönikans fjärran förgångna som släktet fortfarande var levande och vibrerade mycket annorlunda. Denna tid har blivit glömd, eller undangömd av några. Som vi sagt, ni har varit i karantän, nästan som om ni varit i tidens fängelsehålor så länge att de nya tidsåldrarna glömt att ni var där när de kommit.

 

Det finns emellertid de som inte har glömt. De har sänt er på uppdrag för att ändra allt detta: att föra fram minnet och återföra den mänskliga existensens värde till skapelsens frontlinjer. Ni behövs därför att ni bär något som många andra arter inte har en aning om: känslor. Och precis som ni behöver arbeta tillsammans för att föra era egna jag in i en multidimensionell varelses helhet och rikedom, finns det de som strävar efter att sända iväg hela universum in i en ny oktav—att sträcka sig emot och skapa ett nytt territorium.

 

Tidsväktarna vet var dessa data är förborgade, och ni har blivit funna; ni har utvalts till att åter föra dem till ljuset. Vi har trätt fram—eller bakåt från vår tidsperiod—för att hjälpa de av er som har till uppgift att öppna det mänskliga DNA:s historia. Vi är här för att hjälpa er att ändra om det inom er själva och sedan bli en del av Det levande biblioteket. Som vi nämnt, kommer det som nu sker på Jorden att påverka saker på många platser. Energi sänds nu hit för att återrikta vissa universella krafter, så att de kommer på plats och för in detta universum i samtidig medvetenhet om sin identitet. Vad som finns på Jorden är som en undangömd hemlighet i Tidskrönikan, och den handlar om känslor. I den gåva som känslor är finns en rikedom och ett överflöd; det finns ofattbar förmåga att överskrida många olika verkligheter och gå igenom och uppleva många olika medvetandetillstånd. Känslorna tillåter olika energier att förena sig, smälta samman och förverkliga sig själva. Utan känslor kan denna förbindelse inte ske.

 

Det existerar i detta universum de som är mycket gamla och som kommit till insikt om vad detta är för en plats. De har arbetat i eoner. De är uråldriga släktingar även till vårt system, och de hedras som framstående visa män och kvinnor, med era ord, även om de inte alls är män eller kvinnor. I detta system ses de som Existensens väktare. Det är de som skapar rörelserna och som styr systemet, precis som en pilot styr ett rymdskepp. De styr detta universum på sin kurs; det är deras jobb. Precis som ni har era jobb är deras jobb att styra detta universum på en upptäcktsfärd. De har genom sina lärdomar och sin resa upptäckt att de måste förena sig med andra universa.

 

Det finns en plan att sända energi in i nya upplevelser. Vid denna tid är Jorden, och flera andra system som ni samexisterar i, behjälpliga med återuppväckandet av känslan, i syfte att innefatta alla identiteter till en sammansatt identitet. Universana upptäcker vad de kan åstadkomma genom att gå samman och samarbeta, precis som ni upptäcker vad ni kan bli. Det finns ingen förutbestämd mening om vad som skall ske. Detta är nytt territorium.

 

Känslor är nyckeln till allt detta. Som mänskliga varelser behöver ni era känslor för att förenas med ert andliga jag. Emotion är grundläggande för att förstå andlighet, eftersom emotioner skapar känsla. Den mentala kroppen och den fysiska kroppen är nära sammankopplade, och på samma sätt är den emotionella kroppen och den andliga kroppen kopplade. Den andliga kroppen är förstås den kropp som existerar bortom fysiska begränsningar. Ni behöver era känslor för att förstå det ickefysiska, det är därför känslorna blivit så kontrollerade på denna planet. Ni har tillåtits väldigt lite känslomässigt utrymme och har uppmuntrats att känna er kraftlösa och rädda.

 

Många av er vill inte gå bortom dessa känslomässiga barriärer då det kan vara smärtsamt. Ni skulle vilja säga "abrakadabra" och så skulle de vara borta. Smärtan ger er känslor. Om ni inte kan känna på något annat sätt, så skapar ni ibland, för att fånga er uppmärksamhet som envis människa, smärta för att visa er vidden av er förmåga och föra er själva in i livet. På så sätt kan ni känna den rikedom det innebär att leva.

 

De flesta människor är rädda för sitt emotionella eller känslomässiga centrum; de är rädda för att leva. Lita på era känslor, vilka de än är. Lita på att de leder er till något och att sättet ni känner på kan ge er en insikt. Ni vill alla vara i livet, och på samma gång avlägsna er från det. Ni säger: "Låt mig bara vara här och vara en kraftfull person, men jag vill inte känna eller delta för mycket, för det gör för ont och då blir jag nedtyngd. Jag litar inte på livet".

 

När ni inte är rädda för att känna, när ni slutar döma och tillåter er att känna allt ni känner, kommer ni att få ett oerhört genombrott därför att ni kommer att kunna föra känslorna in i andra verkligheter. En del av er är rädda för att känna och delta i den här verkligheten, att ensamma föras in i andra verkligheter, eftersom ni inte litar på era känslor. Om ni önskar er acceleration, så dyk in i något som rör upp era känslor. Sluta att kringgå problem så att ni tror att ni har allt under kontroll. Dyk in i mitten av det och se sedan om ni har kontroll.

 

Det är inte så att ni inte kan känna, utan att ni är rädda för era känslor. Ni vet inte vad ni skall göra med dem när de dyker upp. De för med sig en känsla av maktlöshet inom er, så ni associerar känslorna med en uppfattning som "Åh nej, jag gjorde bort mig". Ni har en begränsning i ert uppfattningssystem som säger att när något känslosamt sker som medför smärta eller ilska, så är det inte bra. Det är dags att sluta gå som katten runt het gröt och undvika era känslor.

 

Ilska tjänar ett syfte. Alla vill ni bli färdiga med den: ni vill sopa den under mattan och bete er som den är något dåligt. Ni beter er som om den var ruttna grönsaker, slänger iväg den och gräver ner den i trädgården som om den inte tjänade något syfte. Vi vill betona att det finns ett syfte med rädsla och ett syfte med ilska. Om ni skulle tillåta er själva att uttrycka och uppleva era rädslor, vilket kanske leder till att ilska uttrycks, så skulle ni lära er något. De av er som desperat vill undvika rädsla och ilska, och vanligen är rädda för dessa känslor, har något stort att lära genom dessa känslor. De är tekniker som för er bortom era personliga identitets- och beteendebegränsningar, och ni är helt enkelt rädda för att uppleva detta.

 

Det ni hela tiden önskar är att bli accepterade. Ni känner att ingen kommer att tycka om er om ni gör vissa saker eller känner på ett visst sätt, så ni ger inte er själva tillåtelse att ha dessa speciella känslor. Det är härifrån ilskan kommer. Ni har ilska därför att ni gör bedömningar om vad ni kan och inte kan göra. Om ni inte ger er själva tillstånd att känna, så kan ni inte lära. Känslan förenar er med livet.

 

Känslor tjänar en mängd olika syften för människor. Vi vill verkligen uppmuntra er alla att lita på och förfina och ha tillit till era känslor. Förstå att era känslor är biljetten in till multidimensionella verkligheter, dit ni måste resa om ni på allvar vill leka denna lek. I multidimensionella verkligheter lär ni er att hålla och fokusera på många olika versioner av er själva på en gång. Känslor kan ta er till dessa platser, särskilt känslor ni litar på. Många av er är väldigt misstänksamma och egenmäktiga inför era känslor. Ni vill inte tillåta vissa känslor att komma fram, eller dömer dem istället för att observera vart de för er eller vad de gör för er.

 

Bara för att ni har en rädsla för något, undanhåller ni er själva från att uppleva det, därför att ni sätter upp en mur som säger: "Om jag går dit, så går det illa". Ni slår till bromsarna. I verkligheten kommer så småningom er rädsla att stimulera upplevelsen till den utvecklingsnivå ni är på, då alla tankar ger form åt känslor som ligger bakom dem. Så ibland är det bästa du kan göra att säga: "Äsch, jag gör det, jag ger mig". Tag sedan itu med att vara där och oroa er inte för att vara centrerade medan ni är i era känslor. Om ni har för avsikt att gå in i era känslor och alltid vara kontrollerade, ger ni inte er själva det utrymme för rörelse som behövs för att följa de känslor som bryter ner begränsningar och uppfattningar.

 

Ilskan har sitt syfte. Ilskan är inte utan syfte, och smärta inte utan syfte. De leder alla till något. Du kan ha som intention att gå in i ditt känslocenter och lära dig att vara centrerad där medan du utforskar möjligheterna. Om du säger: "Jag skall vara centrerad här", låter det som om du inte tillåter dig några rörelser inom det. Ha istället bara för avsikt att vara centrerad. Att vara centrerad betyder inte att saker inte skiftar; det betyder att ni tillåter saker att skifta. Antingen en båt håller på att kantra eller är i lugnt vatten, tillåter ni det. Ni rider den, sedan kliver ni ur händelsen, antingen efter en lugn eller en svår ritt. Era känslor är inte bara näring för andra, de är också näring åt sig själva. Det är så här ni när er själva och skapar er identitet. Detta är er identitet som frekvens genom era känslor. Känslorna när er, och när er anropskod in i existens.

 

Ni kommer att ta itu med var och en av era begränsningar, helt enkelt för att det är vad ni inte vill göra. Ni skulle älska att säga: "Gyllene stjämstoft !  Ta bort allt som begränsar mig !  Boom, jag är fri !" I bästa fall skulle det kunna vara så enkelt. Det är ett klassiskt exempel på att vilja kringgå känslocentret. Ni har vissa emotionella övertygelser eller känslor som hjälper till att sätta upp dessa begränsningar utanför er själva, så när ni bryter en begränsning far ni först ta itu med känslan som satte upp begränsningen. Genom er emotionella kropp är ni förbundna med er andliga kropp. Ni kanske vill undvika något som är svårt, ändå måste ni känna er väg igenom det.

 

Ni vill sopa svåra saker under mattan och säga: "Jag vill inte göra detta", när i själva verket de svåra sakerna är era rikedomar. Även om ni upptäcker att ni har 101 000 begränsningar, så känn er inte frustrerade. Säg bara: "Så intressant". Se på de begränsningar ni har satt upp, och istället för att svära åt dem, observera dem bara och se om ni kan upptäcka hur de uppstått. Se vilket syfte de tjänat— vilken speceriaffär ni handlade i när ni köpte dessa saker. Så snart ni erkänner och känner igen och är villiga att släppa något, så börjar det röra på sig. När ni håller fast vid eller är rädda eller tänker: "Jag gillar den här begränsningen; den tjänar mig mycket bra", så begränsar ni er själva.

 

Ni måste lära er att älska era känslor. Så länge som ni beskriver något som svårt, så gör ni det svårt. Det är ingen annan som gör det. Ni gör motstånd mot och dömer de förändringar som kommer. Ni har en känsla av att inte veta vad som pågår, och önskar att ni hade kontroll. Kontroll är något väldigt behändigt och praktiskt. Den måste tillämpas på rätt plats och vid rätt tid, som superlim. Superlim på fel ställe gör inte mycket nytta. Har ni någonsin klistrat ihop era fingrar eller läppar ?  Ni måste lära er kontroll när ni använder superlim. Om ni får klister på er, så fastnar ni och kan inte göra något. Kontroll fungerar på samma sätt: ni fastnar i den, och den håller er fast vid något ni inte behöver sitta fast i. Ni måste vara mycket noga med vad ni beslutar er för att kontrollera och inte kontrollera. Det gamla mänskliga mönstret, det existerande paradigmet säger: "Ni måste ha kontroll".

 

Ni som är medlemmar av Ljusfamiljen vaknar nu. Ni behöver era känslor. Ni måste bli vän med era känslor, därför att ni genom era känslor kan klättra uppför stegen till det multidimensionella jaget och tolvchackrasystemet och undersöka vad ni upptäcker. Genom känslorna kan ni säga om något pågår eller inte. Det logiska sinnet kommer inte att involveras när något pågår om kroppen inte är inkopplad till känslan. Känslan noterar frekvensförändringar. Det logiska sinnet noterar inte frekvensförändringar.

 

Ni upplever ett uppvaknande av frekvensförändringar. Ni leds till att ändra många delar av era liv och ge upp många saker. Gör inte motstånd mot förändringarna och känn er inte ur kontroll därför att ni inte vet vad som kommer att ske och det ser ut som era känslor står i vägen. Era känslor vill bara visa er något; ni tycker inte om det därför att ni tror att era känslor hindrar er eller gör er förlägna.

 

Skärp er. Nästa gång ni hamnar i en av dessa känslomässiga situationer, säg genast till er själva: "Okej, jag vet vad som pågår; jag fastnar inte i det den här gången. Jag vet att här finns något för mig att lära, och något för mig att förändra. Jag har tillit till att jag är guidad och att jag följer en ritning, så jag skall se vad som finns för mig i detta genom att inte döma utan följa med i flödet. Jag ber att alla mina förändringar sker med glädje, säkerhet och harmoni. Det är min önskan. Allt jag har för avsikt med min utveckling täcks av detta: jag upplever glädje, säkerhet och harmoni. Så jag kommer att följa denna energi och se vad som förändras för mig och vad jag behöver ge upp".

 

När era minnen inte är fullständiga, och ni inte har utvecklat tilliten inom er, så stänger ni av, därför att ni inte förstår vad som sker när ni förbereds för en förändring. Det är absolut nödvändigt för människor att lita på sina känslocentra och verka utifrån dem. När "saker" aktiverar ert känslocenter och ni känner obehag, se på de känslor ni ogillar. Detta är er essens. Dessa känslor är era juveler, era skatter, av vilka ni kan lära känna er identitet. De är er språngbräda, och ni blir aldrig färdiga med dem. Ni kan inte skjuta undan dem och säga: "Usch, jag gillar inte den jag var då". Ni kan emellertid förändra det "jag" som uppfattade verkligheten på det sättet. När ni fortsätter vara medvetna och skaffar er en vidsträckt uppfattning om vilka ni är, kan ni se tillbaka på den varelsen vid den tiden, och få en helt ny insikt om vilka ni var då. Denna process pågår ständigt. Ni kommer att börja se den hos varandra.

 

Hedra era vänner när de börjar gå igenom sina "saker": bli bara inte inblandade i dem. Om det gäller er, så gör det, men hjälp inte andra att förlänga sina draman. Det är dags att gå igenom "saker", inte att göra en 365-föreställningars Brodwaypjäs om det. Vi föreslår att ni berättar era historier en eller två, kanske tre gånger, och sedan räcker det. Ni behöver inte berätta allt för alla, därför att de andra har också sina egna "saker" som sker. Förstår ni ?  Om ni oavbrutet pratar om era "saker", missar ni det väsentliga, därför att ni pratar istället för att göra och att se, vad ni säger till er själva. Genom att berätta för alla vad som händer med er, vill ni bara få uppmärksamhet, och det finns inget behov av det.

 

Händelser är pågående, och ni blir aldrig riktigt klara med dem eftersom de är era "saker". Om något är smärtsamt för er nu, så garanterar vi att ni senare kommer att stöta på en liknande situation, och kommer då att ha förvärvat en medkänsla ni inte haft tidigare. Ni kommer att se situationen i ett helt annat perspektiv. Det som nu kommer upp är de saker som från början hindrat er från att uppfatta verkligheten. Det är dessa delar av er emotionella kropp i vilka "motorvägssystemet" var avkapat så informationen inte kunde flöda fritt, så ni fördes in i smärta och överförde denna känslomässiga smärta till er fysiska kropp. Vi rekommenderar att ni alla får kroppsterapi. Kroppsterapier innebär helt enkelt att föra energi från kosmos in i er kropp och fylla den med era andra kroppar—de mentala, fysiska, emotionella och andliga—och få energinätverket att passa in. När energinätet stämmer och ni inte blockerar cellminnena, och ni tillåter energin att träda in i er kropp, förs energin genom era chakran och föder er kropp med dess data. När ni är rädda eller stänger av, eller när ni klandrar någon annan, eller när ni förnekar, så fastnar ni. Även om ljuset flödar in i er kropp, så passar det inte in med nätverket. Så ni befinner er i kaos och alla andra vill hålla sig borta från er för att ni utstrålar kaos. Kaos är ett bra ställe att befinna sig; det är inget fel på kaos så länge ni inte ständigt vistas där.

 

När ni förnekar känslor, så ber ni att rejäla jordförändringar skall ske i ert psyke. När ni tillåter en tornado här, en orkan där, eller små vulkanutbrott lite varstans, tillåter ni era känslor frihet att uttrycka sig, och de kommer inte att löpa amok över er personliga omgivning.

 

Känsla är det som förenar er med er mänsklighet; känsla är det som förenar er med era emotioner. I denna verklighet förenar känslorna er med er andliga kropp. Det vi säger är att emotioner, eller känslor, är nyckeln till att vara levande i denna verklighet. Det finns många verkligheter utan känslor, men i denna verklighet är de er största gåva. Om ni förnekar ert emotionella jag i detta livet, så är det bäst att ni inser att ni fördröjt det. Om ni inte tänker vara en del av ert emotionella jag, kommer ni aldrig att klara av det spel vi talar om. Ni kommer bara att vara en i mängden, som ser på TV och känner sig som ett offer om och om igen. Om ni känner smärta i er emotionella kropp, fråga er själva varför ni tror smärtan är där, vilket syfte smärtan tjänar, och varför ni väljer att skapa smärta genom era känslor. Varför väljer ni inte att skapa glädje ?  Allt är ett val. Vi behöver påminna er om detta.

 

 

 

 


(15)

 

JORDENS INVIGNING GENOM INTEGRITET

 

 

Denna vackra Jord är en skatt så stor och så ädel att den drar till sig varelser från långt ut i rymden, som kommer för att vårda den skönhet som finns här. Vi vill att ni skall känna denna skönhet inuti er själva, och låta den pulsera inom ert väsen. När ni tillåter denna skönhet att komma in i er, kommer den att beröra er djupt, och ni kommer som art att börja kräva att denna Jordens skönhet får högsta prioritet. Vi vill så denna tanke inom er så att ni vaknar upp och tar detta ansvar för Jorden. Vi har inom er väckt ansvaret för er själva, och ni är på väg att bli det bästa ni kan bli; vi gratulerar er. Vad skall ni nu göra för Jorden, och hur skall ni göra det ?

 

Vi har lärt er att begära det bästa för er själva i alla möjliga situationer. Eftersom Jorden är ert hem, hur skall ni nu utsträcka denna energi till Jorden och påverka planeten med det ni vet ?

 

Hur många av er har gått på er egen tomt, uppskattat den som en helig plats, och låtit Jorden veta hur högt ni skattar den ?  Den här sortens kommunikation kommer att involvera er med den vackra Jorden. Involvera er själva i görandet. Se på ert skräp, på det ni slänger iväg, och på vad ni är omedvetna om. Det är en exakt spegling av vad vi bett er göra med er själva. Se på era tankar och på det skräp som belamrar ert psyke. Allt vi lärt er kan ni utsträcka till Jorden. Vart ni än går, kommunicera med Jorden och låt planeten veta att ni håller på att vakna. Ni måste se på er själva som en ljussträng; vart ni än går, kör, flyger, gör ett besök, så bär ni er ljussträng. Allt eftersom fler och fler strängar vävs runtom planeten, kommer de så småningom att bli en fantastisk kosmisk ljusväv.

 

Vi befinner oss i en värld som står på randen till att sakta ner innan den går in i ett vanvettigt kaos. Ni kan påbörja detta nedsaktande genom att medvetet ta större omsorg om Jorden. Den dominerande medvetenheten på Jorden nu, i synnerhet i USA, hävdar att det är en statussymbol att ha den snyggaste gräsmattan. För att få den snyggaste gräsmattan använder ni så mycket bekämpningsmedel och konstgödsel som möjligt, tills gräsmattan ser ut som en matta som borde vara i ert vardagsrum. Varifrån kom dessa värderingar och vad är det för mening med dem ?  Meningen med dessa värderingar är att någon gjort pengar på en produkt och skapat en marknadskampanj som givit produkten berättigande, och att någon har köpt den.

 

Kommunicera med Jorden, lyssna på den och låt denna underbara planet lära er hur ni kan leva i harmoni. Detta är en långsam process, och ni kommer inte att lära er det över en natt. Hör Jorden säga: "Hallå, skulle ni vilja att någon hällde bekämpningsmedel över er hud ?" Det är vad som händer när ni häller dem på Jorden. Jorden är ett kännande väsen, eller samling av väsen. De kännande väsen som utgör Jorden kom till detta kollektiva medvetande i kärlek till föreningen av medvetanden, och av önskan att vara ett hem åt medvetanden. Det är på samma sätt som ni är hem för alla bakterier och alla de som lever på er hud och inuti er kropp. Ni arbetar med dem. Jorden förstår att för att vara en god mor för sina barn, måste hon låta barnen lära sina egna läxor. Era läxor är förstås ansvarets läxor. Om ni vill ha något, finns det vissa förutsättningar och saker ni måste göra och ansvar ni måste ta för att nå ert mål. Jorden lär människorna ansvar genom att tillåta er att skapa sönderfall på dess yta och i dess inre.

 

När Jorden är i fara och människorna drivit saker för långt, kommer Jorden att göra det som är nödvändigt för att lära mänskligheten att ta hand om sitt hem på rätt sätt, för att ni innevånare skall kunna lära er en större läxa. I gudomlig kärlek till människorna och gudomligt accepterande av sin roll som lärare vill Jorden lära er om sina egna hemligheter och sin kraft, så att ni kan förstå hur ni skall vandra i samarbete och kärlek till Jorden och inte i respektlöshet.

 

Detta leder oundvikligen till den stora sannolikheten att Jorden gör en del större förändringar, för att fånga upp människors medvetande och visa dem vad de missar. Om tjugo miljoner människor försvann under en eftermiddag genom en jordförändring, så skulle kanske människorna vakna upp. Kanske.

 

Ni har hört förutsägelserna om Jordens förändringar, om och om igen. En del av er har tagit dem med en nypa salt. Ni har inte trott att de kan hända er, även om ni tror att de kan hända någon annan, eller att det står om det i tidningen om andra sidan Jorden. Men om en förändring sker utanför er dörr eller i närmaste stad ?  Om de större städerna i USA börjar störta samman ?  Hur tror ni att ni känner er om ni vaknar en dag och finner att det uppstått en spricka i Jorden från New York till Washington DC ?  Skulle det vara tillräckligt för att skaka om er lite ?  Nog för att omstrukturera era liv ?

 

Ni börjar bli mer medvetna om vad som pågår därför att era tidningar börjar innehålla dessa ting. Dessa nyhetsartiklar har i verkligheten funnits där ett tag. Miljö- och naturvårdare har pratat om miljöbetingade förändringar i tjugo år, men människorna har trott att problemen skulle lösa sig själva. Dessutom är miljöbetingade ämnen inte något som säljer, och till viss del har människorna inte varit intresserade av att lära sig ta ansvar. Den attityden kommer att kosta; de flesta kommer att påstå sig vara ovetande och de tror att problemet kom från ingenstans. Det kommer att bli så allvarligt att vi förutspår att det kommer att finnas länder som kommer att förbjuda användandet av bilar.

 

Jordens lärdomar eller läxor just nu har med många saker att göra. När frekvensen förändras, förändras allt. När frekvensen förändras är det som att flytta från ditt hus: hela omgivningen förändras. Dessa förändringar är utformade för att upplyfta vars och ens liv. De är utformade för att föra alla till större välbefinnande och förståelse. De är utformade för att befria mänskligheten från det paradigm som har fastställt er värld som solid och väldigt begränsad.

 

När människorna gör livskvalitet till sin högsta prioritet genom att vörda Jordens livskvalitet, kommer det att bli väldigt få jordförändringar på denna planet. De flesta människor, särskilt i västvärlden, är upptagna av helt andra värden, hur många elektroniska apparater de äger, hur mycket kläder de har i sina garderober och hur många bilar de har i garaget. De ser inte alls sammanhanget med den effekt allt detta materiella tillverkande har på den medvetna varelse som är er förälder.

 

Om inte människorna ändrar sig—om de inte ändrar värderingar och inser att de utan Jorden inte kan vara här—kommer Jorden i kärlek till sin egen invigning och uppnåendet av en högre frekvens, att skapa en rening som återskapar den balansen. Det finns en möjlighet för många människor att lämna planeten på en eftermiddag. Kanske kommer då alla andra att vakna upp och se vad som sker. Det har hela tiden funnits händelser som stimulerat er, uppmuntrat er och fört er till insikt om att det måste ske globala förändringar. Det finns gräsrotsrörelser som kommer att växa fenomenalt. Vad som händer med Jorden beror på hur villiga alla är att förändras. Vilket är ert ansvar i detta ?  Hur villiga är ni att förändras ?  Tiden är inne för att inte bara prata om det, utan att göra det. När ni går med på att ändra saker i ert liv, gör ni automatiskt förändringen tillgänglig för hela planeten.

 

Jorden kämpar för sin integritet. Planeten känner sig just nu berövad sin integritet, vanärad och oälskad. Jorden älskar er och ger er en plats att verka på; den är en levande organism. Jorden håller på att återupprätta sin integritet och låter er förstå vikten av att älska er själva genom att älska Jorden, därför att det är samma sak.

 

Jordens förändringar kan spela en viktig roll i att bryta ner systemet. De kommer att medföra försäkringsbolagens sammanbrott, vilket kommer att föra med sig många andra systems sammanbrott. Många av bankerna säljer sina inteckningar till försäkringsbolagen och försäkringsbolagen investerar mycket i skräpaktier. Ta några större katastrofer som orkanen Hugo eller jordbävningen i San Francisco, kopplat med krig och den undergrävda ekonomin—hur länge tror ni att de kan fortsätta så ?  På papperet har ingen riktigt fattat detta ännu. Det handlar fortfarande om checkar som flyttas från bank till bank och håller alla precis över vattenytan. Så Jordens förändringar kommer troligtvis att på något sätt användas till att skapa denna kollaps. Jordens förändringar kommer också att föra med sig ett förenande och en triumf för den mänskliga anden, därför att män och kvinnor kommer att hjälpa varandra när katastroferna sker. Detta binder människor samman.

 

Det finns teknologier som skulle kunna rensa upp denna plats mycket snabbt om det var meningen. När nu släktet emellertid för närvarande inte tar ansvar för Jorden, skulle det inte tjäna något till. Det nuvarande släktet måste lära sig att vårda sitt näste. Ni måste alla lära er att ära era kroppar, därför att utan era kroppar skulle ni inte vara här, och utan Jorden skulle ni inte vara här. Er kropp och er planet är de två största gåvorna och de mest värdefulla saker ni äger. I bästa fall skulle ni uttrycka en helighet och en vördnad, omvårdnad och kärlek till Jorden och er fysiska varelse. Detta skulle ge resonans i ert hem, i er egendom, det land ni tillhör och även i det land som är er kropp.

 

Jorden har lättare för att återhämta sig än ni kan föreställa er. Den finns här för att nära er och stödja er. Djuren finns också här för att samarbeta med er. Om allt görs med kärlek, har det Skaparens kraft bakom sig. När allt görs med kärlek, kommer inte någon till skada. Om ni behöver guidning vad gäller ert beteende, så fråga er själva: "Verkar jag utifrån min högsta integritet ?  Verkar jag med kärlek ?  Är kärlek min intention för Jorden, djuren och alla människor jag möter, och alla de saker jag gör ?"

 

Allt på Jorden kan användas om Jorden älskas och vördas i processen. Det kan vara svårt att föreställa sig ett gäng oljearbetare som innan de sätter sin borr i marken håller varandra i händerna och ber om guidning och tillstånd att genomtränga Jorden. Om detta ändå skulle göras, skulle saker och ting vara mycket mer i harmoni. Ni skrattar därför att ni anser det dumt att kommunicera med någon som inte svarar. Men om industrin, lärare och alla människor först stannade upp och överlämnade sig till sin högsta integritet och kärlek för alla inblandade och bad om att varken Jorden eller människor skulle komma till skada, skulle det få ett fenomenalt mottagande. Detta skulle sätta planen för en högre civilisation i rörelse. En sådan medvetenhet börjar komma; många människor får den här sortens information nu.

 

Många människor vill inte ställa sig i främsta ledet och stå upp för det de tror på, därför att de är rädda för att få problem. De säger: "Jag vill bara behålla mitt jobb och min trygghet, än sen ?" En av de mest otroliga saker som kan hända i samhället uppstår när vars och ens trygghet försvinner. Människors mod börjar blomma likt en ny-planterad trädgård, därför att man inte har något att förlora. Människor börjar stå upp för sin sak.

 

Känn aldrig att era ansträngningar är förgäves. Använd er tankekraft till att klart ange vad ni vill. Be om hjälp från de ickefysiska världarna och visualisera det ni önskar. Förstå att ni skapar er verklighet och att alla människor skapar sin verklighet. Alla har möjligheten att vakna när som helst. När ni närmar er något, närma er det från ett större perspektiv.

 

När tillräckligt många människor skapar sin verklighet—medvetet skapar den—skapar ni en ny planet. Det sker bokstavligen en klyvning av världar. Denna klyvning kommer troligen inte att inträffa förrän om tjugo år. Under tiden kommer Jorden förmodligen att härjas av krig ett flertal gånger. Några mycket förbryllande och förvirrande rymddraman, med några rymdkusiner som på ett offentligt sätt behöver ta reda på vilka de är, kommer att äga rum.

 

Jorden är på en dimensioneli kollisionskurs, och många dimensioner eller möjligheter kommer att korsa varandra under detta decennium. En del av dessa verkligheter kommer att vara chockerande, beroende på hur stor chock varje person behöver för att ta sitt medvetande till ett annat paradigm. Chock behöver inte nödvändigtvis innebära något destruktivt. Det kan bara vara ett sätt att förändra sättet att se på verkligheten. När ni blir chockerade av något, kan ni inte längre greppa verkligheten på det sätt ni gjorde stunden innan. Det blir en ögonblicklig spark i magen, och allt förändras. Världen är redo för många chocker och inte bara på nationell nivå. Vi talar om globala dimensionskorsningar, genom vilka verkligheten kommer att verka störta samman, men bara för dem vars verklighet behöver det.

 

Möjlighetsbegreppet vidhåller att det inte bara finns en enda verklighet, och att ni själva ständigt förgrenas till andra verkligheter genom era tankar. Det innebär inte att ni ändrar på världen, utan att ni byter värld. Detta går tillbaka till idén om att världen inte är solid. Den är uppbyggd av energi, och den energin tar form genom de tankar innevånarna på denna värld har.

 

Det finns och det har alltid funnits sannolika Jordar och sannolika upplevelser. Det finns sannolika "ni" som lever helt andra liv än de ni känner till. Ni är frekvens och energi. Ni pulserar i takt med ett energiackord som sjunger er in i existensen, och ni är så förtrogna med det att ni oavbrutet fokuserar på en aspekt av er upplevelse. Erfarenhet förvärvas från många perspektiv, och ni lär er hur ni skall förändra frekvens och takt, så att ni kan lägga märke till det ni vanligen inte lägger märke till.

 

Ni är oavbrutet övervakade vad gäller effekten av de neurologiska förändringar som sker i era kroppar. Denna omstrukturering är som att ändra ert nervsystem från ett tvåfiligt motorvägssystem till ett tolvfiligt. När detta sker kommer ni att minnas händelser som löpt parallellt med andra händelser. Till en början kan detta få er att känna er ganska konstiga, då ni inte vet hur ni skall hantera det.

 

Ta ett exempel: Om två år minns ni en festmiddag ni hade 1989 eller 1990. Så helt plötsligt minns ni en händelse ni aldrig kommit ihåg tidigare, och den är samtidig och parallell med middagen som ni kom ihåg. Ni inser då att ni var på två middagar. Detta är vad som kommer att hända när nervsystemet kommer in i en ny puls och kroppen får sitt bibliotek återställt. Allt eftersom de ljuskodade strängarna omdanar sig själva och sänder ut det de har tillgängligt, så måste nervsystemet kunna bära och översätta detta.              andele-nebe.cz

 

Det sker en energipolarisering nu, med många deltagare och observatörer. Många av de som har kommit för att observera vill förstöra; de har kommit för att lära sig sina "saker" den här gången. Det finns också deltagare som är helt inställda på att skapa en värld som kommer att bli helt underbar. Så som vi ser det, i det att de sannolika världarna börjar ta form, kommer det att ske en stor förändring inom mänskligheten på den här planeten. Det kommer att verka som om kaos och tumult ökar, länder krigar med varandra och jordbävningar sker allt oftare. Det kommer att verka som om allt faller samman och inte kan förenas igen. Precis som ni ibland har sammandrabbningar och omskakningar i era liv när ni förändrar gamla mönster och går in i nya energier, så skakar Jorden sig fri, och det kan ta en tid innan allt åter kommer på plats. Det kommer också att verka som om djur och fiskar lämnar Jorden. Dessa djur är nu på väg över till den nya världen som håller på att formas. De upphör inte med sin existens, de kilar bara över till den nya världen för att vänta på er.

 

Det är i viss utsträckning svårt att förklara detta, eftersom det är bortom den tredimensionella erfarenheten. Huvudsakligen är ni på väg in i fjärde dimensionen. När denna förflyttning är färdig, kommer ni bokstavligen att skapa en ny Jord. Det kommer att verka som ni har vaknat ur en dröm, till en orörd och vacker värld. Himlen är full av observatörer som väntar på att få se hur ni åstadkommer detta, och som erbjuder sin hjälp att göra det. För många människor verkar det som om detta skifte är bortom alla möjligheter. Men inte för er som har studerat denna energi som alkemister och i forntida tempelliv på Atlantis. Den träning ni fått i andra tider är kodad inom er för att förbereda er för denna tidpunkt.

 

De människor som lämnar planeten under Jordens förändringar passar inte här längre, och de hindrar Jordens harmoni. När tiden kommer då kanske tjugo miljoner människor lämnar planeten på en gång, kommer det att ske ett oerhört medvetandeskifte hos de som återstår. När en stor grupp går över tillsammans, gör det ett starkt intryck på dem som stannar.

 

Expandera er själva. Börja med att vistas i andra verkligheter än de som är arbete, sömn och måltider. När ni är vakna, låt ert sinne expandera till möjligheter och låt idéer komma till er. Idéerna är fria; de finns över allt och de sänds ständigt ut till planeten.

 

När Jorden gör sitt skifte kommer inte alla att uppleva samma sak. De som behöver uppleva förstörelse kommer att uppleva ett skifte eller en rotation med förstörelse, eftersom de inte kommer att passa in med den nya frekvensen. De som är förberedda för att hålla en högre vibration kommer att uppleva ett frekvensskifte. Så för en person kan det innebära slutet på deras liv som de känner till det och en hemsk förstörelse, medan det för andra kommer som ett tillstånd av hänryckning. Alla potentialer existerar. Kom ihåg att ni lever i en symbolisk värld som är ett resultat av era tankar. Den yttre världen representerar det som pågår inom er. Så om världen faller samman, vad representerar det ?  Det representerar sammanfallet eller kollapsen av det som finns inuti, för att kunna skapa uppkomsten av ett nytt system och en ny energi.

 

Det är absolut nödvändigt för er att älska och välsigna förändringarna inom samhället och inte gå in i rädsla eller oro över det som sker. Det är er uppgift att vara i kunskapens vibration, även utan att förstå, att i varje händelse finns en möjlighet för Anden att utföra sitt arbete och upplyftas. Ni är ett ovanligt lättjefullt släkte. Ni ger bort er kraft till vem som helst som vill göra saker åt er, antingen det är er chef, hustru eller man. Ni ger bort er kraft om och om igen. För att kunna vända tillbaka till er själva, behöver ni en del händelser för att återta ansvaret för era liv. Välsigna dessa förändringar som kommer till Jorden och lita på att det ni med klarhet önskar kommer att manifesteras. Ni kommer att finna att ni testas. Ni kommer att säga: "Är jag ett offer här ?  Kollapsar världen runt mig ?  Eller håller den på att upplyftas, medan allt ser ut att falla samman ?"

 

En viktig primär övertygelse att hålla fast vid är att ni kommer att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och göra de rätta sakerna. Tanken om att ni kommer att vara på rätt plats vid rätt tid—mer än en tanke, vetskapen om det—kommer att öppna er för guidning. Kanske utan att ni ens sökt efter det kommer en bit mark, eller en möjlighet att förenas med någon, att komma till er. Ni kommer att känna igen det och säga: "Detta är till mig. Jag skall ta det".

 

Tro det eller ej, det kommer en tid—eller låt oss säga, det kan komma en tid—för många av er när ni kommer att stänga dörren till livet som det är nu. Ni kanske far lämna ifrån er huset ni bor i och gå ut ur det med bara några få ägodelar. Det verkar inte troligt nu, eller hur ?  Något inom er kommer att säga: "Gode Gud, har världen blivit galen ?  Vilka värderingar har jag ?  Vad är det viktigaste just nu för min överlevnad ?" Och Anden kommer till er och guidar er till vad som är viktigast för er överlevnad. Det kanske bara innebär att lämna bort några få ägodelar. En del av er kommer i detta liv att stå på er dörrtröskel och titta in, och det ni ser kommer att vara helt betydelselöst, därför att det viktigaste kommer att vara andliga värden och ert liv. Alla dessa materiella ägodelar och samlingar betyder ingenting i ljuset av det ni håller på att bli. Kan ni föreställa er de händelser som behövs för att få er att göra detta ?  Det kommer inte att vara små händelser.

 

Kom ihåg mänsklighetens öde: att utvecklas. Vi garanterar er att livet som ni nu känner det inte kommer att finnas om tio år. Den värld som ni känner, den verklighet som ni känner, de bekvämligheter, planer och semestrar och saker som ni håller på med kommer inte att finnas här om tio år. Ni är här för er egna personliga utveckling. Hur denna utveckling kommer att ske runt om i världen är ganska intressant. Vi talar inte om utveckling av några få dussin människor; vi talar om mänsklighetens utveckling. Det kommer att behövas en del händelser för att få människor att vakna upp. Det är därför det är ert livs utmaning att leva med mod och ha modet att leva ert ljus.

 

Vi rekommenderar er alla att låta de amerikanska urinnevånarnas läror komma till er. Börja utforska dem genom svetthyddor, trumningar, dans med mera. Detta kommer att väcka mycket inom er och lära er mycket om Jorden. Ni är kodade för ritualer; när ni utför ritualer börjar er kropp minnas vem ni är och vad ni vet.

 

Som vi ser det, kommer kollektivt boende att få ett stort inflytande på 1990-talet. De kommer att växa fram på markområden som kommer att vara allt från ca 20 hektar till 50-60 hektar, kanske så lite som tio hektar, och de kan bestå av 30 till 100 personer. Dessa grupper kommer att sammanföras därför att de kommer att reagera på en inre vetskap. De nya teknologier som kommer att användas i dessa kollektiv kommer att vara teknologier baserade på kärlek. Det är inget fel på teknologi. Det största felet med den nuvarande teknologin på Jorden är att den används för att separera, manipulera och kontrollera människor, snarare än att upplyfta dem. Teknologi med kärlek är nyckeln. Många människor kommer att få stora mängder av teknologisk information som tycks komma från ingenstans. Ni kanske får information till en uppfinning, utan att ha en aning om vad ni uppfinner. Ni kanske får överlämna det till någon annan för att det skall förverkligas. Människor kommer att arbeta tillsammans i harmoni för att föra fram denna nya teknologi.

 

En del av medvetandeutvecklingen innebär att förena ett medvetande med ett annat—inte att hålla er separerade. Kanske får en person en idé och någon annan tar över och manifesterar den och en tredje tar över och säljer den. Som vi ser det, kommer det att skapas en oerhörd underjordisk marknad för uppfinningar. Dessa uppfinningar kommer aldrig att synas på den traditionella marknaden, därför att ni skulle tillintetgöras, kvävas, om det blev känt att ni hade dessa förmågor. Det kommer att bli mycket utbyte mellan kollektiven med dessa underjordiska teknologier, som kommer att kunna göra allt möjligt för er.

 

Det kan bli en av de mest givande upplevelserna i detta livet för er att leva i ett kollektiv med en grupp människor som älskar landet och får det—Jorden—att svara. Genom att älska landet och låta Jorden veta vad ni vill, kommer Jorden att nära er och ta hand om er. Detta är nyckeln.

 

 

 

 


(16)

 

KÄTTARE FÖRE SIN TID

 

 

Sextiotalet var förberedelsens tid. Det innebar ert första uppvaknande och var en tid som visade att nya paradigm kunde födas. Under det årtiondet avlägsnade ni er plötsligen från tidigare generationers värderingar. Sextiotalet var fullt av företeelser som fredsrörelser och rörelser för kroppens uttryck, vilka främjade betraktandet av kroppen och accepterandet och delandet av sexualiteten med fullständig medvetenhet—utan kläder, istället för att finna kroppsdelar mellan lager av kläder, vilket är vad tidigare generationer gjorde. Medvetenhet föddes, och tanken om fred och frihet vaknade. Det var lekskolan.

 

På nittiotalet är det dags att föra den andliga rörelsen till planeten—inte bara i små klickar, utan till hela planeten. Hela planeten håller på att vakna. Vi reser över hela planeten och kan berätta att ni har kollegor i varje hörn av jordklotet. Den ljusgrupp som ni representerar försäkrade sig om att de täckte upp alla sina baser, så det finns ljusarbetare överallt. Ni strålar nu samman.

 

Rörelsen mot det andliga är en rörelse bort från materialismen. De senaste åren har många ägnat sig mycket åt sina kroppar, föryngrat dem, tränat dem och gjort dem vackrare. Det har helt enkelt varit en förberedelse för att komma till Anden. Andens rike är en mycket spännande plats. Den har större flexibilitet, där finns platser att resa till och stora äventyr att uppleva, och där finns inga begränsningar.

 

Anledningen till att den fysiska verkligheten har varit så frustrerande för er är för att ni svalde hela historien om dess begränsningar rakt av. Ni lät er luras, för att ni hade en överenskommelse att göra så. Det var en del av er plan att acceptera dessa begränsningar, så att ni kunde relatera till dem som inte hade en aning om ljuset och som har trott på dessa begränsningar under hela sin existens. Ni skall förändra planeten elektromagnetiskt—lägga nya ledningar, så att säga—så att alla dessa andra människor kan anslutas igen. Ni kan bara göra det om ni kan förstå deras situation.

 

Om ni hade kommit hit med er minnesbank öppen, hade ni antingen inte velat stanna, eller så skulle ni inte kunna förstå de andra. Så ni har varit dolda i ett samhälle utan ljus, och ni har glömt ert ljus (eller endast vagt kommit ihåg det under er uppväxt) så att ni kunde relatera till världen. Nu är det dags för er att integrera detta samhälle med den multidimensionella ljusvärlden och Anden, som ni representerar, så att värderingarna och utformningen av denna värld börjar att fullkomligt förändras.

 

Kättare är före sin tid. De kätterska idéerna som kommer till planeten visar sig senare alltid vara briljanta. Så ha mod; det ser bara ut som om dessa nya idéer är löjliga. Ni måste komma ihåg att verksamheten är stor i de ickefysiska världarna för att assistera er, och även om var och en av er har en egen ritning att utvecklas efter, så är ni också en del av en global ritning och ett globalt medvetande. Ni startar upp den globala planen och väcker andra.

 

Ert uppvaknande sker i vågor, allteftersom ni lär er att bära information och sända ut den. Om alla vaknade på en gång skulle det bli väldigt kaotiskt. Uppvaknandet måste ske på ett sätt som ni kan hantera, därför att om man förde in för mycket ljus i ett element som inte kan hantera det skulle säkringen gå. Om den elektriska strömmen inte passar kan kroppen bli förstörd. Ni kommer att få se det. Ni kommer att få se sjukdom flöda över planeten, som har med nervsystemet och minnet att göra, därför att människorna inte kommer att kunna hantera energin. De kommer att bli rädda för den. De kanske upptäcker en multidimensionell del av sig själva och tror att de är galna. Sedan kommer de att frenetiskt försöka dölja sin sinnessjukdom för sin man eller hustru eller barn. Folk kommer att driva sig själva till vansinne med denna energi, eftersom de inte kan förstå den.

 

Vi kan inte nog betona att nervsystemet är nyckeln till att öppna era uråldriga ögon och se och komma ihåg vilka ni är, var ni kommit ifrån och vart ni är på väg. Nervsystemet måste kunna klara att ta in den elektriska strömmen i kroppen och transformera den höga energin och anpassa den till kroppen, och låta kroppen utvecklas och nära sig på denna höga energi som är medvetande. Detta är bokstavligt talat det som sker.

 

Det är som om ni skulle ta ett nyfött barn och mata det med något som skulle få det att växa från ett dagsgammalt spädbarn till en trettioårig vuxen på ett år. Detta är detsamma som kommer att hända er de kommande tjugo åren. Detta nyfödda barn skulle bli trettio på ett år. Tänk på vad det barnet skulle få göra och vad dess kropp skulle behöva integrera för att kunna växa så. Tänk på organen, funktionerna och hormonerna.

 

Eftersom ni åtagit er att vara ljusbärare finns det en speciell öppning i er aura. Det finns en öppning som ljuspelaren åstadkommer, så att väktare kan komma ner och fungera som portvakter för hur mycket energi ni kan hantera. Även om ert intellekt, sinne och ego säger: "Mer, mer, mer", så vet portvakterna att eftersom ni är ljusbärare och har åtagit er en viss uppgift, så kan ni inte förloras. Såvida ni inte inriktar er på er egna personliga destruktion och går förbi det som kallas den högsta viljan, och m i er egen vilja.

 

Nervsystemet, vilket är en motorväg i kroppen, kan bara röra sig i den hastighet ni kan processa de data som flödar in i cellerna. Många av er renar fortfarande gömmor i delar av er själva som varit fyllda av mörker. Dessa hålor kan vara från detta livet—de går tillbaka till barndomen—eller så kommer de från tidigare liv. Många av er har varit på denna resa i trettiofem eller fyrtio år, medan andra nyss har börjat sin resa. Det tar inte lika lång tid för alla. De som har knogat på i trettio år är vägledare. De sätter upp en vibrationsfrekvens som de av er som är nyvaknade kan känna. Ni som är nyvaknade behöver inte leta efter den nya frekvensen och upptäcka den; kartläggningen är redan gjord och träffar er kropp.

 

Ni behöver alla varandra. Det är absolut nödvändigt att ni arbetar i harmoni. Om ni inte arbetar i harmoni, kommer ni att skapa Atlantis och alla de andra katastroferna om och om igen. Det krävs harmoni.

 

Det kommer en tid när många av er kommer att få arbeta med Anden för att sända ut frekvenser och hjälpa andra att förstå vad som sker. Uppvaknandets vågor kommer att fortsätta och Anden kommer att bli ett sätt att leva på denna planet. Detta är planen för denna planet, och de skapande kosmiska strålama från Den ursprunglige skaparen träffar utkanterna av ert galaktiska system—och kommer hit först. Det är därför denna stora ansamling av energier har kommit hit. Dessa energier vill delta i transformationen här så att de är förberedda när den kommer till deras egna galaktiska område.

 

Det är en ofantlig transformation som pågår, men vad ni gör av den är upp till er. Vi har sagt att er värld kommer att klyvas till två världar, och att de som följer ljuset kommer att vara i ljusets värld. Klyvningen har redan börjat. De väsen som önskar att arbeta med de högre vibrationsfalten som representerar ljuset, och de som önskar arbeta med de lägre vibrationsfalten som representerar rädsla, mörker, kaos, kontroll och förvirring, börjar polariseras och välja sida.

 

De som arbetar med de lägre vibrationsfälten kommer att säga att ni är häxor eller djävulen, därför att ni representerar något de inte förstår. Ni representerar förändring och ni måste komma ihåg att de flesta människor är dödsförskräckta för förändring. En av de märkligare sakerna med det mänskliga medvetandet är att det är så förälskat i stabilitet. Ni svalde helt och hållet påståendet att stabilitet är något önskvärt. Så ni strävar efter det; ni tror att om ni inte har stabilitet och trygghet så är ni ingenting. Ni kanske inte existerar, ni kanske blir tillintetgjorda.

 

Vi talar om många människor som ni känner; en del är kanske familjemedlemmar. Ni kommer att behöva utveckla ett otroligt tålamod och medkänsla för dessa som känner energin och inte vill besvara den på ett sätt som kan vara till fördel för dem. Ni behöver bli väldigt tillåtande—kanske även tillåta andra att förstöra sig själva, så att de kan lära sig livets värden.

 

Även om människorna inte är medvetna om det, så vet ni i djupet av er själva att ni förs från en existens till en annan och samlar erfarenheter, så att er själ kan förstå och bearbeta data för att ge er en uppfattning om en verklighet. En dag kommer ni att kunna granska er själs liv och existenser och hålla själens energi precis som ni håller en kristall, se på de olika fasetterna och reflexionerna i den, och känna och veta allt om den identiteten. När ni kan göra detta med er själ, kommer er själ att kunna förena sig med andra intelligensformer som den är en del av, men för närvarande inte förstår.

 

Vi pressar er. Vi vill att ni skall bli fullkomligt förvirrade så att ni kan bli påfyllda med energi. Sedan kommer ni att använda er nyfikenhet till att ge er in på områden som ni aldrig tänkt på, inte ens visste att de existerade. Detta är vår intention—att ni når ett högre plan där ni kan skapa en ny identitet, modigt, med humor och tillit.

 

Alla ting är frekvenser. Om ni visste hur snabbt ni utvecklas skulle ni kanske vilja sätta er i en stol och hålla handen över huvudet och säga: "Jag kan inte göra det. Det händer mig för mycket". Ni drar ner rullgardinen och låtsas att livet går vidare utan att något särskilt händer, samtidigt som ni ständigt uppgraderas med alla möjliga sorters förändringar för att föra er närmare de högre dimensionerna.

 

Tänk på och känn vad ni kommer att uträtta under ett liv. Under de närmaste tio till tjugo åren kommer ni att utvecklas från kompakta fysiska varelser till ljusvarelser i Ljusets Tidsålder. Kan ni förstå det ?

 

Allt ni gör, även när ni äter en pizza, för er på ett gudomligt perfekt sätt till denna plats. Vid en viss tidpunkt kommer ni att förstå vikten av varje händelse ni deltar i och helhetens integritet.

 

I filmen Karate Kid är pojken mycket otålig när han lär sig karate. Han finner en mästare och tror inte ens att han funnit en mästare. Han får uppgifter att göra som han tror är slöseri med tid. Han förstår inte att varje del han lär sig skapar den större helheten. Ni är som denna pojke. Alla delar faller på plats, men beroende på ert egos syn på saken, så förstår ni inte just nu att de skapar den större helheten. Ni kommer att få en uppgift, och ni kommer att finna att allt ni söker kommer att bli ert. Detta är goda nyheter.

 

Var uppmärksamma och lär er att känna igen när er vilja sätter sig på den gudomliga viljan och den Gudomliga planen—när ni tar på er för mycket för att ni inte använder ert sunda förnuft. Se er själva i spegeln och se hur ni ser ut. Se in i era ögon därför att era ögon är en mätare för hela er fysiska kropp. Är de klara ?  Kan ni titta tillbaka med klarhet ?  Är ditt ansikte rynkigt, utmattat eller lugnt ?  Hur känns din kropp ?  Kan du sitta i en lugn position ?  Kan du hålla din kropp rak, eller känner du ett behov av att sjunka ihop ?  Blir du orolig för att du inte kan hålla energin i din kropp—så att din kropp alltid skuttar omkring för att den inte vet vad den skall göra ?  Trummar du hela tiden med fingrarna eller biter du på naglarna ?  Det finns många kännetecken att titta efter. Ni kan se er omkring och se vilka som inte kan integrera energin.

 

När ni tagit in denna energi i kroppen och kan hålla den kommer kroppen att börja känna en lätthet. Det blir en ny vitalitet i er hud, eller kanske i ert hår. Ert hår är en väldigt god indikator på er hälsa. Sunt förnuft är förstås en av de bästa kompisar ni kan ha. Det sunda förnuftet kommer att visa er vad som är rätt och vad som inte är det.

 

Ibland kommer ni att känna att ni fatt för mycket energi och att ni inte är lugna och centrerade. Det kommer att hända alla någon gång. På något sätt kommer ni att känna att det händer för mycket: det blir för mycket data att processa, för många människor att prata med, eller för mycket som pågår. När detta händer måste ni se på er själva som en apparat och dra ur sladden. Precis som om ni vore en brödrost, dra bara ur sladden så att ni inte kan användas. Vid sådana tillfällen behöver ni vila mer än något annat. En del av er kommer att behöva en otrolig mängd sömn vid olika tidpunkter. Tro inte att ni blivit lata och gör våld på er; erkänn det bara. Det kommer att finnas tider när en del av er önskar att sova arton timmar per natt. Gör det. Det är nödvändigt. Ni har ingen aning om de länder ni reser till och det arbete som görs med er fysiska kropp medan ni sover. Det är den tid när ni inte är ansluten till denna verklighet och laddas om och undervisas i andra verkligheter. Broarna och era ögon kommer att öppnas mellan verkligheterna, och ni kommer att börja se och bära dessa minnen.

 

När ni går på en kinesrestaurang äter ni kinamat; ni beställer inte en hamburgare. När ni går på en italiensk restaurang beställer ni lasagne. Denna restaurang som kallas Jorden har en fysisk kropp, så det är på det viset ni måste verka här—i en fysisk kropp.

 

Vi talar i mycket enkla termer, så ni förstår poängen. Det har ingen betydelse hur löjlig vår metafor är, vi vill bara att ni skall förstå den. Så ni är här på Jordens restaurang, beboende en Jordisk kropp, därför att det är vad som finns tillgängligt här. Det serveras inget annat här. Ni skall föra in nya recept till Jordens restaurang—recept som periodvis testats och bevisats vara sanna, men bara i områden här och där.

 

Kom ihåg, Jorden avspärrades för eoner sedan. Jorden skapades till att vara en sak och kom sedan fullkomligt ur spår efter miljoner års existens. Många av er inkarnerade här om och om igen och blev verkligen frustrerande därför att varje gång ni inkarnerade hade ni intentionen att göra något, men halvvägs dit glömde ni vad det var.

 

En del av er hade förmågan att uppnå mästerskap på denna planet och lämnade den genom uppstigning. Andra av er framförde att ni ville se en tid när denna karantän eller avstängdhet från resten av det kosmiska samfundet skulle vara till ända. Tack vare er och den mångfald som är på denna planet och omkring den, föddes den nuvarande tidsperioden.

 

Assistans kommer till er på livets alla områden, men andra kan inte göra saker åt er, eftersom ni utformade livet på ett sådant sätt att släktet måste vara självmotiverat och utvecklas för att komma in i sin kraft. De av er som är väldigt kunniga beslöt att inkarnera i detta släkte för att ge det kraft genom att vara ett levande exempel för dem som inte kan göra det själva. Ni skapar nya levnadssätt när ni sänder ut vilka ni är. När ni samlas för kanaliseringar ber ni om en oerhörd mängd påminnelser och en oerhörd mängd uppmuntran på er väg. En del av er finner att ni inte kan göra det utan denna uppmuntran. Det är förståeligt. Det är därför vi är här, oftast med ett otroligt tålamod för er. Vi önskar ge er möjligheten att visa vilka ni är.

 

En av de viktigaste yttersta verkligheterna på denna planet, som ni som art har att förstå, och en av de största utmaningar ni ställs inför, är vad som menas med att dö. Vi kan övertyga er om många saker, men det är svårt för oss att övertyga er om att ni inte behöver dö. I denna tid behöver ni inte fysiskt lämna er kropp här på planeten. Kan ni föreställa er tanken att ni bara ändrar vibrationshastigheten i er fysiska varelse och tar med er kroppen därför att ni kommer att förändra den molekylära strukturen ?

 

Att ta språnget till uppstigning och fullkomna resan här är möjligt för mängder av människor här. En del av er har redan stigit upp från denna planet, och ni har kommit tillbaka för att göra det igen och visa vägen. Det var en storartad resa att komma härifrån genom uppstigningsprocessen. Det tog många liv av träning, det ena efter det andra, att föra er själva till hängivenhet. Det innebar att inte leva i det materiella samhället, och i grunden leva väldigt nära naturen för att göra det.

 

Nu har de av er som gjort det och är välbekanta med det kommit tillbaka. Det är ert mål att uppstiga från denna planet och tas, bokstavligen, upp till moderskeppens högre kosmologi. Ni kommer att uppstiga till ljusstäderna och kunna vistas i andra verkligheter som finns runt omkring er, som ni bara inte tillåter era tredimensionella ögon att se. Ni kommer att ha fullkomligat era uppgifter på Jorden, och Jorden kommer att göra sin övergång. Den kommer att bli en underbar juvel i universum. Ni kanske önskar att stanna några år för att hjälpa till med omstruktureringen och ombyggnaden av denna nya Jord. Men efter ett tag kommer ni att vilja gå vidare till nya uppdrag, att transformera nya världar. Kom ihåg att ni är äventyrare och att ni tycker mycket om spännande tider. Så det troligaste är att ni kommer att lämna över denna planet till andra att glädjas över, och själva gå vidare till nya uppdrag.

 

Uppstigningen är målet för denna planet. Det kommer en tid när det blir det enda sättet för människor som lever här att lämna den. När ni lämnat denna planet kommer ni att fara till många andra platser. Ni kommer att visa er själva och resten av släktet att kroppen, som verkar så solid och okontrollerbar, i verkligheten är ett resultat av ett gudomligt samspel, och att ni i ert medvetande kan göra vad som helst med den. Vad som helst.

 

 

 

 


(17)

 

LJUSETS SPRÅK

 

 

Avatarerna och mästarna har nu genomsyrat världens energirutnät, och har fört med sig sina egna undervisningsredskap. De redskap som används på denna planet är inte produkter från er dimension. De är symboliska former som bokstavligt talat har ett eget liv. De utgör det som är känt som Ljusets språk.

 

Ni är implanterade med en struktur, en geometrisk form, som utlöser viss information inom er. För dem som arbetar med er, underlättar den också informationssändandet direkt in i ert väsen. De allra flesta av er är implanterade, och om ni inte är det, så kommer ni att snart att bli det, om ni väljer att öppna och inrätta er. Ingen som inte väljer det blir implanterad. Denna Ljusspråkstruktur är ett sätt att motta information och energi för att underlätta er utveckling. Det är en undervisningsmetod som inte använder böcker eller intellektet. Det innebär att öppna sig för tron att det verkligen finns en hierarki, långt bortom er fattningsförmåga, som har arbetat med mänskligheten sedan allra första början.

 

Denna hierarki arbetar med kärlek, vårdande dem ni är, och har kunnat genomskåda de tidsmekanismer som är inprogrammerade i planeten, så att de vet att medvetandet är redo för ett utvecklingssprång. Det finns 144 000 medlemmar av den andliga hierarkin som är del av rutnätet just nu. Varje mästare har sitt eget sigill som representerar en del av Ljusets språk, och ni har 144 000 energisigill som så småningom kommer att ingjutas i ert väsen.

 

Till att börja med kommer ni att arbeta med de tolv former som kroppen kommer att kunna hålla. Mycket senare, när transformationen väl har inträffat, kommer resten av de 144 000 symboliska språkformerna att ingjutas i er. Det kommer att bli ett öppnande som inte ens kan förklaras i denna tid.

 

Denna mutation är en process som utvecklas inom er, som kommer att tillåta er att uppleva andra världar. Varje person på denna planet har möjligheten att gå igenom denna mutation. Många kommer att stoppa processen därför att de inte har någon önskan att förena sig med ett högre medvetande. När ni är medvetna om vilka ni är, är det en sak. När ni blir medvetna om det gudomliga medvetandet som besår denna planet—ett intellekt som är ofantligt kärleksfullt och arbetar med er—och när ni kallar på detta medvetande och ber att få vara en del av det, då implanteras ni med dessa geometriska former.

 

De former som implanteras finns i en mängd olika skepnader, som t.ex. pyramidformen. Varför är då pyramiden så viktig ?  På denna planet och runt om i kosmos används pyramidstrukturen till att representera en stor medvetandeenhet. Det är den struktur som är den svåraste att skapa i alla sina aspekter, och ändå är det en perfektionens struktur. Det är en struktur som samlar energi från Jorden och sänder ut den.

 

Sfärens och spiralens strukturer kommer också att implanteras i er. Spiralen är för många av er mycket kär eftersom ni har vistats i kulturer och samhällen där spiralen användes för att kommunicera många idéer. De parallella linjerna och kubens struktur kommer också att implanteras. Och naturligtvis kommer även Merkaba-fordonet att finnas, vilket är en femsidig figur.

 

Den femsidiga figuren representerar den mänskliga varelsens gestalt i sitt mest obegränsade tillstånd—den totalt fria människan. En del av er känner till den som en symbolisk struktur kallad Merkaba-fordonet. Det är den mänskliga skapelsen utan några begränsningar. Det är den mänskliga varelsen med förmåga att flyga, vilket är något som en stor majoritet av er inte tror att ni kan. Detta implantat kommer när ni verkligen hänger er åt det som tidigare inte var möjligt.

 

Vilket implantat, eller vilken geometrisk form, som kommer att implanteras i er beror först och främst på er önskan om gruppering. Det kommer också att bero på er tillit till att dessa väsen väljer att vara tillgängliga för er, om ni väljer att vara tillgängliga för dem. När ni börjar öppna er för, och tillåta, det som kallas mirakler, eller storslagna händelser, att manifestera sig i era liv, kommer de att börja.

 

Många av er kommer att börja med cirkelimplantatet, för det representerar Guds-formen, enhet och fullkomlighet. En del av er kommer att välja implantering av pyramidstrukturen, eftersom ni har haft många liv med både upptäckta och ännu oupptäckta pyramider över hela planeten. Ni tror att er geografi är känd, men det finns många ännu oupptäckta saker, då de glider från en verklighet till en annan. Djupt inne i djunglerna finns det många begravda pyramider, ofta begravda djupt under jorden. Det finns fortfarande många under att upptäcka.

 

De av er som är villiga att tro att det verkligen inte finns några begränsningar, kommer att kunna ta Merkaba-strukturen och kunna lämna planeten samtidigt som ni lever på planeten. Önskan att göra det måste finnas inom er om ni skall implanteras med Merkaban. En del av er har redan försökt att resa med den, och ni vet hur den kan användas i ert väsen. När ni verkligen kallar till er Merkaban och är villiga att känna vad det i sanning innebär att vara obegränsade medvetanden som reser med er kropp, utan att kroppen lämnar planeten— det är då implanteringen sker. Merkaban är inte det högsta implantatet, eftersom det inte finns något högsta eller lägsta implantat. Implantatet kommer när det bäst passar er personliga utveckling. När ni blivit implanterade kommer det att bli en process utan slut med nya former som kommer in i ert väsen.

 

Ni väljer inte medvetet den form som kommer att bli implanterad i er. Ni väljer emellertid det liv ni har, vilket öppnar er för Ljusets språk och dess strukturer. Ni väljer vad som är viktigt för er varje dag. Det är ert tillträde till dessa former. Genom detta energigiftermål kommer ni alla så småningom att hålla ljusalfabetet i era väsen, och detta ljusalfabet kommer att undervisa er. Om ni har drömt om geometriska former är det en indikation på att formerna arbetar med er. Eller ni kanske älskade att studera geometri i skolan. Om ni önskar att veta vad ni blivit implanterade med, se vilken form som ständigt kommer först eller är större än de andra. Det finns många former som inte ens har några namn. Det kommer att finnas former som ni gång på gång känner till, som senare kommer att ta nya former och skepnader, som ert medvetande inte kan översätta.

 

Spiralen är en av grundformerna i Ljusspråkets geometri. Den är en bro, en egen lära. Dess form är kodad med information och när ni rider spiralen kommer den att verka oändlig. Detta visar att resan in i er själva är ändlös och att resan utanför er själva är ändlös. Ni kommer som art att kunna dela ert medvetande och gå i båda riktningarna, så att medvetandet kan bli uppkopplat. Genom att göra den ändlösa resan inåt och den ändlösa resan utåt, sammanlänkas ni upp i en förenad spiral, i vilken det finns universell sanning.

 

Vi har sagt er att cellerna i er kropp innehåller universums fullkomliga historia. I bästa fall kommer ni att inse existensen av detta gyllene bibliotek inom er under denna livstid, och lära er att läsa det som står där. Att ta in denna spiral är en del av resan. Knepet är att både gå inåt och utåt—och inse att det är samma sak.

 

Spiralen existerar i många dimensioner. När ni visualiserar spiralen, kommer ni att känna att ni känt till den, även om ni först bara känner till en aspekt av den. När ni börjar växa med spiralen, kommer ni att inse att den har så många dimensioner att ni kunde tillbringa en evighet—för att använda ert talesätt—med att utforska dem. Den växer. Spiralen är nyckeln till att få tillgång till det som finns inom er. Ert DNA har formen av en spiral. Spiralerna finns runt omkring er och Ljusets språk rider de ljuskodade strängarna, som också kommer i spiralform. Detta är något som är upplevelsebaserat och det kommer att växa för er.

 

I era meditationer, känn hur ni rider i en spiral, ungefär som ni skulle rida en tornado. Visualisera att ni ser en spiral närma sig som liknar en tornado. Istället för att springa ifrån den, stå kvar och känn hur ni virvlar upp i den. Rid med den, för det är en port till andra verkligheter.

 

Dessa Ljusspråkets geometriska skepnader och former är en samling erfarenheter av individer som har inkarnerat på den här planeten, trotsat de mänskliga lagarna, upptäckt sina högre förmågor och sedan manifesterat sig själva som språk och geometriska komponenter. En gång existerade dessa energier som män och kvinnor på denna planet. De har utvecklat sig själva till geometriska symboler och de existerar i sin aktivitetssfär, precis som ni existerar i er kropp. Dessa väsen existerar i ett språksystem eller ett geometriskt system.

 

Det finns universa fulla av dessa system, och de besöker ert universum just nu. Det finns cirklar och andra figurer som uppförs i sädesfälten på denna planet, som är oförklarliga vad er beträffar. Dessa avtryck är en frekvens, ingen process eller handling. Det är en sång eller berättelse, eller ett språk som implanteras på Jordens yta med språksymboler. Dessa symboler kommer att etablera en viss frekvens, och de kommer att öka.

 

Så småningom kommer en del av er att bygga hus som har andra geometriska former, och inte bara är kvadrater och rektanglar. Många av bostäderna på Plejaderna har former som ni inte känner till, och man vet där att former och vinklar håller energier. Inom astrologin är det känt att vissa vinklar har kraftpunkter och att vissa saker händer vid vissa vinklar. Det är samma sak med former. Den stora pyramiden handlar helt om användandet av vinklar och former. Energi samlas i vinklar och former, och ni kan lära er att skapa dessa former och leva i och omkring dem. Energi formas och vidarebefordras på detta sätt. Ni kommer också att upptäcka att vissa gradtal har vissa krafter, och att vissa vinklar är väldigt obehagliga att vara i. Det är ibland bättre att sova i mitten av ett rum än att ha sängen inklämd i en nittio graders vinkel, därför att en sådan vinkel skapar ett energilås. I mitten av rummet flödar energin runt omkring er.

 

I den tredimensionella verkligheten öppnas nu många portar för att skapa evolution på Jorden. En gång avspärrades planeten och sattes i karantän, då det fanns krafter som slogs här. Det har ägt rum oerhörda krig på denna planet, och en del av spåren från dessa krig finns fortfarande kvar på planeten som väldigt ofruktbara områden. Detta var en tid av kaos och förvirring, då skapelsegudar slogs mot skapelsegudar. Under den senaste vågen av krig, för ungefär tio eller tolv tusen år sedan, spärrades Jorden av, därför att de varelser som verkade med ljuset förlorade striden. Ljuset vinner inte alltid, förstår ni. Ljuset är inte alltid segraren, så som ni tänker er en segrare, för ljuset måste lära sig att integreras med alla delar av sig själv. Den ursprunglige skaparen finns i allt, och ljuset och mörkret är en del av Skaparen. Därför måste ljuset omfatta mörkret.                        himmelens-anglar.se

 

Tiden har styrt och fört händelser samman. Ett antal cykler skulle passera efter de sista krigen, sedan skulle energiportarna till planeten åter öppnas, så att ljuset kunde komma in. Detta är den tidsperioden. Ljuset styr åter för att komma till planeten, och ökar varje dag. För att energin skall kunna göra sitt arbete genom era med-vetanden, måste den bosätta sig på planeten. Intelligens tränger igenom i form av vågor som skapar geometriska former på Jorden. Det är inte rymdskepp som kommer ner och gör cirklar i sädesfälten på natten, för att sedan ge sig av. Även om vissa cirklar har orsakats av rymdskeppslandningar, så kan intelligens ta vilken form den vill, och väldigt ofta kommer intelligens i form av en våg. Det kommer en tid när en ljusvåg verkligen sveper över hela Jorden.

 

Intelligens är bortom det talade ordet och bortom det skrivna ordet, för den är en frekvens som ibland kommer i geometriska former. Pythagoras hade en begynnande förståelse för detta, men hans geometri förstods inte av andra. Geometri är en utvecklad intelligens, en samling av erfarenhet, som kan vidarebefordra en ofantlig mängd information. Faktiskt har sädesfältscirklarna skapats genom ljus över den mänskliga frekvensen, för att förverkliga dessa språkformer. I början är dessa former ofta cirklar. De utvecklas sedan till trianglar, linjer och mycket annat.

 

Cirklarna i sädesfälten har haft sin största utbredning i England och runt om i Europa. De finns emellertid också i området tidigare känt som Sovjetunionen, och i Sydamerika. De finns även i USA, fast en del människor gör sitt bästa för att låtsas att de inte gör det. Vi ser att det planeras flera TV-program om dessa cirklar. Vi får se hur mycket de låtsas att de inte finns där. Det kommer att bli intressant.

 

Dessa geometriska former är som hieroglyfer. Hieroglyfer och piktogram som är inhuggna i sten på den här planeten tillhör en liknande intelligensgeneration. Med andra ord, om man läser hieroglyfe-rna på Rosettastenen, kommunicerar hieroglyferna där en sak. Om man kunde minnas prästernas hemliga språk, skulle hieroglyferna berätta något helt annat.

 

Cirklarna och formerna som kommer till Jorden är här för att hjälpa er att hålla och hantera er frekvens och ha modet att leva ert ljus. De gör frekvensinformation tillgänglig på ett väldigt subtilt sätt, och ingen kan ännu förklara dem. Dessa former är alla förenade med varandra, och om de alla skrevs ut samtidigt på någon bondes åker, skulle något genast hända med dem. De sträcker sig från en kontinent till en annan, och de för med sig ett frekvensband runt planeten som kommer att hjälpa till att aktivera Jordens rutnätverk. De kommer att få er att inte känna er så konstiga med det ni vet, och göra att frekvens-förändringarna känns behagligare när de sker.

 

Detta är bara en liten del av vad ringarna i sädesfälten gör. De är ganska intressanta. Många av dem är utformade och konstruerade av dem som en del kallar de Uppstigna Mästarna. De är också ett skämt. Ni får inse att en del varelser utvecklar en stor portion humor i det att de blir högt utvecklade. De ser det roliga i allt.

 

Som vi sagt, geometriska former är intelligensbärare. De är frekvensvågor som kan moduleras och förändras. De former som kommer till Jorden är som energiportar eller energitecken. De innehåller intelligens, och sätts upp för att så småningom förenas och skapa ett intelligent rutnätverk runt planeten. Detta nätverk kommer att ha en frekvens som mänskligheten kan använda föratt utvecklas.

 

Hela språket finns ännu inte på planeten. Glyfema eller tecknen kommer till Jorden som ett resultat av en viss medvetandeutveckling. De arbetar med platser som är i centrum av energivirvlar, och som nu drar dem hit. Under de miljarder år som Jorden snurrat i sin bana har dessa centra varit övertäckta och begravda. Några har lagts i dvala och många av dem har återuppväckts därför att förseglingen runt Jorden har genomträngts.

 

Cirklarna i sädesfälten är fenomenala medvetandeuttryck. De kommer till er verklighet för att visa er att förnuftet inte kan kontrollera alla data, så som det skulle vilja. Dessa händelser sker för att sammanträffa med medvetandekodningen hos alla människor. Närhelst verkligheten inte kan förklaras, öppnas en särskild nisch i medvetandet. Cirklarna i sädesfälten är fullkomligt bortom förnuftet. Därför påskyndar de den allmänna verklighetssynens utveckling, eftersom verkligheten, som den tidigare utformats, inte kan hysa dessa händelser som varande möjliga. De är utlösare. De tvingar verkligheten att gå bortom sina egna begränsningar.

 

Det finns ett antal skäl till sädesfaltscirklarnas existens. I grunden existerar de för att påskynda verklighetens rörelse—att få er att känna, snarare än att tänka. De flesta som utforskar dessa cirklar tänker sig hur det kan förhålla sig, snarare än att känna. Storbritannien har en mängd av dem, därför att britterna i allmänhet har ett mycket logikorienterat medvetande. Emellertid är de brittiska öarna försedda med megalitiska spiraler och stenformationer som intensivt har präglat den intuitiva förmågan hos dess innevånare.

 

Det finns ingen logik i detta fenomen. Det tvingar ett logik-orienterat samhälle att erkänna något som inte verkar rimligt, och det görs på ett väldigt lekfullt och tydligt sätt, utan att hota någons verklighetsuppfattning. Om rymdskepp skulle landa över allt skulle folk bli upprörda. Förstår ni hur energierna leker med er ?  Det är nödvändigt att göra vissa saker så att ni kan komma underfund med det utan hjärnan går varm på er.

 

Detta språk introduceras på planeten som en berättelse—en informationsglyf som håller en frekvens för att hjälpa er att hålla er egen frekvens. När ni vaknar upp är det lätt för andra att förstå er och känna igen er. Ni är observerade hela tiden, därför att det finns apparater som observerar medvetandets läge och utveckling. När medvetandet nått en viss nivå, kommer assistans utifrån för att etablera andra världar med den frekvensen.

 

Med andra ord, säg att ni öppnar en restaurang och att det blir en stor succé. Ni håller den i gott skick och säljer verkligt god mat. Sedan kommer någon och säger: "Vad säger du om att sälja det här konceptet ?  Låt oss sprida det här". Dessa geometriska figurer hjälper er att sprida frekvenskonceptet över hela planeten, och hålla den. De för er till en ny kunskapsnivå.

 

 

 

 


(18)

 

MEDVETANDETS SYMFONIER

 

 

Ljuset informerar er. Det upplyfter er, eftersom när ni blivit informerade känner ni er kraftfullare. När ni är oinformerade känner ni er kraftlösa.

 

Ljud är ett annat sätt att bära information, då det är en del av ljuset. För er kanske det tycks som om ljus och ljud är olika saker, eftersom ni uppfattar ljuset med ögonen och ljudet med öronen. Då ni använder två olika uppfattningssystem i era kroppar, tycks det som om ljus och ljud också är separerade. Faktum är att de är nära sammankopplade. De slingrar sig omkring varandra, då de båda bär på information.

 

Många av de strukturer som är byggda på denna planet, särskilt uråldriga heliga platser, har information lagrad i stenarna. På samma sätt har ni information lagrad i benen i ert skelett. När ni tillåter ljud att komma genom er öppnar det dörrar och tillåter information att flöda genom er kropp. Det genomtränger också marken, påverkar Jordens vibration och tillåter en omändring, en molekylär anpassning till informationen, att äga rum. De av er som använder ljud när ni arbetar med andras kroppar, framkallar en omändring av den molekylära strukturen och skapar en öppning där information kan strömma in. Detta arbete kommer att bli mer och mer djupgående.

 

När en mästare i Tibetsom kunde trancendera verkligheter dog, behöll man kroppen och tillät den att genomgå sitt naturliga förfall, eftersom skelettet hade en känslighet för frekvenser. Information lagras i ben och stenar. På vissa platser i Tibet, där de oavbrutna släktleden i vissa sekters munkordnar kan spåras tusentals år bakåt, har man behållit skallarna från olika mästare. De har mycket hemliga gravvalv och rum fyllda med dessa skallar. När man är där kan man via ljud få tillgång till den intelligens som de människor hade som bebodde dessa skallar.

 

Förstår ni varför kristallskallar skapades ?  Kristallstrukturerna är som en holografisk dator; de kan överföra en ofantlig mängd information till en utvecklad eller uppkopplad människa. De är utformade som skallar för att fungera som en kod för att ni skall förstå era egna skallar, och förstå att benen i er kropp är mycket värdefulla.

 

Ljud är ett transformationsverktyg. Frekvenshållare, vilket är det vi uppmuntrar er att bli, lär sig hur de skall anpassa frekvensen de håller genom ljud. Ljud kan genomtränga all substans, förflytta molekyler och förändra verkligheter.

 

I det forntida Egypten var Ankhen, eller livssymbolen, i verkligheten en frekvensmodulator. Den användes av individer som var mästare på att hålla frekvenser och kunde göra mycket med dessa frekvenser. Ankhen är som en stämgaffel, och den kan rikta ljud. Det var så den användes för länge sedan. Innan ni kommer att kunna använda ljudet på det sätt som de forntida egyptierna gjorde, måste ni visa er integritet. Ni kommer att få genomgå en initiering, eller ett test, för att se om ni är pålitliga med den här sortens krafter. Denna planet är inte mogen för att den här sortens krafter skall komma i händerna på vem som helst. Om ni var kapabla att utföra den här sortens arbete, skulle ni inte gå säkra, då det finns många som skulle vilja missbruka er gåva. Ni kommer att få de möjligheter som ni är mogna för.

 

Ni kan börja arbeta med ljud genom att tillåta det att "leka" i er kropp. Centrera er, låt sinnet klarna, och tillåt toner att komma igenom er. De forntida mysterieskolorna arbetade med ljud på detta sätt, och det är en mycket kraftfull teknik när den görs i grupp. Om några år, inom detta decennium, kommer ni att häpna över er själva och det ni uppfattar som resultat av era gemensamma ljud eller medvetandesymfonier som spelar sig själva. När ni tonar tillsammans, kommer ni att få se vad ni kan göra utan att ens veta att ni kan göra det. Ni kommer att få lära er att använda och förfina denna energi för att göra er egen Ankh. När ni köper lera till ett barn, vet barnet först inte hur det skall göra saker, så ni gör små bollar och långa trådar till barnet så att det ser möjligheterna med leran. Efter att ha lekt med leran en stund, upptäcker barnet sitt eget sätt att skapa former.

 

Den skapande formen av ljud visas er först som en möjlighet. Ni leds och dirigeras genom användandet av detta ljud. Så småningom kommer ni på egen hand att upptäcka en del saker som ljud kan åstadkomma. Då kommer ni att bli djärvare och ni kommer att lära er vad ljud kan skapa. Energier introduceras på detta sätt för att försäkra sig om att de inte missbrukas, och att ni inte överanstränger er eller överdriver genom er entusiasm.

 

Ni kommer att gå mycket långt med ert användande av ljud efter att ha arbetat med det ett tag. Det är som att ge en kraftfull leksak till ett barn. Utan lämpligt medvetande skulle ni kunna göra saker utan att inse vidden av vad ni gör. Tänk på vad ljud åstadkommer i en studio eller ett konserthus. Bifallsropen eller buandet från en folkmassa skapar en stämning. När ni skapar ljud tillsammans i grupper, skapar ni en stämning. Ni låter vissa energier att spela på er kropps instrument. Ni släpper förutfattade meningar och tillåter olika melodier och energier att använda er fysiska kropp som en möjlighet till att representera sig själv på planeten. Det ni faktiskt upplever är livskraftens energier, som låter sig uttryckas genom er själva. Ni blir kanaler. Precis som vår kanal tillåter oss att komma in i er verklighet genom hennes kropp, så låter ni en vibration komma till planeten i sin fulla härlighet genom era kroppar och via ert samarbete. Ni ger liv åt något. Ni skapar en möjlighet, och en energi tar tillvara på den möjligheten. Känslor, eftersom det skapar känslor och kopplar er till känslor, tillåter er att känna igen olika medvetandetillstånd. Det logiska sinnet tillåter er inte att känna igen medvetandetillstånd, därför att det håller fast vid sin egen identitet. Det är inlåst i egots begränsningar och vill inte känna igen andra områden. Känslor erkänner emellertid alltid andra områden, då känslor kan urskilja skillnaderna. Ni kan avläsa tecken och definitioner genom den energi ni kallar känsla. Det är egentligen en vibration. Ljud framkallar emotionella tillstånd. När ni skapar ljudharmonier, påminner de er kropp om något. De påminner er kropp om ljus, om djup kosmisk kärlek och om andra världar. Er kropp känner glädje och ibland överväldigande sorg. Den söker och får tillgång till en frekvens som den längtat efter, som ljudet påmint den om. När ni tillåter ljudet att leka i er kropp, upptäcker ni en frekvens som ni sökt. Denna frekvens är förknippad med utvecklandet av dubbelspiralen i er kropp. Ljud är en väg eller en kanal till att förena er med de högre chakrana utanför er kropp, då det inte finns något logiskt sätt att få tillgång till dem. Ni måste ha tillgång till alla frekvens- och chakracenter genom känslan, och ljud kommer att förena er med känslan, vilken kommer att tillåta er att förstå informationen.

 

Om ljudet kunde betraktas, skulle en del av er bli hänförda av att titta på det. Det finns verkligheter där ljudet avbildar sig självt. Ni känner rörelsen och ljudets språk när ni svänger er kropp eller rör era händer. Ni upplever rikedomen i denna kommunikationsform och hurdana multidimensionella saker är, genom att känna ljudet uttrycka sig självt. Det har sitt eget språk och det har en form.

 

Ljudet bär en viss frekvens och kroppen känner igen frekvensen. Kroppen är inställd på att svara på frekvensens acceptabilitet. De stora mästarna, som Beethoven och Mozart. var kodade att föra in information av en stabil natur eftersom de mottog ljudharmonierna vid en tid då ett stort mörker vilade över planeten. För att kunna hålla ett visst minne öppet i sinnet hos den mänskliga rasen, översattes lägre ljudvibrationshatigheter till dessa mästares sinnen.

 

Ljudet kommer att utvecklas. Nu kan människor bli instrument för ljud genom toning. Människor blir flöjten, pianot, harpan, oboen och tuban. De tillåter energierna att använda deras fysiska kroppar för att frambringa en mängd ljud som de inte styr eller försöker kontrollera vidden av. Anden spelar och människan observerar bara de symfonier, som de och alla andra utför. Det är verkligen kraftfullt.

 

Dessa harmonier kan användas på otroliga sätt, då harmonier kan utveckla många ting. En viktig sak vid användandet av dessa harmonier är att vara alldeles tyst när de är fullbordade. Harmonierna förändrar något; de öppnar dörren. Vissa ljudkombinationer, spelade genom människan, öppnar informations- och intelligensfrekvenser. Att vara tyst en lång stund efter harmonierna tillåter människor att använda sina kroppar som apparater för att motta och absorbera frekvenserna och använda andningen till att ta dem till ett tillstånd av hänryckning.

 

När ni tonar med andra har ni tillgång till gruppsinnet, vilket ni inte hade innan ni skapade ljuden. Det är ett väldigt sprang i medvetenhet. Nyckelordet är harmoni. När hela planeten kan skapa en tankeharmoni, kommer hela planeten att förändras. Det är vad ni arbetar för. Ni skall sända ut en frekvens och den skall spridas. Det kommer att komma en desperat längtan och trängtan efter ett återvändande till harmoni hos mänskligheten—ett återvändande till gruppsinnets kraft, och det samtidiga bemyndigandet av individen.

 

Vad ni ämnar göra med ljud är av yttersta vikt. Om ni inte är klara över era avsikter, kan ljudet ha ett sätt att vända sig i sig självt och växa bortom sin ursprungliga kapacitet. Det dubbleras och fyrdubblar sig självt genom sin egen verkan. Det är väldigt viktigt att ha en klar intention om vad man vill åstadkomma med ljudet. Det är det viktigaste.

 

Näst viktigast är att ljud sätter energi i rörelse. Det skapar en stående våg, bygger frekvens på frekvens. Denna energi kan sedan riktas mot vad som helst. Ni har hört om dem som marscherade mot staden Jeriko. De marscherade i dagar runt Jeriko och skapade en stående våg. Vågen byggde till slut upp så mycket energi att stadsmuren imploderade.

 

Ursprungsbefolkningars danser, skramlor, skakande och att röra sig i cirklar skapar denna vågs energi. När ni skapar ljud i en cirkel, eller runt en ljuspelare, skapar ni en pelare som är förmögen att göra mer än ni någonsin kunnat föreställa er. Den är kapabel att skapa explosioner och att förstöra och skapa många verkligheter.

 

Hos de krigiska stammarna användes stridstjut när man skulle ut i strid. Det enhetliga och avsiktliga åkallandet var att be de ickefysiska krafterna att beledsaga dem. Krigarna använde den sortens ljud för att bekämpa sina motståndare genom att låta energin föras genom en port och skapa en stående våg. När ni hör ett ljud likt ett stridstjut, så minns ni obehagliga sätt som ljudet har använts på, då det är väldigt kraftfullt. Det får andra att känna obehag, då det påminner dem om ljudets ansvar. En del av er förstenas av ljud; ni förstenas av ljudet av er egen röst när den talar ut och klart talar om vad ni vill. Ni har cellulära minnen av vad ljud kan åstadkomma, och det inflytande och de möjligheter ni kan ha med det är för en del av er ganska förkrossande. Ljud kan sammanlänka er med ställen som ert intellekt inte kan. Ert intellekt strävar efter att kategorisera, men ni kan inte kategorisera ljud, ni måste helt enkelt uppleva det.

 

Missbruk sker genom avsikt. Ni kan upptäcka ljudets makt och sedan missbruka den till att manipulera andra. Vad upplever ni när ni bor i en stad och hör sirener ?  Rädsla. Det är ett missbruk av ljud, och det förändrar era frekvenser. Det är ett mycket lågt sätt att göra det på. De som skapar ljudet känner till dess resultat på det mänskliga psyket. Det låter illa, är störande och hindrar er från att tänka på något annat. Den frekvensen är som ett lås, den är hypnotiserande och den tillfångatar ert medvetande och intelligens. Det är som om er intelligens inte kan fokusera på något annat. Det är nästan som att vara i fängelse, då ljudet fängslar er uppmärksamhet, så att den blir beroende av, eller inlåst i, en vibrationsnivå, och inte söker något annat. Den blir underkuvad. Tänk också på er TV eller de ljud som kommer från andra elektriska apparater.

 

Det är alltid upprörande att se olika former av frekvenskontroll och se hur kraftfulla allierade, som ljud, används för att kontrollera er. Det skapar mycket ilska, oro, förstörelse och upprördhet i många människor när de hör talas om de hemliga knep som används för att manipulera medvetandet. Vi delger er dessa saker av många anledningar. Det yttersta syftet är att återföra er till större insikt om er kraft. Ni måste inse att ni inte är maktlösa i någon situation, och att ert sinne är er ultimata kreativitet. Era sinnen och era tankar formar er upplevelse, oavsett vilken teknologi som används.

 

De som handlar utifrån sin egen verklighet med oklanderlig guidning, beslutna att nå harmoni och satsa på ljuset, rättar in sig med sina dimensionella kollegor som gör samma sak. Ni skapar ljusbroar och håller ljuskodade strängar som pelare och öppna portar. De som är välsignade med förståelse om att de är kallade att använda ljud som en del av sitt arbete, och som besvarar denna kallelse, kommer att utvecklas i en hög takt. De av er som utvecklas i denna takt kommer en dag att kallas för att representera många människor, för att representera världsförsamlingar av medvetande, och att förändra den tillgängliga frekvensen med ert ljud.

 

 

 

 


(19)

 

TÄNDANDET AV DEN INRE FLAMMAN

 

 

Planeten söker en balans i jaget. Eftersom jaget är sammansatt av alla ting, är det en harmoni som balanserar alla era utomjordiska jag, alla era multidimensionella jag och manliga och kvinnliga jag.

 

Ni är otroliga, hela varelser, vilken ni börjar inse. Tillåt er själva att blomma och komma in i denna fullkomlighet. Ingen hindrar er utom ni själva. Om ni tillåter denna fullständighet, väntar er utsikter som är bortom er föreställningsförmåga. Ni upptäcker att ni behöver er emotionella kropp och att ni behöver både er femininitet och er maskulinitet. Ni behöver allt som ni blivit begåvade med för att kunna överleva och förstå vad som uppenbarar sig på denna planet. Snälla ni, inse allvaret i den tid ni lever i. Allteftersom vi tillbringar tid med var och en av er, kommer ni att bli testade och sedan bli lärare åt många andra när det är dags.

 

Via känslorna kan ni upptäcka mycket mer, för ni söker lösa något och hela något inom er. För att visa er själva er brist på helhet, har ni skapat en situation av otrolig separation, vilken verkar finnas utanför er själva. Det ser ut som ert drama har att göra med en kraftfull man mot en kraftfull kvinna. Vem skall bli offer ?  Vem har rätt och vem har fel ?  Vad säger egentligen det inre dramat ?  Vad betyder denna yttre spegel som visar vad som pågår inom er ?

 

När ni får tillgång till multidimensionalitet, måste ni sammansmälta det manliga och det kvinnliga. Ni kommer inte att stanna inför separationen, eller kampen mellan män och kvinnor, som har pågått i tusentals år. Vem skapar separationen mellan män och kvinnor ?  Det är de skapelsegudar som har satt upp detta paradigm åt er och startat upp dessa frekvenser med ett annat synsätt. Separationshistorien har tjänat dem väl genom den förödelse den har skapat.

 

Den manliga vibrationen fick makten under senare tid, för ungefär fem tusen år sedan. För att sakta känna igen vilka de var, tog de fullkomligt och totalt avstånd ifrån allt som förut haft makten: den matriarkala rörelsen och kvinnorna. Kvinnor verkar traditionellt via intuitions- och känslovärldarna. Män har också varit bärare av intuition och känslor under långa tider, men efter denna senaste separation har de inte det. Det blev en väldig schism, och männen och kvinnorna på planeten hamnade i en stor konflikt. Varför hände detta ?  Det var en fälla. Den skapades av de skapelsegudar som tagit över planeten och plundrat verkligheten—livnärde sig, höll sig själva vid liv och i funktion och födde sig själva på emotionellt kaos.

 

Denna planet har blivit utsatt för alla sorters planer och aktiviteter för att skapa större och större emotionellt tumult. Ju fler människor som varit involverade i dessa aktiviteter, desto större möjlighet för emotionellt kaos har det funnits. Skapelsegudarna sporrade dessa aktiviteter och såg till att ni motarbetade varandra. För att kunna bryta detta paradigm, vilket ni alla har i uppdrag att göra, måste ni förändra många av de separerande strukturer som satts upp. Vilka separationer det än är—mellan man och kvinna, svart, vit och gul— så måste ni förändra dem.

 

Ni kom till planeten med avsikt att som medlemmar av Ljusfamiljen, placera er i arketypiska situationer. Som vi sagt gör ni detta för att kunna förstå massorna och omvandla energin för dem genom att omvandla den inom er själva. När ni helas eller förenas, tar ni in det och helar inte bara er själva, utan hela släktet och masspsyket.

 

Avlägsna er från era personliga draman, och inse att det hela är symboliskt. Se er själva som ett kvinnligt väsen som söker sin identitet, och lägg märke till hur en manlig identitet ständigt tycks opponera sig. Ni måste upptäcka hur ni kan föra dessa identiteter samman inom er. När denna förening sker inom er, kommer den automatiskt att ske på utsidan. En del av det ni kommit för att hela på er resa på planeten, är den manliga dominansen över den kvinnliga. Ni behöver inte ta det ni gör personligt, eller bära det som personliga bördor, som om det vore ert. Det är inte ert; det är universellt.

 

Alla bär ni energier som skall lösas inom er kollektiva erfarenhet. Som medlemmar av Ljusfamiljen har ni alla ert reinkarnationsgodis—era "grejer"—inom områden som starkast personifierar er och som ni finner stimulerande. Det är därför ni alla är olika. Som medlemmar av Ljusfamiljen behöver ni förgrena er, eller sprida ut er för att komma underfund med hur det är att vara människa. Ni behöver täcka hela erfarehetsspektrat, så att ni på en cellulär nivå kan förstå hur mycket som behöver omvandlas, hur djupt känslan av kraftlöshet når, och hur förlorad gudinneenergin är från släktets medvetande.

 

Kom ihåg att ni är skapelser som varit låsta i utvecklingen på grund av frekvenser, och att er uppgift är att föra människorna till den plats där de kan vara säkra på att medvetet accelerera den mänskliga utvecklingen. När ni är utvecklingsmässigt låsta genom frekvenser och DNA-manipulation, finns det bara en viss sorts frekvens som kan sändas ut. Det är en kamp med jaget, och saker tycks bli mer separerade. När ni blir mer kompletta separerar ni inte saker på det viset: ni ser att allt är en del av upplevelsen. Ibland blir ni så förlorade i upplevelsen att vara människa att ni glömmer vad ni är här för att göra.

 

Som medlemmar i Ljusfamiljen har ni kommit hit för att omvandla åt släktet. Så snart ni blir mindre knutna till era draman, kommer ni inte att känna er så fångade och plågade av dem. Ni kommer att förstå att det är ett energikollektiv ni har att göra med. Så om ni kollektivt kan komma till insikten inom er, kan ni sända ut en ny vibration för kvinnor och män att harmonisera med.

 

Varje gång ni känner att ni gjort framsteg, så har ni det. Undervärdera inte de steg ni tar. Ni vanhedrar er själva när ni ser på ert beteende och dömer er själva eller andra som dåliga. Se på vad ni får ut av allt.

 

Den konflikt som pågår är egentligen mellan det manliga och kvinnliga inom er. Ni har inte kommit underfund med hur ni skall sammansmälta de manliga och kvinnliga delarna inom er själva, och det finns miljoner andra med samma konflikt. Var snälla och generösa mot er själva. Allteftersom ni bygger upp samarbetet mellan de manliga och kvinnliga delarna inom er, kommer ni att bättre kunna samarbeta med varandra på planeten och få det att fungera med de väsen som kommer från rymden, som är ni själva.

 

Ni behöver alla bli självständiga. När ni förändras behöver ni ha utrymme omkring er, inom vilket ni kan verka utan att känna förpliktelser till någon annan. På samma gång kan ni inte begära något av någon annan utan att ge dem samma rätt. Ni omdefinierar på många sätt hela relations- och samarbetsbegreppet. Relationer är samarbete. Det är överenskommet frekvenssamarbete eller sammansmält frek-vensmodulering. Många av era gamla sätt att relatera börjar bli irriterande då ni upptäcker frihetsfrekvensen. Er uppgift är att dra denna frihetsfrekvens till planeten. Ni kommer förstås att ta in den i ert eget liv, er familj och era relationer först. I bästa fall kommer ni att lära er hur ni skall vara fria även när ni är inblandade i ett intrikat nät av relationer, förhållanden och livsskiftningar.

 

På denna planet innebär förhållanden olyckligtvis äganderätt. När en man och en kvinna gifter sig har kvinnans far enligt tradition rollen att ge bort henne. Med andra ord, en manlighetsgestalt måste överlämna henne. Det finns en otrolig förväntan inom relationer när det gäller den andres uppträdande. Bli klara över era tankar om relationer och det kommer att underlätta saker och ting i det långa loppet. Precis som det inte finns någon äganderätt i föräldraskapet, finns det ingen äganderätt i förhållanden. Ni relaterar till varandra när ni sänder energier fram och tillbaka. I bästa fall finns det en kommunikation i allt detta återutsändande och relaterande.

 

Den manliga vibrationen ger bort sin kraft lika mycket som den kvinnliga. De ger bort den till en regering som säger: "Sätt ditt liv på spel. Var beredd att skjuta åt oss. Om din kropp trasas sönder tar vi hand om dig på sjukhus, och ger dig lite pengar. Kom igen, sätt igång", och männen bara lyder. Lydnadens bojor och den individuella kraftens bortgivande är sedan fullkomligt.

 

Ni öppnar nu era känslocentra. Män tenderar att ha större blockeringar i sitt känslocenter än kvinnor. Energin i män har fastnat, då den har rört sig från det första chakrat till det andra och stoppats. Känslocentret i den manliga vibrationen har inte aktiverats. Detta är en del av experimentet som pågått de senaste fyra eller fem tusen åren. Den kvinnliga energin som känner och för liv till planeten och representerar kreativitet, fördes in i ett undergivet tillstånd för att ge den manliga vibrationen möjlighet att utan känslor styra världen.

 

Vi vill att ni skall se det stora perspektivet. Vi ser rörelser av medvetenhet. Kvinnan, som bar magin och intuitionen, gick med på att ge upp dessa—med kvinnlig menas inte bara den kvinnliga fysiska varelsen, utan medvetanden som var kvinnliga. Många ursprungskulturer som levde med Jorden och hade kunskap om livet var väldigt feminina. Kom ihåg att det kvinnliga bokstavligen för liv till planeten, då liv kommer ut ur den kvinnliga kroppen. Kvinnor bär därför känslor, då man inte kan föra liv till planeten utan känslor— såvida ni inte deltar i den patriarkala rörelsen som skapar droger för att döva era känslor. När ni inte kan känna livet, värdesätter ni inte livet. När ni känner livet och deltar i skapandet och befriandet av livet, värderar ni livet mycket mer därför att ni vet om det.

 

Under de senaste femtusen åren har den patriarkala rörelsen avlägsnat sig från födsloprocessen, så att den kunde utföra sina experiment som handlade om krig och kontinuerlig förstörelse av liv. Energin blockerades avsiktligt i männen. Som vi nämnt är den manliga energin mycket blockerad. Vi vill inte peka finger. Emellertid säger vi att energin i det manliga släktet i allmänhet är väldigt blockerad i andra chakrat eller i penis. Kvinnor är blockerade i halsen, därför att ni för fyra eller fem tusen år sedan gick med på att hålla tyst med magin och intuitionen som ni representerade och visste var en del av tvillingflamman. Tvillingflamman är det manliga och kvinnliga som existerar i en kropp, vare sig ni fysiskt är män eller kvinnor.

 

Det patriarkala samhället har styrts av jagets manliga aspekt, något ni alla varit del av. Ni har alla experimenterat med medvetandet och lär er själva vad som fungerar bäst, som en förberedelse för denna tid när flammorna skall tändas tillsammans i er kropp. Nu söks inte tvillingflamman i form av en partner utanför er själva, utan uppfattas som en integrering av det manliga och det kvinnliga jaget, och mognandet av allt det ni gjort. Efter att ni har integrerat det manliga och kvinnliga inom er och aktiverat er egen tvillingflamma, kommer ni, när ni söker en partner, att söka någon som är hel, inte någon som skall fylla de behov ni inte har erkänt eller inte har fyllt inom er själva.

 

Under dessa förändringens tider, behöver kvinnorna öppna sina halsar och ge sig själva tillstånd att tala ut. Nu är det dags. Och män, er utmaning i att förstå kvinnor och andra män är att känna, och att låta känslan komma in i ert uttryckande av sexualitet i era förhållanden. Många män har det nu väldigt svårt med kvinnor. Kvinnor driver män till vansinne. Det är sant.

 

Det vi vill föreslå för den manliga vibrationen—och även för de kvinnor som verkar utifrån sin manliga aspekt—är att ni går in i era känslor i era sexuella kontakter. Gå in i känslan istället för bara det sexuella och kroppens stimulering. Det finns en känslomässig sti-mulering som behöver en känslomässig förbindelse och tillit. Elektromagnetiskt kommer den känslomässiga stimuleringen att öppna en frekvens inom er. Denna frekvens, som sexualiteten representerar, är en påminnelse om er gudomlighet.

 

Männen stängde av sitt känslocenter för att kunna uppleva härskarskap på denna planet. Mannen kunde fortsätta att kriga och döda och dominera planeten eftersom han hade stängt av sitt känslocenter. Kvinnorna gick med på att stänga av sitt talcenter så att mannen kunde få möjlighet att uppleva makten i detta system.

 

Allt detta kommer nu till en punkt av stabilisering eller utjämning. Kvinnorna började öppna sina halsar för så där trettio år sedan, och gjorde möjligheten att tala modern. Problemet är att många kvinnor till sist stängde av sitt känslocenter när de öppnade sitt talcenter. De började bli väldigt mycket som män. En balans behövs. Nu känner kvinnorna behov av att väcka de kvinnliga principerna inom sig. Hon är i en kvinnlig kropp och har bemästrat användandet av den manliga vibrationen inom sig. Hon har gått ut i världen och hon känner sig kraftfull. Hon kan gå på gatorna utan en slöja för ansiktet, och hon kan bestämma om hon vill gifta sig. Hon äger sig själv. I detta land är hon ansvarig för sina egna beslut. Hon börjar mjukna och väcka den del av sig själv som livnär henne och som ger henne liv. När hon helar sina manliga och kvinnliga delar och tillåter sig själv att uppleva ett utvecklat DNA, sänder hon ut denna frekvens. Den frekvensen kommer att bli väldigt utbredd på denna planet.

 

Det är oundvikligt att männen kommer att öppna sitt känslocenter. Det är nästa steg som männen måste gå igenom för att upprätta balans med kvinnorna. Detta kommer att gå väldigt fort för männen. Det kommer inte att bli en trettiofemårig process, därför att männen nu, som grupp, förs in i förvirring. Männen inser att de inte tycker om vad som sker, och de ifrågasätter auktoriteter.

 

Vid en viss tid kommer frekvenserna att dominera. Sedan, som exempel, kanske en person gör ett djurförsök i ett laboratorium när plötsligt deras känslocenter öppnas rejält. Personen känner smärtan som djuret känt, och det de gjort blir motbjudande. De vänder och går ut från laboratoriet och kommer aldrig tillbaka, eftersom de är så skakade. Detta är vad som kommer att ske med den manliga vibrationen.

 

Vi har sagt att den manliga vibrationen kommer att transformeras under väldigt kort tidsperiod. Vi kommer inte att berätta varför eller hur, därför att en del av er kommer att betrakta det som alldeles för hotfullt. Vi vill emellertid säga att allteftersom vågorna fortsätter att komma, kommer det att ske en enhetlig medvetandehöjning. Vid en viss punkt, när männen är i sin djupaste kamp med att bemästra känslorna, kommer känslocentret att aktiveras. Det kommer antingen att ske mjukt eller så kommer det att öppnas med en knall.

 

Samtidigt kommer kvinnorna att träffas, genomsyras och omslutas av öppnandet av hjärtchakrat, så att de kan hysa medkänsla då de ser sina män känna. Vi talar om masshändelser som kommer att få igång människor via ljusvågor.

 

Kvinnlig energi, som känner och förenar liv med liv, väcks i alla. Kvinnor måste omdefiniera sin uppfattning om kvinnlighet och styrka. De måste upptäcka vad det innebär att vara en stark kvinna, precis som männen måste upptäcka hur det är att vara sårbar. Vilken är den vinnande manliga aspekten när han är sårbar ?  Vilken är den vinnande kvinnliga aspekten när hon är kraftfull—när hon är en kvinnlig version av kraftfullhet och inte en manlig ?

 

Kvinnorna har haft ett hårt skal runt sina energifält; de har skyddat sig själva. Nu skall de utveckla sann emotionell styrka. Det hårda yttre skalet kommer att bli diffust och ljuskroppen kommer att stråla ut från hjärtat. Gudinnorna och gudarna samtycker och arbetar med denna energi. Det är bestämt att det är så dramat kommer att utvecklas. De gamla berättelserna som förtäljer om den kvinnliga magin, skaparen, den som kan frambringa liv, den som håller blodets mysterium—livskraften—och den som kan föra livskraften tillbaka till Jorden, har varit begravda. Var finns berättelserna om gudinnan— hon som älskar och känner och ger näring ?  Det manliga släktet hade också gudinneenergin inom sig, och de kände behovet av gudinnan.

 

För att bättre kunna kontrollera planeten under de senaste årtusendena har ni fått alla myter från utomjordingar. De har grundat alla era religiösa institutioner. Vi har sagt att ni är ett experiment. I vissa tider har experimentet varit upplyftande och kärleksfullt, men under senare tid har det förts in i ett otroligt förfall. Ni som är Ljusfamiljens medlemmar har kommit för att anfalla planeten och dra hit ljuset igen, så att man aldrig mer tror på nonsens som separation och krig. Män och kvinnor är menade att komplettera varandra, inte motarbeta varandra.

 

Kom ihåg att känslor är viktiga. Känslor är nyckeln till att komma ifrån denna planet; det är nyckeln till att förstå det multidimensionella jaget, hela det, och bli ett med det. Det är också nyckeln till att kärleksfullt aktivera Jorden som ett Levande bibliotek, återställa ett värdefullt existensområde från utslocknandet. Med män och ett patriarkaliskt samhälle som tagit ansvaret för denna planet de senaste tusentals åren, och kvinnorna i en närmast underjordisk position—inte ens i baksätet—har temat varit separation och känslorna har åsidosatts, misskrediterats och rynkats på näsan åt. Ni har varit automater och spelat roller som ni fått för att hålla er separerade.

 

Ni har inget panteon med bilder av kraftfulla kvinnliga skapare. Ni har inga positiva mönster av kraftfulla kvinnor att följa. Så män strävar efter att vara manliga och kvinnor strävar efter att få kraft genom en manlig vibration, eftersom ni inte har någon klar bild av den kraftfulla kvinnan. Ni måste skapa den. Börja känna igen energitillgångarna i den kvinnliga versionen av jaget, som intuition, mottaglighet, kreativitet, medkänsla och närande. Ni upptäcker att det finns en identitetsrikedom i en essens som blivit misstrodd under lång tid. Om ni är kvinnor är ni förstås levande former av den essensen. Männen måste upptäcka sin form av gudinnan inom sig själva, där gudinnan möter guden inom dem.

 

På samma sätt är synen på det maskulina förvriden. Ni har inga exempel på en kraftfull kännande man. Samhället har dömt kännande män som "mjuka" och i avsaknad av maskulinitet. Män börjar se på sina känslor och säga: "Hallå där, jag känner det här", och vet att de fortfarande är män. Så män och kvinnor skapar båda rollmodeller för kraftfulla, integrerade versioner av det manliga och kvinnliga. Dessa modeller kommer, och de kommer snabbt. Tiden för separation är till ända.

 

Som vi nämnt är det inte utanför er själva som ni söker en tvillingflamma. Ni söker en integrering av den kvinnliga och den manliga essensen inom er. De skapar en helhet. Hela människor söker efter att förenas med andra hela människor i relationer som bygger på tillit, lust och fritt val. Relationerna bygger inte på "jag behöver dig i mitt liv för att komplettera mig och värdesätta mig". Ni blir kompletta i er själva och verkar med andra som är kompletta i sig själva och erbjuds ett helt nytt territorium att utforska.

 

När ni gifter er med tvillingflamman inom er själva, känner ni igen den intuitiva, gudinnelika, livsbringande, känsliga delen av er själva, likväl som den del av er som är kraftfull, rationell och intellektuell. En som är mycket av det jordiska, och en som är mycket av det andliga planet. När ni sammansmälter dessa energier inom er, är det viktigt att ni finner någon annan med samma kvaliteter. Ni kommer inte att passa med någon som inte är integrerad och hel.

 

Ni kommer automatiskt att dra till er hela människor och det sker utan ansträngning. Ni kommer att kunna kontakta varandra utifrån önskan och igenkännande, inte utifrån behov. Ni kommer att uppnå något som ni aldrig tidigare sett som en möjlighet i relationer, och ni kommer att ge relationer en helt ny personlighet, en ny gräns och definition. Ni kommer att bli era egna förebilder i denna nya typ av relationer. Många av er kommer att se äktenskapet som något meningslöst. Det kommer inte att passa det ni vet, eller sättet ni vill leva på.

 

Eftersom ni alla vandrar på vägen till en integrering av polariteterna inom er, kommer svåra ämnen att komma upp om och om igen. Välkomna de svåra tiderna, för de kan vara era största lärare. Fokusera på er egen utveckling, er egen väg, ert eget jag, och inte på vad andra gör. Kalla på er egen inre man eller kvinna och skapa en dialog mellan dem så att de kan börja arbeta i kompanjon-skap och harmoni. Ge er själva mycket kärlek och uppmuntran. Stäm träff med er själva och säg: "Jag älskar dig, jaget. Du är ett underbart jag. Du är nummer ett, det bästa jaget".

 

När ni ger er själva värdigheten av er egna kärlek, som om ni vore kungligheter mottagande folkets jubel, förändras allt. Styrka och integrering blir era, då ni tror på och älskar den ni är. När ni har tillit till och älskar er själva, börjar allt gå er väl. Den svåraste saken för de flesta av er är att besluta er för att ni förtjänar kärlek. Ingen annan behöver älska er. Ni är inte här för att gå omkring och samla in kärlek från andra för att övertyga er om att ni förtjänar den.

 

Ni är här för att bemästra en väldigt svår uppgift i ett system som är mörkt och ger väldigt liten tillförsel, stimulans eller information om den sanna historien. Ni är här för att göra det omöjliga. Genom åtagandet att älska er själva och göra detta åtagande till det viktigaste utifrån vilket ni verkar varje dag, faller allt på plats. Ni blir hela och kompletta. Då är ni redo för ett nära förhållande med någon annan som är komplett, och den relationen kan föra er in i outforskade världar.

 

 

 

 


(20)

 

SEXUALITET—EN BRO TILL HÖGRE MEDVETANDE

 

 

När biblioteket inuti er själva revs ner från hyllorna och skingrades och DNA splittrades, så att det bara fanns två strängar kvar med mycket lite data och mycket lite minne, lämnades sexualiteten intakt i den nya fysiska kroppen. Den lämnades förstås som en reproduktionsform—som ett sätt för släktet att stå i kontakt med sin egen essens och ge sig självt liv. Mycket djupt inom den sexuella mekanismen finns en frekvens som kan uppnås, som har eftersökts och missförståts av många människor. Den kallas orgasm.

 

Orgasmen har förvanskats från sitt ursprungliga syfte. Er kropp har glömt bort den kosmiska orgasm som den är kapabel till, då samhället under tusen och åter tusen år har lärt er att sexualitet är något dåligt. Ni har blivit lärda detta för att kunna kontrolleras och hålla er borta från att söka den frihet som finns tillgänglig genom sexualiteten. Sexualiteten förenar er med en frekvens av extas, vilken förenar er med ert gudomliga ursprung och med information.

 

Sexualiteten har fatt ett dåligt rykte på denna planet, och det dåliga ryktet finns lagrat i ert cellulära minne. Det är inte bara från det här livet; det är från årtusenden av olämpligt användande och missbruk. Det är nödvändigt för er att rena den negativitet som omger sexualiteten i det här livet, likväl som att uppleva och undersöka hur ni använder den sexuella energin och det sexuella uttrycket i era multidimensionella jag.

 

De sexuella delarna av kroppen är vägar till välbehag som skapar frekvenser som helar och stimulerar kroppen och leder den potentiellt till sitt högre jag. Sexualiteten är så missförstådd på den här planeten att när den utväxlas mellan två personer, så finns det mycket sällan en avsikt att förenas andligen med den. Sexualiteten uppväcker en andlighet som är fri och som ser på sig själv som en skapare. Emellertid används sexualiteten mycket sällan som en bro för att ta er till högre medvetandenivåer.

 

Vi har talat med många individer som har använt ljuset. Efter att de funnit en passande partner i ett monogamt förhållande, har de kunnat uppnå väldigt höga existenstillstånd. Monogami verkar passa de flesta av er bra, beroende på den vibration ni har. När ni har många partners, har ni en tendens att vara mindre ärliga och dölja den ni är; ni delar lite här och lite där när ni sprider er säd. Det är bäst att vara med en person, men det betyder inte samma person för alltid. Var lojala, var öppna och dela med den person ni arbetar med, och gå så långt ni kan med dem. Om det skulle råka vara hela livet, underbart. Om inte, när ni kommer dit där ni inte längre kommunicerar och ger till varandra, och ni känner att relationen inte kan ta ett steg framåt, avsluta relationen och finn en annan person som arbetar med er vibration.

 

När ni arbetar intimt tillsammans utvecklar ni tillit. De flesta av er har svårt för att lita på er själva, då ni inte har någon förebild när det gäller tillit. Ni kan lära er tillit i en relation eftersom en relation fungerar som en spegel för er, den visar er vad ni inte kan se från er egen synvinkel. Den visar er själva, utanför er själva, när ni har en öppen kommunikation inom sexualitet och djup intimitet, och när ni inte använder sexualiteten för att avleda er från att komma nära. Många av er har använt sexualiteten till att avleda och undvika intimitet, snarare än till att utveckla den. Ni börjar få energi, ser varandra i ögonen och känner er heta och upphetsade. Istället för att då utforska varandra intimt och andligt, stänger ni av ert känslocenter, tar på ert pansar och har ytlig genital sex, därför att det är alltför skrämmande och alltför starkt att ta den djupare vägen med fullständig kroppslig och andlig kontakt. Ibland känns vanlig sex fantastiskt och är underbart. Vi säger bara att det finns mer. Det finns mycket mer, och ingen undanhåller er från det förutom ni själva, era övertygelser och rädslor att släppa alla begränsningar.

 

Många av de rädslor ni har är grundade på det ni skapat åt er själva och det ni gjort mot andra i ert sexliv. Er sexuella historia påverkar varje del av er själ, så att alla er själs inre konflikter sänds ut högt och klart genom er kropp. Ni vill ibland inte se på detta därför att det är så smärtsamt, och ni dömer det eftersom ni tror att det är dåligt. Sluta döma och bli neutrala inför det ni gjort—oavsett vad ni upptäcker, hur fruktansvärt det än kan tyckas, hur svårt det än verkar och hur mycket våld det än innefattar. Förstå att ert syfte har varit att samla data och att förstå era jag.

 

Sexualitet är en frekvens. Den representerar det som inte togs ifrån er, även om er historia, era minnen och er identitet avlägsnades och spriddes ut. Det sätt ni lämnades intakta, med förmågan att upptäcka vem ni var, var genom den sexuella upplevelsen. Detta fick ni förstås aldrig lära er. Vi kommer att skälla en del på kyrkan här. Förlåt oss, alla som är med i någon kyrka. Kyrkan skapades som organisationer—företag som kontrollerar religionen och den andliga utvecklingen, och skapar jobb, skapar en hierarki och en klubb. Väldigt få kyrkor uppstod ur tanken att ge människor information. Ni tänker vanligen inte på religion som något som håller er informerade, eller hur ?  Varje religion som ger information är en religion som verkar utifrån en sann vibration.

 

Andliga världar är existensområden som den mänskliga kroppen är avstängd ifrån. Eftersom sexualiteten var en möjlighet för människor att återfå sitt minne, eller återförenas med sitt andliga jag och sin andliga skapare, eller finna en väg till de andliga världar ni är avstängda ifrån, kom kyrkan och sade att sex bara var för fortplantning. De lärde er att enda anledningen till att ha sex var för att producera små människor.

 

Sexualiteten framstod som något mycket dåligt. Kvinnor fick lära sig att sexualiteten var något de måste underkasta sig för att tjäna männen, och att de inte hade någon kontroll över födsloprocessen. Kvinnorna trodde på detta; även dessa dagar tror ni i allmänhet att ni inte har någon kontroll över denna del av er kropp. Ni måste inse att bara ni bestämmer om ni skall föda ett barn eller inte. Detta är inte så komplicerat som ni tror. Beslut och intention är det som för upplevelsen till er. Ni kan kontrollera om ni skall ha ett barn eller inte. Om kvinnor haft denna möjlighet de sista tusentalet år, och om de hade kunnat utforska sina sexuella jag utan rädsla för att få barn, så kanske män och kvinnor hade upptäckt att de är mycket friare än de trott att de var.

 

Upptäckten av den högsta sexuella frekvensen uppstår ur kärleksupplevelsen. Det har inte med saken att göra om relationen är homo- eller heterosexuell. Det har att göra med om två människor gläder varandra på ett sätt som öppnar medvetandefrekvenser. Ni har gått på många idéer om vad som är lämpligt och olämpligt inom det sexuella uttrycket.

 

Kärlek är essensen som skall skapas i alla relationer. Om ni älskar och hedrar någon har det ingen betydelse vilken täthet ni vibrerar i. Det som har betydelse är kärleksvibrationen och hur ni utforskar denna kärlek, vilken i bästa fall är begåvad med integrationen av de manliga och kvinnliga delarna som utgör tvillingflamman.

 

I bästa fall utforskas sexualiteten genom känslorna. Det tredje och fjärde chakrat förenar er med de känslomässiga och medkännande jagen, vilka kopplar er till det andliga jaget. Det andliga jaget är den del av er som är multidimensionell—genom vilket ni existerar i många former samtidigt. Det är er uppgift och överenskommelse att vara medveten om alla dessa verkligheter i den identitet som är ni. När ni är medvetna kan ni tona in på olika frekvenser, komma ihåg vem ni är, och förändra detta universums vibrationshastighet.

 

Vi älskar att prata om sex eftersom det är något väldigt mystiskt på denna planet. Vissa mysterieskolor har hållit en del av kunskapen om sexualitetens möjligheter hemliga. Ni är elektromagnetiska skapelser, och när ni fysiskt förenar er med en annan mänsklig skapelse, förenar ni era elektromagnetiska frekvenser. När era frekvenser står i samklang med och är förenade med en kärleksfrekvens kan otroliga ting ske.

 

För tusentals år sedan, när samhället hade en mer matriarkalisk syn på vissa områden på planeten, kom gudinneenergin igenom och arbetade med vissa individer. Kvinnan förstod sin kraft, sin intuition, sitt känslocenter, sin förening med och sin önskan att skapa liv. Hon förstod också att hon aldrig behövde avla ett barn om det inte var hennes avsikt att göra det.

 

För att det patriarkaliska skulle få fullgöra sitt arbete och förbereda Jorden för sitt medvetandeskifte, behövde den kvinnliga energin ta ett steg tillbaka. Så den kvinnliga kraften, energin och sexuella förståelsen undertrycktes. I moderna tider—de sista två tusen åren— blev det så på planeten att kvinnor trodde att de inte hade någon kontroll över när de kunde få barn, och sexualiteten bedömdes som något dåligt och skadligt, och att sex bara fick finnas inom äktenskapet, och så vidare. Allt detta var en reklamkampanj.

 

En del av de nutida reklamkampanjerna för att skapa en ännu större rädsla för sexualiteten och dess uttryck är de nya sjukdomarna: AIDS, herpes och liknande. Ni läser om detta i era tidningar och blir rädda för era egna uttryck, rädda för er egen glädje. Förstår ni ?

 

Innan DNA förändrades, nådde många människor de högre planen och kunde klättra uppför sina egna stegar och nå frekvenser utanför planeten genom att förenas elektromagnetiskt via kärlek. De skapade en raketliknande upplevelse för att föra dem ut i andra verklighetssystem. Detta har varit en av de bäst bevarade hemligheterna på planeten.

 

Många vi har pratat med har haft verkligt djupgående upplevelser i sin sexualitet. Vi vill säga igen att vi inte gör någon åtskillnad eller dömer vem ni förenar er med i en relation, och vi föreslår att även ni slutar döma. Det är gamla programmeringar. Det har ingen betydelse om ni förenas med någon av det motsatta könet eller av ert eget kön. Vi talar om när två människor fysiskt förenar sig med varandra på det sätt som passar dem för att förenas och skapa kärlek, därför att de delar kärleken. När integrering och kärlek saknas i förenandet av de mänskliga kropparna, känns upplevelsen inte bra. Detta kan skapa all slags förstörelse i den fysiska kroppen.

 

Ni fick behålla den orgasmiska upplevelsens frekvens i sexualiteten, så att ni skulle kunna minnas er högre identitet. När denna energi eller historia om er själva uppenbaras, och ni upptäcker vilka ni är, kommer ni att förena många av era multidimensionella identiteter i er fysiska form. För att ta emot den fulla effekten av ert identitetsnätverk, låt de tolv spiralerna passa in i er kropp, och låt de ljuskodade strängarna omforma sig. Denna process har med den mentala kroppen att göra, vilken förstås är förenad med den fysiska kroppen. Den emotionella kroppen, som är förbunden med den andliga kroppen, är den kropp ni alla vill hoppa över. Ni säger: "Jag vill utvecklas. Jag vill ha en snabb acceleration, men jag vill inte gå igenom känslocentret för att göra det".

 

Ni är förenade med era multidimensionella jag genom era känslor, och det är i era känslor ni först och främst fastnar. Acceptera att era "grejer" kommer fram av en anledning. Många av er vill begrava era grejer och kasta dem i soptunnan som om de vore något fult och inte den ni är. Dessa grejer är skuggsidan av er identitet, som ni inte vill ha med att göra eller acceptera.

 

Vi förstår att ni ibland, när något kommer upp, stämplar det och säger: "Jag hatar denna del av mig själv. Jag vill bara göra mig av med den och sopa den under mattan och glömma den. Jag är färdig med detta": Gissa vad ?  Era grejer—era problem—är skatterna i era liv. Det är dem ni lär er av.

 

Ni har gått med på att mutera, att dra in ljuset i era kroppar och ge liv åt Ljusfamiljen på denna planet. Eftersom ljus är information, måste ni ta itu med alla dessa saker ni gömt undan. Sexualiteten är det främsta området, därför att det är det hemliga jaget—det jag ni gömt undan. Samhället har sagt till er: "Detta är bra. Detta är dåligt. Ni skall göra så här. Ni skall inte göra så där". Vem gav er dessa lagar ?  Vem gav er era lagar från första början ?

 

Ni har suttit fast därför att ni inte kan läsa språksymbolerna ni läser för er själva. Så ni uppehåller er vid dem. Många av er älskar era historier, då de ger er uppmärksamhet. Om ni inte hade en historia, vem skulle då prata med er ?  Observera er kropp och se vad de lär jaget. I bästa fall kommer ni att hela såren och skapa en behagligare och mer glädjefylld plats åt er när ni lär er att vistas mer fullständigt i er fysiska kropp och få en ny sexuell identitet.

 

Sexualiteten är en nyckel. Det är en port till högre medvetande-plan. När ni omfinierar er själva, och de ljuskodade strängarna ger er en ny självdefinition, kommer ni att förändra den ni är sexuellt också. Sexualiteten måste komma fram för er alla, och utifrån vår erfarenhet, är detta det område som ni är räddast för. Vi garanterar att det kommer mer skrämmande områden senare.

 

Om ni sitter fast i idén om kärlek och inte kan förstå vad som händer med den, ligger svårigheten i att ni söker kärleken utanför er själva. Ni söker efter någon annan som skall ge ert liv mening och värdesätta er. Om ni inte har någon sådan person, blir ni arga eller känner er värdelösa. Detta är ett mönster ni vuxit upp med, som era föräldrar och samhället visat er. Vi har sagt er om och om igen att det viktigaste ni kan göra är att älska er själva och hedra Jorden. Men ni fortsätter att glömma detta och söker efter nästa relation som skall göra er hela och kompletta. Ni känner det som att ni är mindre acceptabla om ni är utan en relation. Då känner ni er ensamma. Ni måste lära er att vara ensamma. Ensamhet är bara ett sinnestillstånd. Ni är aldrig, aldrig ensamma. Ni har en mängd väsen omkring er. Om ni skulle sluta tycka synd om er själva, skulle ni upptäcka att så mycket data ständigt sköljer över er, så att ni kanske skulle vilja vara ensamma för att få tid att ta emot kontakten.

 

När ni älskar er själva och slutar inrikta er på behovet att någon annan skall älska er, kan ni ta emot det andra erbjuder er. Det är absolut nödvändigt att ni värdesätter er själva, så att ni inte nöjer er med en förklädd kärlek. Om ni bestämmer er för att träffa en partner eller vibrera med någon, och ni inte får det ni önskar, klaga inte eller tjata på den andra personen för att få dem att förändra sig efter era behov. Om ni sätter ett värde på er själva och sedan inte skapar det, ändra då bara er verklighet och fortsätt vidare ensamma tills ni möter någon som reflekterar ert värde. Vibrera hela tiden i kärlek till er själva, hedra jaget och förstå att resan här handlar om att upptäcka sig själv i relation till andra. Det handlar inte bara om hustrur och makar. Resan här handlar om att hedra er fysiska kropp och det unika jaget medan ni rör vid många andras liv. Tillåt er alltid att arbeta med jaget och låt det utvecklas.

 

Ni är alla rädda för att vara intima med er själva—vara ensamma med jaget. När ni utvecklat en intimitet, en tystnad, en självkärlek och kan hålla er energi, då kommer ni att vilja göra den aspekten av intimitet till er standard för intimitet med andra.

 

Sexualiteten kan vara förvirrande vid denna tid därför att ni höjer och utforskar era frekvenser. När ni förenar era kroppar, även när ni kramar någon, utväxlar ni frekvenser. När ni har en sexuell upplevelse, frigörs hormoner i kroppen. Hormonerna väcker vissa energier i cellerna, och det sker en överföring av den ena personens essens till den andra. Det är därför ni ibland efter att ha haft en sexuell upplevelse med någon har svårt att bli av med deras energi. Även om ni inte vill vara med den personen, stannar den sexuella upplevelsen kvar hos er därför att ni haft ett elektromagnetiskt utbyte.

 

Ni går igenom denna frekvensmodulation och lär er att höja er frekvens till en jämn nivå av information, självkärlek och självintimitet. Därför kan det ibland tyckas väldigt förvirrande och ibland skrämmande att ta fram denna sårbara sak ni lär er om er själva och smälta samman den med någon annan. Ju mer medvetna ni blir, desto mer styr ni över hur ni använder er kropp, var ni ansluter den, var ni befinner er och med säkerhet hur ni använder den sexuellt.

 

Om nu ert sexuella uttryck uppmuntrade er högsta växt, skulle ni automatiskt skapa den upplevelsen åt er, eftersom ni var redo för det. Förstå att det under jagutvecklingens process ofta kommer en period då den sexuella aktiviteten ligger i dvala. Inom den sexuella frekvensen har ni utbyte med varandra. Så om ni förenar er med och har kemiskt utbyte med någon annan person som inte stämmer med er, tar ni på er deras skräp, då ni utbyter energier väldigt intimt.

 

Ibland kommer ni att ledas bort från denna typ av utväxling. Ni kanske tänker: "Åh Gode Gud, vad händer ?  Håller jag på att bli gammal ?  Torkar jag ut ?  Vad händer ?" Så är inte fallet. Ni kan lära er att använda energin som skulle stimulera er sexuellt utan att ge den till en annan person. Istället för att bli kaotisk och galen, kan ni utforska den energin genom att praktisera masturbation, i vetskap om att det är fullkomligt legitimt och fint att göra det. Eller ni kanske bara vill observera att ni känner en sexuell upphetsning och bestämma vad ni skall göra med den. Ni kanske säger: "Jag gör inget åt det just nu. Jag skall se vart energin tar vägen". Ta in energin, låt den stiga upp genom er kropp och använd den på andra områden.

 

Ni kommer att nå en punkt när ni måste beundra, stödja och älska er själva som en nyfödd baby i er famn, i vetskap om att ni kommer att göra det bästa för er själva. Många av er distraherar sig själva. Finn den plats av tystnad och stillhet, där ni kan finna svaren. Ni finner dem inte genom att prata i telefon hela dagarna och be alla andra om svaren. Om ni försöker det, så visar ni att ni söker utanför er själva. När ni lär er att vända er inåt för att finna svaren, kommer jaget att tala. Vanligtvis kan ni inte höra därför att ni är instängda i beteendemönster som ni vet hur ni skall ändra, men inte vill, då ni inte vet vem ni kommer att bli.

 

I ärlighetens namn är ni rädda för er själva. Detta är något mycket vanligt. Ni är rädda för att ni inte kommer att bli fullkomliga. Så ni säger: "Jag är fullkomlig. Jag är självständig. Jag behöver någon annan. Jag är attraherad av någon. Jag kan inte titta efter. Jag är för rädd för det. Jag behöver ingen. Jag behöver faktiskt någon". Ni vajar fram och tillbaka. Lär er att stilla ert sinne. Lär er att fullkomligt behärska er energi. Vad menas med det ?  Det innebär att var ni än är, observera er själva—vilken hållning er kropp har, hur ni använder era händer, om ni säger om samma saker, om ni pratar eller är tysta. Lär er att iaktta er själva utan att döma. Lär er att se och rätta er själva genom att bestämma hur ni vill vara till skillnad från hur ni är. Lär er att tysta era sinnen.

 

Frekvenser överförs från er till en annan person, särskilt om det finns en kärleksförbindelse. En kärleksförbindelse betyder inte att ni behöver hålla fast vid varandra för alltid. Det betyder bara att ni är i relationen så länge ni anser att relationen är lämplig i det att ni hedrar varandra och utbyter energier och låter energierna flöda öppet. När ni inte älskar varandra och inte är förenade, sker inget utbyte; flödet öppnas inte. Det betyder inte att ni inte kan ha bra sex, det betyder bara att flödet inte är öppet.

 

När den elektriska strömmen stiger högre och högre kan den mänskliga kroppen ta emot större orgasmiska upplevelsehöjder, då nervsystemet kan hantera högre extasfrekvenser. Nervsystemet kommer att bestämma hur ni uttrycker er själva och hur ni känner er. Om ni har ett dåligt utvecklat nervsystem, kommer era sexuella upplevelser att bli väldigt begränsade, då nervsystemet leder den elektriska strömmen. Den orgasmiska upplevelsen för med sig ett helande och en omgruppering av den fysiska kroppen.

 

Så småningom kommer ni inte att kunna vara nära, eller vara med någon som inte har samma elektriska spänning som ni. Ni kommer helt enkelt inte att passa. Det skulle vara som att stoppa en fot med storlek fyrtiotvå i en sko med storlek trettiotvå. Det skulle varken fungera eller vara bekvämt. Ni skulle inte passa, då ni inte kan sammansmälta vibrationsmässigt.

 

Ni kommer så småningom att förstå vikten av den vibrationsmässiga näringen, när ni börjar koppla upp er sexuellt. Den sexuella uppkopplingen är bara ett sätt att sammansmälta med människor som har samma, eller en överensstämmande takt. Er verklighet är mycket intressant för oss, därför att ni har så många ledtrådar i er uppvaknande värld. När ni reser till ett främmande land, kan ni inte ansluta era elektriska apparater. De passar inte, så ni behöver en adapter. Det skulle vara stressande om ni ständigt måste anpassa er till en vibration när ni är i en sexuell relation. Det skulle vara alltför jobbigt. Ni skulle använda all er energi till att skapa anpassningsmekanismer. Sedan skulle ni förneka er själva och inte ge er tillstånd att gå vidare, då ni skulle sänka er nivå.

 

Sextiotalet markerade öppnandet av det sexuella utforskandet. På ett ögonblick skiftade ett paradigm. Mycket av den energi som fanns på planeten vid den tiden, kopplat med den experimentella påfyllningen av olika sinnesförändrande substanser, skapade genast ett nytt paradigm och skilde er från föregående generationer. Gränserna förändrades genast. Ni skildes från en generation som trodde på krig och inte kände—en generation vars sexuella uttryck utfördes i mörkret, ibland med mycket kläder på. Ni bröt upp paradigm på många sätt, och ni skapade nya trender och levnadssätt. Det var underbart. "Åh, Gud, fri sex och kärlek och kroppar som syns !", sade ni.

 

Nu är det dags för en helt ny revolution genom vilken ni kommer att bli vibrationsmässigt anslutna till en annan person. Det kommer inte att finnas någon mer sexuell förvirring, och inget mer hycklande om att ni är utan komplex—att ni är sexuellt befriade därför att ni kan göra det i olika ställningar, och prata om det här och det där. Det är bara kroppslig gymping på det sexuella området. Vi vill att ni skall gå in i den själsliga gympingen och dess tänjningar—vibrationen. Djupet hos två människor som sammanförs och sammanlänkas med denna kapacitet är allt som krävs. Om ni är rädda för det, är det för att ni inte har någon förebild för det. Ni måste skapa en. Ni måste ha tillit till att energin i den kosmiska ritningens skapande, på ett eller annat sätt, ögonblickligen frambringar en ny rörelse, baserad på en önskan att förstå er själva i detta nya.

 

Ni kommer att med stor klarhet minnas era sexuella uttryck i era olika manipulationer i verkligheten—när ni varit både män och kvinnor och utforskat sexualitet ur varje aspekt. Det krävs mod för att göra det. Om det finns ett område där ni verkligen dömer er själva, och inom vilket planeten verkligen dömer, så är det sex. Ni har haft vissa definitiva idéer om vad som är sexuellt lämpligt och olämpligt. Så många av er kanske blir chockade när ni kommer ihåg vad ni gjort med er sexualitet.

 

Förstå att på denna planet har sexualiteten alltid varit kroppens länk till sina högre frekvenser. Även om mycket av datan sprid-des och togs isär i kroppen, kvarstod möjligheten att skapa liv för att ni fullkomligt skulle förstå vilka ni är, i grunden av ert väsen och i kärnan av den ni är. Den sexuella vibrationen har varit länken till er kosmiska identitet, men hela detta begrepp har varit fullkomligt missförstått och förlorat. Vi säger bara att det finns en större historia och att den är mycket mer spännande än vad någon vågat tro.

 

Det fanns de som inte ville att ni skulle stå i samklang med dessa frekvenser därför att de sexuella frekvenserna kunde fört er till frigörande områden, där ni kunnat börja lista ut saker. Sexualiteten lämnades som en frekvens som ni skulle kunna rida på genom nervsystemet och förena er med det högre sinnet genom att gå ut ur kroppen. Om ni hade vetat att detta var vägen ut, vem hade då kunnat kontrollera eller manipulera er ?

 

Befolkningen måste rena de negativa bibetydelserna och dömandet som under eoner har färgat den sexuella upplevelsen. Ni måste sluta fred med sexualiteten för att kunna integrera frekvenserna och identiteten. Saker har varit manipulerade och begränsade så att den sexuella sanningen har undanhållits er. Det har sagts er att ni kan avla med den och få orgasm, men det har inte sagts er att ni kan öppna frekvenser med den. Ni kan få kontakt och använda den som en metod för att komma ihåg vilka ni är, och förändra kroppens vibrationsfrekvens.

 

Under de kommande åren kommer ert sexuella uttryck att få en helt ny dimension. Ni kommer att utvecklas och växa, förutsatt att ni har en partner som är villig att göra detsamma och vara öppen. Men om ni är med någon som vill leka den undvikande leken, eller den förnekande leken, kommer ni inte dit.

 

 

 

 


(21)

 

ERT ÅTAGANDE ATT UTVECKLAS I 3-D

 

 

Sett ur vår synvinkel har ni alla kunskaper, och behöver bara aktivera minnet som finns lagrat inom er. Vi har märkt att en del av er, utifrån ert erfarenhetsläge, gnäller och klagar och säger: "Vi behöver hjälp och assistans nu igen". Så låt oss föreslå en väg som ni utan tvekan kan vandra—en formel som fungerar.

 

Formeln är ganska enkel. Ni skall i stunden och varje dag med klarhet fastställa vad ni önskar uppleva. Kanske hamnar det ni önskar i en omöjlig kategori enligt någon annans begränsningar. Känn en känsla av att förtjäna och av välbehag och upptäck inom er det som kommer att ge er glädje. Vad får er att känna er ljus, förenad och levande ?  Vad önskar ni som kommer att föra fred till planeten medan ni bebor er kropp ?

 

Vad det än är, börja att önska det. Kalla det till er genom att säga: "Det är min intention att uppleva en harmonisk livsstil. Det är min intention att uppleva hälsa och energi, som leder mig till kreativa äventyr. Det är min intention att jag blir väl tillgodosedd, att skydd och mat och alla saker jag behöver för att uppleva livet ges till mig i stort överflöd, och att jag för detta överflöd vidare och delar det med andra". Detta är inte tankar ni tränats att tänka.

 

Två eller tre gånger om dagen kan ni ägna en stund åt att klargöra vad ni vill ha. Öppna varje dag energicentran i er kropp, och ovanför den, genom att kalla på ljusfrekvensen. Vi kallar detta ljuspelaren. Föreställ er att en ljusstråle kommer in i era tolv chakran, sju inuti er kropp och fem utanför. Dessa chakran är informationscenter eller spiralvirvlar, som när de en gång aktiverats börjar spinna. När de spinner skapar de en rörelse i er kropp som aktiverar de ljuskodade strängarna att arbeta tillsammans, återsamlas och forma de tolv spiralerna i kroppen.

 

Det är väldigt viktigt för alla som önskar att vara i fullkomlig balans med sitt fysiska väsen, att regelbundet praktisera någon slags djupandningsprogram. Det är ett program i vilket andningen är mycket viktig och man inriktar sig på syresättning, så att syre tillförs kroppen.

 

En annan aktivitet vi rekommenderar till de av er som önskar att gå in i en väldig energiacceleration är att virvla. Rör er från vänster till höger, snurrande runt och fokuserande blicken på er tumme, räkna och snurra. Vi rekommenderar att ni snurrar trettiotre varv varje dag. Ni kan bygga upp de trettiotre varven väldigt sakta. Om ni klarar att utföra trettiotre varv tre gånger om dagen, så att ni snurrar nittionio varv, ja, då får vi se hur länge ni stannar på planeten—eller åtminstone i den här dimensionen. När ni avslutar virvlandet, hur många varv ni än har snurrat, så för samman era handflator framför bröstet. Pressa ihop dem, håll ögonen öppna och fötterna på axelbredds avstånd, så att ni känner er förankrad och ändå känner spinnandet på samma gång. Detta accelererar spinnet i chakrasystemet i er kropp oerhört, vilket accelererar den hastighet med vilken ni kan tyda och motta data.

 

Så metoderna att använda är intention, andning, ljuspelaren och spinnandet. Vi vill tillägga en sak. Eftersom ni är elektroniska varelser, som förändrar er frekvens i hög takt, rekommenderar vi att ni dricker kolossala mängder vatten: friskt vatten, renat vatten eller källvatten. Vatten fungerar som en ledare. Det håller ert system öppet och flödande.

 

Det finns många andra saker ni kan göra. Lär er att ha upplevelser av förändrat medvetandetillstånd utan att känna er utan kontroll. Kultivera dem och gå in i dem för att samla information, förändra möjligheter, gå vidare i tidens korridor och förändra era liv. Kom sedan ur dem med fullständigt och totalt användande av er vilja, med respekt för hur ni använder dessa förändrade tillstånd. När ni lär er detta kommer accelerationen att bli fullkomligt fenomenal. När det finns många medvetanden på planeten som registrerar den möjligheten, kommer hela det nätverk som organiserar och övervakar det mänskliga medvetandet att förändra sig självt. Mer energi kan då komma till planeten, därför att det finns de som är anpassade till den.

 

Alla kan lära sig att anpassa sig till och hedra denna energi, eftersom den måste hysas. Det är som en oljekälla. Vad gör oljekällor för nytta om de inte avtappas utan sprutar iväg sin olja lite här och lite där ?  Väldigt lite; de skapar bara oreda. När ni tar energigåvor från Jorden, såsom oljekällor, naturgaskällor eller vattenfall, och styr dem enligt er vilja, sammanför ni dem med ett mål eller ett sätt att rikta energin. Sedan uppstår ett överflöd for dem av er som leder dessa naturresurser. Den mest essentiella aspekten av hela denna process med att rikta och hålla energier, är att först och främst värdesätta Jorden och hennes upplevelse. Ni får en otrolig naturresurs just nu, och ni måste använda den och rikta den. Då kommer ni alla bli välbärgade individer när det gäller tillgänglighet och mästerskap.

 

Många av er vill nå de högre världarna och stanna där, men då glömmer ni att er uppgift är här på Jorden. Ni måste lära er att vara grundade. Hur viktigt det är att vara grundad, är något som många av er inte förstår. Ni kommer snart att inse att om ni rör er mot större och större acceleration, och inte har en grund—saker som förenar er och för världarna samman till ett—kommer ni att få svårigheter med ert nervsystem. När frekvenserna ändras och mer ljus kommer in i kroppen, börjar man i allmänhet ta emot mer data. Ibland blir ni väldigt uttråkade av att leva i er värld, och ni vill bara kunna ta emot information och glömma det som ni betraktar som världsligt. Om ni inte är grundade kommer ni inte att ha något sätt att tillåta informationen att träda in i er verklighet och användas där. Det kan helt enkelt överbelasta ert system, eller så kan ni inte översätta det ni får och hålla er lugna.

 

Ni behöver balansera många världar på en gång. Hur gör ni det ?  Genom intention, övning och genom att proklamera det. Grund-ning tillåter världar att sammansmälta och ger er tillträde till dem. Den tillåter er att känna energiströmmar och rikta dem när och vart ni vill—att bli supermänniskor.

 

Ett bra sätt att grunda er är att gå ut och sätta er på marken. Så gå ut och var i naturen. Stå eller sitt nära ett träd en stund. Ställ en stol i solen och läs en bok medan solen skiner på er. Eller ta en simtur eller ha fötterna i vattnet. Det är elementen. De utgör Jorden, så att ni kan känna dem.

 

Allt eftersom ni utvecklas och hela ert släkte rör sig mot en sammansmältning av dimensioner, måste ert nervsystem kunna översätta all denna information, som kommer att förändra hur ni definierar er värld. Det är på väg. Under de senaste åren har den information som ni kanske känt till i åratal, blivit mycket mer allmän. Många människor som inte varit intresserade av utomjordingar eller personlig utveckling har blivit antingen intresserade, eller åtminstone medvetna om att det finns en växande rörelse, och att något förändras över hela världen, inte bara i USA.

 

Det finns en energikonflikt i denna tid, som ni kan kalla antingen en sammandrabbning eller ett stort slag. Striden kommer att bli större, då det är en strid om vilkas frekvens som kommer att härska på den här planeten, och vilka som skall äga, manipulera och träna er frekvens. Vilka är ni, som frekvenser förklädda till människor, och vilket är ert speciella jobb just nu ?

 

Det är nödvändigt att ni vet vilka ni är, och att ni vet vad ni gör, när ni gör det. När ni blir interdimensionella och multidimensionella, allteftersom frekvenserna förändras och energierna accelererar, kommer er kropp att genomgå en drastisk och snabb förändring, som nervsystemet, informationsförmedlaren, måste hantera.

 

Ni måste lära er att hantera många verkligheter samtidigt, inse att ni gör det, och ha en plats—Jorden—att överföra informationen till. Ni skulle inte vara här om det inte var viktigt för er att grunda information och energi i Jorden. Så när ni känner er elektrifierade eller fyllda av energi, inse att ni är i ett förändrat tillstånd. Inse också hur många förändrade tillstånd det finns, och att ni måste undervisa er själva för att bli en kanal, som en stor rörledning. När ni vet att ni är i ett förändrat tillstånd och får information, helande energi, hänförelse eller blir upplyfta, agera som en rörledning. Kanalisera energin genom er och känn och inse att ni är i ett multidimensionellt uttryck. Registrera detta, men analysera det inte. Låt bara energin filtreras genom er till Jorden, så kommer det att bli begripligare senare.

 

Ni kan upptäcka er emotionella kropp genom att bestämma att ni tror att era känslor går att lita på. Bestäm er för att ni har tillit till att känslor är bra, att de är trygga, att de kan föra er någonstans, att de är välgörande och att de inte bara är i vägen eller missförstådda. Varje gång känslor frigörs inom er, se vad de gör för er. När ni bråkar med ert barn och det skriker åt er, och ni efteråt känner er eländiga och gråter, se på era känslor. Vad gör känslorna för er ?  Närhelst ni är i era känslor har ni tillgång till information från många verkligheter. Finn den frekvensen och håll den.

 

Det är något av en universell tro att känslor är okontrollerbara. Det är de inte. Ni kan kontrollera känslor, och ni behöver inte förlora kontrollen. Känslorna kan bli en frekvens inom er genom vilken ni känner djupet och kärnan i er varelse. Ändå kanske någon ser på er utan att ha en aning om vad som pågår i er. Detta betyder inte att ni blockerar; det betyder bara att ni kommit på ett sätt att känna en känsla utan att känna att det är bra eller dåligt, ni bara inser att ni känner den. Se vad ni kan göra med en känsla. Vart för den er ?  Vilket är ert nästa steg ?  Frigör er från händelsen som orsakade känslan. Det kommer att hjälpa en del av er.

 

Kroppsterapier är frigörande. Ni har använt er kropps vävnader och muskler som ett pansar som täcker ert skelett. Vävnaderna har blivit kompakta, begravt sig själva, och undanhållit det som finns i skelettet från att komma upp till ytan. Ni vill få tillgång till informationen som finns i era ben, för i benen finns historien gömd, medan blockeringar sitter i vävnaderna. Ni måste ta er igenom alla dessa lager för att komma fram till sanningen i er kropp.

 

Er ritning, eller det ni kom till den här planeten för att åstadkomma, blir upphetsad när ni börjar närma er. Det är precis som leken ni lekte som barn; ni skulle gömma något, och när någon kom nära skulle ni säga att "det bränns". Er kropp blir upphetsad när er ritning börjar ta över och ni avlägsnar er från ert logiska tänkande och går in i upplevelsen. Det beror på att ni kommer i linje med ert syfte här. Er kropp, inte era sinnen, tar in informationen. Om ni tillåter era känslor att ha fritt spelrum, kommer ni att få en mycket mer tillfredsställande upplevelse än om ni dömer era känslor. Försök inte att förstå och kontrollera vad ni går igenom.

 

Ni behöver era känslor. Vi kan inte nog betona det. En del av er känner stolthet över att ni inte har några känslor. Detta kommer inte att fungera mycket längre, därför att ni kommer att se att det ni är stolta över kommer att föra er in i förstörelse.

 

Ni kanske känner det som om ni arbetat er igenom saker med era föräldrar. Det vore rättare att säga att ni sett så mycket som var möjligt vid en viss tid. När ni far någon sorts kroppsterapi, kristallterapi eller ni rör er mot högre nivåer, far ni ett ständigt större perspektiv.

 

Information är lagrad och inskriven i sten. Information är också lagrad och inskriven i ben. Det är därför det är så viktigt att arbeta med skelettet, då det hyser så många av era upplevelser från detta liv. Låt saker komma ut, och straffa inte er själva för att ni trodde att ni var färdiga med vissa händelser. Säg: "Detta är underbart !  Det finns mer här. Jag älskar det !". Använd upplevelsen som om ni upptäckte en guldgruva—som om ni upptäckte att ni är en nyfödd, välmående person.

 

Allt ni går igenom är vad ni bestämt att ni skall gå igenom. Ni vet inte hur mycket ni rensar. Ni öppnar medvetandevägar för planeten, inte bara för er själva. Det som är bra att veta är att ni nu rensar de enklare frågorna. En del av de mer bisarra och vansinniga sakerna kommer senare, när ni är så blasé på det att det inte spelar någon större roll. Allt sker i rätt tid.

 

Den mutation som sker är utvecklandet av, eller hopkopplandet av inre information med yttre information. Den rensning som sker är tillgången till alla de emotionella kroppar ni varit rädda för att använda. Ni behöver tillgången till er emotionella kropp för att kunna förstå den andliga kroppen. Som vi sagt, går den mentala kroppen och den fysiska kroppen hand i hand. Genom att den andliga kroppen är ickefysisk och ni är låsta till den fysiska världen, måste all er tillgång till ickefysiska världar ske genom era känslor.

 

Människor har en benägenhet att älska sina draman så mycket att de kan förlora sig i processen av processande. Processandet kan bli ett sätt att leva. Detta är inte till någon nytta. Det är inte "ballt" att alltid processa och säga till folk: "Ring mig inte, jag är inne i en process. Jag är djupt nere i mina problem. Jag förstår dem inte riktigt". Visst, era personliga draman behöver undersökas. Visst, era personliga draman är en festmåltid för er. Men ät upp och gå vidare i livet. Skapa en ny festmåltid. Sluta att hålla fast vid dessa förflutna klenoder och vara så rädda för att aldrig mer något spännande kommer att komma in i era liv om ni löser dessa problem. Det är bra att ha perspektiv på processandet.

 

Den mänskliga kroppen utvecklas och förändras. Den kanske tror att den behöver en viss näringskombination, eftersom det är vad ni fått lära er. Ni kommer nu i bästa fall att glömma det ni lärt er. Ni kommer att lyssna till er kropp och låta den tala om vad den vill ha. Vi gissar att många av er har ändrat sina matvanor de senaste åren. Det känns inte längre bra att äta det ni brukade äta, då vibrationen i viss mat är så intensiv att den inte är kompatibel med er. Inom köttindustrin som den är nu, föder man inte upp kreatur, grisar och kycklingar på mat. De bor i små bås, och många av dem ser aldrig dagsljus. Många av dem får släppa sin avföring på varandra, då de bor i små metallburar som lagras på varandra. Det är så de föds upp. De föds upp på steroider och antibiotika—allt annat än mat. De föds inte upp med kärlek. När de tas till slakt, dödas de inte heller kärleksfullt. Dessa vibrationer äter ni.

 

Kom ihåg att allt existerar som vibration. Djuren kom till planeten för att vara ert sällskap, för att leva av vad jorden bjuder, och att föda och skydda er om nödvändigt. Detta skulle göras med kärlek. Om ni bor på en gård och föder upp era egna kycklingar och grisar, om ni ger dem mat, och, när det är dags att ta dem till slaktaren, gör det med kärlek och medkänsla, då är det bra. Ni ger livskvalitet till djuren, och då ger djuren er i sin tur kärlek och livskvalitet. Detta är det idealiska. Det var verklighet på planeten för länge sedan. Det är inte längre verkligheten. Var medvetna om vibrationen i saker och ting.

 

Låt er kropp tala om vad den vill ha. Var villiga att förändra er, då er kropp, allt eftersom den försöker höja sig och bygga upp en ljuskropp, kommer att avlägsna sig från viss mat. Ha som avsikt att ändra er diet och att saker skall komma till er. Vi säger om och om igen: ni är mycket mer än fysiska varelser. Ni existerar i många verkligheter och har mängder av guider. Så ni behöver alla bli mycket klarare över era intentioner. Vad vill ni ha ?  Säg: "Jag vill utvecklas. Jag vill ändra min kost. Jag önskar en starkare intuition". Var klara över vad ni vill ha. Orden min intention är har en otrolig kraft.

 

Sann hälsa består av tolv fullkomligt muterade och utvecklade spiraler i kroppen, vilka skulle aktivera full hjärnkapacitet. Det kommer att ta ett tag för dessa tolv spiraler att bli helt aktiverade, även om de kan börja kopplas in. En del av er har upplevt dem som inkopplade, men ännu inte aktiverade. När de är aktiverade används hela hjärnan och ni är genier. Ni vet allt, ni är telepatiska och ni kan göra allt, då ni är värdar för Det levande biblioteket. Ni har kortet som ger er tillgång till all sorts information som finns lagrad över hela planeten.

 

Om ni skulle sträva efter något, skulle vi be er att bli oklanderliga Frekvenshållare. Håll inom er själva den högsta kunskapen och informationen, den om den obegränsade varelsen. Gör den frekvensen tillgänglig för alla omkring er genom att leva den, och därigenom sprida den till alla som går där ni gått, eller handlar i era affärer, och genom att helt enkelt vila på er kudde på kvällen i vetskap om vilka ni är.

 

Det kommer en tid när ni inte längre behöver söka information utanför er själva. Då kommer vi och andra som oss för att sätta igång er, samla ihop er och föra er samman i grupper så att ni kan spegla er i varandra och ladda varandra elektromagnetiskt. När vi arbetar med er skapar vi ljusgnistor som tillåter öppnanden. När dessa öppningar sker inom er, vibrerar ni med en sådan hastighet att ni berör alla omkring er. Närhelst något klickar i någon av er, så sänder ni ut en igenkänningsfrekvens, och andra personer plockar upp den. Det är så grupptänkandet växer. Det sker utan att ni rationellt förstår det, eller har en speciell bild eller insikt om det, därför att det händer elektromagnetiskt i kroppen. Ni skapar energihöjningen utifrån hur mycket ni kan hantera.

 

Var och en måste själv ta första steget in i multidimensionalite-ten. Delar av jaget tar ett beslut och säger: "Ja, jag önskar gå in i denna multidimensionella upplevelse. Vad vill jag göra ?". Önskan måste komma först. Önskan är ett förverkligande som för er in i stunden. Sedan måste ni besluta vad ni skall göra med denna önskan. Ni kanske glömmer det i morgon. För att kunna strukturera denna önskan och visa att ni menar allvar med den, delta i händelser, handlingar, ritualer och ceremonier som demonstrerar ert åtagande. Sedan kan ni fortsätta att strukturera era liv på ett sådant sätt att det sänder ut signaler om att detta är er avsikt. Detta kan vara som en levande bön i rörelse. Kyrkan lär människan att be vissa herrar om saker de vill ha eller om förlåtelse. Vi föreslår en levande bön, en process i vilken varje stund har en mening och leder er, på grundval av ert handlingssätt och ert fokus på det ni ber om.

 

Levande bön involverar att ha en väldigt medveten intention med de objekt ni har i er omgivning: att ha ett altare, att ha heliga ting och att inte ha något i er verklighet som inte betyder något för er. Vi vet att förslaget att inte ha något i er verklighet som inte betyder något för er, sänder en jordbävning genom vissa av er. Men hur många av er har saker i ert liv som ni inte vill ha, antingen det är en rock ni haft de sista femton åren, som har några malhål under ärmen, eller en partner ni släpat omkring med i trettiofem år, och som har mer än ett par malhål ?  Det är en utmaning att göra av med allt i ert liv som inte har någon betydelse för er, ändå är det grundläggande.

 

Att iordningställa ett altare är ett stort steg mot att aktivera ritualer. Ritualer sätter cellulära minnen i rörelse och påminner er om uråldriga läror som finns lagrade inom er. Det för dessa läror till ert aktiva minne. Ritualer för er till nuet och tar er från ett expanderat nu till ett annat genom att hedra de av moder Jords aspekter som har personlig betydelse. Ni skapar personlig betydelse för er själva. Allt skapas genom att någon beslutar sig för att ge det energi. Allt kan ges energi. Det ligger i det individuella sinnets kraft att aktivera viljan och använda den till att omstrukturera verkligheten.

 

Det finns just nu inte någon på Jorden som inte är aktiverad till utveckling. Ingen skulle ha kommit hit utan denna impuls. Alla de portar som var öppna och de planer som var utstakade för denna tid, var inriktade på självmotivation, självaccelererande, snabb utveckling. Denna bok i sig är en process och en igångsättare. Nycklarna finns gömda i boken. Vi uppmuntrar er att agera utifrån den impuls som viskar i ert öra: "Ni är en del av Ljusfamiljen och Jorden är ett Levande bibliotek". Vi vill locka er och assistera er genom att säga att det finns många belöningar. Även om vi aldrig kommer att garantera er att utmaningarna slutar, finns det en mästarhållning som ni kommer att uppnå.

 

Lär er att läsa symbolerna och följa impulserna till deras högsta slutledning. Att vara multidimensionell betyder att öppna kanalerna och vrida inställningsknapparna till de olika frekvenserna, och sedan ta emot överföringen eller kunskaperna.

 

Det finns inte tillräckligt med ord i det nuvarande ordförrådet eller uttryckslexikonen för att beskriva känslan i de ickefysiska världarna. Den ande vi talar om omfattar många idéer. De refererar i grunden till det som är ickefysiskt, eller utanför det tredimensionella synsättet.

 

Ni kan likna denna lockelse, eller språng, med att hoppa på en trampolin och ta ett gigantiskt språng, efter vilket ni aldrig mer nuddar trampolinen. Ni hoppar och hoppar och kastar er sedan efter den rikedom som sänder er in i Andens rike. Detta betyder inte att ni kommer vilse eller förstörs eller att era molekyler strös ut. Det är helt enkelt det språng som alla de uråldriga shamanema på Jorden praktiserade och vidhöll som en möjlighet—ett sätt att sammanlänka intelligensformer och assistera det mänskliga släktets utveckling.

 

För oss är multidimensionalitet ett sätt att leva. Vi inser att en del av vår utmaning som lärare är att omforma vårt levnadssätt till system som utvecklas. För att nu lugna er, såvida ni inte checkar ut från planeten, är detta en process ni är på väg mot, även om det är upp till er hur ni möter den.

 

Vi vill att ni skall kunna ställa er på en klippkant, kliva av den och stå i luften intill klippkanten. Vi vill att ni skall vara där ute. Vi vill att ni skall känna igen er inre kättare; den del av er som vet och som kommer att bryta upp och öppna den här verkligheten och etablera ett helt nytt medvetandeparadigm. Detta skall inte göras av en världsledare; det skall göras av massorna, därför att massorna är redo för det.                             ashtar-sheran.org

 

Nu finns det miljontals av Ljusets väktare här på planeten. Allt ni behöver göra är att utveckla er. Ert arbete just nu är djupt involverat i ert själv, den fysiska varelse ni bebor. Det är det själv som tillåter er att spela detta spel här och nu. Älska det, hedra det, vårda det, ta väl hand om det, tala väl om det och ha för avsikt att det skall utföra sin optimala kapacitet. Det är allt ni behöver göra för att vara öppna för föreningen med er Ljusfamilj. Var sedan beredda på att finna vem ljuset har mött, vem ljuset skall introducera er för och vem ljuset verkligen är.

 

Kärlek är vad ni upplever när ni går bortom ljuset. Ni behöver ljus, vilket är information, för att få tillgång till kärleken. Utan informationsfrekvensen är kärleksfrekvensen missförstådd. När kärleksfrekvensen kommer först, utan ljusfrekvensen, tror ni att kärleken finns utanför er, snarare än att förstå att den är ni. Då gör ni vad människor på planeten gjort i eoner: ni dyrkar och avgudar allting och tror att kärleken är där ute istället för här inne. Vi har beslutat att komma till planeten och verka med ljus, först genom att informera er, stärka er och starta upp era ritningar enligt informationen.                      himmelens-anglar.se

 

Nu när ni är informerade och ni förstår vad ni har att göra med under det multidimensionella ljusinflödet i er identitet, så kommer ni att börja uppleva den kärleksfrekvens som kommer att tillåta er att utsträcka kärleken till andra versioner av ert multidimensionella jag, och skapa en massiv medvetandehealing på många nivåer. De upplevelser ni kommer att få i dessa aktivitetsvärldar kan vara väldigt kraftfulla. De kommer att förändra er radikalt och ni kommer att vandra omkring med ett leende från ena örat till det andra, så att andra kommer att undra vad som har hänt er. Ni kommer att ha den hållningen eftersom ni kommer att befinna er i en vibration av sällhet. Ni kommer att vara i en vibration av kontakt och allt och alla ni drar till er kommer att vara en del av denna vibration. Det som inte är i resonans med denna frekvens kommer inte att kunna komma nära er. Faktum är att när ni är i resonans med dessa högre frekvenser, kommer de som inte är i dessa frekvenser inte ens att se er.

 

När ni verkar utifrån informationsfrekvensen, kopplat med skapande och kärlek, kommer ni att sättas i arbete som sprider den frekvensen—inte genom att göra det åt andra, utan genom att låta andra känna er frekvens när de kommer i kontakt med er.

 

Ni förstår, ni är alla ovärderliga. Alla ni som behärskar dessa saker, och det finns ingen anledning till att ni inte alla skall kunna det, kommer att vara mycket efterfrågade med tiden. Ni kommer att bli ansedda som supermänniskor. Fast ni skall inte separera er från folk. Det är er uppgift att undervisa folk och visa dem att de kan göra samma saker. Frekvenser ska ges och delas fritt, så att alla kan upptäcka vad de själva kan göra. Det är så som denna planet skall utvecklas.

 

 

 

 


(22)

 

DEN GALAKTISKA TIDVATTENVÅGEN AV LJUS

 

 

Medvetandet vaknar hos massorna på Jorden. Den totala summan av händelserna, allt eftersom de snabbas upp och utvecklar sig, tränger in i allas verklighet. Dessa händelser är styrda och designade för att kollektivt föra er, som släkte, till denna nya oktav av Ljusuttryck. Denna infusion från den galaktiska tidvattenvågen av ljus kommer från framtiden genom portar som ni öppnar på denna Jord, allteftersom ni följer och väver er själva genom den färd och historia vi har delat med er. Massorna vaknar. Ni ser dem omkring er och känner medvetandemullret, de inre jordförändringarna, vilka sannerligen kommer att markera övergångsriterna för hela mänskligheten.

 

Vi har, med största assistans från våra lärare, presenterat information för denna planet, som vi tror kan harmoniera med våra målsättningar och förena våra energier. Vi känner att vi nu har givit denna planet ett koncist inspirationsbudskap—ett budskap som innehåller sanningsvågor. Det är ett budskap som skall kittla—ett budskap som skall locka och föra fram den del av jaget som varit gömd och legat i dvala. Vi känner att det material vi delat med er genom denna bok, inom er skall väcka det ni redan vet. Vi gör det för att ge er en förståelse av de verklighetsillusioner som de försöker sälja er, och ge er en förståelse för vad er del i allt detta är, eller kan bli.

 

Vi har stimulerat var och en av er med våra tankeprovocerande budskap. Det har varit vår intention att föra fram var och en av er, och sätta er i rörelse, inte att skapa obehag. Ni kanske får er själva att känna obehag; vi uppmuntrar er att finna välbehag. Vi uppmuntrar er också att bestiga några medvetandebergskedjor inom er: att ta er till några nya platser av välbefinnande och finna dessa dalar av evig ungdom, evig vitalitet och ständigt skapande uttryck. Där kommer ni att finna nya medvetandeområden och en galaktisk ljusvåg från framtiden.

 

Det är vår intention med att leverera detta sista budskap i kapitel 22, det sista kapitlet, att använda vibrationen i talet 22, ett mästartal. Detta tal associeras med inpräglande och införande i denna version av fysisk verklighet, en mästarlära—ett budskap som innebär en kodning. Budskapet består inte bara av hur orden är sammansatta: det finns informationsskikt gömda inom framställningen i den här boken. Idéer presenteras, konflikter uppstår, lösningar föreslås och inspirationen väver sig igenom, och vänder er ständigt till det slutliga åtagandet att inspirera er själva.

 

Vi känner att ni kommer att ha fördel av denna utformning, vilken vi har påverkat bakom kulisserna. Det finns en förståelseprocess som representeras av denna bok. Där det tycks ha funnits kaos och förvirring, och där det tycks som om saker har varit hoprafsade, har detta hoprafsande skapat sin egen ordning. Denna ordning sammanfattas i denna slutgiltiga framställning under rubriken 22.

 

I detta sista budskap talar vi till vars och ens själ och hjärta. Vi ber er att höra kallelsen, att känna igen den och gå vidare framåt som medlemmar av Ljusfamiljen. Ha modet att varje dag som ni vandrar på denna planet, leva detta ljus och dela det med alla ni möter. Detta betyder inte att predika eller sälja ljuset. Det betyder att leva det ljus ni är, att i ert väsens enkelhet upptäcka syftet med er existens, låta den blomma, och att återså den plats som är Planeten Jorden i sin djupaste övergångstid.

 

Denna rörelseprocess mot en högre förståelseoktav—detta förenande av dimensioner och skapande av nya områden—kommer att leda alla till större förståelse för döden. Ert ljus kommer att behövas. Ert ljus representerar det ni vet. Denna bok påminner er på många sätt, genom utformning och kodning som ni inte kunnat upptäcka, om att ni redan vet allt det vi talar om och att det finns inom er. Det är dags för er att dela med er av dessa upptäckter och mirakel om hur man hanterar den fysiska kroppen i dessa förändringarnas och övergångens tider, som involverar döden för den värld som ni känner. När det finns en död finns det alltid en återfödelse; något dör och något nytt föds.

 

Allteftersom denna planet förs närmare dessa tider av stor förändring, kommer var och en av er att uppmanas att stå upp som ljuspelare. Ni kommer att visa vägen i tider när människor är desperata, då de gamla sätten inte längre är svaret—de passar inte längre in. Vi har antytt eller låtit er förstå i denna bok, att ljuset framkallar mycket av kaoset på planeten. Så under dessa tider kommer era gåvor att behövas. Ni kan inte springa er väg eller gömma er, för ni behövs för att väva er in i samhällena och föra fram alternativa sätt att vara. Ni behövs för att dela med er av er tro på hur man skapar verkligheter genom sina tankar, och för att visa andra hur detta fungerar genom helande och skapande av nya samarbets- och civilisationsideal.

 

Allt eftersom dagarna öppnas kommer de att avslöja de uråldriga profetiorna i det att de blir levande. Dessa uråldriga profetior kommer att bli mycket färgstarkare och få sina egna versioner när de lär denna planet sina största läxor.

 

När ni utvecklas bär ni det ni vet framåt, och ni delar det och lever det. Ni blir ett större redskap eller större ljusuttryck. Genom denna process kommer ni att finna att ni under de närmaste åren kommer att skjutas iväg bortom ljusets hastighet med det ni kommer att veta. De förmågor och talanger, och den information som kommer till er, finns helt enkelt inom er.

 

Vi vill påminna er om att det finns en galaktisk tidvattenvåg av ljus från framtiden, som kommer till er planet, och den kommer att kännas för massorna 1993. Det kommer att bli som om hela planeten får en enhetlig medvetandehöjning. Denna våg måste vara gigantisk för att påverka alla som är instängda i frekvenskontrollen. Det är ni, Ljusfamiljen, som är miljontals här och skapar utrymme i era kroppar för denna galaktiska tidvattenvåg, som kommer att tillåta denna infusion av ljuskroppens första lager att hållas av massorna.

 

Ljuskroppen är den kropp som håller släktets totala mutation. Den kommer att kunna jonglera med verkligheter genom medvetandeskiftet, avsiktligt gå från en vinkel till en annan, som att hoppa mellan kanaler på TV-n. Ljuskroppen kommer att hålla all denna kodade information, och kunna översätta den när den vill. Den kommer att kommunicera mellan inre dimensioner och mellan dimensionerna.

 

Kom ihåg att materia bara är ljus i fångenskap. När ni bygger er ljuskropp tillåter ni en omorganisation av den molekylära strukturen—ni släpper ert grepp om en viss materiell aspekt, så att er andliga förståelse kan bli mer i samklang med ert dagliga liv. Uppbyggandet av ljuskroppen är att tillåta inte så fångad materia att manifesteras, och tillåta ljus, vilket är friare i sitt uttryck och i sökandet av sin källa, att utgöra den ni är, så att ni inte är så solida.

 

När ni höjer er vibrationshastighet, blir ni er ljuskropp. Ni kommer bokstavligen att se er kropp förändras. Er kropp kommer att bli vitalare, ungdomligare, mer närd i sitt eget varande, och definitivt en som processar mängder av information. Den kommer att bli en supervarelse. Ljuskroppens uppbyggande innebär att bli en supervarelse.

 

Att utsträcka den cellulära kroppens livslängd genom föryngring och förlängning av det cellulära livet är på väg att bli modernt igen. Det är en del av uppbyggandet av ljuskroppen—en kropp som inte är så tät, som inte är självdestruktiv, som är självgenererande och självåterställande. Detta är vad ni alla strävar efter. Ni skulle vara er ljuskropp och ni skulle känna den, om inte ert logiska tänkande var så bekymrat över om det är möjligt; samhället säger inte att det är möjligt.

 

Vi kan inte nog betona att ni måste sluta lyssna på vad samhället säger. Det kommer att vara den svåraste uppgiften för er, och den största brytningen. Ni har det sociala jaget och det andliga jaget, och ni måste besluta er för vilket som är heligt. Vilket av dem är er källa till auktoritet ?  Låt ert intuitiva jag bli er auktoritet. Tillåt er intuition att bli er upplevelses fanbärare, vilket är upplevelser som ingen annan kommer att validera. Er upplevelse har sitt ursprung i uppdraget som ni vet, men inte nödvändigtvis minns, att ni är på.

 

Om ni närmar er allt ni vet med utgångspunkten att det finns en gudomlig ordning och en gudomlig målsättning, utan att er egoaspekt måste förstå allt, så kommer ni att röra er snabbt genom verkligheterna. Det kommer att finnas många olika sätt på vilka denna galaktiska tidvattenvåg av ljus kommer att upplevas. Den kommer definitivt att skjuta iväg alla in i en förstorad version av deras högsta möjligheter. Det är förstås varje människas val.

 

Våra slutord inkluderar ett tack till alla er som känner igen ljuskällan som är en del av er identitet, och som fört er till att läsa denna bok, och följa de tysta viskningar som ekar längs den gyllene spiralen genom ert väsens korridorer. Vi hedrar er, vi känner igen er och vi är här för att hjälpa er. Vi är alla här som Ljusfamiljen för att föra tillbaka valet och friheten att utvecklas till planeten—att föra det till denna plats där det kommer att skina som en del av det Levande biblioteket, en ny stjärna, ett nytt ljus på de många intelligenta världarnas horisont.

 

Vi väntar i framtiden på att ert förflutna skall genomskära vårt nuvarande och skjuta iväg all existens till en ny oktav, varandets högsta oktav. Det är vår stora glädje att ha er medverkan i denna process.

 

 

 

 


(23)

 

Om författaren

 

 

Plejadanerna är ett kollektiv av utomjordingar från stjärnsystemet Plejaderna. De har talat genom Barbara Marciniak sedan 18 maj 1988; de säger att hon blev havande med dem under Harmonic Convergence och att de föddes i Aten i Grekland nio månader senare. Plejadkollektivet bestod ursprungligen av sjuttiofem till ett hundra väsen. Nu refererar de ofta till sig själva som Plejadanerna Plus, indikerande ett sammangående med andra utomjordingar.

 

Plejadlärorna kan liknas vid de shamanistiska, den uråldriga kunskap som tjänat som mellanhand mellan de fysiska och andliga världarna, ledande människor till att själva upptäcka paradoxala världar, paradigmskiften och andlighet.

 

Barbara Marciniak är en internationellt känd trancekanal från North Carolina. Hon började kanalisera i maj 1988 i Aten i Grekland, i slutet av en treveckorsresa genom det gamla Egypten och Grekland. Under denna resa fick Barbara impulsen att återuppleva vissa tempel och kraftplatser i det här livet—Pyramiden i Giza, templen längs Nilen, Akropolis i Aten samt Delfi.

 

Sedan dess har Barbara lett sessioner och kurser runt om i USA och har arrangerat resor till heliga kraftplatser i Peru, Mexiko, Egypten, Grekland, Bali och Australien. Hon känner att platserna i sig är förbindelser till energispiraler som innehåller kunskaper om det högre sinnet, den högre tanken, som Jorden för närvarande söker återskapa.

 

Barbara känner att hennes erfarenheter med Plejadanerna har varit en ovärderlig gåva. Hennes arbete har givit henne möjligheter till personlig, global och kosmisk förändring, och för detta känner hon en stor tacksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

More than 7000 pages in Czech and 18000 pages in other languages

and 5000 pictures about Cosmic people you can find on the internet:

 

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

www.200-countries-download.org

 

www.all-the-world-downloads.org

 

www.we-arent-slaves.org

 

 

www.universe-people.cz

 

www.andele-nebe.cz

 

www.andelenebe.cz

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.anjeli-neba.sk

 

www.anjeli-svetla.sk

 

www.stahuje-200-zemi.cz

 

www.stahuje-cely-svet.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

www.andjeli-neba.com.hr

 

www.anjos-ceu.eu

 

www.angeli-raja.eu

 

www.engelen-hemel.nl

 

www.ingerii-cerului.ro

 

www.cennetin-melekleri.web.tr

 

www.himmelens-anglar.se